< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Grävmaskinen Cat® 330 har den hastighet, effektivitet och kraft som krävs för att uppnå maximal produktivitet vid krävande tillämpningar. Du får inbyggd Cat GRADE med 2D, Grade Assist och Payload som standardutrustning direkt från fabriken – vilket ökar förareffektiviteten med upp till 45 procent. De här egenskaperna i kombination med en ny hytt, längre underhållsintervall och ökad bränsleeffektivitet ger dig en grävmaskin med låg kostnad per produktionsenhet som är byggd för krävande tillämpningar. Alla funktioner inte tillgängliga i alla regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika konfigurationer som finns tillgängliga i din region.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Svänghjulseffekt, netto 272.0 HP 203.0 kW Less
275.0 HP Less
Net Power - SAEJ1349 272.0 HP 203.0 kW Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 273.0 HP 204.0 kW Less
Motorvarvtal: drift 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Motorvarvtal – körning 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 4.0 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 135.0 mm Less
Slagvolym 428.0 tum³ 7.01 l Less

Hydraulsystem

148.0 gal/min 560.0 l/min Less
Maximalt tryck – utrustning: normal NaN psi NaN kPa Less
NaN psi 38000.0 kPa Less
Max. tryck – körning NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck – svängning NaN psi NaN kPa Less

Maskinvikt

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
NaN lb NaN kg Less
Anmärkning (1) Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,76 m3 (2,30 yd3) skopa, 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,76 m3 (2,30 yd3) skopa, 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Less
NaN lb NaN kg Less
Anmärkning (2) Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,76 m3 (2,30 yd3) skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,76 m3 (2,30 yd3) skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 125.2 gal (US) 474.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 1.5 gal (US) 5.5 l Less
Hydraulsystem (inkl. tank) 81.9 gal (US) 310.0 l Less
DEF-tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Engine Oil 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Svängdrivning 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Service Refill Capacities

Hydraulisk tank 38.8 gal (US) 147.0 l Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1287 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1287 ton. Less

Mått

Räckvidd 6,15 m (20 fot 10 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 10 tum) Less
Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Less
HD 1,76 m3 (2,3 yd3) HD 1,76 m3 (2,3 yd3) Less
10.1 fot NaN mm Less
10.1 fot NaN mm Less
Svängradie över motvikt 10.3 fot NaN mm Less
13.1 fot NaN mm Less
Bandspårvidd 8.5 fot NaN mm Less
7.8 fot NaN mm Less
10.5 fot 3190.0 mm Less
11.1 fot NaN mm Less

Måttuppgifter

Transportlängd 34.2 fot NaN mm Less
Mark- frigång 1.6 fot 490.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.7 fot NaN mm Less

9.8 fot NaN mm Less

Räckvidd och belastning

Räckvidd 6,15 m (20 fot 17 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 17 tum) Less
Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Less
HD 1,76 m3 (2,30 yd3) HD 1,76 m3 (2,30 yd3) Less
23.8 fot NaN mm Less
35.1 fot NaN mm Less
32.9 fot NaN mm Less
22.8 fot NaN mm Less
7.6 fot NaN mm Less
23.3 fot NaN mm Less
19.8 fot NaN mm Less
NaN lbf 179.0 kN Less
NaN lbf 126.0 kN Less
NaN lbf 157.0 kN Less
NaN lbf 123.0 kN Less

