< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Grävmaskinen Cat® 330 har den hastighet, effektivitet och kraft som krävs för att uppnå maximal produktivitet vid krävande tillämpningar. Du får inbyggd Cat GRADE med 2D, Grade Assist och Payload som standardutrustning direkt från fabriken – vilket ökar förareffektiviteten med upp till 45 procent. De här egenskaperna i kombination med en ny hytt, längre underhållsintervall och ökad bränsleeffektivitet ger dig en grävmaskin med låg kostnad per produktionsenhet som är byggd för krävande tillämpningar. Alla funktioner inte tillgängliga i alla regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika konfigurationer som finns tillgängliga i din region.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Svänghjulets nettoeffekt 272.0 HP 203.0 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 14396/SAE J1995 275.0 HP 205.0 kW Less
Net Power - SAEJ1349 272.0 HP 203.0 kW Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 273.0 HP 204.0 kW Less
Motorvarvtal – drift 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Motorvarvtal – körning 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 4.0 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 135.0 mm Less
Slagvolym 428.0 tum³ 7.01 l Less

Hydrauliskt system

Huvudsystem – Maximalt flöde – Redskap 148.0 gal/min 560.0 l/min Less
Högsta tryck – Utrustning – Normal 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Högsta tryck – Utrustning – Tunga lyft 5510.0 psi 38000.0 kPa Less
Högsta tryck – Transportkörning 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Högsta tryck – Svängning 4320.0 psi 29800.0 kPa Less

Maskinens vikt

Arbetsvikt 68100.0 lb 30900.0 kg Less
OBS (1) Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,76 m3 (2,30 yd3) skopa, 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,76 m3 (2,30 yd3) skopa, 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Less
Arbetsvikt – 600 mm (24 tum) trippelbandplattor 66000.0 lb 30000.0 kg Less
OBS (2) Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,76 m3 (2,30 yd3) skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,76 m3 (2,30 yd3) skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Less

Servicepåfyllningskapacitet

Bränsletankens kapacitet 125.2 gal (US) 474.0 l Less
Kylsystem 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Motorolja 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Svängdrivning 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Slutväxel – Varje 1.5 gal (US) 5.5 l Less
Hydrauliskt system – Inklusive tank 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Hydraultank 38.8 gal (US) 147.0 l Less
DEF-tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1287 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1287 ton. Less

Mått

Bom Räckvidd 6,15 m (20 fot 10 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 10 tum) Less
Sticka Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Less
Skopa HD 1,76 m3 (2,3 yd3) HD 1,76 m3 (2,3 yd3) Less
Transporthöjd – Hyttens ovansida 10.1 fot 3060.0 mm Less
Höjd på räcke 10.1 fot 3060.0 mm Less
Leveranslängd 34.2 fot 10420.0 mm Less
Bakre svängradie 10.3 fot 3130.0 mm Less
Bandlängd till rullarnas mitt 13.1 fot 3990.0 mm Less
Markfrigång 1.6 fot 490.0 mm Less
Bandmått 8.5 fot 2590.0 mm Less
Bandmått – Smalt underrede 7.8 fot 2390.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm bandplattor (24 tum) 10.5 fot 3190.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor – Smalt underrede 9.8 fot 2990.0 mm Less
Spelrum för motvikt 3.7 fot 1120.0 mm Less

Arbetsintervall och krafter

Bom Räckvidd 6,15 m (20 fot 17 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 17 tum) Less
Sticka Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Less
Skopa HD 1,76 m3 (2,30 yd3) HD 1,76 m3 (2,30 yd3) Less
Maximalt grävdjup 23.8 fot 7240.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 35.1 fot 10680.0 mm Less
Högsta skärhöjd 32.9 fot 10030.0 mm Less
Högsta lasthöjd 22.8 fot 6950.0 mm Less
Lägsta lasthöjd 7.6 fot 2300.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 23.3 fot 7090.0 mm Less
Maximalt grävdjup, vertikal vägg 19.8 fot 6010.0 mm Less
Skopans grävkraft – ISO 40200.0 lbf 179.0 kN Less
Stickans grävkraft – ISO 28300.0 lbf 126.0 kN Less

Räckvidd och belastning

Skopans grävkraft – SAE 35300.0 lbf 157.0 kN Less
Stickans grävkraft – SAE 27700.0 lbf 123.0 kN Less

Höga prestanda för grävning och lyftning

      
 • Öka bränsleeffektiviteten med upp till 20 procent jämfört med grävmaskinen 330F.
 •     
 • Lyft mer med upp till nio procent förbättrad lyftkapacitet och ökad skopstorlek jämfört med grävmaskinen 330F.
 •     
 • Gör arbete på sluttningar enklare med fem procents förbättrat svängmoment jämfört med grävmaskinen 330F.
 •     
 • Öka drifteffektiviteten upp till 45 procent med standardiserad Cat Connect-teknik som minskar risken för förartrötthet och dina driftkostnader, samt bränsleförbrukning och dagligt underhåll.
 •     
 • C7.1-motorn kan köras på biodiesel upp till B20 och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU:s steg IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 med ett efterbehandlingssystem som inte kräver något underhåll eller driftstopp.
 •     
 • Det avancerade hydraulsystemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.
 •     
 • Matcha grävmaskin efter uppdrag med effektlägen genom att låta Smart-läget automatiskt matcha motorn och hydraulkraften efter dina grävförhållanden.
 •     
 • Advansys™-skoptänderna ökar inträngningen och förbättrar cykeltiderna. Du kan snabbt byta spetsar med ett fälgkors i stället för en hammare eller specialverktyg, vilket ger ökad säkerhet och drifttid.
 •     
 • Extrahydraulik som tillval ger dig en mångsidighet som ger dig möjlighet att använda många olika Cat-tillbehör.
 •     
 • SmartBoom™ låter bommen röra sig uppåt och nedåt utan att använda något pumpflöde så att föraren kan koncentrera sig på arbetet med stickan och skopan. Fördelarna är minskad risk för förarstress och minskad bränsleförbrukning.
 •     
 • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har en standardkapacitet för hög omgivningstemperatur på 52 ºC (125 ºF) och en effektminsknings- och kallstartskapacitet på -18 ºC (0 ºF). Ett kallstartspaket på -32 °C (-25 °F) finns tillgängligt som tillval.

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect

      
 • Öka produktiviteten med upp till 45 procent jämfört med traditionell schaktning med standardmonterade Cat GRADE med 2D-system – inklusive endast indikering och laserkapacitet.      
           
  • Gräv med vägledning om djup, lutning och horisontalt avstånd till höjden. Det går att ställa in upp till fyra olika förskjutningar för måldjup och lutning vilket sparar både tid och pengar. När det behövs en annan förskjutning går det snabbt att ändra via skärmen.
  •         
  • 2D-systemet kan uppgraderas till Cat GRADE med avancerad 2D eller till Cat GRADE med 3D. 
  •     
      
 •     
 • Standardmonterad Grade Assist:     
           
  • Stanna kvar på rätt höjd – enkelt och smidigt – med enspaksgrävning.
  •         
  • Ställ in önskad skopvinkel och låt Bucket Assist automatiskt upprätthålla skopans vinkel på lutnings-, nivellerings-, finschaktnings- och dikesgrävningstillämpningar för enkla, exakta och snabba arbeten.
  •         
  • Håll hela bandlängden på marken vid lyft och hård grävning med Boom Assist.
  •         
  • Stoppa automatiskt grävmaskinens svängning vid förardefinierade börvärden vid lastning och dikesgrävning med Swing Assist. Detta gör uppgiften mindre ansträngande för dig och förbrukar mindre bränsle.
  •     
      
 •     
 • Cat PAYLOAD-system för vägning som standard:     
           
  • Nå exakta lastmål och öka lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast utan svängning.
  •         
  • Följ din dagliga produktivitet som målvikter för truck och antal lastningar och cykler.
  •         
  • Kalibrering kan utföras på bara några minuter.
  •         
  • Kombinera Payload med VisionLink® för att fjärrhantera dina produktionsmål.
  •     
      
 •     
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med avancerad 2D:     
           
  • Skapa och redigera enkelt höjden på projektytorna på en andra högupplöst pekskärm på 254 mm (10 tum).
  •     
      
