< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 6.4 tum 162.0 mm Less
Cylindervolym 1959.0 tum3 32.1 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 1016.0 hp 758.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 949.0 hp 708.0 kW Less
Anmärkning Effektklassningen gäller vid 1 750 varv/min vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden. Effektklassningen gäller vid 1 750 varv/min vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden. Less
Anmärkning Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25 °C (77 °F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16 °C (60 °F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30 °C (86 °F). Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25 °C (77 °F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16 °C (60 °F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30 °C (86 °F). Less
Cylindrar 12 12 Less
Motoreffekt – ISO 14396 1004.0 hp 749.0 kW Less
Motorvarvtal 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less
Nettovridmoment vid 1 300 varv/min 3509.0 lbf-ft 4757.0 Nm Less
Nettoökning av vridmoment 23 % 23 % Less
Anmärkning Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till en höjd av 3 048 m (10 000 fot) över havsnivån. Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till en höjd av 3 048 m (10 000 fot) över havsnivån. Less
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 2. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 2. Less
Emissioner Certifierad för emissionsnormen China Nonroad steg III. Certifierad för emissionsnormen China Nonroad steg III. Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100 %) 108.0 short tons 97.98 ton Less
Topphastighet – lastad 40.9 mph 65.9 km/h Less

Transmission

Framåt 1 6.6 mph 10.7 km/h Less
Framåt 3 12.2 mph 19.8 km/h Less
Framåt 5 22.5 mph 36.2 km/h Less
Framåt 7 40.9 mph 65.9 km/h Less
Bakåt 1 7.5 mph 12.1 km/h Less
Anmärkning Högsta hastighet med standarddäck av typ 27.00R49 (E4). Högsta hastighet med standarddäck av typ 27.00R49 (E4). Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 2,74:1 2,74:1 Less
Planetförhållande 7,00:1 7,00:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 19,16:1 19,16:1 Less

Bromsar

Bromsstandard ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Bromsyta bromsok fram 432.0 tum2 2787.0 cm2 Less
Bromsyta främre OCDB 6331.0 tum2 40846.0 cm2 Less
Bromsyta – bak 15828.0 tum2 102116.0 cm2 Less

Korglyftning

Pumpflöde – hög tomgång 130.0 gal/min 491.0 l/min Less
Korghöjningstid – hög tomgång 15.0 sekunder 15.0 sekunder Less

Kapacitet – dubbelsluttande – 100 % fyllningsfaktor

Struken 55.0 yd3 42.1 m3 Less
Rågad 2:1 (SAE) 78.6 yd3 60.1 m3 Less

Viktfördelning – ungefärlig

Framaxel – tom/lastad 44 %/30 % 44 %/30 % Less
Bakaxel – tom/lastad 56 %/70 % 56 %/70 % Less

Upphängning

Bakaxelpendling 5,4° 5,4° Less
Cylinderns effektiva slaglängd – fram 12.5 tum 318.0 mm Less
Cylinderns effektiva slaglängd – bak 6.5 tum 165.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 300.0 gal 1140.0 l Less
Kylsystem 56.0 gal 212.0 l Less
Styrsystem (inklusive tank) 15.6 gal 59.0 l Less
Vevhus 29.9 gal 113.5 l Less
Differentialer 58.6 gal 222.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 11.0 gal 42.0 l Less
Hydraultank för momentomvandlare/broms/lyft 101.7 gal 385.0 l Less
Transmissionssystem 32.2 gal 122.0 l Less

Däck

Anmärkning Produktionskapaciteten hos 777E är sådan att TKPH-värdet (TMPH) hos standard- eller tillvalsdäck, under vissa arbetsförhållanden, kan överskridas och därigenom begränsa produktionen. Produktionskapaciteten hos 777E är sådan att TKPH-värdet (TMPH) hos standard- eller tillvalsdäck, under vissa arbetsförhållanden, kan överskridas och därigenom begränsa produktionen. Less
Anmärkning Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck. Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck. Less
Standarddäck 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

ROPS-skydd

ROPS-skydd ROPS-skyddet (överrullningsskydd) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller ISO 3471:2008 för föraren och ISO 13459:2012 för instruktören. ROPS-skyddet (överrullningsskydd) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller ISO 3471:2008 för föraren och ISO 13459:2012 för instruktören. Less
FOPS-skydd FOPS-skyddet (skydd mot fallande föremål) uppfyller normen ISO 3449:2005 för föraren och ISO 13459:2012 nivå II för instruktören. FOPS-skyddet (skydd mot fallande föremål) uppfyller normen ISO 3449:2005 för föraren och ISO 13459:2012 nivå II för instruktören. Less

Ljud

Bullernormer ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 Less
Anmärkning Ljudnivån för föraren (ekvivalent ljudtrycksnivå) mätt enligt arbetscykelprocedurer som specificeras i SAE J1166:2008 är 80 dB(A), för den hytt som erbjuds av Caterpillar, när den är korrekt monterad och underhållen samt testad med dörrar och rutor stängda. Ljudnivån för föraren (ekvivalent ljudtrycksnivå) mätt enligt arbetscykelprocedurer som specificeras i SAE J1166:2008 är 80 dB(A), för den hytt som erbjuds av Caterpillar, när den är korrekt monterad och underhållen samt testad med dörrar och rutor stängda. Less
Anmärkning Den dynamiska ljudnivån för föraren är 80 dB(A) enligt ISO 6396:2008 för den hytt som levereras av Caterpillar. När den är korrekt installerad och underhållen, testad med dörrar och fönster stängda. Den dynamiska ljudnivån för föraren är 80 dB(A) enligt ISO 6396:2008 för den hytt som levereras av Caterpillar. När den är korrekt installerad och underhållen, testad med dörrar och fönster stängda. Less

Styrning

Vänddiameter – fram 83.0 fot 25.3 m Less
Styrningsnorm ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Styrvinkel 30,5° 30,5° Less
Anmärkning Separata hydraulsystem förhindrar föroreningar från andra system. Separata hydraulsystem förhindrar föroreningar från andra system. Less
Vändradie, diameter 93.17 fot 28.4 m Less

Kapacitet – X-korg – 100 % fyllningsfaktor

Struken 56.3 yd3 43.1 m3 Less
Rågad 2:1 (SAE) 83.8 yd3 64.1 m3 Less

Vikter: dubbelsluttande – utan foder

Maskinens tillåtna bruttovikt 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Vikt, korgsystem 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Arbetsvikt, tom 143648.0 lb 65158.0 kg Less
Tillåten nyttolast 216499.0 lb 98202.0 kg Less

Vikter: dubbelsluttande – med foder

Maskinens tillåtna bruttovikt 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Vikt, korgsystem 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Arbetsvikt, tom 155983.0 lb 70753.0 kg Less
Tillåten nyttolast 204164.0 lb 92607.0 kg Less

Vikter: X-korg – utan foder

Maskinens tillåtna bruttovikt 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Vikt, korgsystem 35053.0 lb 15900.0 kg Less
Arbetsvikt, tom 143274.0 lb 64988.0 kg Less
Tillåten nyttolast 216873.0 lb 98372.0 kg Less

Vikter: X-korg – med foder

Maskinens tillåtna bruttovikt 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Vikt, korgsystem 35053.0 lb 15900.0 kg Less
Arbetsvikt, tom 153604.0 lb 69674.0 kg Less
Tillåten nyttolast 206543.0 lb 93686.0 kg Less

Mått (ungefärliga) – dubbelsluttande

Höjd till ROPS-skyddets överkant – lastad 15.51 fot 4730.0 mm Less
Total korglängd 31.35 fot 9555.0 mm Less
Korglängd, insidan 21.54 fot 6870.0 mm Less
Total längd 32.82 fot 10004.0 mm Less
Hjulbas 15.0 fot 4570.0 mm Less
Bakaxel till korgände 10.0 fot 3045.0 mm Less
Markfrigång 2.93 fot 896.0 mm Less
Tipphöjd 2.91 fot 890.0 mm Less
Lasthöjd – tom 14.37 fot 4380.0 mm Less
Maximalt korgdjup, insidan 6.21 fot 1895.0 mm Less
Totalhöjd – höjd korg 33.0 fot 10050.0 mm Less
Arbetsbredd 20.0 fot 6105.0 mm Less
Arbetsbredd med förlängd gångbrygga 21.47 fot 6545.0 mm Less
Bredd över framhjulens centrumlinje 13.66 fot 4163.0 mm Less
Totalbredd över framhjulen 16.28 fot 4961.0 mm Less
Motorskyddets markfrigång 2.83 fot 864.0 mm Less
Totalbredd skyddstak 19.87 fot 6056.0 mm Less
Korgbredd, utsidan 18.12 fot 5524.0 mm Less
Korgbredd, insidan 17.06 fot 5200.0 mm Less
Främre skyddstakshöjd – lastad 17.0 fot 5177.0 mm Less
Frigång, bakaxel 2.95 fot 902.0 mm Less
Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 11.73 fot 3576.0 mm Less
Totalbredd över däcken 17.26 fot 5262.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – X-korg

