D6T

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Den nya D6T-schaktaren klarar enkelt högeffektiv schaktning. Den mjukväxlande, fyrväxlade och helautomatiska Cat®-transmissionen optimerar kontinuerligt drivlinan för den aktuella arbetsuppgiften. Du sparar bränsle och föraransträngning utan att offra något av hållbarheten, prestandan eller produktiviteten. Arbeta smartare med ett komplett utbud av Cat Connect GRADE-teknik som kan anpassas efter behoven på en arbetsplats.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 215.0 HP 161.0 kW Less
Slagvolym 567.0 tum³ 9.3 l Less
Byggnummer 19 19 Less
Nettoeffekt (maximal) – 1 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – 2 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – 2 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 HP 160.0 kW Less
Utsläpp U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final Less
Anmärkning (1) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning (2) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less
Anmärkning (3) Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,574 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,574 ton. Less
Nettoeffekt (maximal) – 1 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 HP 182.0 kW Less

Volymuppgifter - service

Bränsletank 97.2 gal (US) 368.0 l Less

Rymduppgifter – service

DEF-tank 4.5 gal (US) 17.1 l Less

Weights

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Arbetsvikter

LGP S NaN lb NaN kg Less
XL Finschaktning NaN lb NaN kg Less
XL SU NaN lb NaN kg Less
XL Smal NaN lb NaN kg Less
XL VPAT NaN lb NaN kg Less
XW SU NaN lb NaN kg Less
XW VPAT NaN lb NaN kg Less
XW VPAT med vikbart blad NaN lb NaN kg Less
Anmärkning Arbetsvikten inkluderar blad, smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, standardband, ROPS/FOPS-hytt, dragstång och förare. Arbetsvikten inkluderar blad, smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, standardband, ROPS/FOPS-hytt, dragstång och förare. Less
LGP VPAT NaN lb NaN kg Less
LGP VPAT med vikbart blad NaN lb NaN kg Less

Blad – kapacitet

6 S – LGP 4.96 yd³ 3.79 m³ Less
6 SU – XL 7.26 yd³ 5.55 m³ Less
6 SU – XL Smal* 6.47 yd³ 4.95 m³ Less
6 SU – XW 7.38 yd³ 5.64 m³ Less
6 VPAT – LGP 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 VPAT – XL 6.07 yd³ 4.64 m³ Less
6 VPAT – XW 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 VPAT, XW Vikbart 7.83 yd³ 5.99 m³ Less
6 VPAT – LGP Hopfällbart 7.83 yd³ 5.99 m³ Less
*Finns inte tillgänglig i alla regioner. *Finns inte tillgänglig i alla regioner. Less

Blad – bredd

*Finns inte tillgänglig i alla regioner. *Finns inte tillgänglig i alla regioner. Less
10.7 fot NaN mm Less
9.81 fot NaN mm Less
12.75 fot NaN mm Less
11.69 fot NaN mm Less
13.65 fot NaN mm Less
12.65 fot NaN mm Less
13.33 fot NaN mm Less
13.65 fot NaN mm Less
12.65 fot NaN mm Less

Dimensioner – XL

Markfrigång 14.8 tum 375.0 mm Less

Mått – LGP

10.65 fot NaN mm Less
16.0 tum 406.0 mm Less
10.5 fot NaN mm Less
10.84 fot NaN mm Less
14.48 fot NaN mm Less
5.1 psi 35.2 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – LGP VPAT

10.31 fot NaN mm Less
10.84 fot NaN mm Less
10.65 fot NaN mm Less
16.41 fot NaN mm Less
16.0 tum 406.0 mm Less
6.3 psi 43.3 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – LGP VPAT vikbart

10.31 fot NaN mm Less
10.84 fot NaN mm Less
10.65 fot NaN mm Less
16.41 fot NaN mm Less
16.0 tum 406.0 mm Less
6.8 psi 47.2 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XL

Anmärkning (1) (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less
Bandlängd på marken 9.23 fot NaN mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 8.7 psi 59.7 kPa Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.67 fot NaN mm Less
Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 8.01 fot NaN mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 13.81 fot NaN mm Less

