Tillämpningsspecifik design av de nya hjulburna materialhanterarna från Cat®

Tillämpningsspecifik design av de nya hjulburna materialhanterarna från Cat®

För publicering i Nordamerika, Puerto Rico, Europa, Israel, Australien och Nya Zeeland: november 2017
utgåva: 547PR17  

Den nya serien från Cat® med hjulburna materialhanterare (MH3022, MH3024, MH3026) har, helt enligt Caterpillars filosofi, utformats ändamålsenligt samtidigt som de återspeglar en teknisk förfining som anpassar dem ännu mer precist för specifika industriella tillämpningar. Bland förbättringarna på årsmodellerna för 2018 märks funktioner som bidrar till snabb avkastning på investeringen, förbättrad övergripande prestanda samt mångsidighet och säkerhet.

Vid konstruktionen av dessa nya materialhanterare låg fokus på tillämpningseffektivitet och minskade ägandekostnader. Användare behöver exempelvis inte köpa en maskin med ett brett underrede om material med låg densitet ska hanteras och ett kortare främre länkage finns tillgängligt om maskinen ofta arbetar i trånga utrymmen.

MH3022, till exempel, är ett smidigt val när arbetet ska utföras i begränsade utrymmen samtidigt som räckvidden är fullt tillräcklig för uppgifter såsom sortering och avfallshantering inomhus. Samtidigt erbjuder den flexibilitet med ett urval av två MH-bommar, tre raka stickor med länkage och två stickor med nedböjd nos. Det kompakta underredet är tillräckligt brett för att ge utmärkt stabilitet, medan svänglagrets centrerade position ger samma arbetsmöjligheter över fronten och bakdelen.

Om utrymmet inte är ett problem är MH3024 idealisk för uppgifter som avfallshantering, återvinning och bulkmaterialhantering. MH3024 har optimal räckvidd med sitt långa MH-frontlänkage och urvalet av underredeskonfigurationer säkerställer att alla kundtillämpningar kan tillgodoses. Om tillämpningen inte är stabilitetskänslig kan det nya underredet på 2,75 m (9 fot) passa perfekt på en MH3024 som arbetar under vanliga förhållanden liksom på en MH3026 som hanterar material med låg densitet. I båda fallen har maskinen en utformning som säkerställer god stabilitet vid normal användning och, som sagt, lyftkapaciteten över bakdelen har ökats tack vare den symmetriska placeringen av svänglagret

Om uppgifterna kräver högre lyftkapaciteter och större räckvidd så är en MH3026 den optimala maskinen, utrustad med en lång MH-bom och ett urval av tre stickor med nedböjd nos – i längder från 4,9 till 5,9 m (16,1 till 19,3 fot), tre raka stickor – och ett urval av tre olika underredesstorlekar.

Den flexibla konstruktionen hos dessa nya materialhanterare bidrar också till att göra dem enklare att transportera – ett säkert sätt att få bättre kontroll över kostnaderna. Det finns nu två stickor med nedböjd nos tillgängliga för MH3022 och MH3026 med längder på 4,5 m (14,75 fot) och 5,5 m (18,1 fot). De nya stickorna kan vara en effektiv lösning när en maskin ofta flyttas mellan olika arbetsplatser eftersom stickan inte behöver tas bort inför transporten. Stickorna är utformade så att transporthöjden hålls under den kritiska gränsen på 4 m (13,1 fot) vilket ger betydande tid- och kostnadsbesparingar.

En annan märkbar förbättring på dessa nya modeller är det främre skjutbladet som nu finns tillgängligt på alla typer av underreden. Dessa blad gör det enkelt att rensa arbetsområdet och skjuta undan material som ofta är i vägen vid arbete i avfall och på brädgårdar. Att arbeta på ytor som är fria från skräp kan ytterligare förlänga däckens livslängd vilket resulterar i ökad drifteffektivitet.

Driftseffektiviteten ökas ytterligare med Cats omkonstruerade och optimerade gripar med sektionsklor. Griparna är utformade för perfekt matchning av redskap och maskin och de kan bidra till en minskad bränsleförbrukning på upp till 15 procent i vissa användningsområden. Griparnas vikt har minskats för att ge kortare cykeltider och högre produktivitet. Dessa gripar ger ytterligare kostnadsbesparingar tack vare ökad hållbarhet med gjutna partier i stället för svetsade strukturer i områden som utsätts för hög belastning.

Förarens hälsa och säkerhet är ett primärt fokusområde vid konstruktionen av dessa nya materialhanterare. Därför rekommenderas tillvalet av ett avancerat, fabriksmonterat hyttfiltreringssystem när maskinerna ska arbeta i dammiga och förorenade miljöer, särskilt inomhus. Detta system förhindrar nästan helt damm och föroreningar (exempelvis insektsmedel, sporer, svampar, bakterier eller ångor) från att komma in i hytten. Systemet eliminerar dessutom behovet av att eftermontera otympliga filtreringssystem på maskinen. Tillvalspaketet Easy Cab Access (enkelt insteg i hytten) innebär att steg monteras fram- och baktill på underredet vilka underlättar in- och urstigning när överramen inte är i linje med chassit.  

 

Materialhanterare
MH3024

Specifikationer

 

MH3022

MH3024

MH3026

Motor

Cat C7.1 ACERT™--uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.

Nettoeffekt ISO 9249

126 kW (171 hp, 171 PS)

Arbetsvikt

21 815 – 22 930 kg
48 094 – 50 552 lb.

22 950 – 24 165 kg
50 596 – 53 242 lb.

25 220 – 26 150 kg
55 601 – 57 651 lb.

Räckvidd, max. (stickans pinne) med MH-bom

11 005 mm (36 fot 1 tum) med nedböjd nos
4 900 mm (16 fot 1 tum)

12 845 mm (40 fot 11 tum) med nedböjd nos
5 900 mm (19 fot 4 tum)

Höjd, max. (stickans pinne) med MH-bom

12 065 mm (39 fot 0 tum) med nedböjd nos
4 900 mm (16 fot 1 tum)

13 300 mm (43 fot 8 tum) med nedböjd nos
5 900 mm (19 fot 4 tum)

Hastighet, max.

25 km/h (16 mph)

# # #

 

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2017 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles  

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo