305E2 CR med svängbom

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 305E2 CR hydraulisk minigrävmaskin levererar höga prestanda, lång livslängd och mångsidighet i ett kompakt format som gör att du kan utföra en rad olika arbetsuppgifter.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Nettoeffekt 40.2 hp 30.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min – ISO 9249/EEG 80/1269 40.2 hp 30.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.4 tum 87.0 mm Less
Slaglängd 4.0 tum 102.4 mm Less
Cylindervolym 146.0 tum3 2.4 l Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 41.8 hp 31.2 kW Less
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIA. Less

Vikter*

Arbetsvikt 11443.0 lb 5185.0 kg Less
Vikt – skyddstak, standardsticka 10970.0 lb 4975.0 kg Less
Vikt – skyddstak, lång sticka 11069.0 lb 5020.0 kg Less
Vikt – hytt, standardsticka 11334.0 lb 5140.0 kg Less
Vikt – hytt, lång sticka 11443.0 lb 5185.0 kg Less
Anmärkning *I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. *I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. Less

Framdrivningssystem

Körhastighet – hög 2.7 mph 4.4 km/h Less
Körhastighet – låg 1.7 mph 2.8 km/h Less
Max dragkraft – hög hastighet 5418.0 lb 24.1 kN Less
Max dragkraft – låg hastighet 10161.0 lb 45.2 kN Less
Marktryck – skyddstak 4.3 psi 29.5 kPa Less
Marktryck – hytt 4.4 psi 30.5 kPa Less
Backtagningsförmåga (maximal) 30° 30° Less

Hydraulsystem

Pumpflöde vid 2 400 varv/min 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Arbetstryck – utrustning 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – svängrörelse 3132.0 psi 216.0 bar Less
Extra krets – primär (186 bar/2 734 psi) 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Extra krets – sekundär (174 bar/2 524 psi) 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Grävkraft – sticka (standard) 5550.0 lb 24.7 kN Less
Grävkraft – sticka (lång) 4788.0 lb 21.3 kN Less
Grävkraft – skopa 10050.0 lb 44.7 kN Less
Typ Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Less

Svängsystem

Maskinens svänghastighet 10.0 varv/min 10.0 varv/min Less
Bomsväng – vänster* (utan stopp) 80° 80° Less
Bomsväng – vänster* (med stopp) 60° 60° Less
Bomsväng – höger 50° 50° Less
Anmärkning *Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. *Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. Less

Schaktblad

Bredd 78.0 tum 1980.0 mm Less
Höjd 14.8 tum 375.0 mm Less
Grävdjup 21.9 tum 555.0 mm Less
Lyfthöjd 15.9 tum 405.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 2.8 gal 10.5 l Less
Motorolja 2.5 gal 9.5 l Less
Hydraultank 18.0 gal 68.3 l Less
Bränsletank 16.6 gal 63.0 l Less
Hydraulsystem 20.6 gal 78.0 l Less

Driftspecifikationer

Sticklängd – standard 52.0 tum 1350.0 mm Less
Sticklängd – lång 67.0 tum 1750.0 mm Less

Hytt

Dynamisk ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less
Anmärkning *EU-direktivet ”2000/14/EG” *EU-direktivet ”2000/14/EG” Less

Certifiering – hytt och skyddstak

ROPS-skydd (överrullningsskydd) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
TOPS-skydd (skyddsstruktur mot tippning) ISO 12117 ISO 12117 Less
Övre skydd ISO 10262 (nivå I) ISO 10262 (nivå I) Less

Underrede

Antal överrullar 3 3 Less
Antal bandrullar 3 3 Less
Bandrullstyp Tre flänsar Tre flänsar Less

Lyftkapacitet vid marknivå – lyftpunktsradie: 3 000 mm (9 fot 8 tum)

Blad nedfällt – fram 5159.0 lb 2340.0 kg Less
Blad uppfällt – fram 3197.0 lb 1450.0 kg Less
Blad nedfällt – sidan 2646.0 tum 1200.0 kg Less
Blad uppfällt – sidan 2359.0 tum 1070.0 kg Less

Lyftkapacitet vid marknivå – lyftpunktsradie: 4 000 mm (13 fot 1 tum)

Blad nedfällt – fram 2778.0 lb 1260.0 kg Less
Blad uppfällt – fram 1676.0 lb 760.0 kg Less
Blad nedfällt – sidan 1411.0 lb 640.0 kg Less
Blad uppfällt – sidan 1257.0 lb 570.0 kg Less

Mått – standardsticka

Grävdjup 129.0 tum 3280.0 mm Less
Vertikal vägg 91.0 tum 2320.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 210.0 tum 5330.0 mm Less
Maximal räckvidd 220.0 tum 5600.0 mm Less
Maximal grävhöjd 207.0 tum 5250.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 129.0 tum 3720.0 mm Less
Räckvidd med infälld bom 93.0 tum 2350.0 mm Less
Bakpartiets svängradie 43.0 tum 1100.0 mm Less
Bladets maximala höjd 16.0 tum 405.0 mm Less
Bladets maximala djup 22.0 tum 555.0 mm Less
Bomhöjd i transportläge 69.0 tum 1750.0 mm Less
Total transporthöjd 100.0 tum 2550.0 mm Less
Svänglagrets höjd 24.0 tum 615.0 mm Less
Total längd, underrede 102.0 tum 2580.0 mm Less
Total transportlängd 204.0 tum 5180.0 mm Less
Bomsväng, höger 31.0 tum 785.0 mm Less
Bomsväng, vänster 27.0 tum 695.0 mm Less
Band-/bandplattsbredd 16.0 tum 400.0 mm Less
Total spårvidd 78.0 tum 1980.0 mm Less

