301.7D CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Nya Cat® 301.7D CR Kraft, kontroll och stabilitet som underlättar arbetsdagen och förbättrar produktiviteten.

Motor

Enheter:
Motormodell Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.7 HP 13.2 kW Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less
Slagvolym 40.0 tum³ 1116.0 cm³ Less

Weights

Arbetsvikt 3726.0 lb 1690.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt med skyddstak 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Transportvikt med skyddstak 3550.0 lb 1610.0 kg Less

Framdrivningssystem

Backtagningsförmåga 30°/58 % 30°/58 % Less
Körhastighet 2,8-5,6 km/h (1,74-3,48 mph) 2,8-5,6 km/h (1,74-3,48 mph) Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 3481.0 psi 240.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3481.0 psi 240.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 2610.0 psi 180.0 bar Less
Extra kretsar: primära och sekundära extra kretsar – maximalt flöde 9.0 gal/min 35.0 l/min Less
Extra kretsar: primära och sekundära extra kretsar – maximalt tryck 3335.0 psi 230.0 bar Less
Maximal skopkraft 3190.0 lb 14.2 kN Less
Maximal stickkraft – lång sticka 1640.0 lb 7.3 kN Less
Maximal stickkraft – standardsticka 1890.0 lb 8.4 kN Less
Pumpflöde vid 2 200 varv/min 10.5 gal/min 39.6 l/min Less

Schaktblad

Height 9.0 tum 230.0 mm Less
Grävdjup 15.0 tum 390.0 mm Less
Lyfthöjd 11.0 tum 271.0 mm Less
Bredd 990/1 300 mm (3 fot 3 tum/4 fot 3 tum) 990/1 300 mm (3 fot 3 tum/4 fot 3 tum) Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Hydraultankens kapacitet 5.3 gal (US) 20.0 l Less

Driftspecifikationer

Motvikt 110.0 lb 50.0 kg Less
Sticklängd – lång 43.2 tum 1100.0 mm Less
Sticklängd – standard 37.1 tum 940.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – lång sticka

Bredd 2.4 fot 730.0 mm Less
Bakre svängradie 660/722 mm (2'1"/2'4") 660/722 mm (2'1"/2'4") Less
Bomsvängvinkel (höger) 57° 57° Less
Bomsvängvinkel (vänster) 65° 65° Less
Maximal bomförskjutning (höger) 1.75 fot 533.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (vänster) 1.37 fot 418.0 mm Less
Maximal grävhöjd 11.64 fot 3548.0 mm Less
Maximal lyfthöjd, schaktblad 11.0 tum 271.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 13.11 fot 3995.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 8.38 fot 2555.0 mm Less
Maximalt grävdjup 8.14 fot 2481.0 mm Less
Maximalt grävdjup, schaktblad 1.28 fot 390.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 5.64 fot 1718.0 mm Less
Transportlängd (sänkt arm) 11.76 fot 3584.0 mm Less
Underredets bredd (breddat) 4.27 fot 1300.0 mm Less
Underredets bredd (indraget) 3.25 fot 990.0 mm Less
Underredets längd (breddbart) 5.27 fot 1607.0 mm Less

Kompakt svängradie

Mångsidighet

Förarplats

Åtkomst till motor och service