304E2 CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 304E2 CR hydraulisk minigrävmaskin levererar effektiva prestanda, lång livslängd och mångsidighet i ett kompakt format som gör att du kan utföra en rad olika arbetsuppgifter.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Net Power 40.2 HP 30.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min – ISO 9249/80/1269/EEG 40.2 HP 30.0 kW Less
Verplaatsing 146.0 tum³ 2.4 l Less
Cylinderdiameter 3.4 tum 87.0 mm Less
Slaglängd 4.0 tum 102.4 mm Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 41.8 HP 31.2 kW Less
Emissioner *Uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIA. *Uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIA. Less

Vikter*

Vikt – skyddstak, standardsticka 8655.0 lb 3925.0 kg Less
Arbetsvikt 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Vikt – hytt, lång sticka 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Vikt – skyddstak, lång sticka 8721.0 lb 3955.0 kg Less
Anmärkning *I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. *I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. Less
Vikt – hytt, standardsticka 8930.0 lb 4050.0 kg Less

Travel System

Körhastighet – hög 3.2 mile/h 5.2 km/tim Less
Max dragkraft – låg hastighet 6969.0 lb 31.0 kN Less
Max dragkraft – hög hastighet 3799.0 lb 16.9 kN Less

Framdrivningssystem

Travel speed - low 2.1 mile/h 3.3 km/tim Less
Marktryck – hytt 4.3 psi 29.5 kPa Less
Marktryck – skyddstak 4.1 psi 28.1 kPa Less
Backtagningsförmåga (maximal) 30° 30° Less

Hydraulsystem

Extra krets – sekundär (174 bar/2 524 psi) 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Grävkraft – sticka (lång) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Pumpflöde vid 2 200 varv/min 26.4 gal/min 100.0 l/min Less
Arbetstryck – utrustning 3553.0 psi 245.0 bar Less
Extra krets – primär (186 bar/2 734 psi) 18.5 gal/min 70.0 l/min Less
Arbetstryck – svängning 3132.0 psi 216.0 bar Less
Grävkrafter – sticka (standard) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Arbetstryck – transport 3553.0 psi 245.0 bar Less
Digging Force - Bucket 8498.0 lb 37.8 kN Less
Typ Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Less

Swing System

Maskinens svänghastighet 10.0 varv/min 10.0 varv/min Less

Svängsystem

Bomsväng – höger 50° 50° Less
Bomsväng – vänster (utan stopp)* 70° 70° Less
Bomsväng – vänster* (med stopp) 55° 55° Less
Anmärkning *Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. *Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. Less

Schaktblad

Bredd 76.8 tum 1950.0 mm Less
Höjd 12.8 tum 325.0 mm Less
Grävdjup 18.5 tum 470.0 mm Less
Lyfthöjd 15.7 tum 400.0 mm Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 1.5 gal (US) 5.5 l Less
Motorolja 2.5 gal (US) 9.5 l Less
Hydraultank 11.2 gal (US) 42.3 l Less
Bränsletank 12.2 gal (US) 46.0 l Less
Hydraulsystem 17.2 gal (US) 65.0 l Less

Driftspecifikationer

Maskinöverhäng 0.0 tum 0.0 mm Less
Sticklängd – standard 52.0 tum 1315.0 mm Less
Sticklängd – lång 64.0 tum 1615.0 mm Less

Mått – standardsticka

Bomhöjd i transportläge 58.0 tum 1480.0 mm Less
Bomsväng, vänster 26.0 tum 670.0 mm Less
Total transporthöjd 98.0 tum 2500.0 mm Less
Maximal räckvidd 211.0 tum 5350.0 mm Less
Total längd, underrede 87.0 tum 2220.0 mm Less
Bakpartiets svängradie 38.0 tum 975.0 mm Less
Total spårvidd 77.0 tum 1950.0 mm Less
Total transportlängd 190.0 tum 4820.0 mm Less
Vertikal vägg 95.0 tum 2420.0 mm Less
Maximal grävhöjd 196.0 tum 4980.0 mm Less
Räckvidd med infälld bom 83.0 tum 2110.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 141.0 tum 3590.0 mm Less
Svänglagrets höjd 22.0 tum 565.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 206.0 tum 5220.0 mm Less
Band-/bandplattsbredd 14.0 tum 350.0 mm Less
Bomsväng, höger 29.0 tum 735.0 mm Less
Bladets maximala djup 19.0 tum 470.0 mm Less
Bladets maximala höjd 16.0 tum 400.0 mm Less

Lyftkapacitet vid marknivå – lyftpunktsradie: 3 000 mm (118 tum)

Blad nedfällt – sidan 2007.0 lb 910.0 kg Less
Blad uppfällt – sidan 1808.0 lb 820.0 kg Less
Blad nedfällt – fram 3462.0 lb 1570.0 kg Less
Blad uppfällt – fram 1808.0 lb 820.0 kg Less

Lyftkapacitet vid marknivå – lyftpunktsradie: 4 500 mm (177 tum)

Blad uppfällt – fram 948.0 lb 430.0 kg Less
Blad nedfällt – fram 1896.0 lb 860.0 kg Less
Blad nedfällt – sida 1058.0 lb 480.0 kg Less
Blad uppfällt – sida 948.0 lb 430.0 kg Less

Hytt

Dynamisk ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Anmärkning *EU-direktivet ”2000/14/EG” *EU-direktivet ”2000/14/EG” Less
Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less

Certifiering – hytt och skyddstak

TOPS-skydd (skyddsstruktur mot tippning) ISO 12117 ISO 12117 Less
Övre skydd ISO 10262 (nivå I) ISO 10262 (nivå I) Less
ROPS-skydd (överrullningsskydd) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,4 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,4 ton. Less

Mått – lång sticka

Bakpartiets svängradie 38.0 tum 975.0 mm Less
Total transporthöjd 98.0 tum 2500.0 mm Less
Bomhöjd – transportläge 70.0 tum 1770.0 mm Less

Underrede

Bandrullstyp Mittfläns Mittfläns Less
Antal bärrullar 1 1 Less
Antal bandrullar 4 4 Less

KVALITET

De slitstarka huvarna, ramen och det kompakta svängradieutförandet på 304E2 gör att du kan arbeta bekvämt och tryggt även i trånga utrymmen. I förarmiljön finns en fjädrande stol av hög kvalitet, lättjusterade armstöd och 100 procent pilotreglage som ger konsekvent och långlivad manövrerbarhet.

EFFEKTIVITET

Det känsliga hydraulsystemet har funktioner för lastavkänning och delad flödesvolym, vilket ger precision vid drift, effektiv prestanda och större manövrerbarhet. Med kraft efter behov får du optimal effektivitet och prestanda när du behöver det. Det här automatiska systemet säkerställer bränsleeffektiviteten genom att motorns effekt anpassas utifrån olika tillämpningars behov.

MÅNGSIDIGHET

Ett brett urval av Cat-arbetsredskap gör Cats minigrävmaskin till en mångsidig maskin som uppfyller kraven på vilken arbetsplats som helst. Skoprotationen på över 200 grader ger större materialupptagning vid lastbilslastning och enklare grävning mot väggar utan att man behöver flytta maskinen.

PRESTANDA

Skopans frontskopsorientering ger föraren fler sätt att få jobbet gjort snabbare. COMPASS-kontrollpanelen, som ingår som standard, gör det möjligt för föraren att enkelt justera extra flöden för att uppnå optimal prestanda för arbetsredskapet, aktivera den automatiska tomgången eller ekonomiläget för förbättrad bränsleeffektivitet och för att använda säkerhetssystemet till att skydda värdefulla tillgångar med en enkel knapptryckning. Platsreferenssystemet ingår i COMPASS-skärmen och ger information från höjd- och lutningsgivare för att underlätta nivellering och plan dikesgrävning. Detta ger förbättrad noggrannhet och produktivitet när arbetsplatsen ska slutbearbetas.

SERVICEVÄNLIGHET

Skopans frontskopsorientering ger föraren fler sätt att få jobbet gjort snabbare. COMPASS-kontrollpanelen, som ingår som standard, gör det möjligt för föraren att enkelt justera extra flöden för att uppnå optimal prestanda för arbetsredskapet, aktivera den automatiska tomgången eller ekonomiläget för förbättrad bränsleeffektivitet och för att använda säkerhetssystemet till att skydda värdefulla tillgångar med en enkel knapptryckning. Platsreferenssystemet ingår i COMPASS-skärmen och ger information från höjd- och lutningsgivare för att underlätta nivellering och plan dikesgrävning. Detta ger förbättrad noggrannhet och produktivitet när arbetsplatsen ska slutbearbetas.

SÄKERHET

Skopans frontskopsorientering ger föraren fler sätt att få jobbet gjort snabbare. COMPASS-kontrollpanelen, som ingår som standard, gör det möjligt för föraren att enkelt justera extra flöden för att uppnå optimal prestanda för arbetsredskapet, aktivera den automatiska tomgången eller ekonomiläget för förbättrad bränsleeffektivitet och för att använda säkerhetssystemet till att skydda värdefulla tillgångar med en enkel knapptryckning. Platsreferenssystemet ingår i COMPASS-skärmen och ger information från höjd- och lutningsgivare för att underlätta nivellering och plan dikesgrävning. Detta ger förbättrad noggrannhet och produktivitet när arbetsplatsen ska slutbearbetas.

304E2 CR Standardutrustning

MOTOR
 • Cat C2.4-dieselmotor (uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final i Nordamerika och EU steg IIIA/Tier 4 Interim i alla andra regioner)
 • Automatisk tomgång
 • Automatisk motoravstängning
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Dieselpartikelfilter (endast Nordamerika)
 • Dieseloxideringskatalysator (endast Nordamerika)
 • Bränsle- och vattenavskiljare
 • Kraft efter behov

HYDRAULSYSTEM
 • 1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion)
 • Ackumulator
 • Automatisk svängparkeringsbroms
 • Extrahydraulikens ledningar
 • Justerbar avlastningsventil för extrahydraulik
 • Snabbkopplingar för extrahydraulikens ledningar
 • Cat förreglingssystem: Hydraullås
 • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
 • Ekologiska avtappningar
 • Hydrauloljekylare
 • Hyperkänsligt hydraulsystem
 • Lastavkännande/delat flöde

FÖRARMILJÖ
 • Ergonomiskt joystickreglage av 100 procent pilottyp
 • Justerbara armstöd
 • COMPASS: Fullständigt system för drift, underhåll, prestanda och säkerhet
  • Flera språk
 • Mugghållare
 • Hydraulisk neutrallåsarm
 • Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker etc.
 • Ändring av manövermönster (tillval i Europa)
 • Platsreferenssystem: nivellering
 • Verktygsförvaringsplats
 • Körpedaler med handspakar
 • Tvättbar golvmatta

UNDERREDE
 • Schaktblad med flytfunktion
 • Band, gummi, bredd 350 mm (14 tum)
 • Förankringspunkter på bandram
 • Bogserögla på ramen

FRONTLÄNKAGE
 • 200 graders skoprotation
 • Godkänd lyftögla på skopans länkage (tillval i Europa)
 • Möjlighet till höjdgrävning
 • Griptumsförberedd sticka

ELSYSTEM
 • 12-volts elsystem
 • 60 A generator
 • Underhållsfritt batteri av typ 650 CCA
 • Säkringsbox
 • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
 • Långsam säkring
 • Signalhorn

BELYSNING OCH SPEGLAR
 • Bombelysning med tidsfördröjning

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Stöldskyddssystem (COMPASS)
 • Caterpillars låssystem med en nyckel ("One Key")
 • Dörrlås
 • Låsbart tanklock
 • Rullbälte
 • ROPS-skydd (överrullningsskydd) (ISO 12117-2)
 • Vältningsskydd) (TOPS) (ISO 12117)
 • Toppskydd – ISO 10262 (nivå 1)
 • Körvarningslarm (tillval i Europa)

TEKNIK
 • Product Link™

304E2 CR Tillvalsutrustning

MOTOR
 • Elektrisk motorblockvärmare

HYDRAULSYSTEM
 • Ledningar för redskapsfäste
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning
 • Sekundära extra hydraulledningar

FÖRARMILJÖ
 • Hytt:
  • Luftkonditionering
  • Värme
  • Fjädrande säte med hög rygg
  • Invändig belysning
  • Förreglat vindrutesystem
  • Radio
  • Vindrutetorkare

UNDERREDE
 • Motoriserad vinkling av schaktblad
 • Band, bandplattor av tvåkamstyp (stål), 350 mm (14 tum)

FRONTLÄNKAGE
 • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
 • Griptumme
 • Skopor
 • Komplett utbud av prestandaanpassade arbetsredskap
  • Skruv, hammare, rivare

BELYSNING OCH SPEGLAR
 • Belysning, hytt med tidsfördröjningskapacitet
 • Spegel, skyddstak höger
 • Spegel, skyddstak vänster
 • Spegel, bakre

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Frånkoppling av batteri
 • Uttag roterande varningsljus
 • Nätskydd för vindruta
 • Backkamera
 • Vandaliseringsskydd