< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Grävmaskinen Cat® 340 ger hög effektivitet i alla tillämpningar. Tekniker som är lätta att använda som Cat GRADE med 2D, Grade Assist, Payload och E-gräns medföljer samtliga som standard från fabriken och ökar förarens effektivitet med upp till 45 procent. De här egenskaperna i kombination med en ny hytt, längre underhållsintervall som sänker underhållskostnaderna med upp till 15 procent och en drivlina som minskar bränsleförbrukningen med upp till 15 procent ger en grävmaskin med låg kostnad per produktionsenhet som passar perfekt för de tuffaste jobben. Alla funktioner inte tillgängliga i alla regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika konfigurationer som finns tillgängliga i din region.

Motor

Enheter:
Motormodell C9.3B C9.3B Less
Kolvdiameter 5.0 tum 115.0 mm Less
Slag 6.0 tum 149.0 mm Less
Slagvolym 568.0 tum³ 9.3 l Less
Motorvarvtal – körning 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Motorvarvtal – drift 1550.0 varv/min 1550.0 varv/min Less

Hydraulsystem

Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Högsta tryck – Transportkörning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Högsta tryck – Svängning 4264.0 psi 29400.0 kPa Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.75 varv/min 8.75 varv/min Less
Maximalt svängvridmoment 106228.0 ft·lbf 144.0 kNm Less

Weights

Arbetsvikt 87900.0 lb 39900.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens kapacitet 158.5 gal (US) 600.0 l Less
Slutväxel – Varje 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydraulsystem (inkl. tank) 98.5 gal (US) 373.0 l Less
DEF-tank 21.1 gal (US) 80.0 l Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 10.5 gal (US) 40.0 l Less
Svängdrivning 4.8 gal (US) 18.0 l Less

Måttuppgifter

Leveranslängd 37.4 fot 11390.0 mm Less
Svängradie över motvikt 11.6 fot 3530.0 mm Less
Utrymme motvikt 4.1 fot 1250.0 mm Less
Markfrigång 1.7 fot 520.0 mm Less

Mått

Track Gauge 8.5 fot 2590.0 mm Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1 430 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1 430 ton. Less

Hög prestanda med lägre bränsleförbrukning

      
 • Öka effektiviteten med upp till 45 procent med Cat Connect-teknik som standard som minskar förartröttheten och driftskostnaderna, inklusive bränsleförbrukning och dagligt underhåll.
 •     
 • Få upp till 15 procent högre bränsleeffektivitet – mer arbete per enhet bränsle – än med Cat-grävmaskinen 340F.
 •     
 • Matcha grävmaskinen med den aktuella arbetsuppgiften med tre effektlägen – Kraft, Smart och Eco. Smart Mode anpassar motorn och hydraulkraften automatiskt till grävförhållandena och ger maximal kraft när det behövs och minskar kraften när det inte gör det, för att spara bränsle.
 •     
 • Det avancerade hydraulsystemet ger en optimal balans mellan effekt och effektivitet och ger samtidigt den kontroll du behöver för exakt grävning.
 •     
 • Extra hydraultillval ger dig den mångsidighet du behöver för att använda ett brett spektrum av Cat-redskap.
 •     
 • Låt inte temperaturen förhindra dig från att arbeta. Den här grävmaskinen klarar en hög omgivningstemperatur på 52 °C (125 °F) och har en kallstartsförmåga ned till -18 °C (0 °F).
 •     
 • Nya självslipande Advansys™-skoptänder ökar produktionen och sänker kostnaderna tack vare längre livslängd.

Arbeta bekvämt i den helt nya hytten

      
 • Välj mellan hytterna Deluxe och Premium – båda med automatisk klimatanläggning.
 •     
 • Sitt i breda stolar som kan justeras för förare av alla storlekar.
 •     
 • Håll dig varm med Deluxe-sätet och varm och kall med Premium-sätet.
 •     
 • Det breda mellanrummet mellan konsolerna ger dig en bekvämare arbetsmiljö.
 •     
 • Stig lättare in i och ut ur hytten med hjälp av den uppfällbara vänstra konsolen.
 •     
 • Avancerade fästen i visköst gummi minskar vibrationer i hytten med upp till 50 procent jämfört med tidigare grävmaskinsmodeller.
 •     
 • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå då alla är placerade framför dig.
 •     
 • Förvara dina personliga tillhörigheter i förvaringsutrymmena i hytten under och bakom sätet, under taket och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok ingår också.
 •     
 • Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter och ringa handsfree-samtal.

