D7E WH (TIER 4 FINAL/STEG IV)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 251.0 hp 187.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.5 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 567.0 tum3 9.3 l Less
Globala emissioner Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Less
Motoreffekt (maximal) – SAE J1995 270.0 hp 201.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 266.0 hp 198.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 (DIN) 270.0 hp 198.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 238.0 hp 178.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 hp 178.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) – ISO 9249/SAE J1349 251.0 hp 187.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Anmärkning Nominell effekt uppnås vid 1 700 varv/min. Maximal effekt uppstår vid 1 600 varv/min. Nominell effekt uppnås vid 1 700 varv/min. Maximal effekt uppstår vid 1 600 varv/min. Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 22.5 gal 87.0 l Less
Motorns vevhus 8.0 gal 30.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 7.0 gal 28.0 l Less
Pivåaxelhus 1.8 gal 7.0 l Less
Drivlina 16.0 gal 60.0 l Less
Bränsletank 113.5 gal 430.0 l Less
DEF-tank 4.75 gal 18.0 l Less
Rullramar (vardera) 11.0 gal 42.0 l Less
Hydraultank 20.0 gal 76.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 71455.0 lb 32411.0 kg Less
Transportvikt 59456.0 lb 26968.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP S WHA 69478.0 lb 31515.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP U WHA 71455.0 lb 32411.0 kg Less
Anmärkning Transportvikten inkluderar smörjmedel, kylvätska, ROPS/FOPS-hytt, standardband och 10 % bränsle. Transportvikten inkluderar smörjmedel, kylvätska, ROPS/FOPS-hytt, standardband och 10 % bränsle. Less
Anmärkning Arbetsvikten inkluderar blad, smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, standardband, avvisarlåda och förare. Arbetsvikten inkluderar blad, smörjmedel, kylvätska, full bränsletank, standardband, avvisarlåda och förare. Less

Normer

ROPS-skydd Överrullningsskyddet (ROPS; Rollover Protective Structure) uppfyller följande kriterier: ISO 3471:2008 Överrullningsskyddet (ROPS; Rollover Protective Structure) uppfyller följande kriterier: ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd Skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) uppfyller följande kriterier: ISO 3449:2005 nivå II Skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) uppfyller följande kriterier: ISO 3449:2005 nivå II Less
Bromsar Bandtraktorernas bromsspecifikationer uppfyller följande kriterier: ISO 10265:2008 Bandtraktorernas bromsspecifikationer uppfyller följande kriterier: ISO 10265:2008 Less

Drivlina

Luftkonditioneringskompressor, maximal ingående ström 12.0 Ampere 12.0 Ampere Less
Luftkonditioneringskompressor, nominell ingående spänning 320.0 Volt 320.0 Volt Less
Växelströmsgenerator och framdrivningsmodul, spänning 480.0 Volt 480.0 Volt Less
Anmärkning Den nominella strömstyrkan beror på värme-/fuktighetsbelastningen på klimatanläggningen. Den nominella strömstyrkan beror på värme-/fuktighetsbelastningen på klimatanläggningen. Less
Typ Eldrift Eldrift Less

Schaktbladets specifikationer – 7S LGP-blad

Bladkapacitet (SAE J1265) 25.0 yd3 19.1 m3 Less
Bredd (över ändstål) 15.1 fot 4594.0 mm Less
Höjd 8.0 fot 2425.0 mm Less
Grävdjup 24.8 tum 631.0 mm Less
Markfrigång 50.9 tum 1292.0 mm Less
Maximal tiltning 30.9 tum 785.0 mm Less
Vikt* 8875.0 lb 4026.0 kg Less
Anmärkning *Vikten omfattar cylinderfäste, lyftcylindrar och -ledningar, schaktblad, skjutarmar, centrumtappar, skräpfångare och cylinderledningar (tiltning). *Vikten omfattar cylinderfäste, lyftcylindrar och -ledningar, schaktblad, skjutarmar, centrumtappar, skräpfångare och cylinderledningar (tiltning). Less

Schaktbladets specifikationer – 7U LGP-blad

Bladkapacitet (SAE J1265) 30.0 yd3 22.9 m3 Less
Bredd (över ändstål) 15.4 fot 4698.0 mm Less
Höjd 8.0 fot 2432.0 mm Less
Grävdjup 27.3 tum 693.0 mm Less
Markfrigång 52.6 tum 1336.0 mm Less
Maximal tiltning 30.9 tum 784.0 mm Less
Vikt* 11645.0 lb 5282.0 kg Less
Anmärkning *Vikten omfattar cylinderfäste, lyftcylindrar och -ledningar, schaktblad, skjutarmar, centrumtappar, skräpfångare och cylinderledningar (tiltning). *Vikten omfattar cylinderfäste, lyftcylindrar och -ledningar, schaktblad, skjutarmar, centrumtappar, skräpfångare och cylinderledningar (tiltning). Less

Underrede

Bandspårvidd 90.0 tum 2286.0 mm Less
Typ Kraftigt underrede Kraftigt underrede Less
Konfiguration LGP LGP Less
Antal rullar på vardera sidan 8 8 Less
Antal bandplattor på vardera sidan 44 44 Less
Lutning 8.5 tum 216.0 mm Less
Bandplattsbredd 36.0 tum 915.0 mm Less
Bandkamshöjd (MS) 2.75 tum 70.0 mm Less
Bandlängd på marken (krävande tillämpningar) 136.0 tum 3450.0 mm Less
Markkontaktyta (krävande tillämpningar) 9792.0 tum2 6.31 m2 Less
Marktryck (krävande tillämpningar) – ISO 16754 6.4 psi 44.4 kPa Less
Markfrigång 18.6 tum 472.0 mm Less

Mått – LGP (ungefärligt)

Bandspårvidd 90.0 tum 2286.0 mm Less
Schaktarens bredd över tapparna 135.0 tum 3423.0 mm Less
Schaktarens bredd utan tappar (med standardplattor) 126.0 tum 3200.0 mm Less
Maskinhöjd från bandkamsspets – avgasrörets överkant 132.0 tum 3365.0 mm Less
Maskinhöjd från bandkamsspets – standardhyttens topp 134.0 tum 3392.0 mm Less
Maskinhöjd från bandkamsspets – från bandplattans markplan 131.0 tum 3322.0 mm Less
Bandlängd på marken 136.0 tum 3450.0 mm Less
Bandschaktarens längd i grundutförande 181.0 tum 4608.0 mm Less
Bandschaktarens längd i grundutförande – Med nedanstående tillbehör måste följande läggas till bandschaktarens baslängd: Rivare (med spets på marknivå) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Less
Bandschaktarens längd i grundutförande – Med nedanstående tillbehör måste följande läggas till bandschaktarens baslängd: Rivare (med fullständigt upplyft spets) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Less
Bandschaktarens längd i grundutförande – Med nedanstående tillbehör måste följande läggas till bandschaktarens baslängd: Dragstång 10.6 tum 270.0 mm Less
Bandschaktarens längd i grundutförande – Med nedanstående tillbehör måste följande läggas till bandschaktarens baslängd: S-blad 53.5 tum 1360.0 mm Less
Bandschaktarens längd i grundutförande – Med nedanstående tillbehör måste följande läggas till bandschaktarens baslängd: U-blad 76.6 tum 1947.0 mm Less
Bandkamshöjd 2.75 tum 70.0 mm Less
Markfrigång 18.6 tum 472.0 mm Less
Markkontaktyta (med standardplattor) 9792.0 tum2 6.31 m2 Less
Antal bandplattor per sida 44 44 Less
Bredd standardbandplattor (medeltunga förhållanden) 36.0 tum 915.0 mm Less
Marktryck 6.4 psi 44.3 kPa Less
Lutning 8.5 tum 215.9 mm Less
Underrullar/sida 8 8 Less
Antal överrullar 2 2 Less
Dragstångshöjd (bandkamsspets till gaffelcentrum) 28.0 tum 719.0 mm Less

FUNKTIONER


D7E WH (TIER 4 FINAL/STEG IV)Standardutrustning

ELSYSTEM
 • Strömomvandlare för tillbehör (APC)
 • Backvarningslarm
 • Batterier för krävande tillämpningar
 • Omvandlare, 24 till 12 V, 10 A
 • Värmeaggregat för motorns kylvätska, 120 V
 • Signalhorn, varning framåt
 • Product Link

FÖRARMILJÖ
 • Extra ren hytt
 • Luftfjädrad förarstol
 • Hyttdörrsskärmar
 • Armstöd, justerbart
 • Omkopplare för växling av riktning
 • Hytt med mittstolpe, ROPS/FOPS
 • Steglöst varvtalsreglage
 • Differentialstyrning
 • Elektrohydrauliska reglage
 • Elektroniskt övervakningssystem
 • Fotstöd, motorrummets skiljevägg
 • Timmätare, elektronisk
 • Maskinisolering, förare ej närvarande
 • Spegel, bakåtriktad
 • Modulär klimatanläggning, hyttmonterad
 • Förberedd för radio, 12 V
 • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
 • Knapp för hämtning av inställd hastighet
 • Varvtalsreglage, elektroniskt
 • Fällbar hytt och domkraft
 • Körpedal
 • Torkare, intermittent funktion

DRIVLINA
 • Flänsskyddsbågar för slutväxlar
 • Icke-roterande slutväxelskydd
 • Motorns värmesköldar
 • Kraftiga slutväxelflänsskydd
 • Efterkylare
 • Luftrenare, förrenare med dammejektor av rörtyp
 • Cat C9.3 ACERT-motor – uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4
 • Transmission med steglöst varvtal
 • Kylvätska, utökad livslängd
 • Avtappningar, ekologiska, drivlina
 • Elektronisk indikator för luftrenarservice
 • Fläkt, hydrauldriven, behovsstyrd
 • Slutväxlar, dubbel reduktion
 • Bränsleurluftningspump, elektronisk
 • Parkeringsbroms, elektronisk
 • Starthjälp, eter
 • Vattenkyld turboladdare av wastegatetyp
 • Vattenavskiljare
 • Reverserande fläkt

UNDERREDE
 • Kraftiga band (660 mm/26 tum MS Trap)
 • Kraftiga band (914 mm/36 tum MS Trap)
 • Skydd, styrning av bandände
 • Ledarhjulsskydd
 • Skarvlänk
 • Tätningsskydd för ledarhjul, Kevlar-design
 • Skräpskydd för underrullsram
 • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
 • Drivsegment, utbytbara
 • Bandjusterare, gasfylld rekylfjäder
 • Smörjmedelsfylld bandjustering
 • Skyddsgrupp, bandstyrning

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Skärmar, kraftiga
 • Chassiskydd på Huvudram
 • Tätningsskyddsgrupp
 • Vevhusskyddsgrupp
 • Bränsletanksskydd
 • Schaktarledningsskydd
 • Svart huv och lyftcylinder för schaktblad
 • Galler, grilldörr
 • Reservdelsbok på CD-ROM
 • Motorkåpor, perforerade
 • Främre bogseringskrok
 • Förberedd för höjdkontroll
 • Skydd, gångjärnsförsedd botten
 • Huv, perforerad
 • Hydraulik, lastavkännande, lyft och vinkling av blad
 • Oljekylare, hydraulisk
 • S·O·SSM-provtagningsportar
 • Kylardörrar, galler, dubbla gångjärn
 • Vandaliseringskyddade vätskebehållare och batterilåda
 • Isolerad modul för rena emissioner

D7E WH (TIER 4 FINAL/STEG IV)Tillvalsutrustning

Förberedd för installation av AccuGrade

Konfiguration

Bladrygg, svart

Tillbehör för kallt väder

Kylvätskevärmare, 240 V

Snabb bränslepåfyllning

Kraftiga slutväxelflänsskydd

Bakre galler

Uppvärmd förarstol

Belysning
 • Grundbelysning (6)
 • Premium (10) HID- och halogenstrålkastare

System för snabbt oljebyte, drivlina

Bakåtriktad kamera

Bakre avvisarlåda eller flerarmsrivare med avvisarstång och rivarhydraulik

Ljuddämpning (Europa)

Bandstyrningsskydd

Schaktblad för avfallshantering – med skräpfångare
 • LGP S
 • LGP U

Kraftiga band (660 mm/26 tum ES Trap)

Kraftiga band (914 mm/36 tum ES Trap)