Den robusta konstruktionen med integrerad teknik hos den nya spränghålsborren Cat® MD6250 sänker ägandekostnaderna och ger förbättrad borrningseffektivitet

Den robusta konstruktionen med integrerad teknik hos den nya spränghålsborren Cat® MD6250 sänker ägandekostnaderna och ger förbättrad borrningseffektivitet

För publicering över hela världen med undantag för Turkiet: mars 2017  
Utgivningsnummer: 73PR17

Spränghålsborren Cat® MD6250 ger optimalt effektiv borrning med enstaka rör eller skarvrör vid både rotations- och sänkborrning (DTH). Med sin automatiska drift körs borren med optimala driftparametrar vilket ger maximal livslängd för borrkronan, hålnoggrannhet och sänkt total ägandekostnad. Den noggrant utformade ramen med kraftiga tvärstag på utsatta delar ger maximal livslängd samtidigt som lådsektionskonstruktionen ger optimal strukturell ramstyvhet. Maskinens fyra domkrafter, mastens vridpunkt och däcket är svetsade integrerat med huvudramen för maximal hållbarhet och lång livslängd.

Den nya MD6250-borren är specialbyggd för effektiv borrning av pallar på 10 och 12 m (32,8 och 39,4 fot), inklusive vinkelborrning för sprängning med kast vilket gör den perfekt i gruvbrytning, dagbrott och tunga anläggningsuppdrag. Det här är i sanning en global maskin som uppfyller EU:s och AUS-normerna, är GOST-certifierbar, CSA-certifierad, i linje med MDG15 och MDG41 samt uppfyller emissionskraven för alla regioner och mer än 30 ISO-standarder.

Effektiv borrning i hårt och mjukt berg

Med suveräna prestanda vid såväl sänkborrning i hårt berg som rotationsborrning i mjukt berg kan denna flexibla maskin borra hål med diametrar på 150 till 250 mm (6 till 9,8 tum) med borrkronebelastningar på
22 321 kg (49 210 lb)   och 32 655 kg (71 993 lb) för 11,2 m (36,7 fot) respektive 13,7 m (44,6 fot) master. Borren levererar håldjup på 11,2 m (36,7 fot) och 13,7 m (44,6 fot) med enstaka rör och masten på 11,2 m klarar att borra håldjup på 53,6 m (176,7 fot) med skarvrör, medan masten på 13,7 m klarar håldjup på 37,9 m (124,6 fot) med skarvrör.

MD6250 är mycket manövrerbar och flexibel med vinkelborrning från 0 till 30 grader i steg om 5 grader. Med en frigångsvinkel på 15 grader underlättas uppkörning på ramp och lastning, samtidigt som maskinen har kapacitet att nå pallar via stigningar på upp till 26 grader. Banden har motrotation vilket förbättrar manövrerbarheten och borren kan utrustas med bandplattor av trekamstyp på 600 mm (23,6 tum) för användning i hårt berg eller 750 mm (29,5 tum) för mjukt berg. Den trepunktsupphängda fjädringen gör det möjligt för maskinen att ta sig fram i ojämn terräng utan att huvudramen belastas med höga vridpåkänningar.

Kraftfulla motorprestanda

Hjärtat i den nya MD6250-borrens kraftfulla drivlina utgörs av Cat C27 ACERT™-motorn med en nominell effekt på 655 kW (879 hp) vid 1 800 varv/min vilken kan konfigureras för att uppfylla emissionskraven i alla regioner världen över. Den variabla luftvolymen gör att motorbelastningen minskas med upp till 50 procent vilket påtagligt ökar bränsleeffektiviteten. Motorn och luftinloppsfiltren har 500 timmars serviceintervall vilket bidrar till att de långsiktiga driftskostnaderna hålls låga.

MD6250 är byggd för borrning i högst varierande extrema förhållanden och levererar tillförlitliga prestanda ända upp till 4 750 m (15 000 fot) över havet. Som standard är maskinen utrustad för en omgivningstemperatur från -1° C (30° F) till 52° C (125° F), medan paketet för arktiska förhållanden medger drift i temperaturer ända ner till -40° C (-40° F).                                      

För att uppfylla kraven på varje arbetsplats kan den nya borren utrustas med en rad olika kompressorer, alla med variabel volymkontroll. För sänkborrning finns ett urval av kompressorer på 38,2 m3/min (1 350 fot3/min) vid 34,4 bar (500 psi) eller 42,2 m3/min (1,500 fot3/min) vid 24,1 bar (350 psi). För rotationsborrning är standardutrustningen en kompressor på 52,6 m3/min (2 000 fot3/min) vid 8,6 bar (125 psi).

Teknik som förbättrar borrningsprecisionen

Den nya MD6250-borren kan levereras med en rad olika standard- och tillvalsfunktioner för automatisk borrning vilka säkerställer korrekta borrmönster och hål så att kostnaden för sprängmedel sänks, sprängprestandan höjs och den jämnt fördelade malmhögen minskar kostnaden vid efterföljande bearbetning. Med tillvalet auto-borrning kontrolleras borrcykelns alla steg vilket förenklar för operatören och säkerställer noggrannheten. Med standardtekniken Cat Product Link™ förbättras hanteringen av maskinparken via anpassningsbara rapporter och kartläggning

För att ytterligare förbättra borrningseffektiviteten kan arbetsplatser välja från en Autonomy Group som innehåller Cat Command och Terrain. Command för borrning, vilket innehåller alternativ för halvautomatisk borrning av enradsuppdrag och ultimat helautomatisk borrning av flera rader. Det går även att få Cat Terrain med precisionsstyrning av maskinen vilket säkerställer att varje hål är exakt placerat, borrat med korrekt djup och helt klart tills det är dags för sprängning.

Operatörens komfort och säkerhet

Nya MD6250 i Caterpillars allra senaste design är utrustad med en rymlig FOPS-hytt med en golvyta på 3 m2 (32,4 fot2) och integrerad plats för operatören. Dess gummifästen absorberar mekaniska vibrationer från borrningen och begränsar ljudnivån vid operatörens öra. Joystickreglage och full instrumentering, dubbla pekskärmar i färg på 254 mm (10 tum) säkerställer operatörens effektivitet. Den tyg- eller läderklädda förarstolen med värme, ventilation och svankstöd kan lutas och vridas för bästa komfort. Klimatanläggningen har funktioner för övertryck och filtrering för bästa luftkvalitet och en ny golvventilation vilket ytterligare förbättrar operatörens komfort.  

Via den mastmonterade kameran får operatören full översikt över rörkarusell/övre drivning medan kamerorna framtill och till vänster om borren visar operatören en 360-gradersvy vilket ökar säkerheten under arbetet. Fullängdsfönstret ger full överblick över borrdäcket medan de stora hyttfönstren som omger operatören ger utmärkt sikt över arbetsområdet.

 

Produktspecifikationer för MD6250

   

Motor

Cat C27 ACERT

Max nettoeffekt vid 1 800 varv/min (Tier 4 Final/Tier2)

655 kW (879 hp) /
652 kW (875 hp)

Borrkronebelastning – 36,7 fot-/44,6 fot-mast

22 321 kg (49,210 lb) /
32 655 kg (71 993 lb)

Hålets diameter

Upp till 152-250 mm (6-9,8 tum)

Håldjup, enstaka rör – 36,7 fot-/44,6 fot-mast

11,2 m (37,6 fot)
13,6 m (44,6 fot)

Skarvrörshåldjup – 36,7 fot-/44,6 fot-mast

53,6 m (176,7 fot) /
37,9 m (124,6 fot)

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo