Förbättrade D3K2-, D4K2- och D5K2-modeller ger minskade utsläpp och nya produktionshöjande egenskaper

Förbättrade D3K2-, D4K2- och D5K2-modeller ger minskade utsläpp och nya produktionshöjande egenskaper

För publicering i Nordamerika, Europa: februari 2015
Utgivningsnummer: 32PR15

De nya Cat® D3K2-, D4K2- och D5K2-bandschaktarna har en förbättrad design som inkluderar motorer som uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV och har nya funktioner och tillval som ytterligare förbättrar prestandan i stads- och schaktningstillämpningar. De nya modellerna ger ökat kundvärde med funktioner som automatisk dragkraftsreglering, lutningsindikering och tillvalet lutningshjälp, samtidigt som premiumfunktionerna från föregångarna har bibehållits – system för hydrostatisk drivning, stabilt blad och Power Pitch, Eco-läge och rymlig, välutrustad förarhytt med förbättrade funktioner för klimatkontroll.

De nya modellerna med deras nominella effekt på 59,7, 68,8 respektive 77,6 kW (80, 92 och 104 hästkrafter) använder samtliga Cat C4.4 ACERT™-motorn, som uppfyller de strängaste utsläppsnormerna med enbart Cat NOx-reduceringssystemet (kyld avgasåterföring), underhållsfri dieseloxideringskatalysator och selektivt katalytiskt reduktionssystem.

Effektiv schaktning

Precisionskontroll av bladet för schaktningstillämpningar var ett prioriterat konstruktionsmål för K2-modellerna, som har nya system som bidrar till betydligt ökad produktivitet och minskad förartrötthet.

Automatisk dragkraftsreglering, nytt för K2-modellerna, minskar bandens slirning när maskinen arbetar under maximala lastförhållanden. Denna funktion, som inte kräver någon åtgärd från föraren till skillnad från tidigare dragkraftsregleringssystem, justerar automatiskt maskinens driftparametrar för att hålla maskinen i jämn rörelse och utföra produktiv schaktning, vilket gör att föraren inte behöver koncentrera sig på att justera bladet för att förhindra att maskinen stannar. Nettoresultatet är jämnare schaktning, minskad förartrötthet och väsentligt förbättrad chassilivslängd.

Nytt för K2-maskinerna är också lutningsindikering som standard och tillvalet lutningshjälp. Lutningsindikeringen visar noggrant maskinbladets tvärfall och längdfall (framåt-/bakåtorientering), vilket gör att man slipper gissa och hjälper förare att arbeta tryggt i sluttningar.

Lutningshjälp gör det lättare att uppnå det längdfall som krävs genom att automatiskt upprätthålla förinställda bladvinklar. Jämnare schaktning uppnås snabbare med systemet, fyllnadsmaterial sparas in och mindre erfarna förare blir mer produktiva. Systemet är en del av Cat AccuGrade™ Ready-tillbehöret, vilket gör att systemet enkelt kan uppgraderas till 3D-funktion.

Kontroll, komfort, slitstyrka

Eco-lägessystemet för de nya bandschaktarna är designade för att förbättra bränsleekonomin med upp till 20 procent genom att minska motorvarvtalet i mindre krävande lägen. Två inställningar – framåt/bakåt eller bara bakåt – kan väljas med varvtalsvredet, och när det ställts in styr Eco-läget varvtalet till optimal nivå och ger maximal kraft och effekt när det behövs.

Den förarvalda funktionen för stabilt blad kompletterar förarens styrsignaler, vilket ger bättre kontroll och jämnare schaktning. För att komplettera det stabila bladet finns en Power Pitch-funktion tillgänglig som gör att föraren hydrauliskt kan justera bladets lutning under körning – mer aggressiva framåtvinklar som belastar bladet, mindre kraftiga bakåtvinklar som bär upp belastningen. Power Pitch kan höja produktiviteten med så mycket som uppskattningsvis 6 procent.

I den välutrustade förarhytten ingår en enda spak som ger dig kontroll över körriktning/styrning och en enda spak för bladstyrning. Mer effektiv luftkonditionering är en standardfunktion för tillvalet stängd ROPS-skyddad hytt och för utmärkt förarkomfort finns ett paket tillgängligt som ger uppvärmd/ventilerad förarstol och uppvärmda, knappaktiverade joystickhandtag.

Cat Product Link™-telematiksystemet – satellit- eller mobilbaserat – är standard på de nya modellerna och det ingår ett 36 månaders uppkopplingsabonnemang på det webbaserade VisionLink®-gränssnittet som skapar översiktsrapporter vilka underlättar en effektiv maskinparkshantering.  

För att garantera optimal prestanda och långsiktig slitsyrka finns alternativ för extra långt underrede (XL) och underrede med lågt marktryck (LGP). Ytterligare en LGP-konfiguration finns med 762 mm (30 tum) bandplattor. Tätade och smorda band (SALT) och SystemOne™-chassisystem finns tillgängliga för att ge lägsta driftkostnader i specifika arbetsmiljöer.

Machine Specifications

  D3K2 D4K2 D5K2
Engine make/model  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT
Power rating, net, hp (kW)  80 (59.7)  92 (68.8)  104 (77.6)
Weight, max, lb. (kg)  18,442 (8 365)  18,686 (8 476)  20,992 (9 522)
Blade capacity, yd3 (m3)  2.17-1.99
  (1.52-1.66)
 1.96-2.59
  (1.50-1.98)
 2.86-3.06
  (2.19-2.34)

###

Information till redaktören: Caterpillar tillhandahåller produkter och tjänster i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

STTT-produktsida

www.cat.com/en_US/products/new/equipment/dozers.html

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo