16M3

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Väghyveln 16M3 kommer att ha en direkt inverkan på gruvarbetsplatsens produktivitet och kostnader. Transportvägen är antingen gruvans största tillgång eller största belastning. När transportvägarna hålls i bästa skick håller lastbilarna längre och går snabbare. Bra vägförhållanden är viktiga för att förlänga lastbilens livslängd och minskar underhållet, sänker bränslekostnaderna och minskar skador på däcken, och tack vare det förbättras cykeltiderna och mer malm produceras till en lägre kostnad. 16M3 är idealisk för:

  • Liten till medelstor gruvverksamhet med 150 tons eller mindre transporttruckar.
  • Som ett komplement till en maskinpark med väghyvlar i storlek med 24M i stora gruvanläggningar där ytterligare mångsidighet krävs för dikning och vallbyggnad och -rengöring, underhåll av sekundära smalare vägar eller arbete i sluttningar.
16M3 har funktioner som ger stora fördelar för kostnadsminskning, drifttid och prestandaförbättringar såväl som förbättrad säkerhet.

Motor

Enheter:
Baseffekt (1a växeln) – netto 290.0 HP 216.0 kW Less
Motormodell Cat® C13 ACERT™ VHP Cat® C13 ACERT™ VHP Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 6.2 tum 157.0 mm Less
Varvtal vid nominell effekt 2 000 varv/min 2 000 varv/min Less
Effektsänkningshöjd: Motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) NaN fot NaN m Less
Effektsänkningshöjd: Motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) NaN fot NaN m Less
Effektsänkningshöjd: Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4) NaN fot NaN m Less
Emissioner (1) U.S. EPA (Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 [Tier 4 Final]) U.S. EPA (Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 [Tier 4 Final]) Less
Emissioner (2) Emissionsnormer motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) – beroende på emissionsnormerna för ett visst land Emissionsnormer motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) – beroende på emissionsnormerna för ett visst land Less
Emissioner (3) Emissionsnormer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – beroende på emissionsnormerna för ett visst land Emissionsnormer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – beroende på emissionsnormerna för ett visst land Less
Grundeffekt (1:a växeln) – netto (metriskt) 294.0 HP 216.0 kW Less
Maximalt vridmoment ISO 9249: Motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) NaN lb/fot NaN N·m Less
Maximalt vridmoment ISO 9249: Motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) NaN lb/fot NaN N·m Less
Maximalt vridmoment ISO 9249: Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4) NaN lb/fot NaN N·m Less
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 450 varv/min 1 450 varv/min Less
Standard – fläktvarvtal – minimalt 550 varv/min 550 varv/min Less
Standard – kapacitet vid omgivningstemperatur 122.0 °F 50.0 °C Less
VHP-område – netto 216-259 kW (290-348 hp) 216-259 kW (290-348 hp) Less
VHP-område – netto (metriskt) 216-259 kW (294-353 hp) 216-259 kW (294-353 hp) Less
Vridmomentökning: Motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 39 % 39 % Less
Vridmomentökning: Motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 39 % 39 % Less
Vridmomentökning: Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4) 43 % 43 % Less
Optimerat VHP-område – netto 216-259 kW (290-348 hp) 216-259 kW (290-348 hp) Less
Slagvolym 763.0 tum³ 12.5 l Less
Antal cylindrar 6 6 Less

Drivlina

Framåt-/bakåtväxlar 8 framåt/6 bakåt 8 framåt/6 bakåt Less
Transmission Direktdrivning, powershift, motroterande Direktdrivning, powershift, motroterande Less
Bromsar – Dynamiskt bromsvridmoment per hjul NaN lb/fot NaN N·m Less
Bromsar – färdbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja Less
Bromsar – nödbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja Less
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less

Hydraulsystem

Kretstyp Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Less
Pumptyp Variabel kolv Variabel kolv Less
Maximalt systemtryck NaN psi NaN kPa Less
Standbytryck 856.0 psi NaN kPa Less
Anmärkning *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min. *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min. Less
Pumpprestanda* 74.0 gal/min 280.0 l/min Less

Arbetsspecifikationer

Bakåt 1-a 2.2 mile/h 3.6 km/tim Less
Bakåt – 3:e 6.0 mile/h 9.7 km/tim Less
Bakåt – 4:e växeln 9.3 mile/h 15.0 km/tim Less
Bakåt – 6:e 25.3 mile/h 40.8 km/tim Less
Framåt 4e 7.6 mile/h 12.3 km/tim Less
Framåt – 2:a 3.8 mile/h 6.1 km/tim Less
Framåt – 5:e 11.8 mile/h 19.0 km/tim Less
Framåt – 6:e 16.0 mile/h 25.8 km/tim Less
Framåt –1:a 2.8 mile/h 4.5 km/tim Less
Styrutslag – vänster/höger 47,5° 47,5° Less
Topphastighet - Framåt 32.1 mile/h 51.7 km/tim Less

Driftspecifikationer

Articulation Angle - Left/Right 20° 20° Less
Bakåt – 2:a växeln 4.1 mile/h 6.6 km/tim Less
Bakåt – 5:e växeln 17.4 mile/h 28.0 km/tim Less
Framåt – 3:e växeln 5.5 mile/h 8.9 km/tim Less
Framåt – 7:e växeln 22.0 mile/h 35.5 km/tim Less
Framåt – 8:e växeln 32.1 mile/h 51.7 km/tim Less
Svängradie, framdäckens utsida 30.5 fot 9.3 m Less
Topphastighet – bakåt 25.4 mile/h 40.8 km/tim Less
Anmärkning Beräknat med högfriktions- och 23.5 R25 L-3-däck. Beräknat med högfriktions- och 23.5 R25 L-3-däck. Less

Rymduppgifter – service

Bränslevolym 131.0 gal (US) 496.0 l Less
DEF-tank 4.2 gal (US) 16.0 l Less
Hydraulsystem – tank 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Framhjulens spindellagerhus 0.24 gal (US) 0.9 l Less

Rymduppgifter

Kylsystem 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Hydraulsystem – totalt 38.6 gal (US) 146.0 l Less
Motorolja 9.5 gal (US) 36.0 l Less
Transm./diff./slutväxlar 34.0 gal (US) 98.5 l Less
Tandemhus (vardera) 34.0 gal (US) 129.0 l Less

Rymduppgifter - service

Svängbordsdrivningshus 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Ram

Dragram – höjd 8.0 tum 203.0 mm Less
Framaxel – höjd till centrum 26.4 tum 670.0 mm Less
Framaxel – total pendling per sida 35° 35° Less
Främre ramkonstruktion – bredd 14.0 tum 356.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – tjocklek 0.6 tum 14.0 mm Less

Ramverk

Dragram – bredd 3.0 tum 76.0 mm Less
Framaxel – hjullutning 18° vänster/17° höger 18° vänster/17° höger Less
Främre ramkonstruktion – höjd 18.1 tum 460.0 mm Less
Svängbord – bladbalkens tjocklek 2.0 tum 50.0 mm Less
Svängbord – diameter 71.7 tum NaN mm Less

Hyvelblad

Bladbredd 16.0 fot 4.9 m Less
Bladdragkraft* – fordonets basbruttovikt NaN lb NaN kg Less
Bladdragkraft* – maximal bruttovikt NaN lb NaN kg Less
Nedåttryck – basmaskinens bruttovikt NaN lb NaN kg Less
Nedåttryck – maximal bruttovikt NaN lb NaN kg Less
Tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less
Ändstål – tjocklek 0.75 tum 19.0 mm Less
Anmärkning *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten. *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten. Less

Huvudblad

Bågradie 16.3 tum 413.0 mm Less
Öppning 5.0 tum 126.0 mm Less
Cutting Edge - thickness 1.0 tum 25.0 mm Less
Skärstål – bredd 8.0 tum 203.0 mm Less
Ändstycke – bredd 6.0 tum 152.0 mm Less

Bladområde

Max. bladpositioneringsvinkel 65° 65° Less
Max. lyft ovanför marknivån 15.7 tum 400.0 mm Less
Maximalt skärdjup 18.5 tum 470.0 mm Less
Bladlutningsområde – bakåt Less
Bladlutningsområde – framåt 40° 40° Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 91.0 tum NaN mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 91.0 tum NaN mm Less
Moldboard Sideshift - Left 29.1 tum 740.0 mm Less
Moldboard Sideshift - Right 31.1 tum 790.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – höger 22.0 tum 560.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – vänster 27.2 tum 690.0 mm Less

Rivare

Rivdjup – maximalt 17.8 tum 452.0 mm Less
Ytrivararmhållare, avstånd – minimalt 17.5 tum 445.0 mm Less
Ytrivararmhållare, avstånd – maximalt 20.0 tum 500.0 mm Less
Rivararmhållare 7 7 Less
Genomträngningskraft NaN lb NaN kg Less
Lossbrytningskraft NaN lb NaN kg Less
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 63.4 tum NaN mm Less

Vikter

Arbetsvikt – typiskt utrustad NaN lb NaN kg Less

Mått (ungefärliga)

Bredd – bakhjulens utsida 134.3 tum NaN mm Less
Bredd – däckens centrumlinjer 106.4 tum NaN mm Less
Bredd – framdäckens utsida 134.3 tum NaN mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 140.0 tum NaN mm Less
Höjd till cylindrarnas överkant 121.6 tum NaN mm Less
Höjd till hyttens överkant 146.4 tum NaN mm Less
Höjd – framaxelns centrum 28.9 tum 733.0 mm Less
Längd – framaxel till hyvelblad 120.7 tum NaN mm Less
Längd – framaxel till tandemlådans mitt 290.0 tum NaN mm Less
Längd – framdäck till maskinens bakre ände (inklusive bogserkrok) 417.0 tum NaN mm Less
Längd – mellan tandemaxlar 72.5 tum NaN mm Less
Längd – motvikt till rivare 474.4 tum NaN mm Less
Markfrigång vid bakaxel 15.6 tum 396.0 mm Less

Normer

Ljud ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 Less
Anmärkning (1) Den dynamiska yttre ljudnivån är 109 dB(A) för steg IV-certifierade konfigurationer och 109 dB(A) för maskiner med emissionsnivåer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) uppmätt enligt de dynamiska testprocedurerna som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinen var utrustad med ett ljuddämpningssystem. Den dynamiska yttre ljudnivån är 109 dB(A) för steg IV-certifierade konfigurationer och 109 dB(A) för maskiner med emissionsnivåer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) uppmätt enligt de dynamiska testprocedurerna som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinen var utrustad med ett ljuddämpningssystem. Less
Anmärkning (2) Den dynamiska ljudnivån för föraren är 71 dB(A) för steg IV-certifierade konfigurationer och 72 dB(A) för maskiner med emissionsnivåer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) uppmätt enligt de dynamiska testprocedurerna som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal, med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Maskinen var utrustad med ett ljuddämpningssystem. Den dynamiska ljudnivån för föraren är 71 dB(A) för steg IV-certifierade konfigurationer och 72 dB(A) för maskiner med emissionsnivåer motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) uppmätt enligt de dynamiska testprocedurerna som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala varvtal, med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Maskinen var utrustad med ett ljuddämpningssystem. Less

Standarder

Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 Less
Styrning ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Vikter Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)*

Anmärkning (1) *För maskiner som inte är utrustade med Tier 4 Final-motor, dra av 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och total vikt. *För maskiner som inte är utrustade med Tier 4 Final-motor, dra av 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och total vikt. Less
Anmärkning (2) **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5 R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5 R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. Less
Fordonsbruttovikt – bas**: framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – bas**: total NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: total NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: bakaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: framaxel NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: total NaN lb NaN kg Less
Fordonsbruttovikt, bas**: bakaxel NaN lb NaN kg Less

Tandemlådor

Bredd 16.0 fot 4.9 m Less
Höjd 31.0 tum 787.0 mm Less
Sidewall Thickness - Inner 0.9 tum 22.0 mm Less
Tandempendling – fram, nedåt 25° 25° Less
Tandempendling – fram, uppåt 15° 15° Less
Tjocklek sidoväggar – yttre 0.9 tum 22.0 mm Less
Höjd 25.5 tum 648.0 mm Less
Bredd 9.3 tum 236.0 mm Less
Delning, drivkedja 2.5 tum 63.5 mm Less
Hjulaxelavstånd 72.5 tum NaN mm Less

Variabel effekt Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final), Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) eller Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – metriskt

Växel: Bakåt – 1:a 290.0 HP 216.0 kW Less
Växel: Bakåt – 2:a 290.0 HP 216.0 kW Less
Växel: Bakåt – 3:e till 6:e 298.0 HP 222.0 kW Less
Växel: Framåt – 1:a 290.0 HP 216.0 kW Less
Växel: Framåt – 2:a 290.0 HP 216.0 kW Less
Växel: Framåt – 3:e 298.0 HP 222.0 kW Less
Växel: Framåt – 4:e 304.0 HP 227.0 kW Less
Växel: Framåt – 5:e 311.0 HP 232.0 kW Less
Växel: Framåt – 6:e 320.0 HP 239.0 kW Less
Växel: Framåt – 7:e 328.0 HP 244.0 kW Less
Växel: Framåt – 8:e 348.0 HP 259.0 kW Less
Växel – back 1:a 294.0 HP 216.0 kW Less
Växel – back 2:a 294.0 HP 216.0 kW Less
Växel – back 3:e–6:e 302.0 HP 222.0 kW Less
Växel – framåt 1:a 294.0 HP 216.0 kW Less
Växel – framåt 2:a 294.0 HP 216.0 kW Less
Växel – framåt 3:e 302.0 HP 222.0 kW Less
Växel – framåt 4:e 309.0 HP 227.0 kW Less
Växel – framåt 5:e 315.0 HP 232.0 kW Less
Växel – framåt 6:e 325.0 HP 239.0 kW Less
Växel – framåt 7:e 332.0 HP 244.0 kW Less
Växel – framåt 8:e 353.0 HP 259.0 kW Less

Tillvalsalternativ för däck

Hjulgrupp: 19.5×25 MP (1) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Less
Hjulgrupp: 19.5×25 MP (2) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Less
Hjulgrupp: 19.5×25 MP (3) Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Less
Hjulgrupp: 19.5×25 MP (4) Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Less
Hjulgrupp: 19.5×25 MP (5) Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Less