D8T

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Schaktaren Cat® D8T ökar din produktivitet med upp till 18 % utan att använda mer bränsle. En helautomatisk 4-växlad växellåda och ett urval av fabriksintegrerade GRADE-tekniker gör det lättare för förare på alla erfarenhetsnivåer att uppnå optimal produktivitet och effektivitet.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C15 Cat C15 Less
Effekt – netto 354.0 HP 264.0 kW Less
Nettoeffekt – 1900 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 354.0 HP 264.0 kW Less
Nettoeffekt – 1900 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 359.0 HP 359.0 HP Less
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final Less
Anmärkning (1) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Final, steg IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Final, steg IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning (2) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 165.0 gal (US) 627.0 l Less
AdBlue, vätsketank 6.0 gal (US) 24.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 87600.0 lb 39750.0 kg Less

Arbetsvikter

LGP – dragstång 83200.0 lb 37750.0 kg Less
Avfallshanterare 87400.0 lb 39650.0 kg Less
LGP Avfallshanterare 92300.0 lb 41850.0 kg Less

Mått - Standard

Marktryck (ISO 16754) 13.0 psi 89.6 kPa Less

Dimensioner – Ofjädrad

Marktryck (ISO 16754) 13.0 psi 89.6 kPa Less

Mått – LGP

Marktryck (ISO 16754) 7.7 psi 53.3 kPa Less

Blad

Semi-universell (SU)*, kapacitet 13.4 yd³ 10.3 m³ Less
Semi-universell (SU)*, bredd över ändstål 13.3 fot 4042.0 mm Less
SU med kraftfulla skärstål, kapacitet 13.4 yd³ 10.3 m³ Less
SU med kraftfulla skärstål, bredd över ändstål 13.0 fot 3962.0 mm Less
Universell med stenskydd, slitplåtskapacitet 15.4 yd³ 11.8 m³ Less
Universell med stenskydd, slitplåtsbredd över ändstål 14.0 fot 4265.0 mm Less
Vinkelbladskapacitet 6.8 yd³ 5.2 m³ Less
Vinkelbladbredd över ändstål 16.5 fot 5043.0 mm Less
LGP SU för avfallsdeponier, kapacitet 29.0 yd³ 22.2 m³ Less
LGP SU för avfallsdeponier, bredd över ändstål 14.9 fot 4543.0 mm Less
Anmärkning (2) * Även med stenskydd/slitplåt eller tryckplatta. Extra blad finns tillgängliga. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information * Även med stenskydd/slitplåt eller tryckplatta. Extra blad finns tillgängliga. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,5 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 3,575 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,5 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 3,575 ton. Less

Högre produktivitet utan att bränna mer bränsle

      
 • Transportera upp till 18 % mer material per timme utan att bränna mer bränsle i de flesta tillämpningar.
 •     
 • Spara upp till 11 % bränsle vid lättare arbeten.
 •     
 • Helautomatisk 4-växlad powershift-växellåda optimerar schaktarens produktivitet och effektivitet.
 •     
 • 19 % större semi-universellt standardblad (SU) förflyttar mer material per arbetspass.
 •     
 • Ny transmission med upp till 13 % mer dragstångskraft mot marken.
 •     
 • 10 % högre styrmoment, helautomatisk växellåda och differentialstyrning ger sammantaget klassens bästa styrprestanda vid belastning.
 •     
 • Kraftfulla skärstål som tillval ökar bladets nyttolast med upp till 25 %.     
       
      

Lätt att manövrera

      
 • Helautomatisk 4-växlad transmission – Välj bara önskad hastighet så hanterar traktorn automatiskt inställningar för maximal effektivitet och kraft baserat på belastningen.
 •     
 • Du behöver inte växla upp/ned – sparar tid för erfarna förare och bidrar till att nya operatörer kan maximera produktiviteten snabbare.
 •     
 • Extra växel mellan första och andra fungerar som en smidig lockup-koppling för att ge en utomordentligt smidig växling.
 •     
 • Alla hastighets- och svängsignaler är paketerade i ett enhandsreglage för smidig manövrering – tumhjulet ger enkla hastighetsförändringar.
 •     
 • Automatisk rivarkontroll och ny riv-till-djup-funktion bidrar till att minska förarens trötthet och maskinens slitage.
 •     
 • Timer för motoravstängning vid tomgång, stänger av maskinen efter en förinställd tomgångstid för att spara bränsle och minska onödig tomgångskörning.
 •     
 • Teknik för emissionsminskning, utformad för att vara transparent – regenereringen sker automatiskt i bakgrunden medan du arbetar.

