D6T

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya D6T-schaktaren klarar enkelt högeffektiv schaktning. Den mjukväxlande, fyrväxlade och helautomatiska Cat®-transmissionen optimerar kontinuerligt drivlinan för den aktuella arbetsuppgiften. Du sparar bränsle och föraransträngning utan att offra något av hållbarheten, prestandan eller produktiviteten. Arbeta smartare med ett komplett utbud av Cat Connect GRADE-teknik som kan anpassas efter behoven på en arbetsplats.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 215.0 hp 161.0 kW Less
Cylindervolym 567.0 tum3 9.3 l Less
Nettoeffekt (nominell) – 2 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 215.0 hp 161.0 kW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Final Less
Nettoeffekt (nominell) – 2 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 hp 160.0 kW Less
Byggnummer 19 19 Less
Nettoeffekt (maximal) – 1 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 245.0 hp 183.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) – 1 200 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 hp 182.0 kW Less
Anmärkning Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less
Anmärkning Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134A med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,574 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134A med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,574 ton. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 97.2 gal 368.0 l Less
DEF-tank 4.5 gal 17.1 l Less

Vikter

Arbetsvikt 47139.0 lb 21382.0 kg Less

Arbetsvikt

XL SU 47139.0 lb 21382.0 kg Less
XL VPAT 53043.0 lb 24060.0 kg Less
XL Finschaktning 49935.0 lb 22650.0 kg Less
XL Smal 49780.0 lb 22580.0 kg Less
XW SU 48910.0 lb 22185.0 kg Less
XW VPAT 54046.0 lb 24515.0 kg Less
XW VPAT med vikbart blad 58852.0 lb 26695.0 kg Less
LGP S 51366.0 lb 23299.0 kg Less
LGP VPAT 54527.0 lb 24733.0 kg Less
LGP VPAT med vikbart blad 59333.0 lb 26913.0 kg Less
Anmärkning Arbetsvikten inkluderar blad, smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, standardband, ROPS/FOPS-hytt, dragstång och förare. Arbetsvikten inkluderar blad, smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, standardband, ROPS/FOPS-hytt, dragstång och förare. Less

Blad – kapacitet

6 SU – XL 7.26 yd3 5.55 m3 Less
6 SU – XL Smal* 6.47 yd3 4.95 m3 Less
6 VPAT – XL 6.07 yd3 4.64 m3 Less
6 SU – XW 7.38 yd3 5.64 m3 Less
6 VPAT – XW 6.57 yd3 5.02 m3 Less
6 VPAT, XW Vikbart 7.83 yd3 5.99 m3 Less
6 S – LGP 4.96 yd3 3.79 m3 Less
6 VPAT – LGP 6.57 yd3 5.02 m3 Less
6 VPAT – LGP Hopfällbart 7.83 yd3 5.99 m3 Less
Anmärkning *Finns inte tillgänglig i alla regioner. *Finns inte tillgänglig i alla regioner. Less

Dimensioner – XL

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 8.01 fot 2440.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.67 fot 3253.0 mm Less
Bandlängd på marken 9.23 fot 2814.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 13.81 fot 4210.0 mm Less
Markfrigång 14.8 tum 375.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 8.7 psi 59.7 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XW

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 9.16 fot 2792.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.67 fot 3253.0 mm Less
Bandlängd på marken 9.23 fot 2814.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 13.81 fot 4210.0 mm Less
Markfrigång 14.8 tum 375.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 6.6 psi 45.8 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Dimensioner – LGP

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 10.5 fot 3201.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.84 fot 3303.0 mm Less
Bandlängd på marken 10.65 fot 3245.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 14.48 fot 4415.0 mm Less
Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 5.1 psi 35.2 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XL VPAT

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 8.91 fot 2717.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.67 fot 3253.0 mm Less
Bandlängd på marken 9.23 fot 2814.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 16.06 fot 4894.0 mm Less
Markfrigång 14.8 tum 375.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 9.8 psi 67.4 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Blad – bredder

6 SU – XL 10.7 fot 3261.0 mm Less
6 SU – XL Smal* 9.81 fot 2990.0 mm Less
6 VPAT – XL 12.75 fot 3880.0 mm Less
6 SU – XW 11.69 fot 3562.0 mm Less
6 VPAT – XW 13.65 fot 4160.0 mm Less
6 VPAT, XW Vikbart 12.65 fot 3856.0 mm Less
6 S – LGP 13.33 fot 4063.0 mm Less
6 VPAT – LGP 13.65 fot 4160.0 mm Less
6 VPAT – LGP Hopfällbart 12.65 fot 3856.0 mm Less
Anmärkning *Finns inte tillgänglig i alla regioner. *Finns inte tillgänglig i alla regioner. Less

Mått – XW VPAT

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 9.83 fot 2996.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.84 fot 3303.0 mm Less
Bandlängd på marken 10.65 fot 3245.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 16.41 fot 5002.0 mm Less
Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 6.9 psi 47.7 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – LGP VPAT

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 10.31 fot 3143.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.84 fot 3303.0 mm Less
Bandlängd på marken 10.65 fot 3245.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 16.41 fot 5002.0 mm Less
Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 6.3 psi 43.3 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XL Finschaktning

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 8.01 fot 2440.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.67 fot 3253.0 mm Less
Bandlängd på marken 9.23 fot 2814.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 13.81 fot 4210.0 mm Less
Markfrigång 14.8 tum 375.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 9.4 psi 64.7 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XL smalt

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 8.01 fot 2440.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.67 fot 3253.0 mm Less
Bandlängd på marken 9.23 fot 2814.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 13.81 fot 4210.0 mm Less
Markfrigång 14.8 tum 375.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 9.4 psi 64.5 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – XW VPAT Vikbart

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 9.83 fot 2996.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.84 fot 3303.0 mm Less
Bandlängd på marken 10.65 fot 3245.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 16.41 fot 5002.0 mm Less
Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 7.5 psi 52.0 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Mått – LGP VPAT Vikbart

Schaktarens bredd utan tappar (standardband) 10.31 fot 3143.0 mm Less
Maskinhöjd till Product Link-antennen(1) 10.84 fot 3303.0 mm Less
Bandlängd på marken 10.65 fot 3245.0 mm Less
Schaktarens längd i grundutförande(2) 16.41 fot 5002.0 mm Less
Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
Marktryck (ISO 16754)(3) 6.8 psi 47.2 kPa Less
Anmärkning (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. (1) höjd, mätt från marknivå. Lägg till bandkamshöjd för totala mått på hårda ytor. När antennerna för Cat GRADE med 3D är installerade ökar maskinens totalhöjd med cirka 82 mm. Less
Anmärkning (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. (2) Lägg till 218 mm för dragram. Lägg till 1 387 mm för rivare på maskiner med kort bandrullram och 1 291 mm på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. (3) Alla ovanstående mått med kraftigt underrede. XL och XW med SU-blad, LGP med S-blad, utan bakre tillbehör såvida inget annat anges, och beräknat enligt ISO 16754. Less

Prestanda

 • Ny, helautomatisk transmission med fyra hastigheter och lockup-koppling optimerar kontinuerligt växelvalet och motorns varvtal efter tillämpningen utan någon förarinsats.
 • Med ett extra drev mellan ettan och tvåan och helt ryckfri aktivering av lockup-kopplingen blir växlingarna utomordentligt smidiga.
 • Drivkraften till marken bibehålls när belastningen varierar vilket ger en aggressiv känsla när det är lerigt.
 • Upp till 2,5 procent mer produktiv – flytta mer material per timme.*
 • Snabbare redskapsrespons*, särskilt med GRADE -tekniker.
 • Mångsidighet – den drivkraft du vill ha vid tung schaktning och den precisa manövrering du behöver för finschaktning – allt i en lättransporterad maskin.
*Jämfört med tidigare modell.

Effektivitet

 • Konstant Auto Shift för påtagligt förbättrad bränsleeffektivitet med mindre föraransträngning – utan något avkall på prestandan.
 • Upp till 20 procent mer bränsleeffektiv* – så mycket som 30 procent vid lättare finschaktningsarbete.
 • Hållbar: bränslebesparingarna minskar CO2-produktionen med i genomsnitt cirka 16,6 ton per år.
.* Jämfört med tidigare modell.

Cat Connect-teknik

 • Cat GRADE med Slope Assist (standard) bibehåller automatiskt förutbestämda bladvinklar. Slutför jobben snabbare, med bättre ytkvalitet och betydligt mindre ansträngning för föraren. Ingen ytterligare hårdvara behövs.
 • Oavsett om det gäller produktionsschaktning eller finschaktning kan du effektivare ta dig an 3D-projektplaner med Cat Grade med 3D (tillval). Fabriksintegrerat höjdkontrollsystem med takmonterade GNSS-antenner som eliminerar behovet av master och kablar på bladet. Inkluderar Autocarry™ för att höja produktiviteten ytterligare.
 • Mångsidiga och skalbara Cat AccuGrade™ (tillval) är ett höjdkontrollsystem som installeras av återförsäljaren. Lösningar med laser, GNSS (Global Navigation Satellite System) eller UTS (Universal Total Station) så att du får rätt nivå av noggrannhet för att passa kraven på jobbet.
 • Fabriksutrusta din schaktare för enkel montering av AccuGrade-system och förberedd för AccuGrade (ARO) (tillval).
 • Hantera din maskinpark effektivare och lönsammare med Product Link™/VisionLink® fjärrövervakning.

Enkel manövrering

 • Ändra hastigheter enkelt – i stora (halv växel) eller små (en tiondels växel) steg – med spärrlägen i tumreglaget.
 • Den nya displayen med flytande kristaller (LCD) placerar maskindata, inställningsmenyer, höjdkontrolldata och mer bekvämt framför föraren.
 • Displayen gör det möjligt att använda färgkodade start- och förarprofiler.
 • Förbättrad bladåterkoppling med uppdaterad joystick för redskap.
 • Högre markfrigång och bättre inträngning med den nya, höglyftande flertandrivaren.
 • Förenklad transport med tillgängligt smalt blad/skjutarmar på D6T XL eller fällbart blad på XW/LGP VPAT bandtraktorer.