Nya bränsleeffektiva grävmaskinen Cat 323F L är konstruerad för kunder som får betalt per jobb

Nya bränsleeffektiva grävmaskinen Cat 323F L är konstruerad för kunder som får betalt per jobb

För publicering i Europa, april 2016  
Utgivningsnummer: 25PR16

Den nya grävmaskinen Cat® 323F L är specialkonstruerad med förstärkta ramverk och kraftiga motvikter för de allra tuffaste tillämpningarna. Med upp till 8 % högre lyftkapacitet tack vare en tyngre motvikt hanterar 323F L-grävmaskinen arbetsredskap som vinklingsbara skopor, tiltrotatorer, hammare och saxar. Bommarna och stickorna är utformade i höghållfast stål för kraftig belastning och har en konstruktion med lådsektioner med interna mellanväggar för ökad hållbarhet. Den kraftiga överramen, chassit (nedre ram) och bandramarna är konstruerade med fokus på styrka och långsiktig hållbarhet.

Motor och hydraulik

Den här grävmaskinen i F-serien har 5 procent högre bränsleeffektivitet jämfört med 323E L. Det beror framförallt på Cat   C7.1 ACERT™-motorn på 122 kW (164 hp/166 PS) som uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. Beprövade komponenter för elektronik, bränslesystem, luftsystem och efterbehandling (bland annat ett underhållsfritt dieselpartikelfilter) ger effektiv emissionskontroll utan att störa arbetscyklerna och utan att kompromissa med produktivitet, bränsleeffektivitet, driftsäkerhet eller livslängd.

 C7.1 ACERT-motorns bränsleeffektivitet höjs ytterligare av automatisk motorvarvtalsstyrning som sänker varvtalet i förhållanden utan belastning eller med lätt belastning, ett system för tomgångsavstängning som stänger av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod, samt ECO- och HP-lägen som gör att föraren kan anpassa maskinens prestanda efter uppgiften. Motorn fungerar också effektivt med biodiesel upp till B20 som blandats med ULSD-bränsle.

323F L har ett kraftfullt hydraulsystem där viktiga komponenter är placerade nära varandra, vilket bidrar till att minska friktionsförluster och tryckfall. Tillsammans med regenereringskretsarna i bommen och stickan, som minskar belastningen på huvudpumparna, bidrar Cat-hydraulsystemet rejält till bränslebesparingar i stort. 323F L finns med tre konfigurationer av frontlänkaget: Räckvidd, variabelt justerbar och extra lång räckvidd.

Förarmiljö, säkerhet, servicekapacitet

Den trycksatta hytten är rymlig och tyst med stora glasytor som ger sikt åt alla håll. Hytten har luftfiltrering, joystickkonsoler som kan höjdjusteras, en stor färgskärm, samt alternativ för luftfjädring och uppvärmd och nedkyld förarstol.

Bland säkerhetsfunktionerna kan nämnas hyttens integrerade överrullningsskydd (ROPS), halkskyddade ytor, den programmerbara halogenarbetsbelysningen, de övre och undre fönstren som lätt kan plockas ned, det stora takfönstret och kamerasystemet för sikt bakåt.

Bland de servicevänliga egenskaperna kan nämnas åtkomst till viktiga underhållspunkter från marknivå, elektrisk utluftningspump för bränslesystemet, separat avtappning för bränsletanken samt en bränslenivåindikator för att undvika överfyllning.

Teknikförbättringar

Cat Connect hjälper kunderna att få ut mer av sin Cat-utrustning och förbättra effektiviteten på arbetsplatsen genom att utnyttja Caterpillars teknik och Cats återförsäljarservice. För att uppnå maximal avkastning på investeringarna måste utrustningens ägare använda maskinerna till den fulla potentialen – producera mer på kortare tid, använda mindre bränsle, undvika onödigt maskinslitage och trygga säkerheten för alla på arbetsplatsen.

Cat Grade Control Depth and Slope, som ingår i Cat Connect-tekniken, är ett fabriksintegrerat standardsystem som gör att förarna snabbt och effektivt kan nå rätt höjd. Systemet innehåller väl skyddade sensorer i frontlänkaget som ger realtidsinformation om placering och schaktnings- och fyllningsdata via skärmen i hytten. Med systemet kan du undvika att göra om gräv- och lutningsarbete genom att göra arbetet rätt på en gång. Det ger sänkta kostnader för bränsle och material och minimerar dessutom behovet av nivelleringskontroller. Systemet kan också enkelt uppgraderas med 3D-kapacitet genom tillägg av beprövade Cat AccuGrade™ GPS- eller UTS-system (Universal Total Station).

Tillvalet Cat GRADE with ASSIST höjer effektiviteten och produktiviteten ytterligare. Med en knapptryckning och med stickstyrning automatiserar det användarvänliga systemet det nivelleringsarbete föraren annars utför med manuella reglage för bom/sticka/skopa. Alla förare, oavsett erfarenhet, kan nå mållutningen upp till 45 % snabbare än med traditionell nivellering och upp till 30 % snabbare än med lutningskontrollsystem som bara ger indikationer. Systemets inbyggda funktioner omfattar också Grade Protect, Ceiling Protect och Floor Protect. Nettoresultatet är snabbare och exaktare nivellering med mindre manuellt arbete och minskad förartrötthet.

Med LINK-teknik, t.ex. det valfria Product Link™-systemet,  ansluts ägare trådlöst till utrustningen. Det ger åtkomst till värdefulla maskindata som plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och minska ägande- och driftskostnaderna.

 

Maskinspecifikationer

   

Arbetsviktsområde

22 600–25 700 kg

Max. grävdjup

6 710 *  6 680 **  11 690 ***

Max. räckvidd (marknivå)

9 850* 10 200** 15 720***

Effekt (ISO 14396) – kW/PS

122 kW/166 PS

Effekt (ISO 9249) – kW/PS

120 kW/163 PS

*323F L med räckviddsbom, 2,9 m sticka och 1,3 m³ skopa, 5 350 kg motvikt
**323F L med VA-bom, 2,9 m sticka och 1,3 m³ skopa, 5 350 kg motvikt
***323F L med superlång räckviddsbom och sticka, och 0,53 m³ skopa, 4 700 kg motvikt

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo