Tre modeller i nästa generations Cat®-grävmaskiner i 20-tonsklassen erbjuder fler valmöjligheter för ökad effektivitet och lägre driftskostnader

Tre modeller i nästa generations Cat®-grävmaskiner i 20-tonsklassen erbjuder fler valmöjligheter för ökad effektivitet och lägre driftskostnader

För publicering i Europa: oktober 2017
Utgivningsnummer: 527PR17

De tre Caterpillar-grävmaskinerna i nästa generations 20-tonsklass – 320 GC, 320 och 323 – ger ökad effektivitet, minskar bränsle- och underhållskostnaderna samt förbättrar förarkomforten jämfört med tidigare modeller. Dessa nya grävmaskiner erbjuder unika kombinationer av ändamålsenliga funktioner som utvecklats för att matcha kundernas produktivitet och besparingsmål.

Nya Cat ® 320 är fortfarande branschstandard i 20-tonsklassen men höjer nu effektivitetsribban ytterligare med integrerad Cat Connect-teknik och ännu högre produktivitetsvinster. Standardtekniken ger tillsammans med lägre bränsle- och underhållskostnader sänkta produktionskostnader i medeltunga till tunga tillämpningar.

Nya CAT 320 GC är konstruerad för lätta till medeltunga tillämpningar med perfekt avvägda produktivitetsfunktioner samt låga kostnader för bränsle och underhåll. Resultatet är hög tillförlitlighet och låga kostnader per produktionstimme.

Den högproduktiva premiummaskinen Cat 323 har numera integrerad Cat Connect-teknik som standard och klassens högsta kraft och lyftkapacitet. Lägg därtill sänkt bränsleförbrukning och minskade underhållskostnader så får du en maskin med maximal produktivitet till lägsta möjliga kostnad.

Tekniken ökar effektiviteten med upp till 45 procent                              

Nya Cat 320 och 323 kan ståta med branschens högsta nivå av standardutrustning för ökad produktivitet. Båda modellerna är utrustade med integrerad Cat Connect-teknik, vilket ökar effektiviteten med upp till 45 procent vid traditionell nivellering.

Med vägledning för djup, lutning och horisontellt avstånd hjälper CAT Grade med 2D-system föraren att snabbt och exakt nå önskad höjd. Med hjälp av systemets E-gränsfunktion kan maskinen arbeta säkert under byggnader eller intill en väg genom att förhindra att någon del av grävmaskinen hamnar utanför de förardefinierade punkterna. Det standardmonterade 2D-systemet kan uppgraderas till Cat Grade med Advanced 2D eller Cat Grade med 3D.

Standardmonterade Grade Assist automatiserar bommens, stickans och skopans rörelser så att föraren håller rätt djup enkelt och smidigt med enspaksgrävning. Vägningsfunktionen Cat Payload är fabriksmonterad på Cat 320 och 323 och ger exakta lastmål och ökar lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av nyttolasten utan gungning så att lastfordonet inte över-/underlastas. Maskin- och programvaran Cat LINK™ förmedlar maskinkritisk driftsinformation från arbetsplatser till kontor.

Bränslebesparingar på upp till 25 procent

De tre nya grävmaskinerna drivs av effektmatchade Cat-motorer på 90 till 121 kW. Dessa effektiva maskiner ur nästa generation förbrukar 20 till 25 procent mindre bränsle än föregående, motsvarande modeller. Det nya Smart-läget som automatiskt anpassar motorn och hydraulkraften för grävningsförhållandena optimerar såväl bränsleförbrukningen som prestandan. Motorvarvtalet sänks automatiskt när det inte finns något hydraulbehov för att ytterligare minska bränsleförbrukningen.

Det nya kylsystemet har flera elektriska fläktar och är effektivare än system med en fläkt. Det övervakar självständigt temperaturerna i hydrauloljan, kylaren och luft-till-luft-efterkylaren för att leverera exakt det luftflöde som krävs. Cat 320 GC, 320 och 323 har ett nytt hydraulsystem byggt för respons och effektivitet med en ny huvudreglerventil som eliminerar behovet av pilotledningar, minskar tryckförlusterna och sänker bränsleförbrukningen. Med färre hydraulledningar på grävmaskinerna krävs 20 procent mindre olja vilket sänker de långsiktiga driftskostnaderna.

Underhållskostnaderna har minskats med så mycket som 15 procent

Med förlängda och mer synkroniserade underhållsintervall kan de nya Cat-grävmaskinerna utföra mer arbete till lägre kostnad och samtidigt sänka underhållskostnaderna med upp till 15 procent jämfört med tidigare serier. Med sin högre kapacitet att hålla föroreningar kan Cats nya hydraulreturfilter skryta med 3 000 timmars livslängd vilket är 50 procent mer än tidigare filter. Det nya Cat-luftfiltret med integrerad förrenare och primär- och sekundärfilter har en livslängd på 1 000 timmar, en ökning på 100 procent jämfört med tidigare modeller, medan det nya tanklocksfiltret har en livslängd förlängd till 2 000 timmar. Bränslesystemets tre filter har vardera ett serviceintervall på 500 timmar.  

Alla dagliga underhållskontroller för motorolja, bränsle-/vattenavskiljare, vatten och sediment i bränsletanken och nivån i kylsystemet genomförs från marknivå, vilket gör att dessa rutinmässiga kontroller utförs snabbare, enklare och säkrare. Filtrens samlade placering minskar tiden för service.

Ny hyttkonstruktion utformad för att förbättra förarnas prestationer

Hytterna på alla Cat-grävmaskiner av nästa generation tar förarkomforten, säkerheten och ljuddämpningen till en ny nivå. De är utrustade med standardfunktioner som nyckellös tryckknappsstart, stor 203 mm pekskärm med snabbvalsknappar för kontroll samt ljuddämpat överrullningsskydd ROPS (Rollover Protective Structures). Förarna kan programmera respons och mönster på varje knapp på joysticken och skapa sina egna produktivitetsinställningar. Avancerade hyttfästen i visköst gummi minskar vibrationerna med upp till 50 procent jämfört med tidigare modeller vilket också minskar förartröttheten.

Den nya rymliga hytten har låg profil samt stora fram-, bak- och sidorutor för bättre sikt framåt och åt sidorna och hytten kan väljas med komfort-, deluxe- eller premium-hyttpaket. Med tillvalet 360 graders runtomsikt kombineras bilder från flera maskinmonterade kameror för att förbättra förarens siktlinjer i alla riktningar. Det automatiska klimatkontrollsystemet bibehåller hyttens innertemperatur oberoende av omgivningstemperatur. Radion med integrerad Bluetooth ® och USB-portar för anslutning och laddning av telefoner ger föraren en känsla av kontorskomfort. Den uppfällbara konsolen i hyttpaketen deluxe och premium förenklar i- och urstigningen.

Kontakta närmaste Cat-återförsäljare eller besök www.cat.com så får du mer information om nästa generation av Cats hydrauliska grävmaskiner  

 

Produktspecifikationer, nästa generations Cat-grävmaskiner

                                                                                       

320 GC

320

323

Motor

Cat C4.4 ACERT™

Cat C4.4 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Bruttoeffekt, kW (ISO 14396)

90

121

121

Arbetsvikt, kg

21 900

22 700

25 500

Max grävdjup, mm  (5,7 m bom, 2,9 m sticka)

6 730

6 730

6 730

Maximal räckvidd vid marknivå  (5,7 m bom, 2,9 m sticka)

9 860

9 860

9 870

Max. lasthöjd  (5,7 m bom, 2,9 m sticka)

6 490

6 490

6 480

# # #

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo