352F XE (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

352F L XE är konstruerad för att hålla produktionen igång och ägar- och driftskostnaderna nere samtidigt som du får all den effekt, bränsleeffektivitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 408.0 HP 304.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.12 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 6.18 tum 157.0 mm Less
Verplaatsing 763.0 tum³ 12.5 l Less
Motoreffekt – ISO 14396 317 kW – 425 hp – 431 PS 317 kW – 425 hp – 431 PS Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 322 kW – 432 hp – 438 PS 322 kW – 432 hp – 438 PS Less
Nettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 304 kW – 408 hp – 413 PS 304 kW – 408 hp – 413 PS Less

Vikter

Arbetsvikt 113229.0 lb 51360.0 kg Less

Maskinvikt

Arbetsvikt* 113229.0 lb 51360.0 kg Less

Svängmekanism

Svängmoment 108790.0 ft·lbf 147.5 kNm Less
Svänghastighet 8.1 varv/min 8.1 varv/min Less

Drivning

Maximal körhastighet 2.9 mile/h 4.7 km/tim Less
Maximal dragkraft 75300.0 lbf 335.0 kN Less

Hydraulsystem

Pilotsystem – maximalt tryck 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 6.9 gal/min 26.0 l/min Less
Maximalt tryck – svängning 3771.0 psi 26000.0 kPa Less
Maximalt tryck: utrustning – tunga lyft 5510.0 psi 38000.0 kPa Less
Svängsystem – maximalt flöde 99.0 gal/min 375.0 l/min Less
Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 198.0 gal/min 750.0 l/min Less
Maximalt tryck – körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning – normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Mått – långt underrede med variabel spårvidd: kraftig bom R6.9m (22 fot 8 tum); R3.35TB HD (11 fot 0 tum) sticka

c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 14.25 fot 4340.0 mm Less
Transportlängd 38.75 fot 11800.0 mm Less
Bakre svängradie 12.25 fot 3730.0 mm Less
Bandlängd 17.58 fot 5350.0 mm Less
Markfrigång – exklusive plattkammarnas höjd 2.43 fot 740.0 mm Less
Bandspårvidd – indraget 7.84 fot 2390.0 mm Less
Transporthöjd 11.75 fot 3570.0 mm Less
Markfrigång – inklusive plattkammarnas höjd 2.33 fot 710.0 mm Less
Hytthöjd 11.06 fot 3370.0 mm Less
Transportbredd 600 mm bandplattor – utskjutet 12.08 fot 3680.0 mm Less
Frigång under motvikt* 4.69 fot 1430.0 mm Less
Transportbredd 600 mm bandplattor – indraget 10.42 fot 3180.0 mm Less
Hyttens höjd med övre skydd 11.61 fot 3540.0 mm Less
Bandspårvidd – utskjutet 9.48 fot 2890.0 mm Less

Maskinvikter

Anmärkning * Med R6.9 m bom, R3.35 m sticka, 3,1 m3 GP-skopa, 600 mm DG-bandplattor. * Med R6.9 m bom, R3.35 m sticka, 3,1 m3 GP-skopa, 600 mm DG-bandplattor. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 190.0 gal (US) 720.0 l Less
Kylsystem 13.2 gal (US) 50.0 l Less
Svängdrivning – vardera 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Slutväxel – vardera 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Hydraulsystem – inklusive tank 150.6 gal (US) 570.0 l Less
Hydraultank 107.5 gal (US) 407.0 l Less
Motorolja - med filter 10.0 gal (US) 38.0 l Less
AdBlue-tankvolym 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Räckvidd – långt underrede med variabel spårvidd: kraftig bom R6.9m (22 fot 8 tum); R3.35TB HD (11 fot 0 tum) sticka

Maximalt skärdjup för 2 440 mm plan botten 24.15 fot 7360.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 38.42 fot 11710.0 mm Less
Maximalt grävdjup 24.64 fot 7510.0 mm Less
Maximal skärhöjd 36.0 fot 10970.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.64 fot 5680.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 24.87 fot 7580.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 9.51 fot 2900.0 mm Less

Ljudprestanda

Förare – SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Utsida – ISO 6395 108.0 dB(A) 108.0 dB(A) Less

Prestanda

 • Cat® XE-teknik som den unika Cat ACS-ventilen (Adaptive Control System) gör att maskinen förbrukar upp till 15 % mindre bränsle än 352F L-standardmodellen, samtidigt som den levererar samma höga produktionsnivå.
 • C13 ACERT™-motorn uppfyller emissionskraven enligt EU:s steg IV.
 • Automatisk varvtalsreglering sänker varvtalet baserat på belastningen för minskad bränsleförbrukning.
 • Effektlägen hjälper dig att hantera bränsleförbrukningen aktivt.

Cat Connect-teknik

 • Cat Connect-tekniklösningar ökar produktiviteten, minimerar driftskostnaderna och optimerar avkastningen på investeringen med LINK-, GRADE- och DETECT-teknik.
 • Med Cat Production Measurement kan du utföra nyttolastvägningen i hytten. Det gör att du kan arbeta produktivare och leverera exakta laster.
 • VisionLink® ger trådlös åtkomst till maskindriftdata som position, timmar, tomgångstid, bränsleförbrukning, produktivitet och diagnoskoder för att optimera prestandan.
 • Cat Grade Control och AccuGrade™ ger realtidsinformation om schaktning och fyllning så att du kan göra snabbare och mer exakta angivelser av stigningar och sluttningar.

Underhåll

 • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
 • Ett sida-vid-sida-kylsystem gör det enkelt att rengöra.
 • Flera S∙O∙SSM-portar och tryckuttag bidrar till att förhindra stillestånd vid underhåll.

Komfort

 • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
 • Joystickkonsoler och armstöd är justerbara. Justerbara förarstolar med luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.
 • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.

Mångsidighet

 • Rivningsarbeten går snabbt och enkelt med en sax och kombiverktyg från Cat.
 • Stenbrottsarbeten blir problemfria med specialbyggda skopor och hammare från Cat.
 • Med ett redskapsfäste från Cat kan du byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
 • Drifttiden förbättras i och med att redskapskontrollen minns tryck och flöde för upp till 20 verktyg.

Slitstyrka

 • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
 • Lådsektionskonstruktioner med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög. Bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och slutväxlar är byggda i höghållfast stål.
 • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.

Säkerhet

 • Med smart tankning tankas maskinen snabbt från en extern bränslekälla. Tankningen avslutas automatiskt när bränsletanken är full eller bränslekällan är tom, vilket undanröjer gissningsarbete och onödigt pumpslitage.
 • Den bakåtriktade kameran och sidokamerorna ger bättre sikt så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.
 • Förlängda ledstänger och skyddsräcken gör att du säkert kan klättra upp till maskinhusöversidan, och halkskyddsplåtar minskar risken att halka i alla väderlekar.