18M3

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Mer kraft, högre effektivitet, förbättrad emissionskontroll och ett bredare hyvelblad bidrar till att Cat® 18M3 kan anta utmaningarna vid gruvdrift. Tekniker hjälper föraren och arbetar för att minimera driftskostnaderna. Cats hållbarhet bidrar också till att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet.

Motor

Enheter:
Baseffekt (1:a växeln) – netto 304.0 HP 227.0 kW Less
Motormodell Cat® C13 ACERT™ VHP Cat® C13 ACERT™ VHP Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 6.2 tum 157.0 mm Less
Varvtal vid nominell effekt 2 000 varv/min 2 000 varv/min Less
Standard – kapacitet vid omgivningstemperatur 122.0 °F 50.0 °C Less
Grundeffekt (1:a växeln) – netto – metriskt 309.0 HP 227.0 kW Less
VHP-område – netto 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp) Less
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 1270.0 lb/fot 1721.0 N·m Less
Effektsänkningshöjd – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 12973.0 fot 3954.0 m Less
Effektsänkningshöjd – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 12176.0 fot 3711.0 m Less
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 1270.0 lb/fot 1721.0 N·m Less
Standard – fläktvarvtal – minimalt 550 varv/min 550 varv/min Less
Emissioner (1) U.S. EPA (Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 [Tier 4 Final]) U.S. EPA (Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 [Tier 4 Final]) Less
Vridmomentökning – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 40 % 40 % Less
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 1306.0 lb/fot 1771.0 N·m Less
Effektsänkningshöjd – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 12500.0 fot 3810.0 m Less
Vridmomentökning – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 38 % 38 % Less
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 450 varv/min 1 450 varv/min Less
Emissioner (2) Emissionsnormer motsvarande TIER 3/steg IIIa/Japan 2006 (Tier 3) Emissionsnormer motsvarande TIER 3/steg IIIa/Japan 2006 (Tier 3) Less
Vridmomentökning – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 38 % 38 % Less
VHP-område – netto – metriskt 227-266 kW (309-362 hp) 227-266 kW (309-362 hp) Less
Emissioner (3) Emissionsnormer motsvarande TIER 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) Emissionsnormer motsvarande TIER 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) Less
Optimerat VHP-område – netto 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp) Less
Slagvolym 763.0 tum³ 12.5 l Less
Antal cylindrar 6 6 Less

Drivlina

Framåt-/bakåtväxlar 8 framåt/6 bakåt 8 framåt/6 bakåt Less
Transmission Direktdrivning, powershift, motroterande Direktdrivning, powershift, motroterande Less
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less
Bromsar – dynamiskt bromsvridmoment per hjul 27069.27 lb/fot 36701.0 N·m Less
Bromsar – färdbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja Less
Bromsar – nödbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja Less

Hydraulsystem

Kretstyp Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Less
Pumptyp Variabel kolv Variabel kolv Less
Maximalt systemtryck 3590.0 psi 24750.0 kPa Less
Standbytryck 856.0 psi 5900.0 kPa Less
Pumpprestanda* 74.0 gal/min 280.0 l/min Less
Anmärkning *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min. *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min. Less

Driftspecifikationer

Framåt – 6:e växeln 16.0 mile/h 25.8 km/tim Less
Framåt – 2:a växeln 3.8 mile/h 6.1 km/tim Less
Framåt – 8:e växeln 32.1 mile/h 51.7 km/tim Less
Framåt – 5:e växeln 11.8 mile/h 19.0 km/tim Less
Bakåt – 3:e växeln 6.0 mile/h 9.7 km/tim Less
Svängradie – framdäckens utsida 30.5 fot 9.3 m Less
Framåt – 4:e växeln 7.6 mile/h 12.3 km/tim Less
Topphastighet – bakåt 25.3 mile/h 40.8 km/tim Less
Framåt – 7:e växeln 22.0 mile/h 35.5 km/tim Less
Styrvinkel – vänster/höger 20° 20° Less
Bakåt – 1:a växeln 2.2 mile/h 3.6 km/tim Less
Framåt – 3:e växeln 5.5 mile/h 8.9 km/tim Less
Bakåt – 4:e växeln 9.3 mile/h 15.0 km/tim Less
Framåt – 1:a växeln 2.8 mile/h 4.5 km/tim Less
Topphastighet – framåt 32.1 mile/h 51.7 km/tim Less
Bakåt – 6:e växeln 25.3 mile/h 40.8 km/tim Less
Styrutslag – vänster/höger 47,5° 47,5° Less
Bakåt – 2:a växeln 4.1 mile/h 6.6 km/tim Less
Bakåt – 5:e växeln 17.4 mile/h 28.0 km/tim Less
Anmärkning Beräknat med högfriktions- och 23.5R25 L-3-däck. Beräknat med högfriktions- och 23.5R25 L-3-däck. Less

Rymduppgifter – service

Bränslevolym 131.0 gal (US) 496.0 l Less
Kylsystem 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Hydraulsystem – tank 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Hydraulsystem – totalt 38.6 gal (US) 146.0 l Less
DEF-tank 4.2 gal (US) 16.0 l Less
Motorolja 9.5 gal (US) 36.0 l Less
Transmission – differential – slutväxlar 26.0 gal (US) 98.5 l Less
Tandemhus – vardera 34.0 gal (US) 129.0 l Less
Framhjulens spindellagerhus 0.24 gal (US) 0.9 l Less
Hus för svängbordsdrivning 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Ramverk

Främre ramkonstruktion – bredd 14.0 tum 356.0 mm Less
Framaxel – höjd till centrum 26.4 tum 670.0 mm Less
Svängbord – diameter 71.7 tum 1822.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – tjocklek 0.6 tum 14.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – höjd 18.1 tum 460.0 mm Less
Svängbord – bladbalkens tjocklek 2.0 tum 50.0 mm Less
Dragram – bredd 3.0 tum 76.0 mm Less
Framaxel – hjullutning 18° vänster/17° höger 18° vänster/17° höger Less
Framaxel – total pendling per sida 35° 35° Less
Dragram – höjd 8.0 tum 203.0 mm Less

Tandemlådor

Tjocklek sidoväggar – yttre 0.9 tum 22.0 mm Less
Tjocklek sidoväggar – inre 0.9 tum 22.0 mm Less
Tandempendling – fram, uppåt 15° 15° Less
Tandempendling – fram, nedåt 25° 25° Less
Höjd 25.5 tum 648.0 mm Less
Bredd 9.3 tum 236.0 mm Less
Delning, drivkedja 2.5 tum 63.5 mm Less
Hjulaxelavstånd 72.5 tum 1841.0 mm Less

Hyvelblad

Bladbredd 18.0 fot 5.5 m Less
Bågradie 16.3 tum 413.0 mm Less
Öppning 5.0 tum 126.0 mm Less
Nedåttryck – maximal bruttovikt 43861.0 lb 19895.0 kg Less
Bladdragkraft* – basbruttovikt 47216.0 lb 21417.0 kg Less
Bladdragkraft* – maximal bruttovikt 52878.0 lb 23985.0 kg Less
Ändstål – bredd 6.0 tum 152.0 mm Less
Nedåttryck – basbruttovikt 34008.0 lb 15426.0 kg Less
Skärkantens tjocklek 1.4 tum 35.0 mm Less
Tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less
Bredd 18.0 fot 5.5 m Less
Skärstålets bredd 10.0 tum 254.0 mm Less
Ändstål – tjocklek 0.75 tum 19.0 mm Less
Höjd 31.0 tum 787.0 mm Less
Anmärkning *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten. *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten. Less

Bladområde

Max. bladpositioneringsvinkel 65° 65° Less
Max. lyft ovanför marknivån 15.7 tum 400.0 mm Less
Maximalt skärdjup 18.5 tum 470.0 mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 103.0 tum 2605.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – höger 22.0 tum 560.0 mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 103.0 tum 2605.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – höger 31.1 tum 790.0 mm Less
Bladlutningsområde – bakåt Less
Sidoställning, hyvelblad – vänster 29.1 tum 740.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – vänster 27.2 tum 690.0 mm Less
Bladlutningsområde – framåt 40° 40° Less

Rivare

Ytrivararmhållare, avstånd – minimalt 17.5 tum 445.0 mm Less
Rivdjup – maximalt 17.8 tum 452.0 mm Less
Ytrivararmhållare, avstånd – maximalt 20.0 tum 500.0 mm Less
Rivararmhållare 7 7 Less
Genomträngningskraft 30311.0 lb 13749.0 kg Less
Lossbrytningskraft 43700.0 lb 19822.0 kg Less
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 63.4 tum 1610.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt – typiskt utrustad 74324.0 lb 33713.0 kg Less

