308E2 CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 308E2 CR hydraulisk minigrävmaskin levererar höga prestanda, lång livslängd och stor mångsidighet i ett kompakt format som gör att du kan utföra en rad olika arbetsuppgifter.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
Net Power 65.0 HP 48.5 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 66.6 HP 49.7 kW Less
Cylinderdiameter 3.7 tum 94.0 mm Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 65.0 HP 48.5 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 400 varv/min (ISO 9249/EEG 80/1269) 65.0 HP 48.5 kW Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Verplaatsing 203.2 tum³ 3.33 l Less
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IIIB. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IIIB. Less

Weights

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
Arbetsvikt med hytt NaN lb NaN kg Less

Framdrivningssystem

Marktryck 5.26 psi 36.3 kPa Less
Backtagningsförmåga (maximal) 30° 30° Less
Travel speed - low 1.74 mile/h 2.8 km/tim Less
Anmärkning (1) Varje band drivs av en oberoende motor med två hastigheter. Varje band drivs av en oberoende motor med två hastigheter. Less
Anmärkning (2) Drivmodulerna är integrerade i rullramen för att ge fullständigt skydd. Drivmodulerna är integrerade i rullramen för att ge fullständigt skydd. Less
Anmärkning (3) Körning i rak linje när spårning och frontlänkage används samtidigt. Körning i rak linje när spårning och frontlänkage används samtidigt. Less

Travel System

Körhastighet – hög 3.17 mile/h 5.1 km/tim Less
Max dragkraft – hög hastighet NaN lb 37.4 kN Less
Max dragkraft – låg hastighet NaN lb 64.5 kN Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – svängning NaN psi NaN kPa Less
Arbetstryck – transport NaN psi NaN kPa Less
Arbetstryck – utrustning NaN psi NaN kPa Less
Digging Force - Bucket NaN lb 60.2 kN Less
Extra krets – primär (186 bar/2 734 psi) 33.8 gal/min 128.0 l/min Less
Extra krets – sekundär (174 bar/2 524 psi) 16.9 gal/min 64.0 l/min Less
Grävkraft – sticka (lång) NaN lb 35.1 kN Less
Grävkrafter – sticka (standard) NaN lb 40.1 kN Less
Pumpflöde vid 2 000 varv/min 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Anmärkning Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym. Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym. Less

Swing System

Maskinens svänghastighet 11.0 varv/min 11.0 varv/min Less

Svängsystem

Bomsväng – höger 50° 50° Less
Bomsväng – vänster 60° 60° Less
Anmärkning Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. Less

Schaktblad

Bredd 91.3 tum NaN mm Less
Height 17.7 tum 450.0 mm Less
Grävdjup 14.2 tum 360.0 mm Less
Lyfthöjd 15.0 tum 380.0 mm Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Motorolja 3.0 gal (US) 11.2 l Less
Bränsletank 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Hydraulic System 24.8 gal (US) 94.0 l Less

Service Refill Capacities

Hydraultank 21.7 gal (US) 82.0 l Less

Driftspecifikationer

Maskinöverhäng 11.0 tum 279.4 mm Less
Maskinöverhäng med motvikt 16.0 tum 406.0 mm Less
Maximalt grävdjup 13.62 fot NaN mm Less
Motvikt 551.0 lb 251.0 kg Less
Sticklängd – lång 7.25 fot NaN mm Less
Sticklängd – standard 5.5 fot NaN mm Less

Hytt

Dynamiskt ljudtryck för föraren 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less
Genomsnittligt utvändigt ljudtryck 99 dB(A) ISO 6395 – dynamiskt test 99 dB(A) ISO 6395 – dynamiskt test Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,3 kg (2,9 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,9 ton (4,189 lb). Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,3 kg (2,9 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,9 ton (4,189 lb). Less

Vikter

Anmärkning (1) Vikt med gummiband, skopa, förare (75 kg/165 lb), fulla bränsle- och extraledningar. Vikt med gummiband, skopa, förare (75 kg/165 lb), fulla bränsle- och extraledningar. Less
Anmärkning (2) Vikten varierar beroende på maskinens konfiguration. Vikten varierar beroende på maskinens konfiguration. Less

KVALITET

 • De slitstarka huvarna, ramen och det kompakta svängradieutförandet på 308E2 CR gör att du kan arbeta bekvämt och tryggt även i trånga utrymmen.
 • I förarmiljön ingår ett fjädrande säte av hög kvalitet, lättjusterade armstöd och 100 procent pilotreglage som ger konsekvent och långlivad manövrerbarhet.

EFFEKTIVITET

 • Det känsliga hydraulsystemet har funktioner för lastavkänning och delad flödesvolym, vilket ger precision vid drift, effektiva prestanda och större manövrerbarhet.
 • Med kraft efter behov får du optimal effektivitet och prestanda när du behöver det. Det här automatiska systemet säkerställer bränsleeffektiviteten genom att motorns effekt anpassas utifrån olika tillämpningars behov.

MÅNGSIDIGHET

 • Ett brett urval av Cat-arbetsredskap gör Cat-minigrävmaskinen till en mångsidig maskin som uppfyller kraven på vilken arbetsplats som helst.
 • Skoprotationen på 180 grader ger större materialupptagning vid lastbilslastning och enklare grävning mot väggar utan att man behöver flytta maskinen.

PRESTANDA

 • Skopans frontskopsorientering ger föraren fler sätt att få jobbet gjort snabbare.
 • COMPASS-kontrollpanelen, som ingår som standard, gör det möjligt för föraren att enkelt justera extra flöden för att uppnå optimala prestanda för arbetsredskapet, aktivera den automatiska tomgången för förbättrad bränsleeffektivitet och att använda säkerhetssystemet till att skydda värdefulla tillgångar med en enkel knapptryckning.
 • Platsreferenssystemet ingår i COMPASS-skärmen och ger information från höjd- och lutningsgivare för att underlätta nivellering och plan dikesgrävning. Detta ger förbättrad noggrannhet och produktivitet när arbetsplatsen ska slutbearbetas.
 • Bakåtriktad kamera förbättrar förarens produktivitet och effektivitet genom bättre sikt, vilket gör arbetet lättare att genomföra.

SERVICEVÄNLIGHET

 • Bekvämlighetskrav för service och underhåll omfattar enkel åtkomst till dagliga kontrollpunkter, 500 timmars olje- och filterbytesperioder, 500 timmars smörjintervall för frontaggregatet, S·O·SSM-oljeprovtagningsventil och totalt sett lång livslängd.

SÄKERHET

 • Alla Cats minigrävmaskiner från 3,5 till 8 metriska ton är certifierade för ROPS, TOPS och Top Guard nivå II. De är även utrustade med Cats förreglingssystem (hydraulisk låsning), en certifierad ackumulator som tillåter att extra tryck avlastas, vilket gör det lättare och säkrare att ansluta och koppla bort arbetsredskap, samt ett rörelselarm. Alla de här säkerhetsfunktionerna är standard för modellerna i E2-serien (rörelselarm är ett tillval i Europa).

308E2 CR Standardutrustning

MOTOR
 • Cat C3.3B-dieselmotor (uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB)
 • Automatisk tomgång
 • Automatisk motoravstängning
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Dieselpartikelfilter (endast Nordamerika)
 • Dieseloxideringskatalysator (endast Nordamerika)
 • Bränsle- och vattenavskiljare
 • Kraft efter behov

HYDRAULSYSTEM
 • 1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion)
 • Ackumulator
 • Automatisk svängparkeringsbroms
 • Extrahydraulikens ledningar
 • Justerbar avlastningsventil för extrahydraulik
 • Snabbkopplingar för extrahydraulikens ledningar
 • Cat förreglingssystem: Hydraullås
 • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
 • Ekologiska avtappningar
 • Hydrauloljekylare
 • Hyperkänsligt hydraulsystem
 • Lastavkännande/delat flöde

FÖRARMILJÖ
 • Ergonomiskt joystickreglage av 100 procent pilottyp
 • Justerbara armstöd
 • Luftkonditionering/värme
 • COMPASS: Fullständigt system för drift, underhåll, prestanda och säkerhet
  • Flera språk
 • Mugghållare
 • Fjädrande säte med hög rygg, uppvärmt
 • Hydraulisk neutrallåsarm
 • Invändig belysning
 • Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker etc.
 • Ändring av manövermönster (tillval i Europa)
 • Radio (tillval i Europa)
 • Platsreferenssystem: nivellering
 • Verktygsförvaringsplats
 • Körpedaler med handspakar
 • Tvättbar golvmatta
 • Vindrutetorkare

UNDERREDE
 • Schaktblad med flytfunktion
 • Band, gummi, bredd 450 mm (18 tum)
 • Förankringspunkter på bandram
 • Bogserögla på ramen

FRONTLÄNKAGE
 • 180 graders skoprotation
 • Godkänd lyftögla på skopans länkage (tillval i Europa)
 • Möjlighet till höjdgrävning
 • Griptumsförberedd sticka

ELSYSTEM
 • 12-volts elsystem
 • 60 A generator
 • Underhållsfritt batteri av typ 650 CCA
 • Säkringsbox
 • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
 • Långsam säkring
 • Signalhorn

BELYSNING OCH SPEGLAR
 • Hytt- och bombelysningen med funktion för tidsfördröjning
 • Backspegel, hytt vänster

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Stöldskyddssystem (COMPASS)
 • Caterpillars låssystem med en nyckel ("One Key")
 • Dörrlås
 • Låsbart tanklock
 • Backkamera
 • Rullbälte
 • ROPS-skydd (överrullningsskydd) (ISO 12117-2)
 • Vältningsskydd) (TOPS) (ISO 12117)
 • Toppskydd – ISO 10262 (nivå II)
 • Körvarningslarm (tillval i Europa)

308E2 CR Tillvalsutrustning

MOTOR
 • Elektrisk motorblockvärmare

HYDRAULSYSTEM
 • Ledningar för redskapsfäste
 • Backventil för bomsänkning (standard på VAB-konfigurationen)
 • Backventil för sticksänkning (standard på VAB-konfigurationen)
 • Sekundär extrahydraulik (standard på VAB-konfigurationen)

UNDERREDE
 • Blad, svetsade
 • Band, bandplattor av trekamstyp (stål), 450 mm (18 tum)
 • Band, bandplattor av trekamstyp (stål) med gummidyna, 450 mm (18 tum)
 • Band, bandplattor av trekamstyp (stål), 600 mm (24 tum)

FRONTLÄNKAGE
 • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
 • Griptumme
 • Skopor
 • Komplett utbud av prestandaanpassade arbetsredskap
  • Skruv, hammare, sax, rivare

BELYSNING OCH SPEGLAR
 • Spegel, bakre

TRYGGHET OCH SÄKERHET
 • Frånkoppling av batteri
 • Nätskydd för vindruta
 • Frontskydd av stål
 • Regnskydd

TEKNIK
 • Product Link™

ANDRA TILLBEHÖR
 • Motvikt, extra, 1 121 kg (2 493 lb) (standard på VAB-konfigurationen)