< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Konstruerad för högsta prestanda, utformad för komfort, byggd för att hålla.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 1450.0 HP 1082.0 kW Less
Klassad effekt 1450.0 HP 1082.0 kW Less
Nettoeffekt – Cat 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Nettoeffekt (ISO 9249) 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Net Power - 80/1269/EEC 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Vridmomentstegring 23.0 % 23.0 % Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 8.4 tum 215.0 mm Less
Slagvolym 3573.6 tum³ 58.56 l Less
Net Power - SAEJ1349 1348.0 HP 1005.0 kW Less

Engine

Net Power 1348.0 HP 1005.0 kW Less

Vikt – Ungefärlig

Maskinens bruttoarbetsvikt 550000.0 lb 249476.0 kg Less
Arbetsviktsområde 20 831–30 623 kg 45 924–67 512 lb 20 831–30 623 kg 45 924–67 512 lb Less
Intervall för arbetschassits minimala/maximala vikt (OCW) 83 304–84 668 kg 183 654–186 661 lb 83 304–84 668 kg 183 654–186 661 lb Less
Intervall för arbetschassits minimala/maximala vikt, tomt (EOMW) 106 218–117 597 kg 234 170–259 257 lb 106 218–117 597 kg 234 170–259 257 lb Less

Driftspecifikationer

Topphastighet - lastad 34.0 mile/h 54.8 km/tim Less
Maskinens manövreringsmått, vänddiameter 108.9 fot 33.2 m Less
Maximal tillåten nyttolast 157.0 ton (US) 143.0 ton (US) Less
Minsta tillåtna nyttolast 144.0 ton (US) 131.0 ton (US) Less
Tillåten nyttolast (dubbelsluttande)* 146.0 ton (US) 133.0 ton (US) Less
Vänddiameter – Fram 97.7 fot 29.8 m Less

Arbetsspecifikationer

Styrvinkel 36.0 Grader 36.0 Grader Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 2,10:1 2,10:1 Less
Planetförhållande 10,83:1 10,83:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 22,75:1 22,75:1 Less

Transmission

Framåt – 1 7.5 mile/h 12.1 km/tim Less
Framåt 5 25.2 mile/h 40.6 km/tim Less
Bakåt 6.8 mile/h 11.0 km/tim Less

Växellåda

Framåt – 2 10.2 mile/h 16.3 km/tim Less
Framåt – 3 13.8 mile/h 22.2 km/tim Less
Framåt 4 18.6 mile/h 29.9 km/tim Less
Framåt 6 34.0 mile/h 54.8 km/tim Less

Upphängning

Cylinderns effektiva slaglängd – fram 12.1 tum 306.5 mm Less

Fjädring

Cylinderns effektiva slaglängd – bak 6.5 tum 165.0 mm Less

Korglyftning

Pumpflöde – Hög tomgång 198.0 gal/min 750.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning - Höj 2500.0 psi 17238.0 kPa Less
Korghöjningstid – Hög tomgång 15.2 Sekunder 15.2 Sekunder Less
Korgsänkningstid – hög tomgång 15.9 Sekunder 15.9 Sekunder Less

Korglyftcylindrar

Korgsänkningstid – Flytläge 16.2 Sekunder 16.2 Sekunder Less
Korgeffektminskning – Hög tomgång 15.9 Sekunder 15.9 Sekunder Less

Bromsar

Bromsyta – Bak 13908.0 tum² 89729.0 cm² Less
Normer SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1985 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1985 Less
Bromsyta – Fram 9497.0 tum² 61270.0 cm² Less

Viktfördelningar – Ungefärliga

Bakaxel – lastad (målvikt) 67.0 % 67.0 % Less
Bakaxel – tom* 54-55 % 54-55 % Less
Framaxel – lastad (målvikt) 33.0 % 33.0 % Less
Framaxel – tom* 45-46 % 45-46 % Less

Rymduppgifter - service

Bränsletank - standard 500.0 gal (US) 1893.0 l Less
Vevhus 54.0 gal (US) 204.0 l Less
Momentomvandlare/Transmissionssystem (inkluderar sump) 65.51 gal (US) 248.0 l Less

Rymduppgifter, service

Kylsystem 100.0 gal (US) 379.0 l Less

Rymduppgifter – service

Styrsystemets tank 24.0 gal (US) 90.0 l Less
Styrsystem (inklusive tank) 31.0 gal (US) 117.0 l Less
Hydraulisk tank för broms/lyftsystem 89.0 gal (US) 337.0 l Less
Broms/lyftsystem (inklusive tank) 169.0 gal (US) 641.0 l Less
Differential och slutväxlar 115.0 gal (US) 436.0 l Less

Däck

Standarddäck 33.00-R51 (E3 & E4) 33.00-R51 (E3 & E4) Less

ROPS-skydd

ROPS-normer SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 Less

Ljud

Bullernormer ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 APR95 ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 APR95 Less

Styrning

Styrning, standarder SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Korg – dubbelsluttande

Korgvikt 55468.0 lb 25160.0 kg Less
Rågad SAE (2:1) 111.0 yd³ 85.0 m³ Less