Höga prestanda för grävning och lyftning

      
 • Öka bränsleeffektiviteten med upp till 20 procent jämfört med grävmaskinen 330F.
 •     
 • Lyft mer med upp till nio procent förbättrad lyftkapacitet och ökad skopstorlek jämfört med grävmaskinen 330F.
 •     
 • Gör arbete på sluttningar enklare med fem procents förbättrat svängmoment jämfört med grävmaskinen 330F.
 •     
 • Öka drifteffektiviteten upp till 45 procent med standardiserad Cat Connect-teknik som minskar risken för förartrötthet och dina driftkostnader, samt bränsleförbrukning och dagligt underhåll.
 •     
 • C7.1-motorn kan köras på biodiesel upp till B20 och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU:s steg IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 med ett efterbehandlingssystem som inte kräver något underhåll eller driftstopp.
 •     
 • Det avancerade hydraulsystemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.
 •     
 • Matcha grävmaskin efter uppdrag med effektlägen genom att låta Smart-läget automatiskt matcha motorn och hydraulkraften efter dina grävförhållanden.
 •     
 • Advansys™-skoptänderna ökar inträngningen och förbättrar cykeltiderna. Du kan snabbt byta spetsar med ett fälgkors i stället för en hammare eller specialverktyg, vilket ger ökad säkerhet och drifttid.
 •     
 • Extrahydraulik som tillval ger dig en mångsidighet som ger dig möjlighet att använda många olika Cat-tillbehör.
 •     
 • SmartBoom™ låter bommen röra sig uppåt och nedåt utan att använda något pumpflöde så att föraren kan koncentrera sig på arbetet med stickan och skopan. Fördelarna är minskad risk för förarstress och minskad bränsleförbrukning.
 •     
 • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har en standardkapacitet för hög omgivningstemperatur på 52 ºC (125 ºF) och en effektminsknings- och kallstartskapacitet på -18 ºC (0 ºF). Ett kallstartspaket på -32 °C (-25 °F) finns tillgängligt som tillval.

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect

      
 • Öka produktiviteten med upp till 45 procent jämfört med traditionell schaktning med standardmonterade Cat GRADE med 2D-system – inklusive endast indikering och laserkapacitet.      
           
  • Gräv med vägledning om djup, lutning och horisontalt avstånd till höjden. Det går att ställa in upp till fyra olika förskjutningar för måldjup och lutning vilket sparar både tid och pengar. När det behövs en annan förskjutning går det snabbt att ändra via skärmen.
  •         
  • 2D-systemet kan uppgraderas till Cat GRADE med avancerad 2D eller till Cat GRADE med 3D. 
  •     
      
 •     
 • Standardmonterad Grade Assist:     
           
  • Stanna kvar på rätt höjd – enkelt och smidigt – med enspaksgrävning.
  •         
  • Ställ in önskad skopvinkel och låt Bucket Assist automatiskt upprätthålla skopans vinkel på lutnings-, nivellerings-, finschaktnings- och dikesgrävningstillämpningar för enkla, exakta och snabba arbeten.
  •         
  • Håll hela bandlängden på marken vid lyft och hård grävning med Boom Assist.
  •         
  • Stoppa automatiskt grävmaskinens svängning vid förardefinierade börvärden vid lastning och dikesgrävning med Swing Assist. Detta gör uppgiften mindre ansträngande för dig och förbrukar mindre bränsle.
  •     
      
 •     
 • Cat PAYLOAD-system för vägning som standard:     
           
  • Nå exakta lastmål och öka lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast utan svängning.
  •         
  • Följ din dagliga produktivitet som målvikter för truck och antal lastningar och cykler.
  •         
  • Kalibrering kan utföras på bara några minuter.
  •         
  • Kombinera Payload med VisionLink® för att fjärrhantera dina produktionsmål.
  •     
      
 •     
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med avancerad 2D:     
           
  • Skapa och redigera enkelt höjden på projektytorna på en andra högupplöst pekskärm på 254 mm (10 tum).
  •     
      
 •     
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med 3D:     
           
  • Skapa och redigera enkelt projektytorna och se det främre länkagets hela rörelseområde på en andra högupplöst pekskärm på 254 mm (10 tum).
  •         
  • Använd grävmaskinens integrerade teknik för att snabbt ansluta till 3D-tjänster som TCC eller VRS.
  •         
  • Ha koll på exakt vilket läge grävmaskinen befinner sig i förhållande till GPS- och GLONASS-systemen.
  •         
  • Maskinen kompenserar automatiskt om grävmaskinen lutar och rullar på grund av sluttande markförhållanden.
  •         
  • Antennerna har stöldskyddade bultar som ägaren enkelt kan ta bort med ett specialverktyg i slutet av arbetspasset.
  •     
      
