Bergtruckar 777G

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100 %)
98.4 ton (US)
89.4 t
Motormodell
Cat C32
Cat C32
Topphastighet – lastad
41.7 mile/h
67.1 km/h

Översikt

En ny definition av prestanda och komfort

G-serien är startskottet för en era i den här storleksklassen från Caterpillar. Utifrån er feedback har vi utformat och tillverkat en truck som är tillförlitlig och ekonomisk, samt ger dina förare god komfort, självförtroende och kontroll. Vårt mål är att hjälpa dig nå långsiktig framgång, och med truckarna i G-serien är vi på rätt väg.

Fördelar

Upp till 13 % Lägre bränsleförbrukning

Genom att använda det adaptiva ekonomiläget kan du spara in på bränslekostnader samtidigt som du bibehåller produktiviteten

Utökad komfort

Placeringen av sätet till vänster ger enklare drift och bättre komfort under hela dagen

Förbättrade prestanda

Få jobbet gjort snabbare och effektivare med högre körhastighet och förbättrad dragkraftsreglering

Produktspecifikation för 777G

more_vert
Spara detta som din önskade mätenhet clear
Motormodell Cat C32 Cat C32
Obs! (2) Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25 °C (77 °F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16 °C (60 °F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30 °C (86 °F). Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25 °C (77 °F) och 100 kPa (29,61 Hg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16 °C (60 °F) och ett värmevärde (LHV) på 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) när motorn används vid 30 °C (86 °F).
Anmärkning (1) Effektklassningen gäller vid 1 800 rpm vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden. Effektklassningen gäller vid 1 800 rpm vid test under angivna förhållanden enligt den angivna standarden.
Bruttoeffekt – SAE J1995 1025 HK 765 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 916 HK 683 kW
Nettoeffekt – 80/1269/EEC 916 HK 683 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 916 HK 683 kW
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 6.4 tum 162 mm
Obs! (3) Ingen effektreducering av motorn krävs upp till 2 286 m för Tier 4/Stage V. Ingen effektreducering av motorn krävs upp till 2 286 m för Tier 4/Stage V.
Motoreffekt – ISO 14396 1008 HK 752 kW
Cylindrar 12 12
Obs! (4) Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Maskinens tillåtna bruttovikt 363000 lb 164654 kg
Nominell nyttolastklass (100 %) 98.4 ton (US) 89.4 t
Topphastighet – lastad 41.7 mile/h 67.1 km/h
Anmärkning (1) Kapacitet med plan botten, X-korg med foder. Kapacitet med plan botten, X-korg med foder.
Maximal arbetsnyttolast (110 %) 108.2 ton (US) 98.3 t
Obs! (2) * Se Caterpillars 10/10/20-riktlinjer för nyttolast, för begränsningar av den maximala bruttovikten. * Se Caterpillars 10/10/20-riktlinjer för nyttolast, för begränsningar av den maximala bruttovikten.
Korgkapacitet – SAE 2:1 83.8 yd³ 64.1 m³
Maximal tillåten nyttolast (120 %)* 118.1 ton (US) 107.2 t
Tillåten nyttolast (100 %) 98.4 ton (US) 89.4 t
Framåt – 1 6.8 mile/h 10.9 km/h
Framåt – 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Framåt – 3 12.5 mile/h 20.1 km/h
Framåt – 4 16.9 mile/h 27.2 km/h
Framåt – 5 22.9 mile/h 36.9 km/h
Framåt – 6 30.7 mile/h 49.4 km/h
Framåt – 7 41.7 mile/h 67.1 km/h
Bakåt 7.7 mile/h 12.4 km/h
Obs! Högsta hastighet med standarddäck av typ 27.00R49 (E4). Högsta hastighet med standarddäck av typ 27.00R49 (E4).
Differentialförhållande 2,736:1 2,736:1
Planetförhållande 7,0:1 7,0:1
Totalt reduktionsförhållande 19,1576:1 19,1576:1
Bromsstandarder ISO 3450-2011 ISO 3450-2011
Pumpflöde – Hög tomgång 120.9 gal/min 458 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2750 psi 18950 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – Sänk 500 psi 3450 kPa
Korghöjningstid – Hög tomgång 15 s 15 s
Korgsänkningstid – Flytläge 13 s 13 s
Korgsänkningstid – hög tomgång 13 s 13 s
Struken 54.8 yd³ 41.9 m³
Rågad 2:1 (SAE) 78.8 yd³ 60.2 m³
