336 GC

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Hög prestanda med lägre bränsleförbrukning

      
 • Grävmaskinen är 5 procent mer bränsleeffektiv än 336F i liknande tillämpningar.
 •     
 • C7.1 ACERT-motorn kan köras på biodiesel upp till B20 och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV och Japan 2014.
 •     
 • Matcha grävmaskinen till den aktuella arbetsuppgiften med två effektlägen. Smart-läget anpassar automatiskt motorn och hydraulkraften för grävningsförhållandena och ger maximal kraft när det behövs och minskar effekten när den inte behövs, för att spara bränsle.
 •     
 • Det avancerade hydraulsystemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.
 •     
 • Ventilprioritet placerar hydrauliskt tryck och flöde där du angett att det ska vara för snabba lastcykeltider vid lätt till medelhög belastning.
 •     
 • De nya självslipande Advansys-skoptänderna ökar produktionen och ger upp till 30 procent längre tandlivslängd vilket sänker kostnaderna.
 •     
 • Lägg till extrahydraulik för att kunna utföra mer arbete med något av alla Cat-redskap.
 •     
 • Product Link™ levereras som standard så att du på distans kan övervaka maskinens skick, position, timmar och bränsleförbrukning på begäran via onlinegränssnittet VisionLink®.

Tillförlitlig, på hög och låg höjd, i värme och kyla

      
 • Arbeta upp till 2 300 m (7 550 fot) över havet utan effektminskning.
 •     
 • Standardkapacitet för hög omgivningstemperatur är 52 °C (125 °F) med kallstartsförmåga vid -18 °C (0 °F) .
 •     
 • Med automatisk uppvärmning av hydrauloljan kommer du igång snabbare i kall väderlek och förlänger komponenternas livslängd.
 •     
 • Två nivåer av filtrering skyddar motorn från smutsigt dieselbränsle.
 •     
 • Fettförsegling mellan bandbultar och bussningar dämpar transportbullret och förhindrar smuts från att komma in och på så sätt ökar underredets livslängd.
 •     
 • Mittskydd för bandstyrning bidrar till att hålla grävmaskinsbandet justerat vid körning och arbete på sluttningar.
 •     
 • Den snedställda bandramen förhindrar ansamling av lera och skräp, vilket bidrar till att minska risken för bandskador.

Arbeta bekvämt i den helt nya hytten

      
 • Comfort-hytten har ett brett säte som kan anpassas för förare av alla storlekar.
 •     
 • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå; alla är placerade framför dig.
 •     
 • Standardiserad automatisk klimatanläggning håller dig vid rätt temperatur under hela skiftet.
 •     
 • Avancerade fästen i visköst gummi minskar vibrationer i hytten med upp till 50 procent jämfört med tidigare grävmaskinsmodeller.
 •     
 • Förvara dina personliga tillhörigheter i förvaringsutrymmena i hytten under och bakom sätet, under taket och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok ingår också.
 •     
 • Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter och ringa handsfree-samtal.

Enkel manövrering

      
 • Start av motorn sker med en knapptryckning; använd en Bluetooth-nyckelbricka, smartphone-app eller den unika förar-ID-funktionen.
 •     
 • Programmera varje knapp på joysticken, inklusive respons och mönster, med förarens ID; maskinen kommer ihåg vad du ställt in varje gång du börjar arbetet.
 •     
 • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 203 mm (8 tum) eller med hjälp av snabbvalsknappen.
 •     
 • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur du underhåller grävmaskinen? Du har alltid instruktionsboken nära till hands på pekskärmen.

Underhåll

      
 • Förvänta dig upp till 15 procent lägre underhållskostnader än för 336F tack vare förlängda serviceintervall. (Besparingar beräknade över 12 000 drifttimmar.)
 •     
 • Kontrollera hydraulsystemets oljenivå och tappa enkelt av vatten ur bränslesystemet och bränsletanken från marknivå.
 •     
 • Bevaka livslängden och underhållsintervallen för dina grävmaskinsfilter via skärmen i hytten.
 •     
 • Byt alla bränslefilter vid ett synkroniserat intervall på 1 000 timmar. Olje- och bränslefiltren är grupperade och placerade på höger sida om maskinen för att underlätta underhållet.
 •     
 • Det nya luftintagsfiltret med förrenare ger fördubblad dammkvarhållning jämfört med föregående luftintagsfilter.
 •     
 • Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrade filtreringsprestanda, antidräneringsventiler håller oljan ren när filtret byts ut och ger längre livslängd med 3 000 timmars bytesintervall – 50 procent längre än med tidigare filterkonstruktioner.
 •     
 • S·O·SSM-portarna nås från marknivå vilket förenklar underhållet och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.

Säkerhet

      
 • Håll din grävmaskin säker med förar-ID. Använd din PIN-kod på monitorn för att aktivera tryckknappens startfunktion.
 •     
 • Den standardmonterade ROPS-hytten uppfyller kraven för ISO 12117-2:2008.
 •     
 • Körriktningsindikatorn visar föraren åt vilket håll körspakarna ska aktiveras.
 •     
 • Avstängningsknappen på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn när den aktiveras och stänger av maskinen.
 •     
 • Du får god sikt in i grävningen, i varje svängriktning och bakom dig med hjälp av mindre hyttstolpar och större fönster.
 •     
 • Med räfflade fotsteg och halkskyddsplåtar på serviceplattformen minskas halkrisken.
 •     
 • Den bakåtriktade kameran är monterad som standard.