16M3

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Väghyveln 16M3 kommer att ha en direkt inverkan på gruvarbetsplatsens produktivitet och kostnader. Transportvägen är antingen gruvans största tillgång eller största belastning. När transportvägarna hålls i bästa skick håller lastbilarna längre och går snabbare. Bra vägförhållanden är viktiga för att förlänga lastbilens livslängd och minskar underhållet, sänker bränslekostnaderna och minskar skador på däcken, och tack vare det förbättras cykeltiderna och mer malm produceras till en lägre kostnad. 16M3 är idealisk för:

 • Liten till medelstor gruvverksamhet med 150 tons eller mindre transporttruckar.
 • Som ett komplement till en maskinpark med väghyvlar i storlek med 24M i stora gruvanläggningar där ytterligare mångsidighet krävs för dikning och vallbyggnad och -rengöring, underhåll av sekundära smalare vägar eller arbete i sluttningar.
16M3 har funktioner som ger stora fördelar för kostnadsminskning, drifttid och prestandaförbättringar såväl som förbättrad säkerhet.

Motor

Enheter:
Baseffekt (1a växeln) – netto 290.0 HP 216.0 kW Less
Motormodell Cat® C13 ACERT™ VHP Cat® C13 ACERT™ VHP Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 6.2 tum 157.0 mm Less
Varvtal vid nominell effekt 2 000 varv/min 2 000 varv/min Less
Effektsänkningshöjd: Motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) NaN fot NaN m Less
Effektsänkningshöjd: Motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) NaN fot NaN m Less
Effektsänkningshöjd: Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4) NaN fot NaN m Less
Emissioner (1) U.S. EPA (Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 [Tier 4 Final]) U.S. EPA (Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 [Tier 4 Final]) Less
Emissioner (2) Emissionsnormer motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) – beroende på emissionsnormerna för ett visst land Emissionsnormer motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) – beroende på emissionsnormerna för ett visst land Less
Emissioner (3) Emissionsnormer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – beroende på emissionsnormerna för ett visst land Emissionsnormer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – beroende på emissionsnormerna för ett visst land Less
Grundeffekt (1:a växeln) – netto (metriskt) 294.0 HP 216.0 kW Less
Maximalt vridmoment ISO 9249: Motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) NaN lb/fot NaN N·m Less
Maximalt vridmoment ISO 9249: Motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) NaN lb/fot NaN N·m Less
Maximalt vridmoment ISO 9249: Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4) NaN lb/fot NaN N·m Less
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 450 varv/min 1 450 varv/min Less
Standard – fläktvarvtal – minimalt 550 varv/min 550 varv/min Less
Standard – kapacitet vid omgivningstemperatur 122.0 °F 50.0 °C Less
VHP-område – netto 216-259 kW (290-348 hp) 216-259 kW (290-348 hp) Less
VHP-område – netto (metriskt) 216-259 kW (294-353 hp) 216-259 kW (294-353 hp) Less
Vridmomentökning: Motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 39 % 39 % Less
Vridmomentökning: Motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 39 % 39 % Less
Vridmomentökning: Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4) 43 % 43 % Less
Optimerat VHP-område – netto 216-259 kW (290-348 hp) 216-259 kW (290-348 hp) Less
Slagvolym 763.0 tum³ 12.5 l Less
Antal cylindrar 6 6 Less

Kraftöverföring

Framåt-/bakåtväxlar 8 framåt/6 bakåt 8 framåt/6 bakåt Less
Transmission Direktdrivning, powershift, motroterande Direktdrivning, powershift, motroterande Less
Bromsar – färdbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja Less
Bromsar – nödbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja Less
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less

Drivlina

Bromsar – Dynamiskt bromsvridmoment per hjul NaN lb/fot NaN N·m Less

Hydraulsystem

Kretstyp Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Less
Pumptyp Variabel kolv Variabel kolv Less
Maximalt systemtryck NaN psi NaN kPa Less
Standbytryck 856.0 psi NaN kPa Less
Anmärkning *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min. *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min. Less
Pumpprestanda* 74.0 gal/min 280.0 l/min Less

