Uppdaterade Cat® D7E-funktioner, avancerad teknik som ökar produktiviteten och uppfyller de senaste utsläppskraven

Uppdaterade Cat® D7E-funktioner, avancerad teknik som ökar produktiviteten och uppfyller de senaste utsläppskraven

För publicering över hela världen i november 2014
Utgivningsnummer: 404PR14

Sedan de första D7E-bandschaktarna togs i bruk på arbetsplatser år 2009 har kunderna sparat miljontals liter/gallons dieselbränsle. Den senaste D7E-modellen fortsätter att ge enastående bränsleekonomi tillsammans med vissa nya, prestandaförbättrande funktioner. D7E uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final).

Cat® D7E-bandschaktaren som har en innovativ, dieselelektrisk drivlina ger upp till 30 procent bättre bränsleeffektivitet och 10 procent mer produktion än den konventionella föregångaren D7R2. Bränslebesparingar, färre mekaniska delar som slits, minskad användning av smörjmedel och ökad produktion förenas för att sänka ägar- och driftskostnaderna.  

Tre nya produktivitetshöjande schaktarfunktioner bidrar till att optimera maskinen under schaktningsarbeten, vilket förbättrar kvaliteten och enhetligheten för förare på alla erfarenhetsnivåer, allt med mindre ansträngning.

  • Stabilt blad-kontroll kompletterar förarens åtgärder och justerar bladet automatiskt för jämnare, mer exakt ytbearbetning.
  • Dragkraftsreglering känner av bandslirning och utför omedelbart smarta bladjusteringar för att förbättra belastningens enhetlighet och klara högre bladbelastning, vilket resulterar i bättre produktivitet med minskat slitage på underredet.
  • Lutningsindikering ger konstant visuell information om maskinens längdfall och tvärfall för höjd- och lutningsvägledning i realtid utan ett särskilt höjdkontrollsystem.

Den beprövade Cat-tekniken för utsläppsminskning är transparent, kräver ingen åtgärd från föraren och inga stopp för systemregenerering. Det selektiva katalytiska reduktionssystemet använder dieselavgasvätska (DEF) som enkelt fylls på vid tankning. D7E har normalt använt DEF med en förbrukning på 2 till 2,5 procent av bränsleförbrukningen inom många olika användningsområden. D7E har utmärkt bränsleeffektivitet, vilket definieras som den mängd arbete som utförs per förbrukad bränsleenhet och DEF. I mindre krävande tillämpningar kommer många att upptäcka att det går att arbeta flera skift med bara en DEF-tank.

Avancerad Cat Connect-teknik förbättrar ytterligare uppgifterna på arbetsplatsen

Cat Connect har LINK- och GRADE-teknik som hjälper kunderna att hantera D7E för optimal avkastning på investeringen. Product Link™ hjälper maskinparksägare att spåra plats, timmar, bränsleförbrukning, stilleståndstid och händelser genom trådlös onlinerapportering av allt detta via användargränssnittet VisionLink®. Systemet gör det möjligt för ledningen att fatta faktabaserade beslut i rätt tid som kan höja effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen samt sänka driftskostnaderna. Cat AccuGrade är ett höjdkontrollsystem som monteras hos återförsäljaren och som ger vägledning i hytten i realtid och automatiska bladrörelser. Det hjälper förarna att på ett effektivt sätt uppnå exakta lutningar med färre överfarter, vilket förbättrar produktiviteten med så mycket som 50 procent jämfört med traditionella metoder.  

Beprövad dieselelektrisk schaktare

D7E-motorn driver en elektrisk generator som matar ström genom förstärkta kablar till en transistorväxelriktare som matar likström till tillbehören. Framdrivningsmodulen med de senaste elektriska växelströmsmotorerna överför ett väl modulerat vridmoment till slutväxlarna via axlarna. Drivlinans elektriska komponenter är inkapslade och vätskekylda med både olja och vatten för att arbeta effektivt i en mängd olika förhållanden och i höga omgivningstemperaturer.

Det lastkännande hydraulsystemet justerar kontinuerligt hydraulkraften i syfte att maximera arbetsredskapens effektivitet.   Schaktbladsalternativen omfattar universella, halvuniversella, raka och vinklade blad. Det finns även blad för särskilda användningsområden som uppfyller kraven för bearbetning av material som träflis, kol och avfall. De bakre redskapsalternativen omfattar en flerarmsrivare, vinsch, dragstånd och motvikt. Särskilt konstruerade avfallshanterar- och upplagskonfigurationer utrustar D7E för optimalt arbete i de här och liknande industriella tillämpningar.

Den tysta, rymliga hytten har en design med mittmonterad stolpe för enastående sikt runt hela maskinen, en panelmonterad bildskärm som visar maskinuppgifter i realtid och ett uppvärmnings-/ventilations-/luftkonditioneringssystem som är inkapslat och drivs elektriskt. En funktion för hämtning av hastighetsuppgifter möjliggör förinställning av hastighet framåt/bakåt för att sedan hämta dem med en knapptryckning.

Den lutningsbara hytten ger enkel åtkomst till drivlinans modulära komponenter och rutinservicepunkter samt synglas har grupperats på maskinens vänstra sida. Ett servicecenter på marknivå rymmer en batterifrånskiljare, timmätare, motorns avstängningsströmställare och omkopplare för åtkomstbelysning. När en indikatorlampa i detta servicecenter lyser, varnar den om att drivlinan och tillbehörssystemen är strömsatta – när den inte lyser går det att serva systemen på ett säkert sätt.

Kunderna kan få mer information om den senaste D7E genom att kontakta en lokal Cat-återförsäljare eller besöka: www.cat.com

D7E Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  238 hp (178 kW)
Operating weight, min. 57,264 lb. (25 975 kg)
Operating weight, max. 62,169 lb. (28 200 kg)
Blade capacity range 6.5 to 10.9 yd3 (3.7 to 5.3 m3)

Obs! Produktivitet, effektivitet och ägande-/driftkostnader jämfört med tidigare D7R2-modell.

Trycksaker

###

Information till redaktörer: Caterpillar presenterar produkter och tjänster i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverket, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo