302.4D

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 302.4D ger kraft och effektivitet så att du kan göra mesta möjliga av jobbet utan att det känns påfrestande. Du kan vara säker på snabbare, mer kraftfull grävning med smidigare respons.

Motor

Enheter:
Motormodell Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.7 HP 13.2 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 24.3 HP 17.9 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less
Verplaatsing 40.0 tum³ 1116.0 cm³ Less

Weights

Arbetsvikt 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 5115.0 lb 2320.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt med skyddstak 4872.0 lb 2210.0 kg Less
Transportvikt med hytt 4795.0 lb 2175.0 kg Less
Transportvikt med skyddstak 4553.0 lb 2065.0 kg Less

Framdrivningssystem

Backtagningsförmåga 30°/58 % 30°/58 % Less
Körhastighet 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 3481.0 psi 240.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3481.0 psi 240.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 2176.0 psi 150.0 bar Less
Extra kretsar – primär 30 l/min vid 170 bar (8 gal/min vid 2 465 psi) 30 l/min vid 170 bar (8 gal/min vid 2 465 psi) Less
Extra kretsar – sekundär 17 l/min vid 200 bar (4,5 gal/min vid 2 900 psi) 17 l/min vid 200 bar (4,5 gal/min vid 2 900 psi) Less
Maximal skopkraft 4900.0 lb 21.8 kN Less
Maximal stickkraft – lång sticka 2990.0 lb 13.3 kN Less
Maximal stickkraft – standardsticka 3372.0 lb 15.0 kN Less
Pumpflöde vid 2 200 varv/min 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) Less

Schaktblad

Grävdjup 13.0 tum 334.0 mm Less
Lyfthöjd 11.5 tum 294.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 6.3 gal (US) 24.0 l Less
Hydraultankens kapacitet 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Mått (ungefärliga) – standardsticka

Bakre svängradie 3.84 fot 1170.0 mm Less
Bomsvängvinkel (höger) 48.0 Grader 48.0 Grader Less
Bomsvängvinkel (vänster) 77°/64° 77°/64° Less
Bredd 4.59 fot 1400.0 mm Less
Höjd 7.84 fot 2390.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (höger) 20.0 tum 520.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (vänster) 14.0 tum 360.0 mm Less
Maximal grävhöjd 12.96 fot 3950.0 mm Less
Maximal lyfthöjd, schaktblad 12.0 tum 300.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 13.19 fot 4020.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 9.0 fot 2750.0 mm Less
Maximalt grävdjup 7.87 fot 2400.0 mm Less
Maximalt grävdjup, schaktblad 13.0 tum 335.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 5.15 fot 1570.0 mm Less
Transportlängd (sänkt arm) 13.22 fot 4030.0 mm Less
Underredets längd 6.0 fot 1840.0 mm Less

Driftspecifikationer

Maskinöverhäng 18.1 tum 460.0 mm Less
Sticklängd – lång 49.2 tum 1250.0 mm Less
Sticklängd – standard 42.0 tum 1050.0 mm Less

Mångsidighet

Prestanda

Produktiv komfort

Underhåll och service