Mått – XL Finschaktning

8.01 fot NaN mm Less
10.67 fot NaN mm Less
9.23 fot NaN mm Less
13.81 fot NaN mm Less
14.8 tum 375.0 mm Less
9.4 psi 64.7 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XL VPAT

16.06 fot NaN mm Less
14.8 tum 375.0 mm Less
9.8 psi 67.4 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less
8.91 fot NaN mm Less
10.67 fot NaN mm Less
9.23 fot NaN mm Less

Mått – XL smalt

8.01 fot NaN mm Less
10.67 fot NaN mm Less
9.23 fot NaN mm Less
13.81 fot NaN mm Less
14.8 tum 375.0 mm Less
9.4 psi 64.5 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XW

9.16 fot NaN mm Less
10.67 fot NaN mm Less
9.23 fot NaN mm Less
13.81 fot NaN mm Less
14.8 tum 375.0 mm Less
6.6 psi 45.8 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XW VPAT

9.83 fot NaN mm Less
10.84 fot NaN mm Less
10.65 fot NaN mm Less
16.41 fot NaN mm Less
16.0 tum 406.0 mm Less
6.9 psi 47.7 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XW VPAT vikbart

9.83 fot NaN mm Less
10.84 fot NaN mm Less
10.65 fot NaN mm Less
16.41 fot NaN mm Less
16.0 tum 406.0 mm Less
7.5 psi 52.0 kPa Less
(1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
(2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
(3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Prestanda

 • Ny, helautomatisk transmission med fyra hastigheter och lockup-koppling optimerar kontinuerligt växelvalet och motorns varvtal efter tillämpningen utan någon förarinsats.
 • Med ett extra drev mellan ettan och tvåan och helt ryckfri aktivering av lockup-kopplingen blir växlingarna utomordentligt smidiga.
 • Drivkraften till marken bibehålls när belastningen varierar vilket ger en aggressiv känsla när det är lerigt.
 • Upp till 2,5 procent mer produktiv – flytta mer material per timme.*
 • Snabbare redskapsrespons*, särskilt med GRADE -tekniker.
 • Mångsidighet – den drivkraft du vill ha vid tung schaktning och den precisa manövrering du behöver för finschaktning – allt i en lättransporterad maskin.
*Jämfört med tidigare modell.

Effektivitet

      
 • Konstant Auto Shift för påtagligt förbättrad bränsleeffektivitet med mindre föraransträngning – utan något avkall på prestandan.
 •     
 • Upp till 20 procent mer bränsleeffektiv* – så mycket som 30 procent vid lättare finschaktningsarbete.
 •     
 • Hållbar: bränslebesparingarna minskar CO2-produktionen med i genomsnitt cirka 16,6 ton per år.
*Jämfört med tidigare modell.

Cat Connect-teknik

      
 • Cat GRADE med Slope Assist (standard) bibehåller automatiskt förutbestämda bladvinklar. Slutför jobben snabbare, med bättre ytkvalitet och betydligt mindre ansträngning för föraren. Ingen ytterligare hårdvara behövs.
 •     
 • Oavsett om det gäller produktionsschaktning eller finschaktning kan du effektivare ta dig an 3D-projektplaner med Cat Grade med 3D (tillval). Fabriksintegrerat höjdkontrollsystem med takmonterade GNSS-antenner som eliminerar behovet av master och kablar på bladet. Inkluderar AutoCarry™ för att höja produktiviteten ytterligare.
 •     
 • Mångsidiga och skalbara Cat AccuGrade™ (tillval) är ett höjdkontrollsystem som installeras av återförsäljaren. Lösningar med laser, GNSS (Global Navigation Satellite System) eller UTS (Universal Total Station) så att du får rätt nivå av noggrannhet för att passa kraven på jobbet.
 •     
 • Fabriksutrusta din schaktare för enkel montering av AccuGrade-system och förberedd för AccuGrade (ARO) (tillval).
 •     
 • Hantera din maskinpark effektivare och lönsammare med Product Link™/VisionLink® fjärrövervakning.

Enkel manövrering

      
 • Ändra hastigheter enkelt – i stora (halv växel) eller små (en tiondels växel) steg – med spärrlägen i tumreglaget.
 •     
 • Den nya displayen med flytande kristaller (LCD) placerar maskindata, inställningsmenyer, höjdkontrolldata och mer bekvämt framför föraren.
 •     
 • Displayen gör det möjligt att använda färgkodade start- och förarprofiler.
 •     
 • Förbättrad bladåterkoppling med uppdaterad joystick för redskap.
 •     
 • Högre markfrigång och bättre inträngning med den nya, höglyftande flertandrivaren.
 •     
 • Förenklad transport med tillgängligt smalt blad/skjutarmar på D6T XL eller fällbart blad på XW/LGP VPAT bandtraktorer.

D6T Standardutrustning

Drivlina
 • Dieselmotor Cat C9.3 ACERT
 • Motor certifierad enligt Tier 4 Final, steg IV och Korea Tier 4 Final med efterbehandling
 • Luftrenare, förrenare med dammejektor av rörtyp
 • Luftfilter med elektronisk serviceindikator
 • Efterkylare, luft-till-luft (ATAAC)
 • Kylvätska, långtidsverkande
 • Helautomatväxling
 • Fläkt, hydraulisk
 • Slutväxlar, planetdrivning med enkel reduktion
 • Bränsleurluftningspump, elektrisk
 • Parkeringsbroms, elektronisk
 • Plattkylare av aluminium
 • Starthjälp, eter, automatisk
 • Momentfördelare, lockup
 • Transmission, elektronisk styrd Powershift, fyra hastigheter
 • Turboladdare, avgasspjäll
 • Bränsle-/vattenavskiljare
 • Ekologiska avtappningar

Underrede
 • Överrullar
 • Skarvlänk med klämma
 • Tvärbalk
 • Ändstyrskydd, band
 • Ledarhjul, mittstyrande
 • Rullar, permanentsmorda
 • Band, permanentsmorda
 • Bandrullramar, rörformade
 • Bandjusterare, hydrauliska
 • Drivhjulssegment, utbytbara

Teknik
 • Cat GRADE med Slope Assist
 • Product Link
 • Stabilt blad-kontroll (SBC)

Elsystem
 • Backvarningssignal
 • Generator, borstlös
 • Batterier, två underhållsfria 12 V (1 400 CCA) (24 V-system), för krävande tillämpningar
 • Omvandlare, två uttag på 10 A, 12 V
 • Kontakt, diagnostik
 • Startmotor, för kraftig belastning, 24 V
 • Signalhorn, varning framåt
 • Kylmantelvattenvärmare, 110 V (USA) eller 220 V (EU)
 • Arbetsbelysning, under huven

Förarmiljö
 • Luftkonditioneringsanläggning, ROPS-monterad
 • Armstöd, justerbart
 • Hytt, ROPS/FOPS, ljuddämpad och trycksatt
 • Mugghållare
 • Varvtalsminskningspedal och bromspedal
 • Elektrohydraulisk reglering av redskap och styrning
 • 180 mm LCD-färgskärm – motorkylvätska, drivlineolja, hydraulolja, bränslenivå, DEF-nivå och display för motorvarvtal/växelläge, timmar, tid och Slope Indicate
 • Förberedd för kamera
 • Fotstöd, instrumentpanel
 • Värmeaggregat
 • Timmätare, elektronisk
 • Backspegel
 • Drivlinans kontrollmodul: Varvtalsreglage, elektroniskt; strömställare för manuellt växlingsläge; Vred för dubbelriktad växling
 • Radio, AM/FM
 • Stol, tyg, luftfjädring
 • Rullbälte, 76 mm
 • Torkare, två hastigheter
 • Handskfack

Övrig standardutrustning
 • CD-ROM-reservdelsbok
 • Motorkåpor, perforerade
 • Främre draganordning
 • Skydd, gångjärnsförsedd botten
 • Servicecenter på marknivå med fjärrströmbrytare, sekundär avstängningsströmställare och timmätare
 • Huv, perforerad
 • Hydraulik, oberoende pumpar för styrning, arbetsredskap och fläktpump
 • Hydraulik, lastavkännande, lyft och vinkling av schaktblad
 • Fästen, lyftcylinder
 • Oljekylare, hydraulisk
 • Kylardörrar, perforerade, gallerförsedda och med gångjärn med siktplåtar
 • SOS-provtagningsportar
 • Vandaliseringsskydd för vätskebehållare och batterilåda

D6T Tillvalsutrustning

Drivlina
 • Slutväxelkonfigurationer: Slutväxel XL
 • Slutväxelkonfigurationer: Slutväxel XW
 • Slutväxelkonfigurationer: Slutväxel XL VPAT
 • Slutväxelkonfigurationer: Slutväxel LGP, XW VPAT, LGP VPAT
 • Slutväxelkonfigurationer: Slutväxel – skyddad (avfallshanterare)

Motorkonfiguration
 • Motor, standard
 • Motorn, värmesköld

Motorns luftförrenare
 • Grundläggande förrenargrupp
 • Kraftig förrenare med galler

System för oljebyte
 • System för snabba oljebyten

Underrede
 • XL, SystemOne, partiell styrning
 • XL, SystemOne, full styrning
 • XL, kraftig belastning (Heavy Duty)
 • XL, för kraftig belastning, partiell styrning
 • XL, för kraftig belastning, full styrning
 • XL, SystemOne, finschaktning
 • XW, SystemOne, partiell styrning
 • XW, SystemOne, full styrning
 • XW, för kraftig belastning
 • XW, för kraftig belastning, partiell styrning
 • XW, för kraftig belastning, full styrning
 • LGP, SystemOne, partiell styrning
 • LGP, SystemOne, full styrning
 • LGP, för kraftig belastning, mittstyrning
 • LGP, för kraftig belastning, partiell styrning
 • LGP, för kraftig belastning, full styrning
 • XL VPAT, SystemOne, partiell styrning
 • XL VPAT, SystemOne, full styrning
 • XL VPAT, för kraftig belastning
 • XL VPAT, för kraftig belastning, partiell styrning
 • XL VPAT, för kraftig belastning, full styrning
 • XW VPAT/LGP VPAT, SystemOne, partiell styrning
 • XW VPAT/LGP VPAT, SystemOne, full styrning
 • XW VPAT/LGP VPAT, standard
 • XW VPAT/LGP VPAT, för kraftig belastning, partiell styrning
 • XW VPAT/LGP VPAT, för kraftig belastning, full styrning
 • XL VPAT, för kraftig belastning, avfall
 • XL, för kraftig belastning, avfall
 • LGP, för kraftig belastning, avfall

Bandpar
 • Bandpar (XL traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 560 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XL traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 560 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (XL traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 610 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XL traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 610 mm, extrema förhållanden, trapetsformat
 • Bandpar (XL traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 560 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (XL traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 560 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XL traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 610 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (XL traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 610 mm, extrema förhållanden, mitthål
 • Bandpar (XW traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 610 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XW traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 610 mm, extrema förhållanden, trapetsformat
 • Bandpar (XW traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 760 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XW traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 560 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XW traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 610 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (XW traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 710 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XW traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 760 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XW traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 760 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (LGP traktor, 45 sektioner) – för kraftig belastning: 760 mm, extrema förhållanden, trapetsformat
 • Bandpar (LGP traktor, 45 sektioner) – för kraftig belastning: 915 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (LGP traktor, 45 sektioner) – för kraftig belastning: 915 mm, extrema förhållanden, trapetsformat
 • Bandpar (LGP traktor, 45 sektioner) – för kraftig belastning: 1 000 mm, självrengörande
 • Bandpar (XL VPAT traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 560 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XL VPAT traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 560 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (XL VPAT traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 560 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (XL VPAT traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 560 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XW VPAT traktor, 41 sektioner) – för kraftig belastning: 710 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (XW VPAT traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 610 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XW VPAT traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 710 mm, medeltunga förhållanden
 • Bandpar (XW VPAT traktor, 41 sektioner) – SystemOne: 710 mm, extrema förhållanden
 • Bandpar (LGP VPAT traktor, 45 sektioner) – för kraftig belastning: 790 mm, medeltunga förhållanden, förskjutning
 • Bandpar (LGP VPAT traktor, 45 sektioner) – SystemOne: 790 mm, medeltunga förhållanden, förskjutning

Hydraulik
 • Hydraulisk fläkt: låg standardhastighet; reverserande låg hastighet

Bakre redskap, hydraulik och reglage
 • Ingen bakre hydraulik (skjutarm)
 • Rivare (skjutarm)
 • Rivare/vinsch

Startmotorer, batterier och generatorer
 • Växelströmsgenerator – 150 A
 • Generator, 150 A, kapslad

Elsystem
 • Belysningsgrupper: Sex grundläggande; Tio, åtta – skyddsbågar; Sex – grundläggande med galler; Tio – premium med galler; Skogsbruk
 • Varningsljus: Belysningsgrupp – varning; Belysningsgrupp – varning med monteringsplatta
 • Höjdstyrningskablage: Kablage GP CGC (skyddsbågar eller grundbelysning); Kablage GP CGC (VPAT, skyddsbågar eller grundbelysning); Frånkopplingsbrytare; Frånkopplingsbrytare – tätad; kylmantelvattenvärmare 220 V

Förarmiljö
 • Förarplats – hytt; Standard-paket; Komfortpaket; Förbättrat komfortpaket
 • Kamerakonfiguration för G7P-skärm
 • Radio
 • Ingen radio

Teknikprodukter
 • Maskinstyrning: Standard; förberedd för AccuGrade (ARO); Cat GRADE med 3D
 • Product Link: Elite telematiksatellit (ANSI); Elite telematik, mobilnät (ANSI)

Trygghet och säkerhet
 • Backvarningslarm (standard)
 • Backvarningslarm (avfall)
 • Skyddsbågar
 • Bakre galler
 • Skydd: Skyddsgrupp – bränsletank – standard; Kåpgrupp – bränsletank – snabbpåfyllningsgrupp; Bränslematarpump; Skyddsgrupp – belysning; Tätningsgrupp

Bränslesystem
 • Bränslepåfyllning – påfyllning från ovansidan
 • Förberedd för snabbpåfyllning och bränslepump (410 L)

Skydd
 • Undre skydd – standard
 • Undre skydd – kraftig, tätad

Stänkskärmar
 • Stänkskärm, förberedd för snabbpåfyllning

Andra tillbehör
 • Bakre redskap
 • Rivare – hög lyft
 • Dragstång – lång
 • Vinsch – standardhastighet
 • Vinsch – långsam hastighet
 • Avvisarlådekonfiguration – ingen rivarhydraulik smal – XL
 • Avvisarlådekonfiguration – ingen rivarhydraulik – bred – LGP
 • Inget bakre arbetsredskap
 • Bakre redskap – motvikter
 • Motvikt (två med fäste)
 • Motvikt (en extra)
 • Motvikt (för avvisarlåda)

Handtag
 • Handtag – standard
 • Handtag – kraftiga
 • Handtag – kraftiga skyddsbågar

Vätskor, kylvätska, smörjmedel
 • Frysskydd –37 grader Celsius
 • Frysskydd -50 grader Celsius
 • Bio HYDO frysskydd –37 grader Celsius

Bakre redskap – vinschtillbehör
 • Styrblockenhet
 • Styrrulle (4:e rulle)
 • Bogseringsredskap
 • Länkgrupp – bärgning

Schaktblad och installationsarrangemang
 • Blad: SU-XL; SU-XW; S-LGP; SU-XL avfall, S-LGP avfall; XL 6SU/S med monterad maskinstyrning – smal; utan blad
 • Schaktbladkonfigurationer: XL-SU; XW-SU; LGP-S; XL-SU avfallshanterare; XW-SU avfallshanterare; LGP-S avfallshanterare; XL-VPAT; XW/LGP VPAT; XW/LGP VPAT – Cat Grade med 3D; XW/LGP VPAT – vikbart; VPAT – vikbart – Cat Grade med 3D; XL 6SU/S – smal; XL 6SU/S – smal finschaktning

Lyftcylindrar på bandschaktare
 • XL/XW cylindergruppsledningar (vänster/höger)
 • LGP cylindergruppsledningar (vänster/höger) Cat GRADE med 3D
 • XL/XW cylindergruppsledningar (vänster/höger) Cat GRADE med 3D

Redskap med markkontakt – rivararmar
 • Rivartandsats – rak
 • Rivartandsats – svängd

Specialkonfigurationer
 • Avfallshanterare