305.5E2 CR med svängbom

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 305.5E2 CR Mini hydraulisk minigrävmaskin levererar effektiva prestanda, lång livslängd och mångsidighet i ett kompakt format som gör att du kan utföra en rad olika arbetsuppgifter.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min – ISO 9249/80/1269/EEG 44.1 HP 32.9 kW Less
Cylinderdiameter 3.4 tum 87.0 mm Less
Slaglängd 4.0 tum 102.4 mm Less
Slagvolym 146.0 tum³ 2.4 l Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) 45.7 HP 34.1 kW Less
Utsläpp Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIA. Less

Engine

Net Power 44.1 HP 32.9 kW Less

Framdrivningssystem

Max dragkraft – hög hastighet 6025.0 lb 26.8 kN Less
Max dragkraft – låg hastighet 10746.0 lb 47.8 kN Less
Travel Speed - High 2.8 mile/h 4.5 km/tim Less
Backtagningsförmåga (maximal) 30° 30° Less
Marktryck – hytt 4.6 psi 31.9 kPa Less
Marktryck – skyddstak 4.5 psi 31.0 kPa Less

Travel System

Travel Speed - Low 1.7 mile/h 2.8 km/tim Less

Hydraulic System

Operating Pressure - Equipment 3553.0 psi 245.0 bar Less
Digging Force - Bucket 11445.0 lb 50.9 kN Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – svängning 3132.0 psi 216.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3553.0 psi 245.0 bar Less
Extra krets – primär (186 bar/2 734 psi) 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Extra krets – sekundär (174 bar/2 524 psi) 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Grävkraft – sticka (lång) 5575.0 lb 24.8 kN Less
Grävkrafter – sticka (standard) 6500.0 lb 28.9 kN Less
Pumpflöde vid 2 400 varv/min 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Typ Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Less

Svängsystem

Maskinens svänghastighet 10.0 varv/min 10.0 varv/min Less
Bomsväng – höger 50° 50° Less
Bomsväng – vänster (utan stopp)* 80° 80° Less
Bomsväng – vänster* (med stopp) 60° 60° Less

Schaktblad

Bredd 78.0 tum 1980.0 mm Less
Lyfthöjd 15.9 tum 405.0 mm Less

Blade

Height 14.8 tum 375.0 mm Less

Rymduppgifter - service

Engine Oil 2.5 gal (US) 9.5 l Less
Hydraulisk tank 18.0 gal (US) 68.3 l Less

Rymduppgifter, service

Bränsletank 16.6 gal (US) 63.0 l Less
Hydraulic System 20.6 gal (US) 78.0 l Less
Kylsystem 2.8 gal (US) 10.5 l Less

Vikter*

Anmärkning *I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. *I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. Less
Arbetsvikt 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Vikt – skyddstak, standardsticka 11503.0 lb 5217.0 kg Less
Vikt – hytt, lång sticka 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Vikt – hytt, standardsticka 11863.0 lb 5380.0 kg Less
Vikt – skyddstak, lång sticka 11596.0 lb 5259.0 kg Less

Lyftkapacitet vid marknivå – lyftpunktsradie: 4 500 mm (14 fot 9 tum)

Blad nedfällt – fram 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Blad nedfällt – sidan 2844.0 lb 1290.0 kg Less
Blad uppfällt – fram 3417.0 lb 1550.0 kg Less
Blad uppfällt – sidan 2535.0 lb 1150.0 kg Less

Mått – lång sticka

Bakpartiets svängradie 44.0 tum 1130.0 mm Less
Band-/bandplattsbredd 16.0 tum 400.0 mm Less
Bladets maximala djup 22.0 tum 555.0 mm Less
Bladets maximala höjd 16.0 tum 405.0 mm Less
Bomhöjd i transportläge 69.0 tum 1740.0 mm Less
Bomsväng, höger 31.0 tum 785.0 mm Less
Bomsväng, vänster 27.0 tum 695.0 mm Less
Grävdjup 21.9 tum 555.0 mm Less
Maximal grävhöjd 210.0 tum 5330.0 mm Less
Maximal räckvidd 228.0 tum 5790.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 222.0 tum 5630.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 150.0 tum 3820.0 mm Less
Räckvidd med infälld bom 94.0 tum 2400.0 mm Less
Svänglagrets höjd 24.0 tum 615.0 mm Less
Total längd, underrede 102.0 tum 2580.0 mm Less
Total spårvidd 78.0 tum 1980.0 mm Less
Total transporthöjd 100.0 tum 2550.0 mm Less
Total transportlängd 210.0 tum 5330.0 mm Less
Vertikal vägg 92.0 tum 2330.0 mm Less

Certifiering – hytt och skyddstak

ROPS-skydd (överrullningsskydd) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
TOPS-skydd (skyddsstruktur mot tippning) ISO 12117 ISO 12117 Less
Övre skydd ISO 10262 (nivå I) ISO 10262 (nivå I) Less

Driftspecifikationer

Motvikt 364.4 lb 165.3 kg Less
Sticklängd – lång 70.0 tum 1820.0 mm Less
Sticklängd – standard 55.0 tum 1420.0 mm Less

Hytt

Dynamisk ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 97.0 dB(A) 97.0 dB(A) Less

Underrede

Antal bandrullar 3 3 Less
Antal bärrullar 3 3 Less
Bandrullstyp Tre flänsar Tre flänsar Less

KVALITET

 • De slitstarka huvarna, ramen och det kompakta svängradieutförandet på 305.5E2 gör att du kan arbeta bekvämt och tryggt även i trånga utrymmen.
 • I förarmiljön ingår ett fjädrande säte av hög kvalitet, lättjusterade armstöd och 100 procent pilotreglage som ger konsekvent och långlivad manövrerbarhet.

EFFEKTIVITET

 • Det känsliga hydraulsystemet har funktioner för lastavkänning och delad flödesvolym, vilket ger precision vid drift, effektiva prestanda och större manövrerbarhet.
 • Med kraft efter behov får du optimal effektivitet och prestanda när du behöver det. Det här automatiska systemet säkerställer bränsleeffektiviteten genom att motorns effekt anpassas utifrån olika tillämpningars behov.

MÅNGSIDIGHET

 • Ett brett urval av Cat-arbetsredskap gör Cat-minigrävmaskinen till en mångsidig maskin som uppfyller kraven på vilken arbetsplats som helst.
 • Skoprotationen på över 200 grader ger större materialupptagning vid lastbilslastning och enklare grävning mot väggar utan att man behöver flytta maskinen.

PRESTANDA

 • Skopans frontskopsorientering ger föraren fler sätt att få jobbet gjort snabbare.
 • COMPASS-kontrollpanelen, som ingår som standard, gör det möjligt för föraren att enkelt justera extra flöden för att uppnå optimala prestanda för arbetsredskapet, aktivera den automatiska tomgången för förbättrad bränsleeffektivitet och att använda säkerhetssystemet till att skydda värdefulla tillgångar med en enkel knapptryckning.
 • Platsreferenssystemet ingår i COMPASS-skärmen och ger information från höjd- och lutningsgivare för att underlätta nivellering och plan dikesgrävning. Detta ger förbättrad noggrannhet och produktivitet när arbetsplatsen ska slutbearbetas.

SERVICEVÄNLIGHET

 • Bekvämlighetskrav för service och underhåll omfattar enkel åtkomst till dagliga kontrollpunkter, 500 timmars olje- och filterbytesperioder, 500 timmars smörjintervall för frontaggregatet, S·O·SSM-oljeprovtagningsventil och totalt sett lång livslängd.

SÄKERHET

 • Alla Cat-minigrävmaskiner från 3,5 till 8 metriska ton är certifierade för ROPS, TOPS och Top Guard nivå 1. De är även utrustade med Cats förreglingssystem (hydraulisk låsning), en certifierad ackumulator som tillåter att extra tryck avlastas, vilket gör det lättare och säkrare att ansluta och koppla bort arbetsredskap, samt ett rörelselarm. Alla de här säkerhetsfunktionerna är standard för modellerna i E2-serien (rörelselarm är ett tillval i Europa).