302.7D CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Motormodell Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nettoeffekt 20.7 HP 15.2 kW Less
Bruttoeffekt 24.3 HP 17.9 kW Less
Nominell nettoeffekt (ISO 9249) 20.7 HP 15.2 kW Less
Verplaatsing 68.0 tum³ 1115.0 cm³ Less

Weights

Arbetsvikt 5890.0 lb 2670.0 kg Less
Operating Weight with Cab 5886.0 lb 2670.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt med skyddstak 5681.0 lb 2577.0 kg Less

Mått

Maximalt grävdjup 2 544/2 744 mm (8 fot 4 tum/9 fot 0 tum) 2 544/2 744 mm (8 fot 4 tum/9 fot 0 tum) Less
Bomsvängvinkel (vänster) 75.0 Grader 75.0 Grader Less
Maximal grävhöjd 4 170/4 300 mm (13 fot 8 tum/14 fot 1 tum) 4 170/4 300 mm (13 fot 8 tum/14 fot 1 tum) Less
Transportlängd (sänkt arm) 14.0 fot 4255.0 mm Less
Maximalt grävdjup, schaktblad 16.0 tum 419.0 mm Less
Underredets längd 79.0 tum 2006.0 mm Less
Bandbredd 30.0 tum 764.0 mm Less
Minimal svängradie, frontlänkage 21.0 tum 533.0 mm Less
Maximal lyfthöjd, schaktblad 15.0 tum 380.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 4 481/4 681 (14 fot 8 tum/15 fot 5 tum) 4 481/4 681 (14 fot 8 tum/15 fot 5 tum) Less
Bomsvängvinkel (höger) 50.0 Grader 50.0 Grader Less
Maximalt vertikalt grävdjup 1 962/2 152 mm (6 fot 5 tum/7 fot 1 tum) 1 962/2 152 mm (6 fot 5 tum/7 fot 1 tum) Less
Maximal räckvidd 4 613/4 805 mm (15 fot 1 tum/15 fot 10 tum) 4 613/4 805 mm (15 fot 1 tum/15 fot 10 tum) Less
Maximal tömningshöjd 2 840/2 970 mm (9 fot 4 tum/9 fot 8 tum) 2 840/2 970 mm (9 fot 4 tum/9 fot 8 tum) Less

Måttuppgifter

Bakre svängradie 30.0 tum 760.0 mm Less
Höjd 7.9 fot 2408.0 mm Less
Bredd 5.15 fot 1570.0 mm Less

Framdrivningssystem

Backtagningsförmåga 30°/58 % 30°/58 % Less
Körhastighet 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 3263.0 psi 225.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3263.0 psi 225.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 2987.0 psi 206.0 bar Less
Maximal stickkraft, standard/lång 15,4 kN/13,6 kN (3 462 lbf/3 057 lbf) 15,4 kN/13,6 kN (3 462 lbf/3 057 lbf) Less
Extra kretsar – sekundär 30,8 l/min vid 206 bar (8,1 gal/min vid 2 988 psi) 30,8 l/min vid 206 bar (8,1 gal/min vid 2 988 psi) Less
Pumpflöde vid 2 500 varv/min 23.6 gal/min 89.4 l/min Less
Maximal skopkraft 5058.0 lb 22.5 kN Less
Extra kretsar – primär 52,2 l/min vid 225 bar (13,8 gal/min vid 3 263 psi) 52,2 l/min vid 225 bar (13,8 gal/min vid 3 263 psi) Less

Schaktblad

Grävdjup 16.5 tum 419.0 mm Less
Lyfthöjd 15.0 tum 380.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 9.3 gal (US) 35.2 l Less
Hydraultankens kapacitet 7.0 gal (US) 26.5 l Less

Kompakta mått

Prestanda och livslängd

Användarvänlig hantering

Servicevänlighet/underhåll

Kundsupport

302.7D CR Tillvalsutrustning

Extra hydraulisk krets skild från skopcylinder

Automatisk tomgång (standard i Nordamerika)

Bioolja

Slangbrottsventil för bom

Hytt, radioförberedd med FOPS-skydd enligt ISO 10262 (nivå 1), vältningsskyddsstruktur enligt (TOPS) ISO 12117, värmeaggregat/defroster, invändig belysning och vindrutetorkare

Kundanpassad lackering

Ekologisk avtappning av motorolja

Ekologisk avtappning för hydraulisk tank

Främre gallerskydd för hytt och skyddstak

Joystickmonterat, proportionellt extrareglage

Mekaniskt redskapsfäste

Spegelpaket

Roterande varningsljus

Fjädrande förarstol, tygklädd

Griptumsförberedd sticka (standard i Nordamerika)