390F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

390F L är konstruerad för att hålla produktionen igång och ägar- och driftskostnaderna nere samtidigt som du får all den effekt, bränsleeffektivitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Kolvdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slag 7.2 tum 183.0 mm Less
Slagvolym 1104.5 tum³ 18.1 l Less
Motoreffekt – ISO 14396 405 kW (543 hp/551 PS) 405 kW (543 hp/551 PS) Less
Nettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 391 kW (524 hp/532 PS) 391 kW (524 hp/532 PS) Less

Hydraulsystem

Maximalt tryck – utrustning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Högsta tryck – Transportkörning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Högsta tryck – Svängning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Vikter

Arbetsvikt 198070.0 lb 86840.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens kapacitet 328.0 gal (US) 1240.0 l Less
Kylsystem 20.0 gal (US) 74.0 l Less
Motorolja 16.0 gal (US) 60.0 l Less
Svängdrivning – vardera 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Slutväxel – Varje 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Hydrauliskt system – Inklusive tank 263.0 gal (US) 997.0 l Less
Hydraultank 215.0 gal (US) 813.0 l Less
DEF-tank 13.0 gal (US) 48.0 l Less

Maskinvikter

Anmärkning *Massgrävningsbom 7,25 m (23 fot 9 tum), M2.92 m (9 fot 7 tum) sticka, 6,0 m3 (7,84 yd3) skopa, 650 mm (26 tum) bandplattor. *Massgrävningsbom 7,25 m (23 fot 9 tum), M2.92 m (9 fot 7 tum) sticka, 6,0 m3 (7,84 yd3) skopa, 650 mm (26 tum) bandplattor. Less

Prestanda

 • C18 ACERT™-motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Tier 4 Final och EU steg IV.
 • Den unika Cat® ACS-ventilen (Adaptive Control System) gör att maskinen förbrukar upp till 29 %* mindre bränsle än 390D L-standardmodellen, samtidigt som den levererar samma höga produktionsnivå.
 • Emissionstekniken är transparent – ingen åtgärd krävs av föraren och regenereringen sköts under gång.
 • Automatisk varvtalsreglering sänker varvtalet baserat på belastningen för minskad bränsleförbrukning.
 • Effektlägen hjälper dig att hantera bränsleförbrukningen aktivt.
*Resultat med Product Link™ i arbete.

Cat Connect-teknik

 • Cat Connect-tekniklösningar ökar produktiviteten, minimerar driftskostnaderna och optimerar avkastningen på investeringen med LINK-, GRADE- och DETECT-teknik.
 • Med Cat Production Measurement kan du utföra nyttolastvägningen i hytten. Det gör att du kan arbeta produktivare och leverera exakta laster.
 • VisionLink® ger trådlös åtkomst till maskindriftdata som position, timmar, tomgångstid, bränsleförbrukning, produktivitet och diagnoskoder för att optimera prestandan.
 • Cat Grade Control och AccuGrade™ ger realtidsinformation om schaktning och fyllning så att du kan göra snabbare och mer exakta angivelser av stigningar och sluttningar.

Underhåll

 • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
 • Ett sida-vid-sida-kylsystem gör det enkelt att rengöra.
 • Flera S∙O∙SSM-portar och tryckuttag bidrar till att förhindra stillestånd vid underhåll.

Komfort

 • Hytten är bekvämare och 3 dB(A) tystare än i 390D L.
 • Joystickkonsoler och armstöd är justerbara. Justerbara förarstolar med luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.
 • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.

Mångsidighet

 • Rivningsarbeten går snabbt och enkelt med en sax och kombiverktyg från Cat.
 • Stenbrottsarbeten blir problemfria med specialbyggda skopor och hammare från Cat.
 • Med ett redskapsfäste från Cat kan du byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
 • Drifttiden förbättras i och med att redskapskontrollen minns tryck och flöde för upp till 20 verktyg.

Slitstyrka

 • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
 • Lådsektionskonstruktioner med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög. Bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och slutväxlar är byggda i höghållfast stål.
 • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.

Säkerhet

 • Med smart tankning tankas maskinen snabbt från en extern bränslekälla. Tankningen avslutas automatiskt när bränsletanken är full eller bränslekällan är tom, vilket undanröjer gissningsarbete och onödigt pumpslitage.
 • Den bakåtriktade kameran och sidokamerorna ger bättre sikt så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.
 • Stora räfflade fotsteg, förlängda ledstänger och skyddsräcken samt halkskyddsplåtar gör det enklare att komma in i och arbeta runt maskinen.