D6T WH (Tier 4 Final/steg IV)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® avfallshanterare är konstruerade och byggda från ramen och uppåt för att klara deponiarbetets hårda krav med allt från schaktning av avfall och spridning av marktäckningsmaterial till cellkonstruktioner och stängning.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 207.0 hp 154.0 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 55702.0 lb 25266.0 kg Less
Arbetsvikt – XL SU 51229.0 lb 23237.0 kg Less
Arbetsvikt – XW SU 53398.0 lb 24221.0 kg Less
Arbetsvikt – XW VPAT 58519.0 lb 26544.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP S 55702.0 lb 25266.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP VPAT 59582.0 lb 27026.0 kg Less
Anmärkning Arbetsvikt - ISO 16754 Arbetsvikt - ISO 16754 Less

Mått

XL - Schaktarens bredd (utan tappar) 8.58 fot 2.63 m Less
XL - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.42 fot 3.47 m Less
XL - Bandlängd på marken 9.42 fot 2.86 m Less
XL - längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 16.25 fot 4.96 m Less
XL - Markfrigång 15.0 tum 372.0 mm Less
XL - Marktryck (ISO 16754) 9.39 psi 64.7 kPa Less
XW - Schaktarens bredd (utan tappar) 9.42 fot 2.88 m Less
XW - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.42 fot 3.47 m Less
XW - Bandlängd på marken 9.42 fot 2.86 m Less
XW - Längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 16.25 fot 4.96 m Less
XW - Markfrigång 15.0 tum 372.0 mm Less
XW - Marktryck (ISO 16754) 7.21 psi 49.7 kPa Less
LGP - Schaktarens bredd (utan tappar) 10.92 fot 3.33 m Less
LGP - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.58 fot 3.53 m Less
LGP - Bandlängd på marken 10.75 fot 3.27 m Less
LGP - Längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 17.25 fot 5.26 m Less
LGP – Markfrigång 15.0 tum 372.0 mm Less
LGP - Marktryck (ISO 16754) 7.44 psi 51.3 kPa Less
XW VPAT - Schaktarens bredd (utan tappar) 9.83 fot 3.0 m Less
XW VPAT - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.58 fot 3.53 m Less
XW VPAT - Bandlängd på marken 10.75 fot 3.27 m Less
XW VPAT - Längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 19.08 fot 5.82 m Less
XW VPAT - Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
XW VPAT - Marktryck (ISO 16754) 5.49 psi 37.9 kPa Less
LGP VPAT - Schaktarens bredd (utan tappar) 10.33 fot 3.14 m Less
LGP VPAT - Maskinhöjd till förrenarens överkant 11.58 fot 3.53 m Less
LGP VPAT - Bandlängd på marken 10.75 fot 3.27 m Less
LGP VPAT - Längd på traktor i grundutförande med avvisarstänger 19.08 fot 5.82 m Less
LGP VPAT - Markfrigång 16.0 tum 406.0 mm Less
LGP VPAT - Marktryck (ISO 16754) 6.81 psi 46.9 kPa Less
Anmärkning Lägg till 653 mm (25,7 tum) för rivare på maskiner med kort bandrullram och 615 mm (24,2 tum) för rivare på maskiner med lång bandrullram. Lägg till 653 mm (25,7 tum) för rivare på maskiner med kort bandrullram och 615 mm (24,2 tum) för rivare på maskiner med lång bandrullram. Less
Anmärkning Att lägga till om blad är installerat: SU 1 068 mm (3 fot 6 tum); XL A 1 007 mm (3 fot 4 tum); XW A 1 068 mm (3 fot 6 tum); LGP A 1 305 mm (4 fot 4 tum); VPAT 420 mm (1 fot 5 tum). Mått att dra ifrån om avvisarlåda inte har installerats: XL = 727 mm (29 tum); LGP = 709 mm (28 tum). Att lägga till om blad är installerat: SU 1 068 mm (3 fot 6 tum); XL A 1 007 mm (3 fot 4 tum); XW A 1 068 mm (3 fot 6 tum); LGP A 1 305 mm (4 fot 4 tum); VPAT 420 mm (1 fot 5 tum). Mått att dra ifrån om avvisarlåda inte har installerats: XL = 727 mm (29 tum); LGP = 709 mm (28 tum). Less

Blad

Kapacitet - XL SU - deponi 14.3 yd3 10.9 m3 Less
Kapacitet - XL VPAT 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Kapacitet - XW SU - deponi 14.7 yd3 11.3 m3 Less
Kapacitet - XW/LGP VPAT 6.5 yd3 5.0 m3 Less
Kapacitet - LGP S - deponi 12.3 yd3 9.4 m3 Less
Bredd - XL SU - deponi 10.67 fot 3260.0 mm Less
Bredd - XL VPAT 12.75 fot 3880.0 mm Less
Bredd - XW SU - deponi 11.67 fot 3560.0 mm Less
Bredd - XW/LGP VPAT 13.67 fot 4160.0 mm Less
Bredd - LGP S - deponi 13.33 fot 4080.0 mm Less

