Nya bränsleeffektiva Cat® 335F L CR utformad för krävande arbetsuppgifter på små ytor, hög produktion och bekvämlighet för föraren

Nya bränsleeffektiva Cat® 335F L CR utformad för krävande arbetsuppgifter på små ytor, hög produktion och bekvämlighet för föraren

För publicering i Europa: februari 2015
Utgivningsnummer: 4PR15 

Den nya kompakta grävmaskinen Cat® 335F L CR, som har en svängradie över motvikten på bara 1 900 mm, klarar krävande jobb på trånga arbetsplatser med minimal risk för egendomsskador, samtidigt som den levererar en bränsleeffektivitet som är upp till 16 procent bättre och en 5-procentig ökning av lyftkapaciteten över fronten, jämfört med föregångaren 328D L CR. Bland den nya modellens premiumfunktioner kan nämnas det kraftfulla och effektiva hydraulsystemet, de kraftiga ramstrukturerna, den tysta och bekväma hytten i fullformat, kylsystemet för hög omgivningstemperatur, servicepunkter på marknivå och en mängd olika redskap som gör 335F L CR ännu mer mångsidig.

Kraftfull motor

Med beprövade komponenter för elektroniken, bränslesystemet, luftsystemet och efterbehandling, t.ex. det underhållsfria dieselpartikelfiltret, uppfyller Cat C7.1 ACERT™-motorn på 151 kW (205 hp) i 335F L CR emissionskraven enligt EU steg IV – utan att arbetscyklerna behöver avbrytas eller föraren behöver utföra någon åtgärd, vilket innebär att de uppfyller kundernas förväntningar avseende produktivitet, bränsleeffektivitet, tillförlitlighet och driftslivslängd.

Den automatiska motorvarvtalsstyrningen sänker motorns varvtal i förhållanden utan belastning eller med lätt belastning, systemet för tomgångsavstängning stänger av motorn när den har gått på tomgång under en förinställd tidsperiod, och ECO-läget tillåter att förare anpassar maskinens prestanda efter arbetsuppgiften. Motorn körs också effektivt på biodieselblandningar upp till B20.

Effektiva hydraulsystem

335F L CR har ett kraftfullt hydraulsystem där viktiga komponenter är placerade nära varandra, vilket bidrar till att minska friktionsförluster och tryckfall. Systemet levererar exakta flödesvolymer där och när det behövs. Tillsammans med regenereringskretsarna i bommen och stickan, som minskar belastningen på huvudpumparna, bidrar det unika Cat-hydraulsystemet rejält till bränslebesparingar i stort.

Kompakt svängradiekonstruktion och hållbara ramstrukturer

De massiva ramarna, chassit och det kraftiga (långa) underredet på 335F L CR är utformade för hållbarhet och ger en utomordentligt stark och stabil arbetsplattform för grävning, lyftning eller arbeten med redskap. Vid arbete i trånga utrymmen minskar den kompakta svängradiekonstruktionen risken för skador på personer, byggnader och fordon, samt på själva maskinen. 335F L CR erbjuds med liknande grävområde och skopstorlekar som Cats vanliga grävmaskiner på 30 ton (d.v.s. inte med kompakt svängradie), d.v.s. en kraftig bom med 6,15 m räckvidd och en sticka på 3,2 m ger ett grävdjup på 6,99 m. På den nya modellen har dessutom lyftkapaciteten över fronten ökats med 5 procent jämfört med 328D L CR. Bladet som finns som tillval ger en förbättrad stabilitet, och kan även användas för återfyllning med lätt material.

Förarmiljö

Den trycksatta hytten är rymlig och tyst med stora glasytor som ger sikt åt alla håll. Hytten har luftfiltrering, joystickkonsoler som kan höjdjusteras, en stor färgskärm, en radio med en Aux-ingång för MP3 samt alternativ för luftfjädring, uppvärmt och nedkylt säte, så att förarna får jobba bekvämt och produktivt.

Teknikförbättringar

För att uppnå maximal avkastning på investeringen behöver ägarna utnyttja sina maskiners fulla potential, vilket kräver att maskinerna ska producera mer på kortare tid, och förbruka mindre bränsle. För att minska kostnaderna ännu mer måste onödigt maskinslitage undvikas, och arbetsplatserna måste hållas säkra. Cat Connect hjälper kunderna att uppnå de här målen, så att de får ut mer värde av sin Cat-utrustning och kan förbättra effektiviteten på arbetsplatsen med hjälp av Caterpillars teknik och Cats återförsäljarservice.

LINK-teknik, t.ex. Product Link™-systemet, ansluter ägare till sin utrustning trådlöst, vilket ger åtkomst till värdefulla maskindata såsom plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och minska ägande- och driftskostnaderna.

Servicevänlighet & säkerhet

Bland de servicevänliga egenskaperna kan nämnas åtkomst till viktiga underhållspunkter från marknivå, elektrisk urluftningspump för bränslesystemet, separat avtappning för bränsletanken samt en bränslenivåindikator för att undvika överfyllning. Bland säkerhetsfunktionerna kan nämnas hyttens integrerade skyddsstruktur mot vältning (ROPS), halkskyddade ytor, den programmerbara halogenarbetsbelysningen, de övre och undre fönstren som lätt kan plockas ned, det stora takfönstret och kamerasystemet för sikt bakåt.

Maskinspecifikationer

Motor

C7.1 ACERT

Effekt (ISO 14396)

151 kW, 205 hp

Nettoeffekt (ISO 9249)

143 kW, 194 hp

Körhastighet

4,15 km/h

Dragkraft

295 kN

Bomlängd

6,15 m

Stickans längd

3,2 m

Arbetsvikt utan blad, med band på 600 mm

34 935 kg

Arbetsvikt med blad, med band på 600 mm

37 080 kg

Max. grävdjup

6 440 mm

Max. räckvidd vid marknivå

10 160 mm

Transporthöjd

3 540 mm

Transportbredd, med band på 600 mm

3 190 mm

Transportlängd

9 820 mm

Svängradie över motvikt

1 900 mm

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo