315 GC

Små grävmaskiner 315 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
98 HP
73 kW
Arbetsvikt
34000 lb
15400 kg
Maximalt grävdjup
19.6 ft
5990 millimeter

Översikt

KOMPAKT MED LÅGA ÄGANDE- OCH DRIFTSKOSTNADER

Cat® 315 GC Grävmaskin är optimal både för arbetsplatsen och plånboken. Enklare underhåll, längre underhållsintervall och bränsleeffektiva funktioner och komponenter håller nere ägande- och driftskostnaderna. Jobba effektivt och bekvämt med en kompakt svängradie och stor, ergonomisk hytt – till en låg timkostnad.

Fördelar

UPP TILL 15% LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Två effektlägen och en uppdaterad reglerventil och elektrohydraulisk pump minimerar bränsleanvändningen och ökar motorns effektivitet.

UPP TILL 25% LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Med förlängda och mer samordnade underhållsintervall får du mer gjort till en lägre kostnad jämfört med föregående modell.

ÖKAD KOMFORT

En uppdaterad större hytt ger dig det utrymme och den sikt du behöver för att kunna arbeta bekvämt och säkert hela dagen.

UPP TILL 15% MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

315 GC släpper ut upp till 31 % mindre koldioxid än föregångaren 315F.

Produktspecifikation för 315 GC

Nettoeffekt – ISO 9249 98 HP 73 kW
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Motoreffekt – ISO 14396 100 HP 74 kW
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 101 hp (metrisk) 101 hp (metrisk)
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 100 hp (metrisk) 100 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 98 millimeter
Slaglängd 5 tum 120 millimeter
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 400 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 400 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde 247 l/min (65 gal/min) 247 l/min (65 gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – körning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3770 psi 26000 kPa
Svänghastighet 11.5 varv/min 11.5 varv/min
Maximalt svängmoment 25815 ft·lbf 35 kN·m
Arbetsvikt 34000 lb 15400 kg
Bränsletankens volym 49.4 gal (US) 187 l
Kylsystem 4 gal (US) 15 l
Motorolja 2.1 gal (US) 8 l
Slutväxel – vardera 0.8 gal (US) 3 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 22.5 gal (US) 85 l
Hydraultank 19 gal (US) 72 l
Bom Räckvidd 4,65 m (15 fot 3 tum) Räckvidd 4,65 m (15 fot 3 tum)
Sticka 3,0 m (9 fot 10 tum) räckvidd 3,0 m (9 fot 10 tum) räckvidd
Skopa GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 9.2 ft 2810 millimeter
Ledstång – höjd 9.4 ft 2860 millimeter
Transportlängd 24.6 ft 7530 millimeter
Transportlängd med blad 26.5 ft 8090 millimeter
Bakre svängradie 5.1 ft 1570 millimeter
Frigång under motvikt 2.9 ft 880 millimeter
Markfrigång 1.4 ft 440 millimeter
Bandlängd 12.3 ft 3750 millimeter
Cc-avstånd rullar 10 ft 3040 millimeter
Bandspårvidd 6.5 ft 1990 millimeter
Transportbredd 8.8 ft 2690 millimeter
Maximalt grävdjup 19.6 ft 5990 millimeter
Bom Räckvidd 4,65 m (15 fot 3 tum) Räckvidd 4,65 m (15 fot 3 tum)
Sticka 3,0 m (9 fot 10 tum) räckvidd 3,0 m (9 fot 10 tum) räckvidd
Skopa GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 28.5 ft 8690 millimeter
Maximal skärhöjd 31.7 ft 9690 millimeter
Maximal lasthöjd 23.6 ft 7220 millimeter
Minimal lasthöjd 6.8 ft 2080 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 19.1 ft 5810 millimeter
Maximalt vertikalt grävdjup 17 ft 5180 millimeter
Minsta radie för arbetsutrustningen 7.3 ft 2240 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 22180 lbf 98.67 kN
Stickans grävkraft – ISO 13330 lbf 59.27 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,8 hg kylmedel som motsvarar 1,144 ton CO2. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,8 hg kylmedel som motsvarar 1,144 ton CO2.

315 GC Standardutrustning

Obs!

 • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

 • 4,65 m (15 fot 3 tum) räckviddsbom

HYTT

 • Skyddsstruktur mot vältning (ROPS)
 • Comfort-hytt: mekaniskt fjädrande säte, pekskärm på 203 mm (8 tum)

CAT-TEKNIK

 • VisionLink®
 • Fjärrstyrd blinksignal

ELSYSTEM

 • Underhållsfritt batteri
 • LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning
 • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
 • Central elektrisk strömställare

MOTOR

 • Cat C3.6-dieselmotor med enkel turbo
 • Automatisk motorvarvtalsreglering
 • Motoravstängning vid tomgång
 • 52°C (125°F) kylkapacitet för hög omgivningstemperatur utan effektreducering
 • −25°C (−13°F) kallstartskapacitet
 • Elektrisk bränsleurluftningspump
 • Fläkt med variabel hastighet
 • Enkelt bränslefiltreringssystem.
 • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
 • Kan köras på biodiesel upp till B20

HYDRAULISKT SYSTEM

 • Återgenereringskrets för bom och sticka
 • Automatisk hydraulisk uppvärmning
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Elektrisk huvudreglerventil
 • Bommens och stickans driftreduceringsventil
 • Elektronisk pump av enkel typ
 • Stöd för extraledningar

TRYGGHET OCH SÄKERHET

 • Bakåt- och högerriktade kameror
 • Strömställare för motoravstängning på marknivå
 • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen
 • Signalhorn
 • Automatiskt hammarstopp

SERVICE OCH UNDERHÅLL

 • Grupperade motorolje- och bränslefilter
 • Oljesticka för motorolja på marknivå
 • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S)
 • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
 • Låsbar huvudströmbrytare

UNDERREDE OCH RAMVERK

 • Fettsmorda bandlänkar
 • Förankringspunkter på basramen
 • 3830 kg (8440 lb) motvikt

315 GC Tillvalsutrustning

Obs!

 • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

 • 2,5 m (8 fot 2 tum) räckviddssticka
 • 2,8 m (9 fot 2 tum) räckviddssticka
 • 2,8 m (9 fot 2 tum) griptumsförberedd räckviddssticka
 • 3,0 m (9 fot 10 tum) räckviddssticka

HYDRAULISKT SYSTEM

 • Backventiler för bom- och sticksänkning
 • Medeltrycksledning
 • Högtrycksledning
 • Ledningar för redskapsfäste

TRYGGHET OCH SÄKERHET

 • Svänglarm
 • Inspektionsbelysning

CAT-TEKNIK

 • VisionLink Productivity

UNDERREDE OCH RAMVERK

 • 500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 500 mm (20 tum) bandplattor av trekamstyp med gummidyna
 • 500 mm (20 tum) gummibandplattor
 • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 600 mm (24 tum) gummibandplattor
 • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 770 mm (30 tum) bandplattor av trekamstyp
 • 2 500 mm (8 fot 2 tum) blad
 • 2 600 mm (8 fot 6 tum) blad
 • 2 700 mm (8 fot 10 tum) blad

Jämför 315 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

315 GC Hydraulgrävmaskin

315 GC Hydraulgrävmaskin

Se aktuella erbjudanden för  315 GC

Visa fler erbjudanden