Motoreffekt och bränslevolym

Motormodell Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Emissioner Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Less
Nettoeffekt (nominell) vid 2 000 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 154 kW/207 hp (210 hp) 154 kW/207 hp (210 hp) Less
Nettoeffekt (maximal) vid 1 600 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 180 kW/241 hp (244 hp) 180 kW/241 hp (244 hp) Less
Bränsletank 108.0 gal 410.0 l Less
AdBlue, vätsketank 4.5 gal 17.0 l Less
Anmärkning Alla dieselmotorer på terrängfordon som uppfyller kraven enligt Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV, Japan 2011 och 2014 (Tier 4 Interim och Tier 4 Final) och Korea Tier 4 Final får endast användas med bränslen av typen ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) med en svavelhalt på 15 ppm (mg/kg) eller mindre. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm EPA, 10 ppm för EU, (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer på terrängfordon som uppfyller kraven enligt Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV, Japan 2011 och 2014 (Tier 4 Interim och Tier 4 Final) och Korea Tier 4 Final får endast användas med bränslen av typen ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) med en svavelhalt på 15 ppm (mg/kg) eller mindre. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm EPA, 10 ppm för EU, (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less

Viktiga funktioner och fördelar

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.

Slitstyrka

 • Speciella skydd över hela maskinen hjälper till att skydda viktiga komponenter såsom chassit, bränsletanken och hydraultanken från stötpåkänningar och luftburet skräp.
 • Slutväxeltätningar i flera lager inklusive ett skydd av labyrinttyp med 90°-svängar håller smuts och skräp borta från Duo-Cone™-tätningen och skyddar oljan i slutväxeln.
 • Pivåaxelns tätningsskydd förhindrar att skräp tränger in och skadar tätningarna.
 • Avvisarstängerna förhindrar att skräp kan skada maskinen och extra tätningar bidrar till att minska mängden material kommer in i motor- och transmissionsutrymmena.
 • Tiltcylindern har en roterande bussningskonstruktion som gör att material som gärna lindas fast, kan rulla av slangarna.
 • Det kraftiga, fällbara kylarskyddet skyddar fläkten och kylaren från penetrering av material som kommer rakt in eller från under bladet.
 • Kylsystemet är anpassat för arbete i dammiga miljöer med automatiskt reverserande fläkt och utsvängbar åtkomst för rengöring.
 • Laminerade värmesköldar och isoleringsmodul för rena emissioner.
 • Den ledade bukplåten underlättar åtkomsten vid rengöring.
 • Deponischaktblad och plattor med mitthål hjälper dig att optimera din avfallshanterare för arbetsuppgiften.
 • Belysningen är högt monterad och skyddad från skräp samtidigt som den ger mycket god belysning av arbetsområdet.

Enkel manövrering

 • Den bekväma och tysta förarplatsen med utmärkt sikt och lufthanteringsfunktioner bidrar till att hålla dammet ute och filtrera luften.
 • Den förbättrade automatväxlingen gör att föraren kan optimera körhastigheten för varje uppgift och sparar även bränsle genom att automatiskt välja den mest effektiva växeln baserat på belastningen.
 • Lättmanövrerade, följsamma reglage för precision och enkel manövrering.
 • Med valbar elektrohydraulisk mappning kan du ställa in redskapens respons så att de överensstämmer med förarens önskemål och arbetsuppgifter.
 • Backkamera finns tillgänglig för förbättrad uppsikt bakom maskinen.
 • Uppfyller emissionskraven enligt US EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 med emissionsteknik som är transparent - ingen åtgärd krävs från föraren, inga avbrott för regenerering.

Teknik

 • Cat GRADE med Slope Assist (S) - (tillgängligt i mitten av 2016) bibehåller automatiskt förutbestämda bladvinklar för att spara tid, ökar schaktkvaliteten och minskar förarpåfrestningarna, i synnerhet vid marktäckningsarbete. Erfarna förare kan arbeta mer produktivt; mindre erfarna förare kan uppnå bättre resultat snabbare.
 • CAT Stable Blade (S) kompletterar förarens kommandon för att automatiskt göra omedelbara justeringar för smidigare schaktningsresultat med mindre ansträngning.
 • Cat lutningsindikering (S) visar tvärfall och huvudfall på den primära bildskärmen så att förarna kan jobba säkrare.
 • Cat Grade med 3D (O) är ett integrerat höjdkontrollsystem som hjälper föraren nivellera med mer precision och effektivitet. Antennerna är monterade ovanpå hytten - inte på bladet - och kan inte skadas av deponi eller skräp.
 • Cat AccuGrade™ (O) maskinkontroll och styrning förbättrar produktiviteten och noggrannheten med upp till 50 % jämfört med konventionella metoder.
 • Fjärrövervakning med Product Link™/VisionLink® hjälper dig att hantera din maskinpark mer effektivt och lönsamt.

Egenskaper

 1. Särskilda lufthanteringsfunktioner bidrar till att leverera renare luft till maskinen och hytten.
 2. Deponischaktbladet ökar kapaciteten och förhindrar att material flödar över till kylaren.
 3. Avvisarstängerna fram och bak skyddar maskinen från stötpåkänningar av avfall.
 4. Skyddskåporna över slutväxlarna och tätningsskydden för ledhjul/slutväxlar förhindrar vajerlindning och gör att skräp inte kan lindas runt Duo-Cone™-tätningarna.
 5. Underskydd, skydd för chassi, tiltcylinder, bränsletank och batterilåda ser till att viktiga komponenter inte skadas.
För fullständig information om maskinens funktioner och specifikationer, kontakta din Cat-återförsäljare eller besök www.cat.com.