330 GC

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® grävmaskin 330 GC balanserar produktivitet med lättanvända kontroller, en ny bekväm hytt, minskad bränsleförbrukning med upp till 12 procent och längre underhållsintervall som minskar underhållskostnaderna med upp till 20 procent – allt för att ge dig en hållbar grävmaskin med låg timkostnad som uppfyller dina tillämpningskrav.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Svänghjulseffekt, netto 202.0 HP 151.0 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 14396/SAE J1995 204.0 HP 152.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 202.0 HP 151.0 kW Less
Motorvarvtal – drift 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Motorvarvtal – körning 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 4.0 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 135.0 mm Less
Slagvolym 428.0 tum³ 7.01 l Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde - redskap 148.0 gal/min 560.0 l/min Less
Maximalt tryck – utrustning NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck – körning NaN psi NaN kPa Less
Maximalt tryck – svängning NaN psi NaN kPa Less

Maskinvikt

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
Arbetsvikt – 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp NaN lb NaN kg Less
Anmärkning (1) Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,54 m3 (2,01 yd3) skopa, 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,54 m3 (2,01 yd3) skopa, 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Less
Arbetsvikt – 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp NaN lb NaN kg Less
Anmärkning (2) Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,54 m3 (2,01 yd3) skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, HD 1,54 m3 (2,01 yd3) skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Less
Anmärkning * Arbetsvikt minskas med 2 100 kg (4 900 lb) med 5 800 kg (12 780 lb) motvikt, standardunderrede, 1,20 m3 (1,57 yd3) GD-skopa. (Endast Japan) * Arbetsvikt minskas med 2 100 kg (4 900 lb) med 5 800 kg (12 780 lb) motvikt, standardunderrede, 1,20 m3 (1,57 yd3) GD-skopa. (Endast Japan) Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 125.2 gal (US) 474.0 l Less
Kylsystem 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Motorolja 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Svängdrivning 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Slutväxel – vardera 1.5 gal (US) 5.5 l Less
Hydraulsystem – inklusive tank 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Hydraultank 38.8 gal (US) 147.0 l Less
DEF-tank 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1287 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1287 ton. Less

Mått

Bom Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum) Less
Sticka Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Less
Skopa HD 1,54 m3 (2,01 yd3) HD 1,54 m3 (2,01 yd3) Less
Transporthöjd – hyttens överkant 10.0 fot NaN mm Less
Ledstång – höjd 10.0 fot NaN mm Less
Transportlängd 34.2 fot NaN mm Less
Bakre svängradie 10.3 fot NaN mm Less
Bandlängd till mitten av rullarna – långt underrede 13.1 fot NaN mm Less
Bandlängd till mitten av rullarna – standardunderrede* 11.4 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.6 fot 490.0 mm Less
Bandspårvidd – långt underrede 8.5 fot NaN mm Less
Bandspårvidd – standardunderrede* 7.8 fot NaN mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor – långt underrede 10.5 fot 3190.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor – standardunderrede* 9.8 fot NaN mm Less
Transportbredd – 800 mm (31 tum) bandplattor – långt underrede 11.1 fot NaN mm Less
Transportbredd – 800 mm (31 tum) bandplattor – standardunderrede* 10.5 fot 3190.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.7 fot NaN mm Less
* Endast Japan Endast Japan Less

Räckvidd och belastning

Bom Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum) Less
Sticka Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Räckvidd 3,2 m (10 fot 6 tum) Less
Skopa HD 1,54 m3 (2,01 yd3) HD 1,54 m3 (2,01 yd3) Less
Maximalt grävdjup 23.8 fot NaN mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 35.1 fot NaN mm Less
Maximal skärhöjd 32.9 fot NaN mm Less
Maximal lasthöjd 22.8 fot NaN mm Less
Minimal lasthöjd 7.5 fot NaN mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 23.3 fot NaN mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 19.8 fot NaN mm Less
Skopans grävkraft – ISO NaN 179.0 kN Less
Stickans grävkraft – ISO NaN 126.0 kN Less
Skopans grävkraft – SAE NaN 157.0 kN Less
Stickans grävkraft – SAE NaN 123.0 kN Less

Hög prestanda med lägre bränsleförbrukning

      
 • Använd upp till 12 procent mindre bränsle än med grävmaskinen 330F i liknande tillämpningar.
 •     
 • C7.1-motorn kan köras på biodiesel upp till B20 och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU:s steg IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 med ett efterbehandlingssystem som inte kräver något underhåll eller driftstopp.
 •     
 • Det avancerade hydraulsystemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.
 •     
 • Ventilprioritet placerar hydrauliskt tryck och flöde där du angett att det ska vara för snabba lastcykeltider vid lätt till medelhög belastning.
 •     
 • Matcha grävmaskin efter uppdrag med effektlägen genom att låta Smart-läget automatiskt matcha motorn och hydraulkraften efter dina grävförhållanden.
 •     
 • Advansys™-skoptänderna ökar inträngningen och förbättrar cykeltiderna. Du kan snabbt byta spetsar med ett fälgkors i stället för en hammare eller specialverktyg, vilket ger ökad säkerhet och drifttid.
 •     
 • Extrahydraulik som tillval ger dig en mångsidighet som ger dig möjlighet att använda många olika Cat-tillbehör. < /li> &     
 • Standard Product link™ samlar in data automatiskt och exakt från dina tillgångar – oavsett typ och varumärke. Information om till exempel position, timmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, underhållsvarningar, diagnoskoder och maskintillstånd kan visas online via Internet och mobila program. < /li> < /UL>

Tillförlitlig oavsett miljö

      
 • Arbeta upp till 3 000 m (9 840 fot) över havet utan effektreducering.
 •     
 • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har en standardkapacitet för hög omgivningstemperatur på 52 ºC (125 ºF) och kallstartskapacitet på -18 ºC (0 ºF). Ett kallstartspaket för -32 °C (-25 °F) finns tillgängligt som tillval.
 •     
 • Automatisk uppvärmning påskyndar uppvärmning av hydraulolja i kall väderlek och bidrar till att förlänga komponenternas livslängd.
 •     
 • Två nivåer av bränslefiltrering skyddar motorn från smutsigt dieselbränsle.
 •     
 • Fettförsegling mellan bandbultar och bussningar dämpar transportbullret och förhindrar smuts från att komma in och ökar på så sätt underredets livslängd.
 •     
 • Mittskydd för bandstyrning bidrar till att hålla grävmaskinsbandet justerat vid körning och arbete på sluttningar.
 •     
 • Den snedställda bandramen förhindrar ansamling av lera och skräp, vilket bidrar till att minska risken för bandskador.

Arbeta bekvämt i den helt nya hytten

      
 • Hytten har ett brett säte som kan anpassas för förare av alla storlekar.
 •     
 • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå och som dessutom sitter placerade framför dig.
 •     
 • Standardiserad automatisk klimatanläggning håller dig vid rätt temperatur under hela skiftet.
 •     
 • Avancerade fästen i visköst gummi minskar vibrationer i hytten med upp till 50 procent jämfört med tidigare grävmaskinsmodeller.
 •     
 • Förvara dina personliga tillhörigheter i förvaringsutrymmena i hytten under och bakom sätet, under taket och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok ingår också.
 •     
 • Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter och ringa handsfree-samtal.

Enkel manövrering

      
 • Start av motorn sker med en knapptryckning; använd en Bluetooth-nyckelbricka, smartphone-app eller den unika förar-ID-funktionen.
 •     
 • Programmera in inställningarna för effektläge och joystick med förarens ID; grävmaskinen kommer ihåg vad du ställt in varje gång du börjar arbetet.
 •     
 • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 203 mm (8 tum) eller med hjälp av snabbvalsknappen.
 •     
 • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur du underhåller grävmaskinen? Se till att alltid ha instruktionsboken nära till hands på pekskärmen. < /li> &     
 • Hitta det verktyg du behöver – även om det är dolt under tät vegetation eller skräp. Bluetooth-läsaren (tillval) kan söka efter alla arbetsredskap utrustade med Cat-spårningsenheter för tillgångar och har en räckvidd på upp till 60 meter (200 fot).< /li> < /UL>

Underhåll

      
 • Förvänta dig upp till 20 procent lägre underhållskostnader än för 330F. (Besparingar beräknade över 12 000 maskintimmar.)
 •     
 • Utför allt dagligt underhåll på marknivå.
 •     
 • Kontrollera oljenivån i motorn snabbt och säkert med den nya motoroljemätstickan som är åtkomlig från marknivå. Fyll på och kontrollera motoroljan ovanpå maskinen med en praktiskt placerad andra mätsticka.
 •     
 • Bevaka livslängden och underhållsintervallen för dina grävmaskinsfilter via skärmen i hytten.
 •     
 • Det krävs inget underhåll på Cats modul för rena emissioner.
 •     
 • Byt alla bränslefilter vid ett synkroniserat intervall på 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med bränslefiltren för 330F.
 •     
 • Förvänta dig att det nya luftintagsfiltret med förrenare håller upp till 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med föregående filter.
 •     
 • Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrade filtreringsprestanda, antidräneringsventiler håller oljan ren när filtret byts ut samt längre livslängd med bytesintervall på 3 000 timmar – 50 procent längre än med tidigare filterkonstruktioner.
 •     
 • De högeffektiva kylfläktarna går bara när det behövs och du kan ställa in med vilka intervall så att de automatiskt växlar riktning för att hålla insatserna fria från skräp och du slipper avbryta ditt arbete.
 •     
 • S·O·S-portarna nås från marknivå, vilket förenklar underhållet och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.

Säkerhet

      
 • Du får åtkomst till 100 procent av punkterna för dagligt underhåll från marknivå – utan att behöva klättra upp på grävmaskinen.
 •     
 • Håll din grävmaskin säker med förar-ID. Använd din PIN-kod på monitorn för att aktivera tryckknappens startfunktion.
 •     
 • Den standardmonterade ROPS-hytten uppfyller kraven för ISO 12117-2:2008.
 •     
 • Ha god sikt in i grävningen, i varje svängriktning och bakom dig med hjälp av mindre hyttstolpar, större fönster och en plan motorhuvsdesign. Den bakåtriktade kameran och en sidokamera på höger sida är monterade som standard.
 •     
 • Det nya utförandet på den högra serviceplattformen ger enkel, säker och snabb åtkomst till den övre serviceplattformen och stegen på serviceplattformen har halkskyddsplåtar som förhindrar att du halkar.
 •     
 • Det standardmonterade hydraullåsreglaget isolerar alla hydraulik- och drivfunktioner i nedsänkt läge.
 •     
 • Avstängningsknappen på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn när den aktiveras och stänger av maskinen.

330 GC Standardutrustning

ANMÄRKNING
 • Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga regioner. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren om de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område.

HYTT
 • ROPS, standardljuddämpning
 • Mekaniskt justerbart säte
 • Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm

CAT CONNECT-TEKNIK
 • Cat Product Link

MOTOR
 • Två valbara effektlägen
 • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk styrning av motorvarvtal
 • Autoavstängning av motor på tomgång
 • 52 °C (125 °F) kylkapacitet för hög omgivningstemperatur med effektreducering
 • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
 • Reversibla elektriska kylfläktar
 • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULSYSTEM
 • Regenereringskrets för bom och sticka
 • Automatisk hydraulisk uppvärmning
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Bommens och stickans driftreduceringsventil
 • Redskapskontroll (två pumpar, en-/tvåvägshögtrycksflöde)* – (endast Europa)

BOM OCH STICKA
 • 6,15 m (20 fot 2 tum) räckviddsbom, 3,2 m (10 fot 6 tum) räckviddssticka

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • Förankringspunkter på basramen
 • Motvikt på 6 700 kg (14 770 lb) (alla regioner förutom Japan)
 • Motvikt på 5 800 kg (12 790 lb) (endast Japan)

ELSYSTEM
 • Två underhållsfria batterier på 1 000 CCA
 • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
 • LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S·O·S)
 • Motoroljemätstickor på marknivå och plattformsnivå

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Backkamera
 • Sidokamera på höger sida
 • Motoravstängningsbrytare på marknivå
 • Ledstång och handtag på höger sida
 • Signalhorn

330 GC Tillvalsutrustning

MOTOR
 • Kallstartskapacitet för -32 °C (-25 °F)

HYDRAULSYSTEM
 • Backventiler för bom- och sticksänkning
 • Filterreturkrets för hammare
 • Redskapskontroll (två pumpar, en-/tvåvägshögtrycksflöde)
 • Medeltryckkrets
 • Krets för redskapsfäste

BOM OCH STICKA
 • 6,15 m (20 fot 2 tum) räckviddsbom, 2,65 m (8 fot 8 tum) räckviddssticka

UNDERREDE OCH RAMVERK
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp

SERVICE OCH UNDERHÅLL
 • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning