< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vare sig transporten gäller koppar, kol, guld, järnmalm eller jordmassor, ger 797F klassens bästa kostnad per produktionsenhet. Med förbättringarna i säkerhet, produktivitet, servicevänlighet och komfort märker du varför 797F är främst i sin klass. De här egenskaperna i kombination med oöverträffad återförsäljarsupport är anledningen till att fler gruvanläggningar använder Cats gruvtruckar för att tillgodose produktionsbehoven.

Vikt – Ungefärlig

Enheter:
Arbetsviktsområde 41 368-61 235 kg (91 200-135 000 lb) 41 368-61 235 kg (91 200-135 000 lb) Less
Chassiviktsområde 210 630-219 146 kg (464 359-483 134 lb) 210 630-219 146 kg (464 359-483 134 lb) Less
Maskinens bruttoarbetsvikt 1375000.0 lb 623690.0 kg Less

Arbetsspecifikationer

Nominell nyttolastkapacitet 400.0 ton (US) 363.0 t Less
Styrvinkel 40.0 Grader 40.0 Grader Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 1,276:1 1,276:1 Less
Planetförhållande 16,67:1 16,67:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 21,26:1 21,26:1 Less

Transmission

Framåt – 1 7.0 mile/h 11.3 km/tim Less
Framåt 5 23.1 mile/h 37.2 km/tim Less
Bakåt 7.4 mile/h 11.9 km/tim Less

Växellåda

Framåt – 2 9.5 mile/h 15.2 km/tim Less
Framåt – 3 12.7 mile/h 20.5 km/tim Less
Framåt 4 17.2 mile/h 27.7 km/tim Less
Framåt 6 31.2 mile/h 50.3 km/tim Less
Framåt 7 42.0 mile/h 67.6 km/tim Less

Upphängning

Bakaxelpendling ±4,0 grader ±4,0 grader Less
Cylinderns effektiva slaglängd – fram 12.3 tum 313.6 mm Less

Fjädring

Cylinderns effektiva slaglängd – bak 6.5 tum 165.1 mm Less

Korglyftning

Korghöjningstid – Hög tomgång 25.0 Sekunder 25.0 Sekunder Less
Korgsänkningstid till markstödsläge – hög tomgång 19.0 Sekunder 19.0 Sekunder Less
Pumpflöde – Hög tomgång 317.0 gal/min 1200.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning - Höj 3510.0 psi 24200.0 kPa Less

Kapacitet – MSD II – 100 % fyllningsfaktor

Rågad (SAE 2:1) 240-267 m3 (314-350 yd3) 240-267 m3 (314-350 yd3) Less
Struken 188-213 m3 (246-290 yd3) 188-213 m3 (246-290 yd3) Less

Rymduppgifter, service

Kylsystem 306.0 gal (US) 1160.0 l Less
Bränsletank 1000.0 gal (US) 3785.0 l Less

Rymduppgifter - service

Vevhus 84.0 gal (US) 319.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 49.0 gal (US) 185.0 l Less
Momentomvandlare/Transmissionssystem (inkluderar sump) 166.0 gal (US) 629.0 l Less

Rymduppgifter – service

Styrsystemets tank 67.0 gal (US) 254.0 l Less
Styrsystem (inklusive tank) 94.0 gal (US) 355.0 l Less
Broms/lyftsystem (inklusive tank) 441.0 gal (US) 1600.0 l Less
Differentialer 311.0 gal (US) 1176.0 l Less
Framhjul, vardera 16.0 gal (US) 61.0 l Less
Hydrauliska ledningar för broms/lyft 219.0 gal (US) 830.0 l Less
Momentomvandlarens oljetråg 80.0 gal (US) 303.0 l Less
Tank för broms/lyft 203.0 gal (US) 770.0 l Less

Däck

Däck 59/80R63 – Michelin eller Bridgestone 59/80R63 – Michelin eller Bridgestone Less

Mått

Bakaxelns markfrigång – full 3.08 fot 947.0 mm Less
Främre skyddstakshöjd – tom 25.33 fot 7709.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant - tom 21.4 fot 6526.0 mm Less
Korgdjup insida - maximal 11.0 fot 3363.0 mm Less
Lasthöjd – tom 23.0 fot 6998.0 mm Less
Markfrigång – lastad 2.58 fot 786.0 mm Less
Motorskyddets markfrigång – full 3.33 fot 1025.0 mm Less
Total höjd – Upplyft korg 51.5 fot 15701.0 mm Less
Total korglängd 48.6 fot 14802.0 mm Less
Korglängd, insidan 32.75 fot 9976.0 mm Less
Bakaxel till korgände 12.9 fot 3944.0 mm Less
Tipphöjd 6.58 fot 2017.0 mm Less
Bredd över framhjulens centrumlinje 21.41 fot 6534.0 mm Less
Totalbredd skyddstak 29.91 fot 9116.0 mm Less
Korgbredd, utsidan 32.0 fot 9755.0 mm Less
Korgbredd, insidan 27.91 fot 8513.0 mm Less
Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 20.41 fot 6233.0 mm Less
Totalbredd över däcken 31.25 fot 9529.0 mm Less

Måttuppgifter

Overall Length 49.5 fot 15080.0 mm Less
Axelavstånd 23.58 fot 7195.0 mm Less

ROPS-skydd

ROPS-normer ISO 3471-1994 ISO 3471-1994 Less

Ljud

Bullernormer (1) SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 Less

Styrning

Styrning, standarder SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Bromsar

Ytterdiameter 42.0 tum 1067.0 mm Less
Normer J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 Less
Antal skivor per sida – bak 15.0 15.0 Less
Antal skivor per sida – fram 10.0 10.0 Less
Bromsyta 51243.0 tum² 330517.0 cm² Less

Driftspecifikationer

Vändradie, diameter 138.0 fot 42.0 m Less
Kapacitet för rågad SAE (2:1) 240-267 m3 (314-350 yd3) 240-267 m3 (314-350 yd3) Less
Maskinens manövreringsmått, vänddiameter 138.0 fot 42.0 m Less
Topphastighet - lastad 42.0 mile/h 67.6 km/tim Less

Motor

Motormodell Cat C175-20 Cat C175-20 Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 4000.0 HP 2983.0 kW Less
Cylinderdiameter 6.9 tum 175.0 mm Less
Slaglängd 8.7 tum 220.0 mm Less
Slagvolym 6469.0 tum³ 106.0 l Less
Nettoeffekt 3793.0 mm H2O 2828.0 kg/mm Less
Nettoeffekt – SAE J1349 3793.0 mm H2O 2828.0 kg/mm Less

Ungefärliga vikter – MSD II

Bakaxel – lastad 66.7 % 66.7 % Less
Bakaxel – tom 52.8 % 52.8 % Less
Framaxel – lastad 33.3 % 33.3 % Less
Framaxel – tom 47.2 % 47.2 % Less