Höjd till ROPS-skyddets överkant – lastad 15.51 fot 4730.0 mm Less
Total korglängd 33.0 fot 10070.0 mm Less
Korglängd, insidan 23.81 fot 7258.0 mm Less
Total längd 33.56 fot 10230.0 mm Less
Hjulbas 15.0 fot 4570.0 mm Less
Bakaxel till korgände 10.7 fot 3263.0 mm Less
Markfrigång 2.93 fot 896.0 mm Less
Tipphöjd 2.68 fot 818.0 mm Less
Lasthöjd – tom 14.53 fot 4430.0 mm Less
Maximalt korgdjup, insidan 5.83 fot 1777.0 mm Less
Totalhöjd – höjd korg 34.12 fot 10400.0 mm Less
Arbetsbredd 20.0 fot 6105.0 mm Less
Arbetsbredd med förlängd gångbrygga 21.47 fot 6545.0 mm Less
Bredd över framhjulens centrumlinje 13.66 fot 4163.0 mm Less
Totalbredd över framhjulen 16.28 fot 4961.0 mm Less
Motorskyddets markfrigång 2.83 fot 864.0 mm Less
Totalbredd skyddstak 20.34 fot 6200.0 mm Less
Korgbredd, utsidan 18.66 fot 5689.0 mm Less
Korgbredd, insidan 17.88 fot 5450.0 mm Less
Främre skyddstakshöjd – lastad 17.62 fot 5370.0 mm Less
Frigång, bakaxel 2.95 fot 902.0 mm Less
Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 11.73 fot 3576.0 mm Less
Totalbredd över däcken 17.26 fot 5262.0 mm Less

Egenskaper


777EStandardutrustning

DRIVLINA
 • Tomgångsavstängning av motor
 • Luft-till-luft-efterkylare
 • Luftrenare med förrenare (2)
 • Automatiskt kallstartsläge för tomgång
 • Elektrisk bränsleurluftningspump
 • Två startmotorer och fyra batterier
 • Bränslefilter/vattenavskiljare
 • Turboaggregat (2)
 • BromssystemOljekylda flerskivsbromsar (bak)ParkeringsbromsNödbromsSkivbroms (fram)Manuell retarder (använder bakre oljekylda flerskivsbromsar)Bromslossningsmotor (bogsering)
 • Växelspärr vid upplyft korg
 • Gaspådragsreglering vid växling
 • Kontroll av körriktningsväxling
 • Nedväxlingsspärr
 • Neutralstartströmställare
 • Skydd mot frirullning i neutralläge
 • Spärr mot backväxling
 • Backinaktivering vid tömning
 • Programmerbart val av högsta växel

FJÄDRINGSSYSTEM
 • Hydropneumatisk fjädringFram och bak

ELSYSTEM
 • Backvarningssignal
 • Generator, 145 A
 • Extra starthjälpsuttag
 • Batterier, underhållsfria, 12 V (4), 190 Ah
 • Elsystem, 10 A, 24 V till 12 V-omvandlare
 • Förberedd för MineStar™
 • Backljus, halogen
 • Körriktningsvisare/varningsljusLysdioder fram och bak
 • Strålkastare, halogen, med hel/halvljusomkopplare
 • Hyttbelysning för föraråtkomst
 • Stopp- och bakljus, lysdioder

FÖRARMILJÖ
 • KLIMATANLÄGGNING
 • Askkopp och tändare
 • Klädkrok
 • Diagnostikanslutning
 • Förberedd för radioHögtalare, antenn, kablage
 • Indikator för luftrenarservice
 • Mätare för tramsmissionsoljetemperatur
 • Mätare för luftsystemtryck
 • Mätare för bromsoljetemperatur
 • Mätare för kylvätsketemperatur
 • Timmätare
 • Varvräknare
 • Indikator för motorövervarvning
 • Bränslenivå, mätare
 • Hastighetsmätare med vägmätare
 • Växellägesindikator
 • Lyftspak
 • Signalhorn
 • Lasträknare, automatisk
 • Speglar, vänster och höger
 • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
 • Förarstol, Caterpillar comfort, luftfjädring och fyrpunktsrullbälte med axelrem
 • Förarstol, instruktörsstol med midjebälte
 • Ratt, stoppad/lutningsbar/teleskopisk
 • Förvaringsutrymme
 • Solskydd
 • Gasreglagespärr
 • Inspektionslucka, höger sida
 • Fönsterhiss, vänster sida
 • Vindrutetorkare, intervall med spolare
 • Tonat, laminerat glas

SKYDDSANORDNINGAR
 • Motorns vevhus
 • Drivlina, vandaliseringsskydd för förarens säkerhet

VÄTSKOR
 • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Tryckluftstork
 • Korgmonteringsgrupp
 • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
 • Indikator för nedsänkt korg
 • CD-ROM-reservdelsbok
 • Centrummonterade fälgar
 • Batteriurkoppling från marknivå
 • Motoravstängning från marknivå
 • Smörjnipplar på marknivå
 • BehållareTransmissionStyrningBroms, omvandlare och lyftanordning
 • Fälgar 19,5 × 49
 • Stenejektorer
 • Nödstyrning, automatisk
 • Förankringspunkter
 • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)