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

      
 • Öka produktiviteten med upp till 45 procent jämfört med traditionell schaktning med standardmonterade Cat GRADE med 2D-system – inklusive endast indikering och laserkapacitet. Gräv med vägledning om djup, lutning och horisontalt avstånd till höjden. 2D-systemet kan uppgraderas till Cat GRADE med avancerad 2D eller till Cat GRADE med 3D.
 •     
 • Standardmonterade Grade Assist: stanna kvar på rätt höjd – enkelt och smidigt – med enspaksgrävning. Ställ in önskad skopvinkel och låt Bucket Assist automatiskt upprätthålla skopans vinkel på lutnings-, nivellerings-, finschaktnings- och dikesgrävningstillämpningar för enkla, exakta och snabba arbeten. Håll hela bandlängden på marken vid lyft och hård grävning med Boom Assist. Stoppa automatiskt grävmaskinens svängning vid förardefinierade börvärden vid lastning och dikesgrävning med Swing Assist. Detta gör uppgiften mindre ansträngande för dig och förbrukar mindre bränsle.
 •     
 • Cat PAYLOAD-system för vägning som standard: Nå exakta lastmål och öka lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast utan svängning. Följ din dagliga produktivitet som målvikter för truck och antal lastningar och cykler. Kalibrering kan utföras på bara några minuter. Kombinera Payload med VisionLink® så kan du fjärrhantera dina produktionsmål.
 •     
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med Advanced 2D: Skapa och redigera enkelt schaktningsplaner på en andra 254 mm (10 tum) pekskärm med hög upplösning.
 •     
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med 3D: Skapa och redigera enkelt planer och se det främre länkagets hela rörelseområde på en andra 254 mm (10 tum) pekskärm med hög upplösning. Ha koll på exakt vilket läge grävmaskinen befinner sig i förhållande till GPS- och GLONASS-systemen. Maskinen kompenserar automatiskt om grävmaskinen lutar och rullar på grund av sluttande markförhållanden.
 •     
 • Product Link™ som standard tillhandahåller position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, diagnostikkoder och övriga maskindata på begäran via onlinegränssnittet VisionLink, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen med lägre driftskostnader.
 •     
 • Håll reda på var dina arbetsredskap är och hur mycket du använder dem tack vare att maskinen sparar information om alla redskap som är utrustade med Cats resursspårningsteknik.
       

Enkel manövrering

      
 • Start av motorn sker med en knapptryckning. Använd Bluetooth-nyckelbricka, smartphone-app eller den unika förar-ID-funktionen.
 •     
 • Programmera effektläge och joystickinställningar med förarID:t. Maskinen kommer ihåg vad du ställt in varje gång du börjar arbeta.
 •     
 • Med automatisk uppvärmning av hydrauloljan kommer du igång snabbare i kall väderlek och förlänger komponenternas livslängd.
 •     
 • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 254 mm (10 tum) eller med hjälp av snabbvalsknappen.
 •     
 • En andra skärm på 254 mm (10 tum) är tillgänglig för avancerad höjdkontroll och Cat GRADE med 3D.<.
 •     
 • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur du underhåller grävmaskinen? Du har alltid instruktionsboken nära till hands på pekskärmen.

Enkelt underhåll

      
 • Räkna med upp till 15 procent lägre underhållskostnader än med 340F tack vare förlängda och synkroniserade serviceintervall, samt mindre vätskemängder. (Besparingar beräknade över 12 000 drifttimmar.)
 •     
 • Kontrollera hydraulsystemets oljenivå och tappa enkelt av vatten ur bränslesystemet och bränsletanken från marknivå.
 •     
 • Bevaka livslängden och underhållsintervallen för dina grävmaskinsfilter via skärmen i hytten.
 •     
 • Byt alla bränslefilter vid ett synkroniserat intervall på 1 000 timmar. Olje- och bränslefiltren är grupperade och placerade på höger sida om maskinen för att underlätta underhållet.
 •     
 • Det nya luftintagsfiltret med förrenare ger fördubblad dammkvarhållning jämfört med tidigare luftintagsfilter.
 •     
 • Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrade filtreringsprestanda och antidräneringsventiler håller oljan ren när filtret byts ut och ger längre livslängd med 3 000 timmars bytesintervall – vilket är 50 procent längre än med tidigare filterkonstruktioner.
 •     
 • Den nya högeffektiva kylsystemfläkten kan fås med tillvalet automatisk reverserande funktion. Ange önskat intervall och den blåser snabbt ut allt skräp utan att hindra dig i ditt arbete.
 •     
 • S·O·SSM-portarna underlättar underhåll och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.

340 Standardutrustning

Obs!
 • Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga regioner. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren om de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område.

HYTT
 • ROPS, standardljuddämpning
 • Mekaniskt justerbart säte

MOTOR
 • Tre valbara lägen: Kraft, Smart och Eco
 • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
 • Ett tryck för låg tomgång med automatisk styrning av motorvarvtal
 • Arbeta upp till 2 300 m över havet utan effektreducering
 • -18 °C (0 °F) kallstartskapacitet
   
 • Fjärravstängning
 • Element med dubbla luftfilter och integrerad förrenare
 • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULSYSTEM
 • Tunglyftsläge
 • Återgenereringskrets för bom och sticka
 • Elektronisk huvudreglerventil
 • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
 • Svängdämpningsventil
 • Automatisk svängparkeringsbroms
 • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
 • Låg- och höghastighetskörning
 • Förberedd för biohydraulolja

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • Bogserögla på basram (uppfyller ISO 15818)
 • 7,56 ton (16,667 lb) motvikt

ELSYSTEM
 • Underhållsfria 1 000 CCA-batterier (x2)
 • Central elektrisk strömbrytare
 • LED-chassibelysning

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat Product Link
 • Cat GRADE med 2D
 • Cat GRADE med Assist
 • Cat Payload
 • 2D E-gräns

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
 • Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S.O.S)

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Caterpillars säkerhetssystem med en nyckel
 • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
 • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
 • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
 • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och Infällda bultar
 • Höger ledstång och handtag (uppfyller ISO 2867)
 • Standardsiktspegelpaket
 • Signalhorn, varning
 • Sekundär motoravstängningsbrytare på marknivå
 • Bakåtriktad kamera och sidokamera

340 Tillvalsutrustning

HYTT
 • ROPS, avancerad ljuddämpning
 • 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
 • Uppvärmt säte med justerbar luftfjädring (endast Deluxe)
 • Uppvärmt och kylt säte med automatiskt justerbar fjädring (endast Premium)

MOTOR
 • Motorvärmare för kallstart
 • −32 ºC (−25 ºF) kallstartskapacitet

HYDRAULSYSTEM
 • Smart Boom
 • Kombinerad tvåvägs extrakrets med direkt retur
 • Extra krets för medeltryck
 • Kylkrets
 • Krets för Cat Pin Grabber-fäste och CW-fäste

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • Långt underrede
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp
 • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp
 • 850 mm (33 tum) HD-bandplattor av trekamstyp

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • 360 graders runtomsikt
 • Cats resursspårare
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning

BOMMAR OCH STICKOR
 • 6,5 m (21 fot 4 tum) HD-räckviddsbom
 • 6,18 m (20 fot 3 tum) massgrävningsbom
 • 2,55 m (8 fot 4 tum) sticka
 • 2,8 m (9 fot 2 tum) HD-sticka
 • 3,2 m (10 fot 6 tum) HD-sticka

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat GRADE med Advanced 2D
 • Cat GRADE med 3D

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Förberedd för förebyggande underhåll (snabb tömning)
 • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning