352F LRE

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 352F LRE Grävmaskin med lång räckvidd är byggd för att hålla produktionen uppe och dina rörelse- och driftskostnader nere. Maskinens ACERT-motor uppfyller inte bara emissionskraven enligt EU steg IV, utan ger dig samtidigt den effekt, bränsleeffektivitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas. Den riktiga kraften kommer fram i hydraulsystemet. Du kan bokstavligen flytta tonvis med material hela dagen i mycket hög hastighet och med stor precision. Om du dessutom väger in en tyst förarmiljö som främjar komforten och produktiviteten, servicepunkter som gör rutinunderhållet enkelt och flera Cat-arbetsredskap som hjälper dig att åta dig en rad olika jobb, kan du helt enkelt inte hitta en bättre grävmaskin med lång räckvidd.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 322 kW (438 PS) 322 kW (438 PS) Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Effekt – ISO 14396 317 kW (431 PS) 317 kW (431 PS) Less
Effekt – ISO 9249 304 kW (413 PS) 304 kW (413 PS) Less
Slaglängd 6.2 tum 157.0 mm Less
Slagvolym 763.0 tum³ 12.5 l Less

Engine

Net Power 408.0 HP 304.0 kW Less

Vikt

Arbetsvikt 130955.0 lb 59400.0 kg Less

Band

Antal bandplattor på vardera sidan 52 stycken 52 stycken Less
Antal underrullar på vardera sidan 9 stycken 9 stycken Less
Antal överrullar på vardera sidan 3 stycken 3 stycken Less

Drivning

Backtagningsförmåga 30°/70 % 30°/70 % Less
Maximal dragkraft 74187.0 330.0 kN Less
Maximal körhastighet 2.9 mile/h 4.7 km/tim Less

Hydraulsystem

B1-skopcylinder – cylinderdiameter 4.72 tum 120.0 mm Less
B1-skopcylinder – slaglängd 109.8 tum 2788.0 mm Less
Bomcylinder – cylinderdiameter 6.69 tum 170.0 mm Less
Bomcylinder – slaglängd 147.6 tum 3748.0 mm Less
Max. Tryck – utrustning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. tryck – körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Max. tryck: pilotsystem 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Maximalt flöde - Extra krets - Högt tryck 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Maximalt flöde – extra krets: medeltryck 11.9 gal/min 45.0 l/min Less
Maximalt flöde: Svängsystem 102.0 gal/min 385.0 l/min Less
Maximalt flöde: huvudsystem 203.0 gal/min 770.0 l/min Less
Maximalt flöde: pilotsystem 7.1 gal/min 27.0 l/min Less
Maximalt tryck – svängning 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Maximalt tryck: utrustning – tunga lyft 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Stick Cylinder - Stroke 169.5 tum 4306.0 mm Less
Stickcylinder – cylinderdiameter 7.48 tum 190.0 mm Less

Ljudprestanda

Anmärkning (1) *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG Less
Anmärkning (2) Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Less
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008* 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less

Normer

DEF ISO 22241:2006 ISO 22241:2006 Less
Hytt/ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less

Rymduppgifter - service

Bränsletankens rymd 190.0 gal (US) 720.0 l Less
Motorolja (med filter) 10.0 gal (US) 38.0 l Less
Olja i hydraultank 108.0 gal (US) 407.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Rymduppgifter – service

DEF-tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less
Olja i hydraulsystemet (inklusive tank) 151.0 gal (US) 570.0 l Less

Rymduppgifter, service

Kylsystem 13.2 gal (US) 50.0 l Less

Standarder

Bromsar ISO 10265: 2008 ISO 10265: 2008 Less
Hytt/FOGS SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.7 varv/min 8.7 varv/min Less
Svängmoment 109528.0 ft·lbf 148.5 Less

Vikter

Maximivikt 130955.0 lb 59400.0 kg Less

Bränsleeffektiv

Lätt att manövrera

Tillförlitlig och produktiv

Cat-redskap

Hållbara ramverk

Servicevänlig

Integrerade tekniska lösningar

Komplett kundvård