313 GC - Tier 4 / Stage V

Små grävmaskiner 313 GC - Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
73 HP
54.3 kW
Arbetsvikt
30400 lb
13800 kg
Maximalt grävdjup
19.8 ft
6040 millimeter

Översikt

ÖKAD KOMFORT MED LÄGRE ÄGANDE- OCH RÖRELSEKOSTNADER

Cat® 313 GC-grävmaskinen anpassar prestanda till arbetsuppgiften. En uppdaterad, större hytt ger bekvämlighet hela dagen lång. I kombination med bränslebesparande funktioner och längre underhållsintervall ger 313 GC tillförlitlighet till ett lågt timpris.

Fördelar

UPP TILL 10% LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Två effektlägen och en uppdaterad reglerventil och elektrohydraulisk pump minimerar bränsleanvändningen och ökar motorns effektivitet.

UPP TILL 25% LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Med förlängda och mer samordnade underhållsintervall får du mer gjort till en lägre kostnad jämfört med föregående modell.

ÖKAD KOMFORT

En uppdaterad större hytt ger dig det utrymme och den sikt du behöver för att kunna arbeta bekvämt och säkert hela dagen.

UPP TILL 10% MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

313 GC släpper ut upp till 10 % mindre koldioxid än föregångaren 313F GC.

Produktspecifikation för 313 GC - Tier 4 / Stage V

Nettoeffekt – ISO 9249 73 HP 54.3 kW
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Motoreffekt – ISO 14396 74 HP 55.4 kW
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 75 hp (metrisk) 75 hp (metrisk)
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 74 hp (metrisk) 74 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 98 millimeter
Slaglängd 5 tum 120 millimeter
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 400 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 400 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde 247 l/min (65 gal/min) 247 l/min (65 gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – körning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3770 psi 26000 kPa
Svänghastighet 11.5 varv/min 11.5 varv/min
Maximalt svängmoment 25888 ft·lbf 35 kN·m
Arbetsvikt 30400 lb 13800 kg
Bränsletankens volym 68.2 gal (US) 258 l
Kylsystem 4 gal (US) 15 l
Motorolja 2.1 gal (US) 8 l
Slutväxel – vardera 0.8 gal (US) 3 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 22.5 gal (US) 85 l
Hydraultank 18.5 gal (US) 70 l
Bom Räckvidd 4,65 m (15 fot 3 tum) Räckvidd 4,65 m (15 fot 3 tum)
Sticka Räckvidd R3,0 m (9 fot 8 tum) Räckvidd R3,0 m (9 fot 8 tum)
Skopa GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 9.2 ft 2810 millimeter
Ledstång – höjd 9.2 ft 2810 millimeter
Transportlängd 25.5 ft 7780 millimeter
Transportlängd med blad 26.4 ft 8050 millimeter
Bakre svängradie 7.1 ft 2190 millimeter
Frigång under motvikt 3 ft 916 millimeter
Markfrigång 1.4 ft 446 millimeter
Bandlängd 12.3 ft 3750 millimeter
Cc-avstånd rullar 9.9 ft 3040 millimeter
Bandspårvidd 6.5 ft 1990 millimeter
Transportbredd 8.1 ft 2490 millimeter
Maximalt grävdjup 19.8 ft 6040 millimeter
Bom Räckvidd 4,65 m (15 fot 3 tum) Räckvidd 4,65 m (15 fot 3 tum)
Sticka Räckvidd R3,0 m (9 fot 8 tum) Räckvidd R3,0 m (9 fot 8 tum)
Skopa GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 28.4 ft 8660 millimeter
Maximal skärhöjd 28.9 ft 8830 millimeter
Maximal lasthöjd 21 ft 6420 millimeter
Minimal lasthöjd 5.2 ft 1600 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 19.2 ft 5860 millimeter
Maximalt vertikalt grävdjup 17 ft 5190 millimeter
Minsta radie för arbetsutrustningen 8.4 ft 2570 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 22180 lbf 98.67 kN
Stickans grävkraft – ISO 13330 lbf 59.29 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 hg kylmedel som motsvarar 1,216 ton CO2. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 hg kylmedel som motsvarar 1,216 ton CO2.