Vikter Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)*

Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – bakaxel 53830.0 lb 24417.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas** – total 72298.0 lb 32794.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – bakaxel 58753.0 lb 26650.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – framaxel 26125.0 lb 11850.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – framaxel 20494.0 lb 9296.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas** – framaxel 19837.0 lb 8998.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – total 84877.0 lb 38500.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – totalt 74324.0 lb 33713.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas** – bakaxel 52461.0 lb 23796.0 kg Less
Anmärkning (2) **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. Less
Anmärkning (1) * Ej motor för emissionsnorm Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final): dra ifrån 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och totalvikten. * Ej motor för emissionsnorm Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final): dra ifrån 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och totalvikten. Less

Mått (ungefärliga)

Höjd – cylindrarnas överkant 122.6 tum 3115.0 mm Less
Bredd – bakdäckens utsida 134.3 tum 3411.0 mm Less
Höjd – avgasrör 141.1 tum 3584.0 mm Less
Längd – mellan tandemaxlar 72.5 tum 1841.0 mm Less
Längd – framaxel till tandemlådans mitt 290.0 tum 7365.0 mm Less
Bredd – däckens centrumlinjer 106.4 tum 2703.0 mm Less
Längd – framaxel till hyvelblad 120.7 tum 3066.0 mm Less
Längd – motvikt till rivare 474.4 tum 12051.0 mm Less
Höjd – framaxelns centrum 29.9 tum 760.0 mm Less
Bredd – framdäckens utsida 134.3 tum 3411.0 mm Less
Längd – framdäck till maskinens bakre ände – inklusive bogserkrok 417.0 tum 10593.0 mm Less
Höjd – hyttens överkant 147.5 tum 3746.0 mm Less
Markfrigång – bakaxel 16.7 tum 423.0 mm Less

Normer

Ljud ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 Less
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 Less
Bromsar ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011 Less
Styrning ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007 Less

Emissionsnormer (variabel effekt) motsvarande Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final), Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) eller Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – metriskt

Växel – framåt 1:a 309.0 HP 227.0 kW Less
Växel – framåt 2:a 309.0 HP 227.0 kW Less
Växel – back 2:a 309.0 HP 227.0 kW Less
Växel – framåt 4:e 325.0 HP 239.0 kW Less
Växel – framåt 6:e 341.0 HP 251.0 kW Less
Växel – framåt 5:e 332.0 HP 244.0 kW Less
Växel – framåt 8:e 362.0 HP 266.0 kW Less
Växel – back 1:a 309.0 HP 227.0 kW Less
Växel – framåt 3:e 315.0 HP 232.0 kW Less
Växel – framåt 7:e 347.0 HP 255.0 kW Less
Växel – back 3:e–6:e 315.0 HP 232.0 kW Less

Tillvalsalternativ för däck

Hjulgrupp – 19.5×25 MP (2) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Less
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (1) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Less
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (3) Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Less
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (4) Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Less
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (5) Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Less

Emissionsnormer (variabel effekt) motsvarande Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final), Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) eller Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – netto

Växel – framåt 4:e 321.0 HP 239.0 kW Less
Växel – back 2:a 304.0 HP 227.0 kW Less
Växel – framåt 1:a 304.0 HP 227.0 kW Less
Växel – back 3:e–6:e 311.0 HP 232.0 kW Less
Växel – framåt 3:e 311.0 HP 232.0 kW Less
Växel – framåt 5:e 327.0 HP 244.0 kW Less
Växel – framåt 7:e 342.0 HP 255.0 kW Less
Växel – framåt 2:a 304.0 HP 227.0 kW Less
Växel – back 1:a 304.0 HP 227.0 kW Less
Växel – framåt 6:e 337.0 HP 251.0 kW Less
Växel – framåt 8:e 357.0 HP 266.0 kW Less

BÄTTRE PRESTANDA OCH FÖRARKOMFORT

Du mäter lönsamhet genom det du producerar – och ju mer kostnadseffektivt du gör det, desto mer framgångsrik är du. Medan borrar, slängskopor, lastare och transporttruckar ansvarar för att producera malm, har väghyvlar en direkt inverkan på hur produktivt dessa maskiner kan fungera – särskilt i sin roll inom underhåll av transportvägar.

 • 18-fots hyvelblad - 18M3 inkluderar som standard ett 18-fots hyvelblad och ett rakt skärstål på 10 tum 1 3/8 tum, vilket gör att föraren kan öka täckningen med 12,5 % jämfört med ett 16-fots hyvelblad. Föraren kan även använda en mer aggressiv bladvinkel och ändå deponera strängen bort från däcken för att öka däckens livslängd. Att använda en mer aggressiv bladvinkel gör att belastningen på maskinen minskar samtidigt som körhastigheten kan hållas hög vilket ger bättre prestanda.
 • Effektnivåer och optimerad, variabel motoreffekt (VHP) för 18M3 - Jämfört med 16M3 har 18M3 i genomsnitt 5 % högre motoreffekt. Den extra kraften i kombination med 18-fots hyvelblad och rätt viktfördelning ger den bästa kombinationen av prestanda och täckning. Den optimerade, variabla motoreffekten (VHP) är utformad för att ge rätt mängd kraft i alla växlar för att effektivt utföra väghyvelns alla varierande tillämpningar och samtidigt skydda ramens och drivlinans komponenter.
 • Maskinens balans - Med en optimerad kombination av vikt och balans ger 18M3 förbättrad dragkraft och möjlighet att hålla körhastigheten uppe, framför allt när bladet är tungt belastat.
 • Enkel och förarvänlig emissionsteknik - 18M3 kan levereras med tre varianter av C13-motorn med ACERT™-teknik. En uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) som krävs för försäljning i länder med högre krav. De andra alternativen uppfyller emissionsnormerna motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) eller motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) beroende på emissionsnormerna för ett visst land. Tekniken för minskning av emissioner på väghyveln 18M3 är utformad för att vara transparent, utan att någon åtgärd krävs från föraren
 • Bakre rivare/ytrivare - Konstruerad för att snabbt och noggrant riva upp hårda material så att det blir lättare att flytta materialet med hyvelbladet. 18M3 levereras som standard med en rivare med tre armar och det går att lägga till ytterliga fyra stycken för ännu större mångsidighet.
 • Komfort och kontroll – Informationsdisplayen med flera färger och pekskärm är förarens gränssnitt för övervakning av maskinens prestanda och gör det enkelt att ändra maskinparametrarna så att prestanda anpassas efter det aktuella arbetet och ger åtkomst till serviceinformation för inledande felsökning.
 • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen – Cat Product Link™ Elite är helt integrerat i din maskin och gör att du inte behöver gissa när det gäller hantering av utrustningen. Enkel åtkomst till aktuell information såsom maskinplacering, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder via det nätbaserade användargränssnittet VisionLink® hjälper dig att effektivt hantera din maskinpark och sänka driftskostnaderna.

MINSKNING AV DRIFTSKOSTNADER

Hög mekanisk tillgänglighet är en av dina största frågor. 18M3 bidrar till att minska stilleståndstiden och driftskostnaderna genom förbättrade servicemöjligheter, bränsleekonomi och minskat underhåll. Viktiga komponenter har en modulär konstruktion, så de flesta kan tas bort och sättas tillbaka utan att detta påverkar andra komponenter.

 • Använder mindre bränsle - Motorns ekonomiläge (ECO) förbättrar bränsleekonomin genom att minska de höga tomgångsvarvtalet samtidigt som maskinens effekt bibehålls. ECO-läget reglerar det höga tomgångsvarvtalet (begränsas vid 1 900 varv/min i arbetsväxlar) vilket säkerställer att motorn presterar så effektivt som möjligt med avseende på bränsleförbrukningen. ECO-läget kan ge betydande bränslebesparingar framför allt vid tillämpningar som vanligen körs med lätt till måttlig belastning, på hög tomgång och vald växel mellan 3R till 5F.
 • Utvecklad för maximal produktivitet och livslängd – den främre ramens centrumförskjutningsdel är tillverkad av kraftiga gjutna ståldetaljer vilket ger bättre fördelning av belastningen på det här partiet med hög belastning, för ökad hållbarhet. Den bakre ramkonstruktionen är förlängd för att ge enkel åtkomst till servicekomponenter i motorinkapslingen samt förbättra maskinens balans. Framaxelns styrcylinder har utformats för att förbättra hållbarheten och hydraulslangarna har dragits för att ge bättre tillförlitlighet.
 • Framaxelskydd som standard - Skyddar framaxeln från stenar eller skräp som kan skada axeln eller dess komponenter.
 • Transmissionsskydd som standard - Ett skydd i stål mot skräp på marken.
 • Enkelt underhåll - Det modulära kylarpaketet ger enkel borttagning och installation av komponenter i kylsystemet vilket minskar tiden för service. Motorrumsluckorna ger fullständig och enkel åtkomst till motorn utan att hindras av eventuella stänger. Dessutom minskar längre underhållsintervall antalet servicearbeten och stilleståndstiden.
 • Skyddar din investering – OK to Start (OK för att starta) och övervakningssystem för kritiskt låg vätskenivå förhindrar att viktiga komponenter skadas vid låga vätskenivåer. All information finns tillgänglig via informationsdisplayen i hytten och diagnostikkoder loggas.