Teknik

      
 • Nå önskat resultat snabbare och mer exakt med Cat Connect GRADE-teknik. Slutför jobben med färre överfarter och med mindre ansträngning, vilket sparar tid och bidrar till att öka lönsamheten.
 •     
 • Cat GRADE med Slope Assist™ är ett fabriksintegrerat 2D-alternativ som hjälper dig att automatiskt bibehålla bladets förutbestämda position utan GPS-signal. (Endast maskiner med enkel tilt).
 •     
 • Cat GRADE med 3D-alternativet är en fabriksintegrerad lutningshantering som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar föraråtgärderna med upp till 80 %. Antennerna ovanpå hytten gör att inga bladmaster eller kablar behövs. Minskar behovet av höjdkontroller och utsättning, ökar säkerheten och minskar kostnaderna för arbetskraft.
 •     
 • Cat Slope Indicate, som är standard, visar maskinens tvärfall och orientering framåt/bakåt till höger på huvuddisplayen, så att du kan arbeta mer noggrant i lutningar.
 •     
 • Förbättra produktiviteten och minska behovet av föraringrepp ännu mer med automatisk bladkontroll, AutoCarry™ och automatisk rivarkontroll.
 •     
 • Det fabriksutrustade ARO-tillvalet ger optimala monteringspositioner, stöd och fästdon för att förenkla installationen av Grade Control-system i efterhand.
 •     
 • Product Link™/VisionLink© hjälper dig att ansluta till din utrustning, vilket ger åtkomst till maskindata som till exempel position, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnoskoder. 7.
 •     
 • På My.cat.com får du tillgång till förebyggande schemalagd service, reservdelar och servicenoteringar, garantitäckning och mycket annat – det är bara att logga in. Dessutom finns en direkt länk till ditt VisionLink-konto.
 •     
 • COMMAND för schaktning erbjuder fjärrstyrning för förbättrad säkerhet och ökad produktivitet, med förarplats med fjärrstyrning, med eller utan fri sikt.     
       
      

Minskad underhållstid och -kostnad

      
 • Högkvalitativa patronbränslefilter är byggda särskilt för att hjälpa dig att hålla bränslesystemet rent och öka spridarens livslängd.
 •     
 • Motorfilter för skräpiga förhållanden (tillval) har en veckad konstruktion för att minska risken för igensättning – perfekt för tillämpningar inom avfall, flis och andra miljöer med finfördelade partiklar.
 •     
 • Minska kostnader och öka flexibiliteten med bakre redskapsventiler för antingen en rivare eller hydraulisk vinsch utan ändringar eller försämrade prestanda.
 •     
 • Programmerbar, automatisk reverserande fläkt är nu standard för högre maskinvärde utan extra kostnad.
 •     
 • Större oljetråg i ett stycke fördubblar serviceintervallen för motorolja till 500 timmar så att tid och reservdelskostnader sparas.
 •     
 • Funktioner som grupperade servicepunkter, servicecenter på marknivå och moduluppbyggd växellåda gör det dagliga underhållet och serviceuppgifterna smidigare.
 •     
 • Fjärrstyrd blinksignal gör att programvaruuppdateringar kan ske på distans via Product Link för kompatibla maskinmodeller, vilket sparar tid och kostnader för servicebesök.     
       
      

Byggd för lång livslängd

      
 • Mer robust ramverk ger den extra hållbarhet som krävs för att klara ökad vikt och produktivitet.
 •     
 • Caterpillars exklusiva underrede med upphöjt drivhjul ger maskinen bättre balans, komponenterna håller längre och användningen blir smidigare.
 •     
 • Kraftigt hållbart underrede, HDXL med DuraLink™, konstruerat för att bidra till lägre driftskostnader med tyngre bussningar med upp till 25 % längre livslängd, särskilt vid kraftigt slitsamma förhållanden.
 •     
 • Speciella maskinkonfigurationer är utrustade från fabrik för prestanda och längre livslängd i krävande tillämpningar som deponier, omlastningsstationer och stapling.
 •     
 • Huvudkomponenter och komponenter är tillverkade för att kunna renoveras, vilket minskar mängden kasserat material och ger lägre driftskostnader, samt förbättrar lönsamheten under maskinens livscykel.     
       