313 GC - Tier 4 / Stage V Standardutrustning

Obs!

 • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

 • 4,65 m (15 fot 3 tum) räckviddsbom

HYTT

 • Skyddsstruktur mot vältning (ROPS)
 • Comfort-hytt: mekaniskt fjädrande säte, pekskärm på 203 mm (8 tum)

CAT-TEKNIK

 • VisionLink®
 • Fjärrstyrd blinksignal

ELSYSTEM

 • Underhållsfritt batteri
 • LED-chassibelysning, bombelysning på vänster sida, hyttbelysning
 • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning

MOTOR

 • Cat C3.6-dieselmotor med enkel turbo
 • Automatisk motorvarvtalsreglering
 • Automatisk motoravstängning
 • 52°C (125°F) kylkapacitet för hög omgivningstemperatur utan effektreducering
 • –18 °C (0 °F) kallstartfunktion
 • Elektrisk bränsleurluftningspump
 • Fläkt med variabel hastighet
 • Enkelt bränslefiltreringssystem.
 • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
 • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULISKT SYSTEM

 • Återgenereringskrets för bom och sticka
 • Automatisk hydraulisk uppvärmning
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Elektrisk huvudreglerventil
 • Bommens och stickans driftreduceringsventil

TRYGGHET OCH SÄKERHET

 • Bakåt- och högerriktade kameror
 • Spak för hydraullås
 • Strömställare för motoravstängning på marknivå
 • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen
 • Signalhorn
 • Automatiskt hammarstopp

SERVICE OCH UNDERHÅLL

 • Grupperade motorolje- och bränslefilter
 • Sidoingång till serviceplattform
 • Oljesticka för motorolja på marknivå
 • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S)
 • Låsbar huvudströmbrytare
 • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

 • Fettsmorda bandlänkar
 • Förankringspunkter som uppfyller ISO 15818 på basramen
 • 2 470 kg (5 445 lb) motvikt

313 GC - Tier 4 / Stage V Tillvalsutrustning

Obs!

 • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

 • 2,5 m (8 fot 2 tum) räckviddssticka
 • 2,8 m (9 fot 2 tum) räckviddssticka
 • 2,8 m (9 fot 2 tum) griptumsförberedd sticka
 • 3,0 m (9 fot 10 tum) räckviddssticka

CAT-TEKNIK

 • VisionLink Productivity

ELSYSTEM

 • LED-bombelysning på höger sida
 • 360° belysning

HYDRAULISKT SYSTEM

 • Backventiler för bom- och sticksänkning
 • Medeltrycksledning
 • Högtrycksledning
 • Ledningar för redskapsfäste

TRYGGHET OCH SÄKERHET

 • Svänglarm
 • Inspektionsbelysning

UNDERREDE OCH RAMVERK

 • 500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp med gummidyna
 • 600 mm (24 tum) gummibandplattor
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 770 mm (30 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 2 500 mm (8 fot 2 tum) blad
 • 2 600 mm (8 fot 6 tum) blad
 • 2 700 mm (8 fot 10 tum) blad

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Inspect

  Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

 • Cat PL161 spårare för tillbehör

  Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

 • Cat Product Link

  Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

 • VisionLink®

  VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
 • VisionLink® Productivity

  VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 313 GC - Tier 4 / Stage V med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

313 GC marknadsklar geometri

313 GC arbetar på en sluttning

313 GC tömingsskopa

313 GC fordonslastning

313 GC med skopa full av jord

313 GC marknadsklar geometri
313 GC arbetar på en sluttning
313 GC tömingsskopa
313 GC fordonslastning
313 GC med skopa full av jord

Se aktuella erbjudanden för  313 GC - Tier 4 / Stage V

Visa fler erbjudanden