< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Skrid med enkelbredd och motordrivet utskjut med gasolbaserad eller elektrisk uppvärmning ökar produktiviteten och minskar driftskostnaderna.

Specifikationer

Enheter:
Breddningsmontering Bakmonterad Bakmonterad Less
Skridtyp Vibrator Vibrator Less

Vikter

Vikt med eluppvärmning 2932.0 lb 1330.0 kg Less
Vikt med LPG-värme 2866.0 lb 1300.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardläggningsbredd omfång 1,7–3,20 m (5,6–10,5 fot) 1,7–3,20 m (5,6–10,5 fot) Less
Maximal beläggningsbredd 13.12 fot 4.0 m Less
Justering av krona +4,5 % till –2,5 % +4,5 % till –2,5 % Less
Uppvärmningssystem Elektriskt, gasol Elektriskt, gasol Less
Maximal vibrationsfrekvens 3 400 vpm 3 400 vpm Less
Minsta beläggningsbredd 2.13 fot 0.65 m Less

Mått

Höjd 5.1 fot 1.55 m Less
Längd, fram- till bakkant, monterade baklämmar 5.58 fot 1.7 m Less
Längd, fram- till bakkant, borttagna baklämmar 3.28 fot 1.0 m Less
Minsta bredd, monterade baklämmar 5.68 fot 1.73 m Less
Minsta bredd, borttagna baklämmar 5.48 fot 1.67 m Less
Tjocklek skridplåtar 0.39 tum 10.0 mm Less
Skridplåtsbredd, fram- till bakkant, huvudskrid 10.0 tum 265.0 mm Less

Skrid AS3173

Den hydrauliskt utskjutbara asfaltskriden finns tillgänglig med vibratorsystem med variabel frekvens samt med gasolbaserat eller elektriskt uppvärmningssystem. Skridkontrollpanelerna omfattar materialmatningskontroller för att underlätta arbetet för arbetslaget på marken.


Vibratorsystem

Aktiveras automatiskt när AP300 följer en förinställd ramp. Skriden AS3173 är försedd med elektronisk tändning, samt automatisk och oberoende justering av temperaturen för den mittre och de rörliga utjämningsplattorna.


Gasoluppvärmningssystem

Systemet har högeffektiva brännare och optimal termostatreglerad temperaturkontroll.


Elektriskt uppvärmningssystem

Systemet har en traktormonterad generator, utbytbara uppvärmningselement och förarvänliga kontroller som ger en renare miljö. Funktionerna och fördelarna är bland annat enkelt handhavande, snabb uppvärmningstid, flerzonsvärmeelement och termostatisk kontroll av alla skridplattor. En extra robust, användarvänlig kontrollenhet för skriduppvärmningen är placerad baktill på maskinen för att underlätta arbetet för arbetslaget på marken.


Skridhjälpsystem

AS3173 är utrustad med skridhjälpsystemet; en elektrohydraulisk anordning som ger konstant skridtryck på bitumenblandningen, oberoende av blandningens bärighet och av läggningsbredden.