      

Säkerhet

      
 • Bakåtriktad kamera och cylindermonterade speglar finns som tillval för bättre sikt runt maskinen.
 •     
 • Drivet bottenskydd som alternativ ökar säkerheten vid rensning.
 •     
 • Bekväma fotsteg, handtag och skyddsräcken förenklar av- och påstigning.
 •     
 • Åtkomst till belysning från marknivå.
 •     
 • Säkerhetsbältets indikator ökar säkerheten genom att påminna dig om att spänna fast dig med en lampa/ett larm.
 •     
 • Elektronisk verifiering av vätskenivåer vid start sparar tid och du slipper gå upp och ner från hytten för att kontrollera.
 •     
 • Detektering av förarnärvaro som standard gör att maskinen kan gå på tomgång när föraren inte sitter i sätet samtidigt som drivlinan och de främre redskapen spärras för att undvika oavsiktliga rörelser.

D8T Standardutrustning

Drivlina
 • C15-dieselmotor, elektronisk bränsleinsprutning (EUI), efterbehandling för att uppfylla emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4
 • 24 V elstart
 • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
 • Luftfilter med elektronisk serviceindikator
 • Kylvätska, långtidsverkande
 • Fläkt, insug, automatisk reversering
 • Slutväxlar av planettyp med fyra planeter och dubbel reduktion
 • Bränsleurluftningspump, elektrisk
 • Högpresterande enplans kylsystem
 • Parkeringsbroms, elektronisk
 • Förrenare med dammejektor av rörtyp
 • Förfilter
 • Växling: Helautomatisk växling
 • Ljuddämpat avgassystem
 • Eterstarthjälp, automatisk
 • Momentomvandlare med lockup-koppling
 • Elektronisk kontrollmodul för transmissionen
 • Transmission, elektroniskt styrd powershift
 • Turboaggregat
 • Vattenavskiljare

Drivlina, motor, bromsar
 • Bromsar, grundläggande eller för extrema förhållanden
 • Motorns förrenare, grundläggande eller med galler

Underskydd
 • Standard

Elsystem
 • Backvarningslarm
 • Omvandlare 24 V till 12 V
 • Diagnostikanslutning
 • Servicecenter på marknivå med timmätare
 • Signalhorn, varning framåt

Slutväxlar
 • Slutväxlar: LGP eller skyddade
 • Slutväxlar: Standard, skyddad eller arktisk

Hydraulik
 • Schaktarens tilt- och fläkthydraulik: enkel- eller dubbeltilt
 • Elektroniskt reglerad snabbsänkningsventil
 • Hydraulik, elektroniskt styrd, lastkännande lyft och vinkling av blad
 • Hydraulik, elektroniskt styrd, lastkännande bakre hydraulik, förberedd för rivare eller vinsch
 • Hydraulik, oberoende pumpar för styrning och arbetsredskap

Förarmiljö
 • Belysning för på- och urstigning med avstängningstimer
 • Armstöd, justerbara
 • Förarsäte: Fjädring
 • Hytt, ROPS/FOPS, ljuddämpad
 • Varvminskningspedal
 • Värmeaggregat och ventilation
 • Lysdiodbelysning i hytt
 • Backspegel
 • Förberedd för kabeldragning in/ut ur hytt
 • Radio, AM/FM, Bluetooth
 • Radio, AM/FM, Bluetooth
 • ROPS-monterad luftkonditionering
 • Säkerhetsbälte med automatisk inrullning
 • Stol, tyg, luftfjädring
 • Styrreglage, tumreglage för riktnings- och varvtalsstyrning med knapp för hämtning av inställda funktioner
 • Förargränssnitt med pekskärm: Elektroniskt övervakningssystem, diagnostisk serviceinformation, förarens preferenser
 • Torkare, intervallfunktion

Övrig standardutrustning
 • Servicebelysning i motorrum
 • Tvärbalk, fäst
 • Främre draganordning
 • Förberedd för höjdreglering
 • Skydd med gångjärn i botten
 • Klimatanläggningslåda, rostskyddad
 • Product Link
 • S-O-S-provtagningsventiler
 • Paket med sex lampor
 • Styrning, elektroniskt reglerad kraftdifferential
 • Vandaliseringsskyddade vätskebehållare

Startmotorer, batterier och generatorer
 • Generator, 150 A
 • Generatorer: 150 A, grundläggande eller kapslad
 • Batterier för krävande tillämpningar
 • Batterier: för krävande tillämpningar eller för arktiskt klimat
 • Kylvätskevärmare (120 V)
 • Extra hjälpstartuttag

Underrede
 • Band med säker bultfasthållning (44 sektioner, tätade och smorda, enkla bandplattor)
 • 610 mm (24 tum), band för medeltunga förhållanden
 • Bandrullsram med åtta rullar (förberett för överrullar)
 • Mätarkonfigurationer: standard eller LGP
 • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
 • Drivhjulssegment, utbytbara
 • Underrede av fjädrande typ
 • Bandjusterare, hydrauliska
 • Bandstyrning
 • Tvådelade skarvlänkar