Driftspecifikationer

Articulation Angle - Left/Right 20° 20° Less
Bakåt 1-a 2.2 mile/h 3.6 km/tim Less
Bakåt – 2:a växeln 4.1 mile/h 6.6 km/tim Less
Bakåt – 3:e 6.0 mile/h 9.7 km/tim Less
Bakåt – 4:e växeln 9.3 mile/h 15.0 km/tim Less
Bakåt – 5:e växeln 17.4 mile/h 28.0 km/tim Less
Bakåt – 6:e 25.3 mile/h 40.8 km/tim Less
Framåt 4e 7.6 mile/h 12.3 km/tim Less
Framåt – 1:a växeln 2.8 mile/h 4.5 km/tim Less
Framåt – 2:a 3.8 mile/h 6.1 km/tim Less
Framåt – 3:e växeln 5.5 mile/h 8.9 km/tim Less
Framåt – 5:e 11.8 mile/h 19.0 km/tim Less
Framåt – 6:e 16.0 mile/h 25.8 km/tim Less
Framåt – 7:e växeln 22.0 mile/h 35.5 km/tim Less
Framåt – 8:e växeln 32.1 mile/h 51.7 km/tim Less
Styrutslag – vänster/höger 47,5° 47,5° Less
Svängradie, framdäckens utsida 30.5 fot 9.3 m Less
Topphastighet - Framåt 32.1 mile/h 51.7 km/tim Less
Topphastighet – bakåt 25.4 mile/h 40.8 km/tim Less
Beräknat med högfriktions- och 23.5 R25 L-3-däck. Beräknat med högfriktions- och 23.5 R25 L-3-däck. Less

Rymduppgifter – service

Bränslevolym 131.0 gal (US) 496.0 l Less
DEF-tank 4.2 gal (US) 16.0 l Less
Hydraulsystem – tank 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Hydraulsystem – totalt 38.6 gal (US) 146.0 l Less
Motorolja 9.5 gal (US) 36.0 l Less
Transm./diff./slutväxlar 34.0 gal (US) 98.5 l Less
Tandemhus (vardera) 34.0 gal (US) 129.0 l Less
Framhjulens spindellagerhus 0.24 gal (US) 0.9 l Less
Hus för svängbordsdrivning 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Servicepåfyllning

Kylsystem 18.5 gal (US) 70.0 l Less

Ram

Främre ramkonstruktion – tjocklek 0.6 tum 14.0 mm Less

Ramverk

Dragram – bredd 3.0 tum 76.0 mm Less
Dragram – höjd 8.0 tum 203.0 mm Less
Framaxel – hjullutning 18° vänster/17° höger 18° vänster/17° höger Less
Framaxel – höjd till centrum 26.4 tum 670.0 mm Less
Framaxel – total pendling per sida 35° 35° Less
Främre ramkonstruktion – bredd 14.0 tum 356.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – höjd 18.1 tum 460.0 mm Less
Svängbord – bladbalkens tjocklek 2.0 tum 50.0 mm Less
Svängbord – diameter 71.7 tum NaN mm Less

Tandemlådor

Sidewall Thickness - Inner 0.9 tum 22.0 mm Less
Tandempendling – fram, nedåt 25° 25° Less
Tandempendling – fram, uppåt 15° 15° Less
Tjocklek sidoväggar – yttre 0.9 tum 22.0 mm Less
Höjd 25.5 tum 648.0 mm Less
Bredd 9.3 tum 236.0 mm Less
Delning, drivkedja 2.5 tum 63.5 mm Less
Hjulaxelavstånd 72.5 tum NaN mm Less

Hyvelblad

Bladbredd 16.0 fot 4.9 m Less
Bågradie 16.3 tum 413.0 mm Less
Öppning 5.0 tum 126.0 mm Less
Bladdragkraft* – fordonets basbruttovikt NaN lb NaN kg Less
Bladdragkraft* – maximal bruttovikt NaN lb NaN kg Less
Bredd 16.0 fot 4.9 m Less
Cutting Edge - thickness 1.0 tum 25.0 mm Less
Nedåttryck – basmaskinens bruttovikt NaN lb NaN kg Less
Nedåttryck – maximal bruttovikt NaN lb NaN kg Less
Skärstål – bredd 8.0 tum 203.0 mm Less
Tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less
Ändstycke – bredd 6.0 tum 152.0 mm Less
Ändstål – tjocklek 0.75 tum 19.0 mm Less
*Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten. *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten. Less

Huvudblad

Höjd 31.0 tum 787.0 mm Less

Bladområde

Max. bladpositioneringsvinkel 65° 65° Less
Max. lyft ovanför marknivån 15.7 tum 400.0 mm Less
Maximalt skärdjup 18.5 tum 470.0 mm Less
Bladlutningsområde – bakåt Less
Bladlutningsområde – framåt 40° 40° Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 91.0 tum NaN mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 91.0 tum NaN mm Less
Moldboard Sideshift - Left 29.1 tum 740.0 mm Less
Moldboard Sideshift - Right 31.1 tum 790.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – höger 22.0 tum 560.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – vänster 27.2 tum 690.0 mm Less

Rivare

Rivdjup – maximalt 17.8 tum 452.0 mm Less
Ytrivararmhållare, avstånd – minimalt 17.5 tum 445.0 mm Less
Ytrivararmhållare, avstånd – maximalt 20.0 tum 500.0 mm Less
Rivararmhållare 7 7 Less
Genomträngningskraft NaN lb NaN kg Less
Lossbrytningskraft NaN lb NaN kg Less
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 63.4 tum NaN mm Less

Vikter

Arbetsvikt – typiskt utrustad NaN lb NaN kg Less

Vikter Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)*

Fordonsbruttovikt – bas**: framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – bas**: total NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: total NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: total NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt, bas**: bakaxel NaN lb NaN kg Less
Anmärkning (1) *För maskiner som inte är utrustade med Tier 4 Final-motor, dra av 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och total vikt. *För maskiner som inte är utrustade med Tier 4 Final-motor, dra av 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och total vikt. Less
Anmärkning (2) **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5 R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5 R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. Less

Mått (ungefärliga)

Bredd – bakhjulens utsida 134.3 tum NaN mm Less
Bredd – däckens centrumlinjer 106.4 tum NaN mm Less
Bredd – framdäckens utsida 134.3 tum NaN mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 140.0 tum NaN mm Less
Höjd till cylindrarnas överkant 121.6 tum NaN mm Less
Höjd till hyttens överkant 146.4 tum NaN mm Less
Höjd – framaxelns centrum 28.9 tum 733.0 mm Less
Längd – framaxel till hyvelblad 120.7 tum NaN mm Less
Längd – framaxel till tandemlådans mitt 290.0 tum NaN mm Less
Längd – framdäck till maskinens bakre ände (inklusive bogserkrok) 417.0 tum NaN mm Less
Längd – mellan tandemaxlar 72.5 tum NaN mm Less
Längd – motvikt till rivare 474.4 tum NaN mm Less
Markfrigång vid bakaxel 15.6 tum 396.0 mm Less

Standarder

Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Ljud ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 Less
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 Less
Styrning ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Normer

Den dynamiska yttre ljudnivån är 109 dB(A) för steg IV-certifierade konfigurationer och 109 dB(A) för maskiner med emissionsnivåer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) uppmätt enligt de dynamiska testprocedurerna som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinen var utrustad med ett ljuddämpningssystem. Den dynamiska yttre ljudnivån är 109 dB(A) för steg IV-certifierade konfigurationer och 109 dB(A) för maskiner med emissionsnivåer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) uppmätt enligt de dynamiska testprocedurerna som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinen var utrustad med ett ljuddämpningssystem. Less
Den dynamiska ljudnivån för föraren är 71 dB(A) för steg IV-certifierade konfigurationer och 72 dB(A) för maskiner med emissionsnivåer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) uppmätt enligt de dynamiska testprocedurerna som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal, med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Maskinen var utrustad med ett ljuddämpningssystem. Den dynamiska ljudnivån för föraren är 71 dB(A) för steg IV-certifierade konfigurationer och 72 dB(A) för maskiner med emissionsnivåer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) uppmätt enligt de dynamiska testprocedurerna som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal, med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Maskinen var utrustad med ett ljuddämpningssystem. Less

Tillvalsalternativ för däck

Hjulgrupp: 19.5×25 MP (1) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Less
Hjulgrupp: 19.5×25 MP (2) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Less
Hjulgrupp: 19.5×25 MP (3) Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Less
Hjulgrupp: 19.5×25 MP (4) Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Less
Hjulgrupp: 19.5×25 MP (5) Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Less

Variabel effekt Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final), Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) eller Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – metriskt

294.0 HP 216.0 kW Less
294.0 HP 216.0 kW Less
302.0 HP 222.0 kW Less
309.0 HP 227.0 kW Less
315.0 HP 232.0 kW Less
325.0 HP 239.0 kW Less
332.0 HP 244.0 kW Less
353.0 HP 259.0 kW Less
294.0 HP 216.0 kW Less
294.0 HP 216.0 kW Less
302.0 HP 222.0 kW Less

Variabel effekt Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final), Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) eller Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – netto

Växel: Bakåt – 1:a 290.0 HP 216.0 kW Less
Växel: Bakåt – 2:a 290.0 HP 216.0 kW Less
Växel: Bakåt – 3:e till 6:e 298.0 HP 222.0 kW Less
Växel: Framåt – 1:a 290.0 HP 216.0 kW Less
Växel: Framåt – 2:a 290.0 HP 216.0 kW Less
Växel: Framåt – 3:e 298.0 HP 222.0 kW Less
Växel: Framåt – 4:e 304.0 HP 227.0 kW Less
Växel: Framåt – 5:e 311.0 HP 232.0 kW Less
Växel: Framåt – 6:e 320.0 HP 239.0 kW Less
Växel: Framåt – 7:e 328.0 HP 244.0 kW Less
Växel: Framåt – 8:e 348.0 HP 259.0 kW Less

Minskning av driftskostnaderna

Hög mekanisk tillgänglighet är en av dina största frågor. 16M3 bidrar till att minska stilleståndstiden och driftskostnaderna genom förbättrade servicemöjligheter, bränsleekonomi och minskat underhåll. Viktiga komponenter har en modulär konstruktion, så de flesta kan tas bort och sättas tillbaka utan att detta påverkar andra komponenter.

 • Använd mindre bränsle – C13-motorn med ACERT™-teknik är optimerad för att vara så effektiv som möjligt utan att göra avkall på prestanda. Dessutom kan motorns ekonomiläge (ECO) aktiveras för att reglera högt tomgångsvarvtal och se till att motorn presterar så effektivt som möjligt med avseende på bränsleförbrukning med ytterligare bränslebesparingar.
 • Utvecklad för maximal produktivitet och livslängd – den främre ramens centrumförskjutningsdel är tillverkad av kraftiga gjutna ståldetaljer vilket ger bättre fördelning av belastningen på det här partiet med hög belastning för ökad hållbarhet. Den bakre ramkonstruktionen är förlängd för att ge enkel åtkomst till servicekomponenter i motorinkapslingen samt förbättra maskinens balans. Framaxelns styrcylinder har utformats för att förbättra hållbarheten och hydraulslangarna har dragits för att ge bättre tillförlitlighet.
 • Enkelt underhåll – Det modulära kylarpaketet ger enkel borttagning och installation av komponenter på kylsystemet, vilket minskar tiden för underhåll. Motorrumsluckorna ger fullständig och enkel åtkomst till motorn utan att hindras av eventuella stänger. Dessutom minskar längre underhållsintervall antalet servicearbeten och stilleståndstiden.
 • Skyddar din investering – OK to Start (OK för att starta) och övervakningssystem för kritiskt låg vätskenivå förhindrar att viktiga komponenter skadas vid låga vätskenivåer. All information finns tillgänglig via informationsdisplayen i hytten och diagnostikkoder loggas.

Bättre prestanda och förarkomfort

Du mäter lönsamhet genom det du producerar – och ju mer kostnadseffektivt du gör det, desto mer framgångsrik är du. Medan borrar, slängskopor, lastare och transporttruckar ansvarar för att producera malm, har väghyvlar en direkt inverkan på hur produktivt dessa maskiner kan fungera – särskilt i sin roll inom underhåll av transportvägar.

 • Maskinbalans – den extra vikten tillsammans med justerad viktbalans ger förbättrade prestanda för 16M3 genom att förbättra dragkraften och möjligheten att hålla körhastigheten, särskilt vid transport av en stor last.
 • Enkel, förarvänlig emissionsteknik – 16M3 finns med tre versioner av C13-motorn med ACERT™-teknik. En uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) och kommer att krävas för försäljning i länder med högre krav. De andra alternativen kan uppfylla emissionsnormerna enligt Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) eller Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) och finns tillgängliga för försäljning i mindre reglerade eller icke-reglerade länder, beroende på emissionsnormerna för ett visst land. Tekniken för minskning av emissioner på väghyveln 16M3 är utformad för att vara transparent, utan att någon åtgärd krävs från föraren.
 • Komfort och kontroll – Informationsdisplayen med flera färger och pekskärm är förarens gränssnitt för övervakning av maskinens prestanda, ett bekvämt sätt att ändra maskinparametrarna så att prestanda anpassas efter det aktuella arbetet och ge åtkomst till serviceinformation för inledande felsökning.
 • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen – Cat Product Link™ Elite är helt integrerat i din maskin och gör att du inte behöver gissa när det gäller hantering av utrustningen. Enkel åtkomst till aktuell information såsom maskinplacering, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder via det nätbaserade användargränssnittet VisionLink® hjälper dig att effektivt hantera din maskinpark och sänka driftskostnaderna.

Säkerhet

Din personals säkerhet är högsta prioritet, och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att uppfylla säkerhetsmålen. Caterpillar tar hänsyn till säkerheten för alla i, på eller runt Cat-utrustningen när vi utvecklar nya produkter eller förbättrar säkerheten på befintliga produkter. 16M3 har ett flertal säkerhetsfunktioner, däribland:

 • Åtkomst till tandem
 • Bakåtriktad kamera
 • Indikation för säkerhetsbälte
 • Arbetsplattform – tillval
 • Serviceplattform – tillval
 • Förberedd för brandbekämpningssystem – tillval

Återförsäljarsupport hela vägen

Din lokala Cat-återförsäljare strävar efter att hjälpa dig att lyckas genom att säkerställa att du har rätt maskin för jobbet och tillgång till reservdelar och mångsidiga arbetsredskap.

16M3 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ
 • Justerbart elektriskt armstöd
 • Ställbart handledsstöd
 • Luftkonditionering med värmare
 • Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge
 • Kontrollampa för centerskiftens låsbult
 • Klädkrok
 • Mugghållare
 • Display, digital visning av hastighet och växel
 • Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare
 • Mätare (analoga) i hytten (bränsle, ramstyrning, kylvätsketemperatur, varvtal och hydrauloljans temperatur)
 • Mätare, maskinnivå
 • Informationsdisplay med pekskärm
 • Joystickväxling
 • Joystick, hydrauliska redskapsreglage, styrning, transmission
 • Stegar, hytt, vänster och höger sida
 • Belysning, vänster och höger sidoljus
 • Belysning, nattetid i hytten
 • Mätare, timme, digital
 • Speglar, inre backspegel, vidvinkel
 • Eluttag, 12 V
 • Radioförberedd, underhållning
 • ROPS-hytt, ljudisolerad till mindre än 73 dB(A) ISO 6394 (70 % fläkthastighet)
 • Förarstol, tygklädd, komfortluftfjädring
 • Förvaringsutrymme
 • Varvtalsreglage, elektroniskt

DRIVLINA
 • Luftrenare, tvåstegs, av torr typ med radialtätning med serviceindikator via Messenger, automatisk dammejektor
 • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
 • Automatisk differentialspärr
 • Serpentinrem, automatisk spännare
 • Bromsslitageindikator
 • Bromsar, skivor i olja, fyra hjul, hydrauliska
 • Jämn kraft till marken
 • Övervakningssystem för kritiskt låg vätskenivå
 • Differential, låsning/upplåsning
 • Avtappning, motorolja, hög hastighet
 • Elektroniskt skydd mot övervarvning
 • Motorns ECO-läge: Emissionsnormer motsvarande Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) och Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2)
 • Motor, kompressionsbroms
 • Eterstarthjälp
 • Bränsletank, snabbpåfyllning, marknivå
 • Bränsle-/vattenavskiljare
 • Hydraulisk behovsstyrd fläkt
 • Ljuddämpare, under huven (Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3)
 • OK-to-Start (OK att starta)
 • Optimerat VHP
 • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld
 • Luftningspump, bränsle
 • Bakaxel, modulär
 • Avtappning för avlagringar, bränsletank
 • Tre versioner av C13-motorn med ACERT-teknik. En uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) och krävs för försäljning i länder med högre krav. De andra alternativen kan uppfylla emissionsnormer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) eller Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) och finns tillgängliga för mindre reglerade eller icke-reglerade länder, beroende på emissionsnormerna för ett visst land.
 • Transmission, 8F/6B, Powershift,
 • VIMS, ingen telematik

ELSYSTEM
 • Generator, 150 A, tätad
 • Batterier, underhållsfria, hög kapacitet, 1 400 CCA
 • Brytarpanel
 • Elsystem, 24 V
 • Belysning: broms, backning, takmonterad för vägkörning, stopp och bakljus (lysdiod), främre arbetsbelysning
 • Product Link
 • Startmotor, elektrisk, extra kraftig

