336 GC

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Hög prestanda med lägre bränsleförbrukning

      
 • Grävmaskinen är 5 procent mer bränsleeffektiv än 336F i liknande tillämpningar.
 •     
 • C7.1 ACERT-motorn kan köras på biodiesel upp till B20 och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV och Japan 2014.
 •     
 • Matcha grävmaskinen till den aktuella arbetsuppgiften med två effektlägen. Smart-läget anpassar automatiskt motorn och hydraulkraften efter grävningsförhållandena och ger maximal kraft när det behövs och minskar effekten när den inte behövs, för att spara bränsle.
 •     
 • Det avancerade hydraulsystemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.
 •     
 • Ventilprioritet placerar hydrauliskt tryck och flöde där du angett att det ska vara för snabba lastcykeltider vid lätt till medelhög belastning.
 •     
 • De nya självslipande Advansys-skoptänderna ökar produktionen och ger upp till 30 procent längre tandlivslängd vilket sänker kostnaderna.
 •     
 • Lägg till extrahydraulik för att kunna utföra mer arbete med något av alla Cat-redskap.
 •     
 • Product Link™ levereras som standard så att du på distans kan övervaka maskinens skick, position, timmar och bränsleförbrukning på begäran via onlinegränssnittet VisionLink®.

Tillförlitlig, på hög och låg höjd, i värme och kyla

      
 • Arbeta upp till 2300 m (7550 fot) över havet utan effektminskning.
 •     
 • Standardkapacitet för hög omgivningstemperatur är 52 °C (125 °F) med kallstartsförmåga vid -18 °C (0 °F).
 •     
 • Med automatisk uppvärmning av hydrauloljan kommer du igång snabbare i kall väderlek och förlänger komponenternas livslängd.
 •     
 • Två nivåer av filtrering skyddar motorn från smutsigt dieselbränsle.
 •     
 • Fettförsegling mellan bandbultar och bussningar dämpar transportbullret och förhindrar smuts från att komma in och på så sätt ökar underredets livslängd.
 •     
 • Mittskydd för bandstyrning bidrar till att hålla grävmaskinsbandet justerat vid körning och arbete på sluttningar.
 •     
 • Den snedställda bandramen förhindrar ansamling av lera och skräp, vilket bidrar till att minska risken för bandskador.

Arbeta bekvämt i den helt nya hytten

      
 • Comfort-hytten har ett brett säte som kan anpassas för förare av alla storlekar.
 •     
 • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå; alla är placerade framför dig.
 •     
 • Automatisk klimatanläggning som standard håller dig vid rätt temperatur under hela skiftet.
 •     
 • Viskösa fästen minskar hyttvibrationerna med upp till 50 procent jämfört med tidigare modeller.
 •     
 • Förvara dina personliga tillhörigheter i förvaringsutrymmena i hytten under och bakom sätet, under taket och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok ingår också.
 •     
 • Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter.

Enkel manövrering

      
 • Start av motorn sker med en knapptryckning; använd en Bluetooth-nyckelbricka, smartphone-app eller den unika förar-ID-funktionen.
 •     
 • Programmera varje knapp på joysticken, inklusive respons och mönster, med förar-ID; maskinen kommer ihåg vad du ställt in varje gång du börjar arbetet.
 •     
 • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 203 mm (8 tum) eller med hjälp av snabbvalsknappen.
 •     
 • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur du underhåller grävmaskinen? Du har alltid instruktionsboken nära till hands på pekskärmen.

Underhåll

      
 • Förvänta dig upp till 15 procent lägre underhållskostnader än för 336F tack vare förlängda serviceintervall. (Besparingar beräknade över 12000 drifttimmar.)
 •     
 • Kontrollera hydraulsystemets oljenivå och tappa enkelt av vatten ur bränslesystemet och bränsletanken från marknivå.
 •     
 • Övervaka livslängden och underhållsintervallen för dina grävmaskinsfilter via skärmen i hytten.
 •     
 • Byt alla bränslefilter vid ett synkroniserat intervall på 1000 timmar. Olje- och bränslefiltren är grupperade och placerade på höger sida om maskinen för att underlätta underhållet.
 •     
 • Det nya luftintagsfiltret med förrenare ger fördubblad dammkvarhållning jämfört med föregående luftintagsfilter.
 •     
 • Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrade filtreringsprestanda, antidräneringsventiler håller oljan ren när filtret byts ut och ger längre livslängd med 3000 timmars bytesintervall – 50 procent längre än med tidigare filterkonstruktioner.
 •     
 • S·O·SSM-portarna nås från marknivå vilket förenklar underhållet och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.

Säkerhet

      
 • Håll din grävmaskin säker med förar-ID. Använd din PIN-kod på monitorn för att aktivera tryckknappens startfunktion.
 •     
 • Den standardmonterade ROPS-hytten uppfyller kraven för ISO 12117-2:2008.
 •     
 • Körriktningsindikatorn visar föraren åt vilket håll körspakarna ska aktiveras.
 •     
 • Avstängningsknappen på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn när den aktiveras och stänger av maskinen.
 •     
 • Du får god sikt in i grävningen, i varje svängriktning och bakom dig med hjälp av mindre hyttstolpar och större fönster.
 •     
 • Med räfflade fotsteg och halkskyddsplåtar på serviceplattformen minskas halkrisken.
 •     
 • Den bakåtriktade kameran är monterad som standard.

Översikt

Cat® grävmaskin 336 GC balanserar produktivitet med lättanvända kontroller, en ny bekväm hytt, minskad bränsleförbrukning med upp till 5 procent och längre underhållsintervall som minskar underhållskostnaderna med upp till 15 procent – allt för att ge dig en hållbar grävmaskin med låg timkostnad som uppfyller dina tillämpningskrav.

Motor

Enheter:
Motormodell C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 273.0 HP 204.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 273.0 HP 204.0 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 275.0 HP 205.0 kW Less
Motorvarvtal – drift 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Motorvarvtal – körning 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 4.0 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 135.0 mm Less
Verplaatsing 433.0 tum³ 7.1 l Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde - redskap 148.0 gal/min 560.0 l/min Less
Maximalt tryck – utrustning – normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – svängning 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.74 varv/min 8.74 varv/min Less
Maximalt svängvridmoment 101168.0 ft·lbf 137.0 kNm Less

Vikter

Arbetsvikt 78300.0 lb 35500.0 kg Less
Anmärkning Långt underrede, räckviddsbom, R3.2DB (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,88 m3 (2,46 yd3) skopa, 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp och 6,8 ton (14991 lb) motvikt. Långt underrede, räckviddsbom, R3.2DB (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,88 m3 (2,46 yd3) skopa, 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp och 6,8 ton (14991 lb) motvikt. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 158.5 gal (US) 600.0 l Less
Kylsystem 10.2 gal (US) 39.0 l Less
Motorolja 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Svängdrivning – vardera 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Slutväxel – vardera 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Hydraulsystem – inklusive tank 98.5 gal (US) 373.0 l Less
Hydraultank 42.5 gal (US) 161.0 l Less
DEF-tank 13.2 gal (US) 50.0 l Less

Mått

Bom Räckviddsbom – 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckviddsbom – 6,5 m (21 fot 4 tum) Less
Sticka Räckviddssticka – 3,2 (10 fot 6 tum) Räckviddssticka – 3,2 (10 fot 6 tum) Less
Skopa HD 1,88 m3 (2,46 yd3) HD 1,88 m3 (2,46 yd3) Less
Transporthöjd – hyttens överkant 10.4 fot 3170.0 mm Less
Ledstång – höjd 10.4 fot 3160.0 mm Less
Transportlängd 36.7 fot 11180.0 mm Less
Bakre svängradie 11.6 fot 3530.0 mm Less
Frigång under motvikt 4.1 fot 1250.0 mm Less
Markfrigång 1.7 fot 510.0 mm Less
Längd till mitten av rullarna – långt underrede 13.3 fot 4040.0 mm Less
Bandlängd – långt underrede 16.5 fot 5030.0 mm Less
Bandspårvidd 8.5 fot 2590.0 mm Less
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor 10.8 fot 3290.0 mm Less

Räckvidd och belastning

Bom Räckviddsbom – 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckviddsbom – 6,5 m (21 fot 4 tum) Less
Sticka Räckviddssticka – 3,2 m (10 fot 6 tum) Räckviddssticka – 3,2 m (10 fot 6 tum) Less
Skopa HD 1,88 m3 (2,46 yd3) HD 1,88 m3 (2,46 yd3) Less
Maximalt grävdjup 24.7 fot 7530.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 36.3 fot 11060.0 mm Less
Maximal skärhöjd 33.8 fot 10300.0 mm Less
Maximal lasthöjd 23.2 fot 7070.0 mm Less
Minimal lasthöjd 8.4 fot 2570.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 24.2 fot 7370.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.7 fot 5710.0 mm Less
Skopans grävkraft – SAE 38420.0 lbf 171.0 kN Less
Skopans grävkraft – ISO 44090.0 lbf 196.0 kN Less
Stickans grävkraft – SAE 31990.0 lbf 142.0 kN Less
Stickans grävkraft – ISO 33090.0 lbf 147.0 kN Less

336 GC Standardutrustning

HYTT
 • ROPS, ljuddämpning
 • 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm
 • Mekaniskt justerbart säte

MOTOR
 • Motorvärmare för kallstart
 • Två valbara lägen: Kraft, Smart
 • Ett tryck för låg tomgång med automatisk styrning av motorvarvtal
 • Arbeta upp till 2300 m över havet utan effektreducering
 • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
 • -18 °C (0 °F) kallstartskapacitet
 • Element med dubbla luftfilter och integrerad förrenare
 • Fjärravstängning
 • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULSYSTEM
 • Smart Boom
 • Kombinerad tvåvägs extrakrets med direkt retur
 • Extra krets för medeltryck
 • Krets för Cat Pin Grabber-fäste och CW-fäste
 • Återgenereringskrets för bom och sticka
 • Elektronisk huvudreglerventil
 • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
 • Svängdämpningsventil
 • Automatisk svängparkeringsbroms
 • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
 • Låg- och höghastighetskörning
 • Förberedd för biohydraulolja

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 850 mm (33 tum) bandplattor av trekamstyp
 • Långt underrede
 • Standardunderrede*
 • Bogserögla på basram
 • 6,8 ton (14 991 lb) motvikt

ELSYSTEM
 • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x2)
 • Central elektrisk strömbrytare
 • LED-chassibelysning, vänster och höger bomlampor, hyttbelysning

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat Product Link

336 GC Tillvalsutrustning

BOMMAR OCH STICKOR
 • 2,8 m (9 fot 2 tum) sticka
 • 3,2 m (10 fot 6 tum) sticka
 • 3,9 m (12 fot 10 tum) sticka
 • 6,5 m (21 fot 4 tum) räckviddsbom

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning
 • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
 • Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S.O.S)

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Bakåtriktad kamera och sidokamera
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning
 • Caterpillars säkerhetssystem med en nyckel
 • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
 • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
 • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
 • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och Infällda bultar
 • Höger ledstång och handtag (uppfyller ISO 2867)
 • Standard siktspegelpaket
 • Signalhorn, varning
 • Sekundär motoravstängningsbrytare på marknivå