305.5E2 CR (Tier 4 Interim)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De hydrauliska minigrävmaskinerna i Cat E2-serien är konstruerade för att föra vidare den solida prestandan från föregångarna i E-serien samtidigt som de tillför ännu mer värde för kunderna. Det nya högkänsliga hydraulsystemet (HDH, High Definition Hydraulic), förarplatsen med ny konstruktion och en förbättrad digital kontrollpanel särskilt utformad för Cat-minigrävmaskiner – COMPASS (Complete, Operation, Maintenance, Performance och Security System) – är standardfunktioner som höjer prestandan och värdet.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Nettoeffekt 44.2 hp 32.9 kW Less
Bruttoeffekt 45.7 hp 34.1 kW Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 44.2 hp 32.9 kW Less
Cylinderdiameter 3.4 tum 87.0 mm Less
Slaglängd 4.0 tum 102.4 mm Less
Cylindervolym 146.0 tum3 2.4 l Less
Nominell nettoeffekt (ISO 9249) 44.1 hp 32.9 kW Less
Anmärkning Cat C2.4-motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIA. Cat C2.4-motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIA. Less

Vikter

Arbetsvikt 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Arbetsvikt med skyddstak 11596.0 lb 5259.0 kg Less
Anmärkning Vikten innefattar gummiband, skopa, förare, full bränsletank och extrahydrauliksledningar. Vikten innefattar gummiband, skopa, förare, full bränsletank och extrahydrauliksledningar. Less

Framdrivningssystem

Marktryck 4.7 psi 32.2 kPa Less
Körhastighet – hög 2.8 mph 4.5 km/h Less
Körhastighet – låg 1.7 mph 2.8 km/h Less
Max dragkraft – hög hastighet 6025.0 lbf 26.8 kN Less
Max dragkraft – låg hastighet 10745.0 lbf 47.8 kN Less

Hydraulsystem

Pumpflöde 43.1 gal/min 163.0 l/min Less
Arbetstryck – utrustning 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – svängrörelse 3132.0 psi 216.0 bar Less
Extra krets – primärtryck 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Extra krets – sekundärtryck 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Grävkraft – sticka (standard) 6497.0 lbf 28.9 kN Less
Grävkraft – sticka (lång) 5575.0 lbf 24.8 kN Less
Grävkraft = skopa 11443.0 lbf 50.9 kN Less
Anmärkning Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym. Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym. Less

Svängsystem

Maskinens svänghastighet 10.0 varv/min 10.0 varv/min Less
Bomsväng – vänster (utan stopp) 80° 80° Less
Bomsväng – vänster (med stopp) 60° 60° Less
Sväng – höger 50° 50° Less

Schaktblad

Bredd 78.0 tum 1980.0 mm Less
Höjd 14.8 tum 375.0 mm Less
Grävdjup 21.9 tum 555.0 mm Less
Lyfthöjd 15.9 tum 405.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 2.8 gal 10.5 l Less
Motorolja 2.5 gal 9.5 l Less
Hydraultank 18.0 gal 68.3 l Less
Bränsletank 16.6 gal 63.0 l Less
Hydraulsystem 20.6 gal 78.0 l Less

Driftspecifikationer

Maximalt grävdjup 152.0 tum 3870.0 mm Less

Förarplats

Produktivitet med komfort och kvalitet


Drift och hydraulreglage

Maximerad prestanda


Motor

Intelligent funktion


COMPASS-kontrollpanel

Fullständigt system för drift, underhåll, prestanda och säkerhet


Kompakt konstruktion

Enkel transport, tillträde och drift


Underrede

En stabil grund


Schaktblad

Maximera produktiviteten


Redskapsfästen och arbetsredskap (tillval)

Mångsidighet för varje tillämpning


Service och support

Maximerad drifttid och enkel service


305.5E2 CR (Tier 4 Interim)Standardutrustning

1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion) extra hydraulledningar

Justerbar flödeskontroll för extrahydraulikens arbetsredskap

Justerbara handledsstöd

Växelströmsgenerator

Stöldsäkerhetssystem

Automatisk tomgång

Automatisk svängparkeringsbroms

Automatisk låg- eller höghastighetskörning

Snabbkopplingar för extrahydraulikens ledningar

Bomcylinderskydd

Hyttmonterad arbetsbelysning

Skyddstak med toppskydd ISO 10262 (Nivå 1), ROPS ISO 12117-2 och TOPS ISO 12117

Klädkrok

COMPASS-display

Mugghållare

Kontinuerligt flöde

Väljare för manövermönster (finns inte i Europa)

Schaktblad med flytfunktion

Golvmatta

Fotmanövrerade transportkörningspedaler

Signalhorn

Hydrauloljekylare

Lyftögla på skopans länkage (standardutrustning i alla regioner utom Europa)

Låsbar förvaringsbox

Ledpunkter med lågt underhållsbehov i länkage

Underhållsfritt batteri

Gummiband

Rullbälte

Sticka
  • – Standardsticka

Fjädrande förarstol, vinylklädd

Griptumsförberedda stickor (standardutrustning i alla regioner förutom Europa)

Körvarningslarm (tillval i Europa)

305.5E2 CR (Tier 4 Interim)Tillvalsutrustning

Luftkonditionering

Vinklingsbart schaktblad med flytfunktion

Uttag för varningsljus för maskiner med skyddstak

Backventil för bom (endast Europa)

Bommonterad belysning

Hytt, radioförberedd med Top Guard ISO 10262 (nivå 1), ROPS ISO 12117-2 och TOPS ISO 12117 med värmeaggregat/defroster, hyttbelysning och vindrutetorkare/spolare

Ventil för ekologisk avtappning från hydraultank

Fjädrande förarstol med hög rygg, tygklädd

Hydrauliska redskapsfästesledningar

Lyftögla på skopans länkage (tillval i Europa, standard i alla andra regioner)

Sticka
  • – Lång sticka

Mekaniskt redskapsfäste

Speglar för hytt och skyddstak

Säkerhetsbälte, 75 mm (3 tum) brett (tillval i Europa, standard i alla andra regioner)

Sekundära extra hydraulledningar

Stålband och stålband med gummiplattor