Mått – lång sticka

Grävdjup 144.0 tum 3670.0 mm Less
Vertikal vägg 104.0 tum 2630.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 229.0 tum 5810.0 mm Less
Maximal räckvidd 235.0 tum 5960.0 mm Less
Maximal grävhöjd 214.0 tum 5440.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 154.0 tum 3920.0 mm Less
Räckvidd med infälld bom 100.0 tum 2530.0 mm Less
Bakpartiets svängradie 43.0 tum 1100.0 mm Less
Bladets maximala höjd 16.0 tum 405.0 mm Less
Bladets maximala djup 22.0 tum 555.0 mm Less
Bomhöjd i transportläge 85.0 tum 2150.0 mm Less
Total transporthöjd 100.0 tum 2550.0 mm Less
Svänglagrets höjd 24.0 tum 615.0 mm Less
Total längd, underrede 102.0 tum 2580.0 mm Less
Total transportlängd 208.0 tum 5290.0 mm Less
Bomsväng, höger 31.0 tum 785.0 mm Less
Bomsväng, vänster 27.0 tum 695.0 mm Less
Band-/bandplattsbredd 16.0 tum 400.0 mm Less
Total spårvidd 78.0 tum 1980.0 mm Less

FUNKTIONER

305E2 CR har följande fördelar:


305E2 CR med svängbomStandardutrustning

MOTOR
 • Cat C2.4-dieselmotor (uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final i Nordamerika och EU steg IIIA/Tier 4 Interim i alla andra regioner)
 • Automatisk tomgång
 • Automatisk motoravstängning
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Dieselpartikelfilter (endast Nordamerika)
 • Dieseloxideringskatalysator (endast Nordamerika)
 • Bränsle- och vattenavskiljare
 • Kraft efter behov

HYDRAULSYSTEM
 • 1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion)
 • Ackumulator
 • Automatisk svängparkeringsbroms
 • Extrahydraulikens ledningar
 • Justerbar avlastningsventil för extrahydraulik
 • Snabbkopplingar för extrahydraulikens ledningar
 • Cat förreglingssystem: Hydraullås
 • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
 • Ekologiska avtappningar
 • Hydrauloljekylare
 • Hyperkänsligt hydraulsystem
 • Lastavkännande/delat flöde

FÖRARMILJÖ
 • Ergonomiskt joystickreglage av 100 procent pilottyp
 • Justerbara armstöd
 • COMPASS: Fullständigt system för drift, underhåll, prestanda och säkerhet
  • Flera språk
 • Mugghållare
 • Hydraulisk neutrallåsarm
 • Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker etc.
 • Ändring av manövermönster (tillval i Europa)
 • Platsreferenssystem: nivellering
 • Verktygsförvaringsplats
 • Körpedaler med handspakar
 • Tvättbar golvmatta

UNDERREDE
 • Schaktblad med flytfunktion
 • Band, gummi, bredd 400 mm (16 tum)
 • Förankringspunkter på bandram
 • Bogserögla på ramen

FRONTLÄNKAGE
 • 200 graders skoprotation
 • Godkänd lyftögla på skopans länkage (tillval i Europa)
 • Möjlighet till höjdgrävning
 • Griptumsförberedd sticka

ELSYSTEM
 • 12-volts elsystem
 • 60 A generator
 • Underhållsfritt batteri av typ 650 CCA
 • Säkringsbox
 • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
 • Långsam säkring
 • Signalhorn

BELYSNING OCH SPEGLAR
 • Bombelysning med tidsfördröjning

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Stöldskyddssystem (COMPASS)
 • Caterpillars låssystem med en nyckel ("One Key")
 • Dörrlås
 • Låsbart tanklock
 • Rullbälte
 • ROPS-skydd (överrullningsskydd) (ISO 12117-2)
 • TOPS-skydd (vältningsskyddsstruktur) (ISO 12117)
 • Toppskydd – ISO 10262 (nivå 1)
 • Körvarningslarm (tillval i Europa)

305E2 CR med svängbomTillvalsutrustning

MOTOR
 • Elektrisk motorblockvärmare

HYDRAULSYSTEM
 • Ledningar för redskapsfäste
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning
 • Sekundära extra hydraulledningar

FÖRARMILJÖ
 • Hytt:
  • Luftkonditionering
  • Värme
  • Fjädrande säte med hög rygg
  • Invändig belysning
  • Förreglat vindrutesystem
  • Radio
  • Vindrutetorkare

UNDERREDE
 • Motoriserad vinkling av schaktblad
 • Band, bandplattor av tvåkamstyp (stål), 400 mm (16 tum)
 • Band, bandplattor av tvåkamstyp (stål) med gummidyna, 400 mm (16 tum)

FRONTLÄNKAGE
 • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
 • Griptumme
 • Skopor
 • Komplett utbud av prestandaanpassade arbetsredskap
  • Skruv, hammare, rivare

BELYSNING OCH SPEGLAR
 • Belysning, hytt med tidsfördröjningskapacitet
 • Spegel, skyddstak höger
 • Spegel, skyddstak vänster
 • Spegel, bakre

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Frånkoppling av batteri
 • Uttag roterande varningsljus
 • Nätskydd för vindruta
 • Backkamera
 • Vandaliseringsskydd

TEKNIK
 • Product Link™