Prestanda, högsta bränsleeffektivitet – förbättringar på bandlastaren Cat® 953K

Prestanda, högsta bränsleeffektivitet – förbättringar på bandlastaren Cat® 953K

För publicering i Europa i januari 2017
Utgivningsnummer: 1PR17

Den nya bandlastaren Cat® 953K bygger på den robusta konstruktionen hos föregående modell med tekniska förbättringar som ökar bränsleeffektiviteten, ger större kontroll över redskaps- och styrrespons och smidigare växlingar med 953K-modellens hydrostatiska transmission samt ökar förarens säkerhet och komfort.

Effektivitet, produktivitet, lägre kostnader

953K drivs av en 132 kW Cat C7.1 ACERT™-motor som uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. I Eco-läge sänks motorvarvtalet automatiskt samtidigt som den valda körhastigheten bibehålls när maskinen har lättare belastning. Den effektivare motorn och Eco-läget ger tillsammans upp till 22 procent bättre bränsleekonomi (förflyttat material per bränsleenhet) jämfört med 953D. Dessutom ger effektiv användning av dieselavgasvätska (DEF) – vanligen i intervallet 2,5–3 procent av det förbrukade bränslet – utmärkt total vätskeeffektivitet.

En Performance-skopa med hög kapacitet finns som tillval och flyttar upp till 10 procent mer material i timmen. Mångsidigheten ökar med tillvalet Fusion™-redskapsfäste (tillgängligt från mitten av 2017), som förenklar användningen av arbetsredskap som skopor och gafflar från hjullastare och andra Fusion-kompatibla maskiner. Specialbyggda utföranden för hantering av avfall och fartygslast utrustar maskinen för optimala prestanda vid specialapplikationer.

Caterpillars telematiksystem Product Link™ är djupt integrerat i 953K och ger snabb tillgång till information som maskinens plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder via onlinegränssnittet VisionLink®

Prestandaförbättringar

Ett nytt system för hantering av drivlinan ger mjukare redskaps- och styrningsprestanda. Dessutom överförs kraften mer effektivt till marken, för snabb acceleration och kortare cykeltider. Hydraulik med lastavkänning och cylindrar med lägesavkänning ökar maskinens precision och respons.

Med valbar elektrohydraulisk mappning kan föraren välja fin, normal eller grov redskapsrespons utifrån sina önskemål och anpassa maskinen efter enskilda arbetsuppgifter. Tack vare det stora urvalet av transmissionsväxelområden, sex framåt och sex bakåt, kan maskinen dessutom anpassas ytterligare efter uppgiften.

Enkel drift och servicevänlighet

Hytten har förbättrats och erbjuder högre förarkomfort med fjädrande säte, justerbara armstöd och reglage samt ett mer effektivt luftkonditioneringssystem.

Motorns ljudnivå är lägre än på 953D, vilket ger en tystare miljö för både föraren och personer i närheten. Säkerheten har också förbättrats, med extra handtag och fotsteg som ger säkrare in- och urstigning, antingen framifrån eller bakom banden.

Cat-tekniken för emissionsminskning är framtagen för att vara transparent – ingen åtgärd krävs av föraren och inga avbrott krävs för regenerering. Påfyllning av dieselavgasvätska (DEF) görs på marknivå, bredvid bränsletanken, för bekväm åtkomst vid tankning.

Dessutom har 953K den servicevänlighet som förväntas, med fällbar hytt och bekväma serviceåtkomstpunkter. Den behovsstyrda fläkten ger effektiv kylning och har en svängbar grillucka och en nedfällbar fläkt som gör rengöringen snabb och enkel.

För mer information kan du kontakta din Cat-återförsäljare eller besöka www.cat.com.

Maskinspecifikationer

 

 

Motor Cat C7.1 ACERT

Maximal effekt

129 kW

Nettoeffekt

115 kW

Arbetsvikt

15 642 kg

Skopkapacitet

1,6 – 2,1 m3

Bandlängd på marken

2320 mm

Grävdjup

140 mm

Ledbultshöjd

3610 mm

# # #

Information till redaktörer: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles


NYTT BANDLASTARE 953K

Spara pengar och transporttid med en rejäl maskin som klarar av en mängd olika arbetsuppgifter som: markrensning, grävning, återfyllning, schaktning, lastning, transport, materialspridning, arbete i sluttningar och mer därtill.

OMVÄRDERA TANKEN

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar www.cat.com/requestCatinfo