SÄKERHET
 • Backvarningssignal
 • Motoravstängning från marknivå
 • Hammare (nödutgång)
 • Signalhorn, elektriskt
 • Låsning, hydraulredskap för transportkörning på väg
 • Övervakningssystem för förarnärvaro
 • Lack, reflexdämpande – ovanpå främre ram, bakre inbyggnad och rivarcylindrar
 • Backkamera
 • Indikator för säkerhetsbälte
 • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
 • Nödstyrningssystem
 • Fönster, laminerat glas: – Fast vindruta med intervalltorkare – Dörr med intervalltorkare (2)
 • Fönster, härdat glas: – Vänster och höger sidotorkare – Bakre med intervalltorkare

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Bladhållare med 3 bultar
 • AccuGrade ARO
 • Ackumulatorer, bladlyftning
 • Bromsackumulatorer, dubbelt certifierade
 • Cats tvärfallshöjdkontroll
 • Reservdelsbok på CD-ROM
 • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
 • Skärstål, svängda DH-2 stål: – 203 mm × 25 mm (8 tum × 1 tum) – 19 mm (3/4 tum) fästbultar
 • Luckor (fyra), motorrum (två vänster, två höger), låsbara
 • Luckor, två för service, vänster och höger sida
 • Dragstång – sex styrbackar med utbytbara slitskenor
 • Ändstål, 16 mm (5/8 tum) DH-2-stål, 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
 • Snabbtankning av bränsle, 567,8 l/min (150 gpm)
 • Vätskekontroll
 • Ram, ledad, med säkerhetslåsning
 • Hydraulik, lastavkännande
 • Bränsletank i metall, 496 l (131 gal)
 • DCM slitskenor i metall
 • Modulärt kylsystem
 • Hyvelblad: – 4 880 mm × 787 mm × 25 mm (16 fot × 31 tum × 1 tum) – Hydraulisk sidoförflyttning och tippning
 • Kylare, två luckor för rengöring
 • Bakre stötfångare
 • Bakre tandemfotsteg och ledstänger
 • S∙O∙S-portar: motor, hydraulik, transmission, kylvätska
 • Tandemgångbord
 • Övre justering cirkelslitskenor
 • Bogserkrok (ej tillgänglig med rivare)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL
 • Partiell tolerans för däck på 597 mm × 609,6 mm (23,5 tum × 24 tum) fälgar i flera delar ingår i maskinens grundpris och -vikt

VÄTSKOR
 • Långtidsverkande kylvätska ned till -35 ºC (-31 ºF)

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR
 • 4,9 m (16 fot) blad med skärstål 203 mm × 25 mm (8 tum × 1 tum)

16M3 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ
 • Signalhorn, luft
 • Komfortpaket
 • Uppvärmd dörr
 • Speglar, god sikt
 • Speglar, yttre uppvärmda 24 V
 • Speglar, monterade på utsidan
 • Förarstol, uppvärmd
 • Förarstol, uppvärmd/ventilerad
 • Plattform och stegar för rengöring av fönster vänster och höger sida

DRIVLINA
 • Transmission, automatväxling

SKYDDSANORDNINGAR
 • Splitterskydd
 • Skydd, framaxelcylinder
 • Bakre stänkskärmar
 • Ljuddämpning, motorinkapsling och transmission
 • Transmissionsskydd

ELSYSTEM
 • Lampa, lysdiod, blinkande varningsljus
 • Belysning, fram, LED
 • Belysning, strålkastare, helljus
 • Belysning, strålkastare, halvljus
 • Fäste, för varningsljus
 • Servicelampor
 • Arbetsbelysning, halogen
 • Arbetsbelysning, LED

SÄKERHET
 • Extra skärm för bakåtriktad kamera
 • Förbättrad plattform
 • Förberedd för brandbekämpningssystem
 • Nyckel för maskinsäkerhetssystem
 • Plattform för serviceåtkomst

ANDRA TILLBEHÖR
 • Autosmörjning, Centro-matic
 • Autosmörjning, förbättrad rivare
 • Styrning, blad, variabelt flytläge
 • Kylvätskevärmare, 120 V
 • Kylvätskevärmare, 240 V
 • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler bas+1
 • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler bas+5
 • Product Link Elite, dubbel
 • Fälg, 495,3 mm × 635 mm (19,5 tum × 25 tum) MP (reserv)
 • Väder, Cold Plus-paket

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR
 • 4,9 m (16 fot) blad med plant skärstål 254 mm × 35 mm (10 × 1 3/8 tum)
 • Tryckblock, motvikt
 • Rivare, bak
 • Tand, rivare

VÄTSKOR
 • Kylvätska, -51 °C (-60 °F)