SÄKERHET

Din personals säkerhet är högsta prioritet, och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att uppfylla säkerhetsmålen. Caterpillar tar hänsyn till säkerheten för alla i, på eller runt Cat-utrustningen när vi utvecklar nya produkter eller förbättrar säkerheten på befintliga produkter. 18M3 har ett flertal säkerhetsfunktioner, däribland:

 • Åtkomst till gångbord
 • LED-belysning i serviceutrymme
 • Indikation för säkerhetsbälte
 • Förberedd för brandbekämpningssystem
 • Bakåtriktad kamera
 • Arbetsplattform - tillval
 • Serviceplattform - tillval

ÅTERFÖRSÄLJARSUPPORT HELA VÄGEN

Din lokala Cat-återförsäljare strävar efter att hjälpa dig att lyckas genom att säkerställa att du har rätt maskin för jobbet och tillgång till reservdelar och mångsidiga arbetsredskap.

18M3 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ
 • Elektriskt justerbart armstöd
 • Ställbart handledsstöd
 • Luftkonditionering med värmare
 • Signalhorn, luft
 • Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge
 • Kontrollampa för centerskiftens låsbult
 • Klädkrok
 • Mugghållare
 • Display, digital visning av hastighet och växel
 • Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare
 • Mätare (analoga) i hytten (bränsle, ramstyrning, motorns kylvätsketemperatur och varvtal samt hydrauloljetemperatur)
 • Mätare, maskinnivå
 • Informationsdisplay med pekskärm
 • Joystickväxling
 • Joystick, hydrauliska redskapsreglage, styrning, transmission
 • Stegar, hytt, vänster och höger sida
 • Belysning, vänster och höger sidoljus
 • Belysning, nattetid i hytten
 • Mätare, timme, digital
 • Speglar, inre backspegel, vidvinkel
 • Eluttag, 12 V
 • Radioförberedd, underhållning
 • ROPS-hytt, ljudisolerad till mindre än 73 dB(A) ISO 6394 (70 % fläkthastighet)
 • Förarstol, tygklädd, komfortluftfjädring
 • Förvaringsutrymme
 • Varvtalsreglage, elektroniskt

DRIVLINA
 • Luftrenare, tvåstegs, av torr typ med radialtätning med serviceindikator via Messenger, automatisk dammejektor
 • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
 • Automatisk differentialspärr
 • Serpentinrem, automatisk spännare
 • Bromsslitageindikator
 • Bromsar, skivor i olja, fyra hjul, hydrauliska
 • Jämn kraft ner i marken
 • Övervakningssystem för kritiskt låg vätskenivå
 • Differential, låsning/upplåsning
 • Avtappning, motorolja, hög hastighet
 • Elektroniskt skydd mot övervarvning
 • Motorns ECO-läge: Emissionsnormer motsvarande Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) och Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2)
 • Motor, kompressionsbroms
 • Eterstarthjälp
 • Bränsletank, snabbpåfyllning, marknivå
 • Bränsle-/vattenavskiljare
 • Hydraulisk behovsstyrd fläkt
 • Ljuddämpare, under huven (emissionsnormerna motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3))
 • OK-to-Start (OK att starta)
 • Optimerat VHP
 • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld
 • Luftningspump, bränsle
 • Bakaxel, modulär
 • Avtappning för avlagringar, bränsletank
 • Tre versioner av C13-motorn med ACERT-teknik. En uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) och krävs för försäljning i länder med högre krav. De andra alternativen uppfyller emissionsnormerna motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) eller Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3).
 • Transmission, 8F/6B, Powershift,
 • VIMS, ingen telematik

SKYDDSANORDNINGAR
 • Skydd, framaxelcylinder
 • Transmissionsskydd

ELSYSTEM
 • Generator, 150 A, tätad
 • Batterier, underhållsfria, hög kapacitet, 1 400 CCA
 • Brytarpanel
 • Elsystem, 24 V
 • Belysning: broms, backning, takmonterad för vägkörning, stopp och bakljus (lysdiod), främre arbetsbelysning
 • Product Link
 • Startmotor, elektrisk, extra kraftig

