< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 730C2 med 17 m3 (23 yd3) 28 ton (31 short tons) kapacitet ger beprövad tillförlitlighet, hållbarhet, hög produktivitet, överlägsen förarkomfort och lägre driftskostnader. Som uppdatering av den framgångsrika 730C har 730C2 kapslade, våta bromsar på alla axlar och är ännu mer attraktiv för våra kunder. Klassledande prestandanivåer och enastående förarkomfort gör detta till en produktiv maskin under hela dagen.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 6.2 tum 157.0 mm Less
Cylindervolym 762.8 tum3 12.5 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 375.0 hp 280.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 367.0 hp 274.0 kW Less
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Nettoeffekt – ISO 14396 370.0 hp 276.0 kW Less
Ingen effektreducering behövs under 12500.0 fot 3810.0 m Less
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) 1579.0 lbf-ft 2141.0 Nm Less
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1564.0 lbf-ft 2120.0 Nm Less
Varvtal för högsta vridmoment 1200.0 varv/min 1200.0 varv/min Less
Emissioner Hänvisningen till emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV inkluderar US EPA Tier 4 Final, EU steg IV, Japan 2014 (Tier 4 Final), liksom Korea Tier 4 Final. Hänvisningen till emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV inkluderar US EPA Tier 4 Final, EU steg IV, Japan 2014 (Tier 4 Final), liksom Korea Tier 4 Final. Less
Anmärkning Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 800 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 800 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Less
Anmärkning Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Less
Anmärkning Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 254 kW (341 hp) enligt referensförhållanden från SAE. Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 254 kW (341 hp) enligt referensförhållanden från SAE. Less
Anmärkning DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Less

Vikter

Nominell nyttolast 31.0 short tons 28.0 ton Less

Korgkapaciteter

Rågad SAE 2:1 23.0 yd3 17.5 m3 Less
Struken 17.4 yd3 13.3 m3 Less
Bakläm, rågad SAE 2:1 24.6 yd3 18.8 m3 Less
Bakläm, struken 18.2 yd3 13.9 m3 Less

Transmission

Framåt 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Framåt 2 9.0 mph 15.0 km/h Less
Framåt 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Framåt 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Framåt 5 29.0 mph 47.0 km/h Less
Framåt 6 34.0 mph 55.0 km/h Less
Bakåt 1 6.0 mph 9.0 km/h Less

Ljudnivåer

Hytt, invändigt 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Anmärkning Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 76 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och fönstren stängda. Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 76 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och fönstren stängda. Less
Anmärkning Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Less

Arbetsvikter

Framaxel – tom 32882.0 lb 14915.0 kg Less
Mellanaxel – tom 9987.0 lb 4530.0 kg Less
Bakaxel – tom 9436.0 lb 4280.0 kg Less
Totalt – tom 52305.0 lb 23725.0 kg Less
Framaxel – tillåten arbetslast 7231.0 lb 3280.0 kg Less
Mellanaxel – tillåten arbetslast 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Bakaxel – tillåten arbetslast 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Totalt – tillåten arbetslast 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Framaxel – lastad 40113.0 lb 18195.0 kg Less
Mellanaxel – lastad 37236.0 lb 16890.0 kg Less
Bakaxel – lastad 36685.0 lb 16640.0 kg Less
Totalt – lastad 114034.0 lb 51725.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 108.8 gal 412.0 l Less
Kylsystem 21.9 gal 83.0 l Less
Hydraulsystem 29.1 gal 110.0 l Less
Motorns vevhus 10.0 gal 38.0 l Less
Transmission 12.4 gal 47.0 l Less
Slutväxlar/differential 33.0 gal 125.0 l Less
Utgående överföringsväxellåda 6.3 gal 24.0 l Less
DEF-tank 5.2 gal 20.0 l Less

Korglyft

Höjningstid 12.0 Sekunder 12.0 Sekunder Less
Sänkningstid 8.0 Sekunder 8.0 Sekunder Less

Styrning

Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 varv/minut 4,75 sekunder vid 60 varv/minut Less

Normer

Bromsar ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Hytt/FOPS ISO 3449 nivå II – 2005 ISO 3449 nivå II – 2005 Less
Hytt/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Styrning ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Korgplatta

Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Less

Vändcirkel

Anmärkning Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25. Less
Vänddimensioner – gångbredd 210.0 tum 5332.0 mm Less
Vänddimensioner – frigångsradie 318.0 tum 8075.0 mm Less
Vänddimensioner – inre radie 153.0 tum 3879.0 mm Less
Vänddimensioner – SAE vändradie 294.0 tum 7470.0 mm Less
Vänddimensioner: styrvinkel – vänster/höger 45° 45° Less

Motor

Optimerade prestanda, beprövad tillförlitlighet


Transmission

Ledande transmissionsteknik


Automatiska funktioner

Enkel användning, förbättrad prestanda


Fjädring och bromsar

Prestanda med komfort


Förarmiljö

En bekväm och säker förare förbättrar produktiviteten


Enkel manövrering

Med föraren i centrum


Slitstyrka och tillförlitlighet

Beprövade ramverk och komponenter


Cat CONNECT-teknik

Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen


Servicevänlighet

Maximera drifttiden och minska kostnaderna


Fullständig kundsupport

Vi engagerar oss i din framgång


Hållbarhet

Gör en hållbar utveckling möjlig


Säkerhet

Konstruerad och inbyggd i varje maskin


730C2Standardutrustning

Luftkonditioneringsanläggning med R134A-köldmedium

Justerbara luftspjäll

Automatväxellåda med sex växlar framåt och en bakåt

Cat C13 ACERT-motor

Cats modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser

Cat bakåtriktad kamera

Färgdisplay med flera funktioner (CMPD) och bild från bakåtriktad kamera

LCD-skärm på instrumentbrädan:
  • Varningslampa, vald växel och körriktning, växelläge eller automatväxling, visning av drift- och underhållshandbok (OMM), primärstyrningsfel, bältesvarning, nödstyrningsfel, maskinsäkerhetssystem (MSS), nödstyrningsdrivkälla aktiv, timmätare och fördröjare aktiv

Differentialer: automatiskt inkopplade längs- och tväraxelmonterade differentialspärrar

Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul

Elsystem, 24 V, 5 A, 24 V till 12 V-omvandlare

Elektrohydrauliskt lyftreglage

Glasrutor: laminerat främre, härdade bakre och härdade på öppningssida

Skydd: bakruta, kylare, vevhus och axel

Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter

Signalhorn: elektriskt

Belysning: hyttinteriör, front, breddmarkering, sidor, bak, två backljus/arbetslampor, två stopp-/bakljus, främre och bakre körriktningsvisare

Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
  • Åtgärdslampa, motorns oljetryck, primärt styrsystem, vänster körriktningsvisare, helljus, kylvätsketemperatur, varvräknare, parkeringsbroms, bränslenivå, höger körriktningsvisare, transmissionens oljetemperatur, bromssystemet, transmissionens hålläge, lyftspak, hydraulsystem, laddningssystem, retarder, växellådsfel, system för dragkraftsreglering, lampa för motorkontroll

Speglar: omfattande arrangemang för bättre sikt

Stänkskydd: monterade i hjulhus och korg vilka går att hänga upp vid transport

Product Link: PL321 eller PL522 beroende på plats och licensavtal

Retarder: motorkompressionsbroms

Reverserings-/backvarningssignal

ROPS/FOPS-hytt

Säte, fullt justerbart, luftfjädring

Säte, stoppat för medföljande/instruktör

Nödstyrning – elektrohydraulisk

S∙O∙S-provtagningsventiler

Spillskydd: fram, integrerad del av lastkorgen

Hjälpstartuttag, elektriskt, fjärrstyrt

Förvaring: mugghållare, fack under sätet, dörrfack, fack bakom sätet, klädkrok

Solskydd

Drivning med tre axlar, sex hjul

Lutningsbar och utdragbar ratt

Däck, sex 23.5R25, radial

Två säkerhetsbälten av rulltyp

Vandaliseringsskydd: låsbara lock för bränsletank, DEF-tank och hydrauloljetank

Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)

730C2Tillvalsutrustning

Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager

Korgfoder

Stereoradiosystem med Bluetooth

Nyttolastövervakningssystem, Cat Production Measurement (CMP)

Kylvätska för kall väderlek -51 °C (- 60 °F)

Starttillsats för kall väderlek

Elektrisk motorblockvärmare

Eterstart

Avgasuppvärmd lastkorg

Snabbtankning

Varningsljus med blinkande lysdioder

Fyrpunkts säkerhetsbälte

Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning

Uppvärmt säte

Uppvärmda elbackspeglar

Maskinsäkerhetssystem (MSS)

Product Link PL 321, PL 522, VIMS™ Cellular, VIMS Satellite (i förekommande fall)

Takmonterad HID-arbetsbelysning (High Intensity Discharge)

Bakläm av saxtyp

Bakrutetorkare och -spolare, två hastigheter (bak)

750/65 breda däck