 •     
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med 3D:     
           
  • Skapa och redigera enkelt projektytorna och se det främre länkagets hela rörelseområde på en andra högupplöst pekskärm på 254 mm (10 tum).
  •         
  • Använd grävmaskinens integrerade teknik för att snabbt ansluta till 3D-tjänster som TCC eller VRS.
  •         
  • Ha koll på exakt vilket läge grävmaskinen befinner sig i förhållande till GPS- och GLONASS-systemen.
  •         
  • Maskinen kompenserar automatiskt om grävmaskinen lutar och rullar på grund av sluttande markförhållanden.
  •         
  • Antennerna har stöldskyddade bultar som ägaren enkelt kan ta bort med ett specialverktyg i slutet av arbetspasset.
  •     
      
 •     
 • Den standardmonterade 2D-funktionen E-gräns som integrerats direkt från fabrik förhindrar att någon del av grävmaskinen förflyttar sig utanför fördefinierade punkter. 
 •     
 • Standard Product Link™ samlar in data automatiskt och exakt från dina tillgångar – oavsett typ och varumärke. Information om till exempel position, timmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, underhållsvarningar, diagnoskoder och maskintillstånd kan visas online via Internet och mobila program. < /li> < /UL>

Arbeta bekvämt i den helt nya hytten

      
 • Välj mellan hytterna Deluxe och Premium – båda med automatisk klimatanläggning.
 •     
 • Deluxe-stolen är uppvärmd och justerbar med luftfjädring. Premium-stolen är uppvärmd och kyld och justeras automatiskt.
 •     
 • Stig lättare in i och ut ur hytten med hjälp av den uppfällbara vänstra konsolen.
 •     
 • Avancerade fästen i visköst gummi minskar vibrationer i hytten med upp till 50 procent jämfört med tidigare grävmaskinsmodeller.
 •     
 • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå; alla är placerade framför dig.
 •     
 • Förvara dina personliga tillhörigheter i förvaringsutrymmena i hytten under och bakom sätet, under taket och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok ingår också.
 •     
 • Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter och ringa handsfree-samtal.

Enkel manövrering

      
 • Start av motorn sker med en knapptryckning; använd en Bluetooth-nyckelbricka, smartphone-app eller den unika förar-ID-funktionen.
 •     
 • Programmera in inställningarna för effektläge och joystick med förarens ID; grävmaskinen kommer ihåg vad du ställt in varje gång du börjar arbetet.
 •     
 • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 203 mm (8 tum) eller på tillvalspekskärmen på 254 mm (10 tum), eller med hjälp av snabbvalsknappen.
 •     
 • En andra skärm på 254 mm (10 tum) är tillgänglig för avancerad höjdkontroll.
 •     
 • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur du underhåller grävmaskinen? Se till att alltid ha instruktionsboken nära till hands på pekskärmen.
 •     
 • Hitta det verktyg du behöver – även om det är dolt under tät vegetation eller skräp. Grävmaskinens Bluetooth-läsare kan söka efter alla arbetsredskap utrustade med Cat-spårningsenheter för tillgångar och har en räckvidd på upp till 60 meter (200 fot).

Underhåll

      
 • Förvänta dig upp till 20 procent lägre underhållskostnader än för 330F. (Besparingar beräknade över 12 000 maskintimmar.)
 •     
 • Utför allt dagligt underhåll på marknivå.
 •     
 • Kontrollera oljenivån i motorn snabbt och säkert med den nya motoroljemätstickan som är åtkomlig från marknivå. Fyll på och kontrollera motoroljan ovanpå maskinen med en praktiskt placerad andra mätsticka.
 •     
 • Bevaka livslängden och underhållsintervallen för dina grävmaskinsfilter via skärmen i hytten.
 •     
 • Det krävs inget underhåll på Cats modul för rena emissioner.
 •     
 • Byt alla bränslefilter vid ett synkroniserat intervall på 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med bränslefiltren för 330F.
 •     
 • Förvänta dig att det nya luftintagsfiltret med förrenare håller upp till 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med föregående filter.
 •     
 • Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrade filtreringsprestanda, antidräneringsventiler håller oljan ren när filtret byts ut samt längre livslängd med bytesintervall på 3 000 timmar – 50 procent längre än med tidigare filterkonstruktioner.
 •     
 • De högeffektiva kylfläktarna går bara när det behövs och du kan ställa in med vilka intervall så att de automatiskt växlar riktning för att hålla insatserna fria från skräp och du slipper avbryta ditt arbete.
 •     
 • S·O·SSM-portarna nås från marknivå, vilket förenklar underhållet och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.

Säkerhet

      
 • Stödhjulen ser till att maskinen inte välter. Synliga och hörbara larm indikerar huruvida en last är inom maskinens gränser för säkert arbete.
 •     
 • Du får åtkomst till 100 procent av punkterna för dagligt underhåll från marknivå – utan att behöva klättra upp på grävmaskinen.
 •     
 • Den standardmonterade ROPS-hytten uppfyller kraven för ISO 12117-2:2008.
 •     
 • Ha god sikt in i grävområdet, i varje svängriktning och bakom dig med hjälp av mindre hyttstolpar, större fönster och en plan motorhuvsdesign.
 •     
 • Det standardmonterade hydraullåsreglaget isolerar alla hydraulik- och drivfunktioner i nedsänkt läge.
 •     
 • Avstängningsknappen på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn när den aktiveras och stänger av maskinen.
 •     
 • Den bakåtriktade kameran och en sidokamera på höger sida är monterade som standard. Uppgradera till 360 graders runtomsikt för att du enkelt ska kunna visualisera föremål och personal runt grävmaskinen med en snabb blick.
 •     
 • Det nya utförandet på den högra serviceplattformen ger enkel, säker och snabb åtkomst till den övre serviceplattformen och stegen på serviceplattformen har halkskyddsplåtar som förhindrar att du halkar.
 •     
 • Tillgängliga backventiler för bom- och sticksänkning förhindrar reverserat flöde och håller det främre länkaget ordentligt på plats om hydraulsystemet oväntat skulle stängas av.

330 Standardutrustning

ANMÄRKNING
 • Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga regioner. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren om de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område.

HYTT
 • Justerbar stol med luftfjädring och värme (endast Deluxe)
 • Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm (Endast Sydkorea)
 • ROPS, avancerad ljuddämpning (endast Premium)
 • ROPS, standardljuddämpning (endast Deluxe)
 • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat Product Link
 • Cat PAYLOAD
 • Cat GRADE med Assist
 • Cat GRADE med 2D
 • 2D E-gräns

MOTOR
 • 52 °C (125 °F) kylkapacitet för hög omgivningstemperatur med effektreducering
 • Autoavstängning av motor på tomgång
 • Tre valbara effektlägen
 • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
 • Reversibla elektriska kylfläktar
 • Kan köras på biodiesel upp till B20
 • Ett tryck för låg tomgång med automatisk styrning av motorvarvtal

HYDRAULSYSTEM
 • Bommens och stickans driftreduceringsventil
 • Regenereringskrets för bom och sticka
 • Avancerad redskapskontroll (två pumpar, en-/tvåvägshögtrycksflöde) – Endast Europa
 • Automatisk hydraulisk uppvärmning
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning

BOM OCH STICKA
 • 6,15 m (20 fot 2 tum) räckviddsbom, 3,2 m (10 fot 6 tum) räckviddssticka

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • Förankringspunkter på basramen
 • 6 700 kg (14 770 lb) motvikt

ELSYSTEM
 • Två underhållsfria batterier på 1 000 CCA
 • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
 • LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S·O·S)
 • Motoroljemätstickor på marknivå och plattformsnivå

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Backkamera
 • Ledstång och handtag på höger sida
 • Signalhorn
 • Lyfthjälp
 • Motoravstängningsbrytare på marknivå
 • Sidokamera på höger sida

330 Tillvalsutrustning

HYTT
 • Auto-justerbar stol med värme och luftventilation (endast Premium)
 • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm (Endast Sydkorea)

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat GRADE med 3D
 • Cat GRADE med Advanced 2D

MOTOR
 • -32 °C (-25 °F) kallstartskapacitet

HYDRAULSYSTEM
 • 360 graders runtomsikt