D8T Tillvalsutrustning

Blad
 • Vinkelblad
 • LGP-vinkel
 • LGP SU
 • LGP SU för avfallsdeponier
 • Semi-universell (SU)
 • SU deponischaktblad med slitplåt
 • SU med kraftfulla skärstål
 • SU med tryckplatta
 • SU med stenskydd, kraftfulla skärstål
 • SU med stenskydd, slitplåt
 • Universal-
 • Universell deponi
 • Universell med stenskydd, slitplåt

Underskydd
 • Underskydd med främre motvikt
 • Kraftig, tätad
 • Med drivning
 • Flis

Schaktblad
 • 8A
 • 8SU LGP
 • 8SU/U: grundutförande, skyddad eller dubbeltilt, skyddad
 • 8U LGP: enkel tilt, skyddad eller dubbeltilt, skyddad

Elsystem
 • Lampa, varningsljus
 • Belysningsgrupper: Basic, Premium eller skyddsbågar
 • Montering, lampa, varningsljus

Skydd
 • Skydd, fläkt, föroreningar
 • Skydd, snabb bränslepåfyllning
 • Skydd, bränsletank
 • Skydd, skräp i grillen
 • Bakre galler
 • Avvisarstänger, fram, fjädrande
 • Skyddsbågar, grupp

Hydraulik
 • Bakre redskapshydraulik: rivare, vinsch eller ingen

Förarmiljö
 • Hyttglas: En ruta, förbättrad dubbelruta eller 40 psi
 • Hyttplattform: standard, snabböppnande eller 5:e percentil
 • Förarsäte: Tyg, uppvärmt
 • Förarstol: Uppvärmd och ventilerad
 • Siktkonfiguration: grundläggande eller enkel kamera

Andra tillbehör
 • Svart lack, blad
 • Motvikt, tillval
 • Avtappningar, ekologiska, drivlina
 • Grepphandtag, tryckarm
 • PA140VS vinsch
 • W12 E kraftuttagsvinsch
 • Fönstergardin

Drivlina, motor, bromsar
 • Motorn, värmesköld
 • Oljebytessystem, hög hastighet
 • Kylare, 6,35 flänsar per tum, skräp

Bakre tillbehör
 • Motvikt, bak
 • Dragram, styv
 • Flertandsrivare
 • Flerarmsrivare med avvisarstång
 • Inga bakre tillbehör
 • PA140VS vinsch, variabel hastighet
 • Bakre avvisarstång
 • Enarmsrivare med sprintavdragare
 • Enarmsrivare med avdragare och avvisarstång
 • Enarmsrivare med avvisarstång

Rivararmständer
 • Flerarmsrivare
 • Enarmsrivare
 • Enarmsrivare, djuprivande

Teknikprodukter
 • Förberedd för AccuGrade (ARO), enkel- eller dubbeltilt
 • AutoCarry/AutoRip, enkel- eller dubbeltilt
 • Cat GRADE med 3D
 • Förberedd för COMMAND för schaktning
 • Maskinstyrning, grundläggande, enkel- eller dubbeltilt
 • Product Link: via mobilnät eller dubbelläge

Underrede
 • Underrede med säker bultfasthållning (PPR): fjädrande, skyddad eller arktisk
 • 610 mm (24 tum), medeltunga förhållanden, PPR-band
 • 610 mm (24 tum), extrema förhållanden, PPR-band
 • 610 mm (24 tum) PPR-bandplatta för extrema förhållanden, trapetsformad
 • 610 mm (24 tum) PPR-bandplatta för extrema förhållanden, trapetsformad
 • 660 mm (26 tum), extrema förhållanden, PPR-band
 • 710 mm (28 tum), extrema förhållanden, PPR-band
 • 710 mm (28 tum), medeltunga förhållanden, PPR-band
 • 965 mm (38 tum), medeltunga förhållanden, PPR-band
 • 710 mm (28 tum), PPR-band för medeltunga förhållanden, trapetsformat
 • Kraftigt, hållbart underredesband (44 sektioner, tätade och smorda, enkla bandplattor)
 • Kraftfullt, hållbart underrede: fjädrande, skyddat eller arktiskt
 • 610 mm (24 tum) HDXL-bandplatta för extrema förhållanden
 • 660 mm (26 tum) HDXL-bandplatta för extrema förhållanden
 • 700 mm (27,5 tum) HDXL-bandplatta för extrema förhållanden
 • Överrullar: fjädrande, fjädrande för arktiska förhållanden eller utan överrullar