 •     
 • Den standardmonterade 2D-funktionen E-gräns som integrerats direkt från fabrik förhindrar att någon del av grävmaskinen förflyttar sig utanför fördefinierade punkter. 
 •     
 • Standard Product Link™ samlar in data automatiskt och exakt från dina tillgångar – oavsett typ och varumärke. Information om till exempel position, timmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, underhållsvarningar, diagnoskoder och maskintillstånd kan visas online via Internet och mobila program. < /li> < /UL>

Arbeta bekvämt i den helt nya hytten

      
 • Välj mellan hytterna Deluxe och Premium – båda med automatisk klimatanläggning.
 •     
 • Deluxe-stolen är uppvärmd och justerbar med luftfjädring. Premium-stolen är uppvärmd och kyld och justeras automatiskt.
 •     
 • Stig lättare in i och ut ur hytten med hjälp av den uppfällbara vänstra konsolen.
 •     
 • Avancerade fästen i visköst gummi minskar vibrationer i hytten med upp till 50 procent jämfört med tidigare grävmaskinsmodeller.
 •     
 • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå; alla är placerade framför dig.
 •     
 • Förvara dina personliga tillhörigheter i förvaringsutrymmena i hytten under och bakom sätet, under taket och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok ingår också.
 •     
 • Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter och ringa handsfree-samtal.

Enkel manövrering

      
 • Start av motorn sker med en knapptryckning; använd en Bluetooth-nyckelbricka, smartphone-app eller den unika förar-ID-funktionen.
 •     
 • Programmera in inställningarna för effektläge och joystick med förarens ID; grävmaskinen kommer ihåg vad du ställt in varje gång du börjar arbetet.
 •     
 • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 203 mm (8 tum) eller på tillvalspekskärmen på 254 mm (10 tum), eller med hjälp av snabbvalsknappen.
 •     
 • En andra skärm på 254 mm (10 tum) är tillgänglig för avancerad höjdkontroll.
 •     
 • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur du underhåller grävmaskinen? Se till att alltid ha instruktionsboken nära till hands på pekskärmen.
 •     
 • Hitta det verktyg du behöver – även om det är dolt under tät vegetation eller skräp. Grävmaskinens Bluetooth-läsare kan söka efter alla arbetsredskap utrustade med Cat-spårningsenheter för tillgångar och har en räckvidd på upp till 60 meter (200 fot).

Underhåll

      
 • Förvänta dig upp till 20 procent lägre underhållskostnader än för 330F. (Besparingar beräknade över 12 000 maskintimmar.)
 •     
 • Utför allt dagligt underhåll på marknivå.
 •     
 • Kontrollera oljenivån i motorn snabbt och säkert med den nya motoroljemätstickan som är åtkomlig från marknivå. Fyll på och kontrollera motoroljan ovanpå maskinen med en praktiskt placerad andra mätsticka.
 •     
 • Bevaka livslängden och underhållsintervallen för dina grävmaskinsfilter via skärmen i hytten.
 •     
 • Det krävs inget underhåll på Cats modul för rena emissioner.
 •     
 • Byt alla bränslefilter vid ett synkroniserat intervall på 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med bränslefiltren för 330F.
 •     
 • Förvänta dig att det nya luftintagsfiltret med förrenare håller upp till 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med föregående filter.
 •     
 • Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrade filtreringsprestanda, antidräneringsventiler håller oljan ren när filtret byts ut samt längre livslängd med bytesintervall på 3 000 timmar – 50 procent längre än med tidigare filterkonstruktioner.
 •     
 • De högeffektiva kylfläktarna går bara när det behövs och du kan ställa in med vilka intervall så att de automatiskt växlar riktning för att hålla insatserna fria från skräp och du slipper avbryta ditt arbete.
 •     
 • S·O·SSM-portarna nås från marknivå, vilket förenklar underhållet och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.

Säkerhet

      
 • Stödhjulen ser till att maskinen inte välter. Synliga och hörbara larm indikerar huruvida en last är inom maskinens gränser för säkert arbete.
 •     
 • Du får åtkomst till 100 procent av punkterna för dagligt underhåll från marknivå – utan att behöva klättra upp på grävmaskinen.
 •     
 • Den standardmonterade ROPS-hytten uppfyller kraven för ISO 12117-2:2008.
 •     
 • Ha god sikt in i grävområdet, i varje svängriktning och bakom dig med hjälp av mindre hyttstolpar, större fönster och en plan motorhuvsdesign.
 •     
 • Det standardmonterade hydraullåsreglaget isolerar alla hydraulik- och drivfunktioner i nedsänkt läge.
 •     
 • Avstängningsknappen på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn när den aktiveras och stänger av maskinen.
 •     
 • Den bakåtriktade kameran och en sidokamera på höger sida är monterade som standard. Uppgradera till 360 graders runtomsikt för att du enkelt ska kunna visualisera föremål och personal runt grävmaskinen med en snabb blick.
 •     
 • Det nya utförandet på den högra serviceplattformen ger enkel, säker och snabb åtkomst till den övre serviceplattformen och stegen på serviceplattformen har halkskyddsplåtar som förhindrar att du halkar.
 •     
 • Tillgängliga backventiler för bom- och sticksänkning förhindrar reverserat flöde och håller det främre länkaget ordentligt på plats om hydraulsystemet oväntat skulle stängas av.

330 Standardutrustning

ANMÄRKNING
 • Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga regioner. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren om de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område.

HYTT
 • ROPS, standardljuddämpning (endast Deluxe)
 • ROPS, avancerad ljuddämpning (endast Premium)
 • Justerbar stol med luftfjädring och värme (endast Deluxe)
 • Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm (Endast Sydkorea)
 • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat Product Link
 • Cat GRADE med 2D
 • Cat GRADE med Assist
 • Cat PAYLOAD
 • 2D E-gräns

MOTOR
 • Tre valbara effektlägen
 • Ett tryck för låg tomgång med automatisk styrning av motorvarvtal
 • Autoavstängning av motor på tomgång
 • 52 °C (125 °F) kylkapacitet för hög omgivningstemperatur med effektreducering
 • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
 • Reversibla elektriska kylfläktar
 • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULSYSTEM
 • Regenereringskrets för bom och sticka
 • Automatisk hydraulisk uppvärmning
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Bommens och stickans driftreduceringsventil
 • Avancerad redskapskontroll (två pumpar, en-/tvåvägshögtrycksflöde) – Endast Europa

BOM OCH STICKA
 • 6,15 m (20 fot 2 tum) räckviddsbom, 3,2 m (10 fot 6 tum) räckviddssticka

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • Förankringspunkter på basramen
 • 6 700 kg (14 770 lb) motvikt

ELSYSTEM
 • Två underhållsfria batterier på 1 000 CCA
 • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
 • LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S·O·S)
 • Motoroljemätstickor på marknivå och plattformsnivå

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Backkamera
 • Sidokamera på höger sida
 • Lyfthjälp
 • Motoravstängningsbrytare på marknivå
 • Ledstång och handtag på höger sida
 • Signalhorn

330 Tillvalsutrustning

HYTT
 • Auto-justerbar stol med värme och luftventilation (endast Premium)
 • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm (Endast Sydkorea)

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat GRADE med Advanced 2D
 • Cat GRADE med 3D

MOTOR
 • -32 °C (-25 °F) kallstartskapacitet

HYDRAULSYSTEM
 • Backventiler för bom- och sticksänkning
 • Filterreturkrets för hammare
 • Avancerad redskapskontroll (två pumpar, en-/tvåvägshögtrycksflöde)
 • Medeltryckkrets
 • Krets för redskapsfäste
 • 6,15 m (20 fot 2 tum) räckviddsbom, 2,65 m (8 fot 8 tum) räckviddssticka
 • 10,2 m (33 fot 6 ton) SLR-bom, 7,85 m (25 fot 9 tum) SLR-sticka
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp
 • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning
 • 360 graders runtomsikt