SÄKERHET
 • Backvarningssignal
 • Motoravstängning från marknivå
 • Hammare (nödutgång)
 • Signalhorn, elektriskt
 • Låsning, hydraulredskap för transportkörning på väg
 • Övervakningssystem för förarnärvaro
 • Lack, reflexdämpande – ovanpå främre ram, bakre huv och rivarcylindrar
 • Backkamera
 • Indikator för säkerhetsbälte
 • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
 • Nödstyrningssystem
 • Fönster, laminerat glas: – Fast vindruta med intervalltorkare – Dörr med intervalltorkare (två)
 • Fönster, härdat glas: – Vänster och höger sidotorkare – Bakre med intervalltorkare
 • Lampa, lysdiod, blinkande varningsljus
 • Belysning, fram, LED
 • Belysning, strålkastare, helljus
 • Belysning, strålkastare, halvljus
 • Fäste, för varningsljus
 • Servicelampor
 • Arbetsbelysning, halogen
 • Arbetsbelysning, LED

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Bladhållare med tre bultar
 • AccuGrade ARO
 • Ackumulatorer, bladlyftning
 • Bromsackumulatorer, dubbelt certifierade
 • Cats tvärfallshöjdkontroll
 • Reservdelsbok på CD-ROM
 • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
 • Skärstål, plana DH-2-stål: – 254 mm × 35 mm (10 tum × 1,4 tum) – 19 mm (3/4 tum) fästbultar
 • Luckor (fyra), motorrum (två vänster, två höger), låsbara
 • Luckor, två för service, vänster och höger sida
 • Dragstång – sex styrbackar med utbytbara slitskenor
 • Ändstål, 16 mm (5/8 tum) DH-2-stål, 19 mm (3/4 tum) fästbultar
 • Snabbtankning av bränsle, 567,8 l/min (150 gpm)
 • Vätskekontroll
 • Ram, ledad, med säkerhetslåsning
 • Hydraulik, lastavkännande
 • Bränsletank i metall, 496 l (131 gal)
 • DCM slitskenor i metall
 • Modulärt kylsystem
 • Hyvelblad: – 5,5 m × 787 mm × 25 mm (18 fot × 31 tum × 1 tum) – Hydraulisk sidoförflyttning och tippning
 • Kylare, två luckor för rengöring
 • Bakre stötfångare
 • Bakre tandemfotsteg och ledstänger
 • S·O·S-portar, motor, hydraulik, transmission, kylvätska
 • Tandemgångbord
 • Övre justering cirkelslitskenor
 • Förberedd för brandbekämpningssystem
 • Rivare, bak
 • Tryckblock, motvikt

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR
 • 5,5 m (18 fot) blad med plant skärstål 254 mm × 35 mm (10 tum × 1 3/8 tum)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL
 • Partiell tolerans för däck på 597 mm × 609,6 mm (23,5 tum × 24 tum) fälgar i flera delar ingår i maskinens grundpris och -vikt

VÄTSKOR
 • Långtidsverkande kylvätska ned till -35 ºC (-31 ºF)

18M3 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ
 • Komfortpaket
 • Uppvärmd dörr
 • Speglar, god sikt
 • Speglar, yttre uppvärmda 24 V
 • Speglar, monterade på utsidan
 • Förarstol, uppvärmd
 • Förarstol, uppvärmd/ventilerad
 • Plattform och stegar för rengöring av fönster vänster och höger sida

DRIVLINA
 • Transmission, automatväxling

SKYDDSANORDNINGAR
 • Splitterskydd
 • Bakre stänkskärmar
 • Ljuddämpning, motorinkapsling och transmission

SÄKERHET
 • Extra skärm för bakåtriktad kamera
 • Förbättrad plattform
 • Nyckel för maskinsäkerhetssystem
 • Plattform för serviceåtkomst

ANDRA TILLBEHÖR
 • Autosmörjning, Centro-matic
 • Autosmörjning, förbättrad rivare
 • Styrning, blad, variabelt flytläge
 • Kylvätskevärmare, 120 V
 • Kylvätskevärmare, 240 V
 • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler bas+1
 • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler bas+5
 • Product Link Elite, dubbel
 • Fälg, 495,3 mm × 635 mm (19,5 tum × 25 tum) MP (reserv)
 • Väder, Cold Plus-paket

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR
 • 5,5 m (18 fot) blad med svängt skärstål 203 mm × 25 mm (8 tum × 1 tum)
 • Tand, rivare

VÄTSKOR
 • Kylvätska, -51 °C (-60 °F)