< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Grävmaskinen Cat® 336 erbjuder förstklassig prestanda med lättanvänd teknik som Cat GRADE med 2D, Grade Assist och Payload – allt är standardutrustning från fabriken som ökar förareffektiviteten med upp till 45 procent. De här egenskaperna i kombination med en ny hytt, längre underhållsintervall som sänker underhållskostnaderna med upp till 15 procent och en drivlina som minskar bränsleförbrukningen med upp till 15 procent, ger dig en grävmaskin med låg kostnad per produktionsenhet som passar perfekt för dina tillämpningar.

Motor

Enheter:
Motormodell C9.3B C9.3B Less
Svänghjulets nettoeffekt 311.0 HP 232.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 311.0 HP 232.0 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 14396/SAE J1995 314.0 HP 234.0 kW Less
Motorvarvtal – drift 1550.0 varv/min 1550.0 varv/min Less
Motorvarvtal – körning 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Kolvdiameter 5.0 tum 115.0 mm Less
Slag 6.0 tum 149.0 mm Less
Slagvolym 568.0 tum³ 9.3 l Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – Maximalt flöde – Redskap 147.0 gal/min 558.0 l/min Less
Maximalt tryck – utrustning – redskap 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Högsta tryck – Transportkörning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Högsta tryck – Svängning 4264.0 psi 29400.0 kPa Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.75 varv/min 8.75 varv/min Less
Högsta svängmoment 106228.0 ft·lbf 144.0 kNm Less

Vikter

Arbetsvikt 81900.0 lb 37200.0 kg Less
Anmärkning Långt underrede, räckviddsbom, R3.9DB (12 fot 10 tum) sticka, GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) skopa, 850 mm (33 tum) bandplattor av trekamstyp, 6,8 ton (14991 lb) motvikt. Långt underrede, räckviddsbom, R3.9DB (12 fot 10 tum) sticka, GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) skopa, 850 mm (33 tum) bandplattor av trekamstyp, 6,8 ton (14991 lb) motvikt. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens kapacitet 158.5 gal (US) 600.0 l Less
Kylsystem 10.5 gal (US) 40.0 l Less
Motorolja - med filter 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Svängdrivning – vardera 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Slutväxel – Varje 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydrauliskt system – Inklusive tank 98.5 gal (US) 373.0 l Less
Hydraultank 40.4 gal (US) 153.0 l Less
DEF-tank 21.1 gal (US) 80.0 l Less

Mått

Bom Räckviddsbom 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckviddsbom 6,5 m (21 fot 4 tum) Less
Sticka R3.9 m (12 fot 10 tum) R3.9 m (12 fot 10 tum) Less
Skopa GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) skopa GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) skopa Less
Transporthöjd – Hyttens ovansida 10.4 fot 3170.0 mm Less
Höjd på räcke 10.4 fot 3160.0 mm Less
Leveranslängd 36.7 fot 11200.0 mm Less
Bakre svängradie 11.6 fot 3530.0 mm Less
Spelrum för motvikt 4.1 fot 1250.0 mm Less
Markfrigång 1.7 fot 510.0 mm Less
Bandlängd till rullarnas mitt 13.3 fot 4040.0 mm Less
Bandspårvidd – långt underrede 8.5 fot 2590.0 mm Less
Transportbredd – 850 mm (33 tum) bandplattor 11.3 fot 3440.0 mm Less

Räckvidd och belastning

Bom Räckviddsbom 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckviddsbom 6,5 m (21 fot 4 tum) Less
Sticka R3.9 m (12 fot 10 tum) R3.9 m (12 fot 10 tum) Less
Skopa GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
Maximalt grävdjup 26.9 fot 8200.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 38.5 fot 11730.0 mm Less
Högsta skärhöjd 35.2 fot 10740.0 mm Less
Högsta lasthöjd 24.6 fot 7490.0 mm Less
Lägsta lasthöjd 6.2 fot 1900.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 26.4 fot 8060.0 mm Less
Maximalt grävdjup, vertikal vägg 20.9 fot 6360.0 mm Less
Skopans grävkraft – SAE 41900.0 lbf 186.0 kN Less
Skopans grävkraft – ISO 47160.0 lbf 210.0 kN Less
Stickans grävkraft – SAE 31630.0 lbf 141.0 kN Less
Stickans grävkraft – ISO 32400.0 lbf 144.0 kN Less

Hög prestanda med lägre bränsleförbrukning

      
 • Ökar effektiviteten med upp till 45 procent med Cat Connect-teknik som standard som minskar förartröttheten och driftskostnaderna, inklusive bränsleförbrukning och dagligt underhåll.
 •     
 • Få upp till 15 procent högre bränsleeffektivitet – mer arbete per enhet bränsle – än med Cat 336F Grävmaskin.
 •     
 • C9.3B-motorn kan köras på biodiesel upp till B20 och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
 •     
 • Matcha grävmaskinen till den aktuella arbetsuppgiften med tre effektlägen – Kraft, Smart och Eco. Smart-läget anpassar automatiskt motorn och hydraulkraften till grävningsförhållandena och ger maximal kraft när det behövs och minskar effekten när den inte behövs, för att spara bränsle.
 •     
 • De nya behovsstyrda och högeffektiva hydrauliska fläktarna kyler individuellt motorns komponenter vilket bidrar till att minska bränsleförbrukningen.
 •     
 • Det avancerade hydraulsystemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.
 •     
 • De nya självslipande Advansys-skoptänderna ökar produktionen och ger upp till 30 procent längre tandlivslängd vilket sänker kostnaderna.
 •     
 • Extrahydraulikens funktioner gör att du kan använda ett brett spektrum av Cat-tillbehör ger dig stor mångsidighet.
 •     
 • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har kapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 ºC (125 ºF) och en kallstartskapacitet för -18 ºC (0 ºF).

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect

      
 • Öka produktiviteten med upp till 45 procent jämfört med traditionell schaktning med standardmonterat Cat GRADE med 2D-system – inklusive endast indikering och laserkapacitet.
 •     
 • Gräv med vägledning om djup, lutning och horisontellt avstånd.
 •     
 • 2D-systemet kan uppgraderas till Cat GRADE med avancerad 2D eller till Cat GRADE med 3D.
 •     
 • Grade Assist som standard: håll dig på rätt höjd – enkelt och smidigt – med enspaksgrävning.
 •     
 • Ställ in önskad skopvinkel och låt Bucket Assist automatiskt upprätthålla skopans vinkel i lutnings-, nivellerings-, finschaktnings- och dikesgrävningstillämpningar för enkla, exakta och snabba arbeten.
 •     
 • Håll hela bandlängden på marken vid lyft och hård grävning med Boom Assist.
 •     
 • Stoppa grävmaskinens svängning automatiskt vid förardefinierade börvärden vid lastning och dikesgrävning med Swing Assist. Detta gör uppgiften mindre ansträngande för dig och förbrukar mindre bränsle.
 •     
 • Cat PAYLOAD-system för vägning som standard: Nå exakta lastmål och öka lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast utan svängning.
 •     
 • Följ din dagliga produktivitet som målvikter för truck och antal lastningar och cykler.
 •     
 • Kalibrering kan utföras på bara några minuter.
 •     
 • Kombinera Payload med VisionLink® för att fjärrhantera dina produktionsmål.
 •     
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med avancerad 2D: Skapa och redigera enkelt höjden på projektytorna på en andra högupplöst pekskärm på 254 mm (10 tum).
 •     
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med 3D: Skapa och redigera utformningar enkelt och se frontlänkagets hela rörelseområde på en andra högupplöst pekskärm på 254 mm (10 tum).
 •     
 • Övervaka grävmaskinens exakta position med hjälp av GPS- och GLONASS-systemen. Maskinen kompenserar automatiskt om grävmaskinen lutar och rullar på grund av sluttande markförhållanden.
 •     
 • Product Link™ som standard tillhandahåller position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, diagnostikkoder och övriga maskindata på begäran via onlinegränssnittet VisionLink, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen med lägre driftskostnader.
 •     
 • Håll reda på var dina arbetsredskap är och hur mycket du använder dem genom att maskinen sparar information om alla tillbehör som är utrustade med Cat TrackIt-teknik.

Arbeta bekvämt i den helt nya hytten

      
 • Välj mellan hytterna Deluxe och Premium – båda med automatisk klimatanläggning.
 •     
 • Sitt i breda stolar som kan justeras för förare av alla storlekar.
 •     
 • Håll dig varm med Deluxe-sätet och varm och kall med Premium-sätet.
 •     
 • Det breda mellanrummet mellan konsolerna ger dig en bekvämare arbetsmiljö.
 •     
 • Stig lättare in i och ut ur hytten med hjälp av den uppfällbara vänstra konsolen.
 •     
 • Avancerade fästen i visköst gummi minskar vibrationer i hytten med upp till 50 procent jämfört med tidigare grävmaskinsmodeller.
 •     
 • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå då alla är placerade framför dig.
 •     
 • Förvara dina personliga tillhörigheter i förvaringsutrymmena i hytten under och bakom sätet, under taket och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok ingår också.
 •     
 • Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter och ringa handsfree-samtal.

Enkel manövrering

      
 • Start av motorn sker med en knapptryckning; använd en Bluetooth-nyckelbricka, smartphone-app eller den unika förar-ID-funktionen.
 •     
 • Programmera varje knapp på joysticken, inklusive respons och mönster, med förarens ID; maskinen kommer ihåg vad du ställt in varje gång du börjar arbetet.
 •     
 • Med automatisk uppvärmning av hydrauloljan kommer du igång snabbare i kall väderlek och förlänger komponenternas livslängd.
 •     
 • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 254 mm (10 tum), eller med hjälp av snabbvalsknappen.
 •     
 • En andra skärm på 254 mm (10 tum) är tillgänglig för avancerad höjdkontroll och Cat GRADE med 3D.
 •     
 • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur du underhåller grävmaskinen? Du har alltid instruktionsboken nära till hands på pekskärmen.

Underhåll

      
 • Förvänta dig upp till 15 procent lägre underhållskostnader än för 336F tack vare förlängda serviceintervall. (Besparingar beräknade över 12000 drifttimmar.)
 •     
 • Kontrollera hydraulsystemets oljenivå och tappa enkelt av vatten ur bränslesystemet och bränsletanken från marknivå.
 •     
 • Bevaka livslängden och underhållsintervallen för dina grävmaskinsfilter via skärmen i hytten.
 •     
 • Byt alla bränslefilter vid ett synkroniserat intervall på 1000 timmar. Olje- och bränslefiltren är grupperade och placerade på höger sida om maskinen för att underlätta underhållet.
 •     
 • Det nya luftintagsfiltret med förrenare ger fördubblad dammkvarhållning jämfört med föregående luftintagsfilter.
 •     
 • Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrade filtreringsprestanda, antidräneringsventiler håller oljan ren när filtret byts ut och ger längre livslängd med 3000 timmars bytesintervall – vilket är 50 procent längre än med tidigare filterkonstruktioner.
 •     
 • De nya högeffektiva hydrauldrivna fläktarna kan fås med tillvalet automatisk reverserande funktion som håller kylarelementen fria från skräp vilket gör att föraren slipper rengöra dessa.
 •     
 • S·O·SSM-portarna underlättar underhåll och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.

Säkerhet

      
 • Arbeta säkert med den standardmonterade 2D-funktionen E-gräns som integrerats direkt från fabrik. Den förhindrar att någon del av grävmaskinen förflyttar sig utanför fördefinierade punkter.
 •     
 • Den standardmonterade ROPS-hytten uppfyller kraven för ISO 12117-2:2008.
 •     
 • Körriktningsindikatorn visar föraren åt vilket håll körspakarna ska aktiveras.
 •     
 • Ha god sikt in i grävningen, i varje svängriktning och bakom dig med hjälp av mindre hyttstolpar, större fönster och en plan motorhuvsdesign.
 •     
 • Avstängningsknapp på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn när den aktiveras och stänger av maskinen.
 •     
 • En bakåtriktad kamera finns monteras som standard. Uppgradera till 360 graders runtomsikt för att du enkelt ska kunna se föremål och personal runt grävmaskinen på en gång.
 •     
 • Med räfflade fotsteg och halkskyddsplåtar på serviceplattformen minskas halkrisken.

336 Standardutrustning

HYTT
 • ROPS, ljuddämpning
 • 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
 • Uppvärmt säte med justerbar luftfjädring (endast Deluxe)
 • Uppvärmt och kylt säte med automatiskt justerbar fjädring (endast Premium)

MOTOR
 • Tre valbara lägen: Kraft, Smart och Eco
 • Ett tryck för låg tomgång med automatisk styrning av motorvarvtal
 • Arbeta upp till 2300 m (7546 fot) över havet utan effektreducering
 • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
 • Kallstartskapacitet för -18 °C (0 °F)
 • Element med dubbla luftfilter och integrerad förrenare
 • Fjärravstängning
 • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULSYSTEM
 • Återgenereringskrets för bom och sticka
 • Elektronisk huvudreglerventil
 • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
 • Svängdämpningsventil
 • Automatisk svängparkeringsbroms
 • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
 • Låg- och höghastighetskörning
 • Förberedd för biohydraulolja

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • Bogserögla på ramen

ELSYSTEM
 • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x2)
 • Central elektrisk strömbrytare
 • LED-chassibelysning, vänster och höger bomlampor, hyttbelysning

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat Product Link
 • Cat GRADE med 2D
 • Cat GRADE med Assist
 • Cat PAYLOAD

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
 • Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S.O.S)

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Caterpillars säkerhetssystem med en nyckel
 • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
 • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
 • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
 • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och Infällda bultar
 • Höger ledstång och handtag (uppfyller ISO 2867:2011)
 • Standard siktspegelpaket
 • Signalhorn, varning
 • Sekundär motoravstängningsbrytare på marknivå

336 Tillvalsutrustning

HYTT
 • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

MOTOR
 • Motorvärmare för kallstart
 • −32 ºC (−25 ºF) kallstartskapacitet
 • Hydraulisk reversibel fläkt

HYDRAULSYSTEM
 • Smart Boom
 • Tunglyftsläge
 • Kombinerad tvåvägs extrakrets med direkt retur
 • Extra krets för medeltryck
 • Kylkrets
 • Krets för Cat Pin Grabber-fäste och CW-fäste

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • Långt underrede
 • Långt, smalt underrede
 • 6,8 ton (14991 lb) motvikt
 • 7,56 ton (16667 lb) motvikt
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 600 mm (24 tum) HD-bandplattor av trekamstyp
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp
 • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp

BOMMAR OCH STICKOR
 • 6,18 m (20 fot 3 tum) massgrävningsbom
 • 6,5 m (21 fot 4 tum) räckviddsbom
 • 6,5 m (21 fot 4 tum) räckviddsbom för kraftig belastning
 • 2,55 m (8 fot 4 tum) sticka
 • 2,8 m (9 fot 2 tum) sticka
 • 3,2 m (10 fot 6 tum) sticka
 • 3,9 m (12 fot 10 tum) sticka

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat GRADE med Advanced 2D
 • Cat GRADE med 3D

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Förberedd för förebyggande underhåll (Quick Evac™)
 • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Bakåtriktad kamera och sidokamera
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning
 • 360° runtomsikt