Rågad (SAE 2:1)* 78.8 yd³ 60.2 m³
Anmärkning (1) Tala med Cat-återförsäljaren beträffande korgrekommendationer. Tala med Cat-återförsäljaren beträffande korgrekommendationer.
Obs! (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Framaxel – tom 46 % 46 %
Framaxel – lastad 33 % 33 %
Bakaxel – tom 54 % 54 %
Bakaxel – lastad 67 % 67 %
Bakaxel – pendling 5.4 ° 5.4 °
Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 2.9 tum 74.7 mm
Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 2.5 tum 66 mm
Bränsletank (1) 300 gal (US) 1136 l
Styrsystem – inklusive tank 14.1 gal (US) 53.6 l
Momentomvandlare – transmissionssystem 36.5 gal (US) 138.5 l
Differentialer 59.9 gal (US) 227 l
Broms/lyftsystem – inklusive tank 117 gal (US) 444 l
Broms-/tippsystem 85 gal (US) 322 l
Slutväxel – vardera 20 gal (US) 76 l
Vevhus 28.7 gal (US) 109 l
Bränsletank (2) 350 gal (US) 1325 l
Kylsystem 63.4 gal (US) 240 l
Anmärkning (1) Produktionskapaciteten hos 777G är sådan att TKPH-värdet (TMPH) hos standard- eller tillvalsdäck, under vissa arbetsförhållanden, kan överskridas och därigenom begränsa produktionen. Produktionskapaciteten hos 777G är sådan att TKPH-värdet (TMPH) hos standard- eller tillvalsdäck, under vissa arbetsförhållanden, kan överskridas och därigenom begränsa produktionen.
Obs! (2) Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck. Caterpillar rekommenderar att kunden utvärderar alla arbetsförhållanden och kontaktar däcktillverkaren för rätt val av däck.
Standarddäck 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
FOPS, standard Skydd mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005. Skydd mot fallande objekt (FOPS) uppfyller kriterierna för FOPS nivå II enligt ISO 3449:2005.
ROPS-normer Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) för hytt från Caterpillar uppfyller kriterierna för ROPS enligt ISO 3471:2008. Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) för hytt från Caterpillar uppfyller kriterierna för ROPS enligt ISO 3471:2008.
Bullernormer (3) Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.
Bullernormer (2) Yttre ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt på avståndet 15 m (49 fot) enligt provningsföreskrifterna som anges i SAE J88:2008, i rörelse på en mellanväxel, är 83 dB(A) för Tier 4-lastbilar. Yttre ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt på avståndet 15 m (49 fot) enligt provningsföreskrifterna som anges i SAE J88:2008, i rörelse på en mellanväxel, är 83 dB(A) för Tier 4-lastbilar.
Bullernormer (1) Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 73 dB(A) när SAE J1166 FEB2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Detta är ljudexponeringsnivån för en arbetscykel. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testet utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Den för föraren ekvivalenta ljudtrycksnivån (Leq) är 73 dB(A) när SAE J1166 FEB2008 tillämpas för att mäta värdet i en stängd hytt. Detta är ljudexponeringsnivån för en arbetscykel. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testet utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
Vänddiameter – Fram 83 fot 25.3 m
Styrningsnormer ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Styrvinkel 30.5 ° 30.5 °
Vändradie – diameter 93 fot 28.4 m
Rågad 2:1 (SAE) 83.8 yd³ 64.1 m³
Struken 56.3 yd³ 43.1 m³
Anmärkning (1) Tala med Cat-återförsäljaren beträffande korgrekommendationer. Tala med Cat-återförsäljaren beträffande korgrekommendationer.
Obs! (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Rågad (SAE 2:1)* 83.8 yd³ 64.1 m³
SAE 2:1 – för användning med materialdensiteter på 950–1 040 kg/m3 (1 600–1 750 lb/yd3) 144 yd³ 110 m³
SAE 2:1 – för användning med materialdensiteter mindre än 950 kg/m3 (1 600 lb/yd3) 165 yd³ 126 m³
SAE 2:1 – för användning med materialdensiteter på 1040–1 160 kg/m3 (1 750–1 950 lb/yd3) 139 yd³ 106 m³
SAE 2:1 – för användning med materialdensiteter på 1 160 kg/m3 (1 950 lb/yd3) 116 yd³ 89 m³

777G Standardutrustning

OBS!

 • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

 • Autostall
 • Motoravstängning vid tomgång
 • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
 • Luftrenare med förrenare (2)
 • Automatiskt kallstartsläge för tomgång
 • Elektrisk luftningspump
 • Elektrisk startsats för kall väderlek (två startmotorer och fyra batterier)
 • Eterstarthjälp
 • Avgasljuddämpare
 • Bränslefilter/vattenavskiljare
 • Turboaggregat (2)
 • Bromssystem:
  – Bromsar med lång hållbarhet
  – Bromsslitageindikator
  – ARC (Automatic Retarder Control, automatisk retarderstyrning) (använder oljekylda flerskivsbromsar)
  – Bromslossningsmotor (bogsering)
  – Manuell retarder (använder oljekylda flerskivsbromsar)
  – Oljekylda bromsar av flerskivstyp (fram/bak)
  – Parkeringsbroms
  – Nödbroms
  – Färdbroms
 • Transmission:
  – Automatiskt friläge på tomgång
  – APECS-programvara
  – ECPC
 • Växling vid lågt varvtal:
  – 7-växlad automatisk powershift med elektronisk kopplingstryckreglering för växlingsmomenthantering
  – Växelspärr vid upplyft korg
  – Kontroll av körriktningsväxling
  – Nedväxlingsspärr
  – Neutralstartströmställare
  – Skydd mot frirullning i neutralläge
  – Spärr mot backväxling
  – Backinaktivering vid tippning
  – Programmerbar högsta växel

FJÄDRINGSSYSTEM

 • Upphängning, bak

ELSYSTEM

 • Backvarningssignal
 • Generator, 115 A
 • Extra starthjälpsuttag
 • Batterier, underhållsfria, 12 V (4), 190 Ah
 • Elsystem, 25 A, 24 V till 12 V-omvandlare
 • Belysningssystem:
  – Backljus (halogen)
  – Körriktningsvisare/varningsljus (lysdioder fram och bak)
  – Strålkastare (halogen) med hel-/halvljusomkopplare
  – Nyttolast, indikatorlampor
  – Hyttbelysning för föraråtkomst
  – Sidolampor
  – Stopp- och bakljus (lysdioder)
  – Servicebelysning

FÖRARMILJÖ

 • Luftkonditionering
 • Askkopp och tändare
 • Klädkrok
 • Mugghållare (4)
 • Diagnostikanslutning, 24 V
 • Förberedd för radio:
  – 5 A omvandlare
  – Högtalare
  – Antenn
  – Kablage
 • Mätare och indikatorer:
  – Mätare för bromsoljetemperatur
  – Mätare för kylvätsketemperatur
  – Timmätare
  – Varvräknare
  – Indikator för motorövervarvning
  – Bränslenivå
  – Hastighetsmätare med vägmätare
  – Växellägesindikator
 • Värmeaggregat/defroster (11 070 kCal/43 930 BTU)
 • Automatisk temperaturstyrning
 • Övervakning av vätskenivå
 • Lyftspak
 • Signalhorn, elektriskt
 • Belysning – kupol
 • Belysning – hytt
 • Lasträknare, automatisk
 • Advisor-display
 • VIMS
 • TPMS
 • Fotstöd
 • Speglar – uppvärmda
 • Eluttag, 24 V och 12 V (2)
 • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
 • Cat Comfort-serie III:
  – Luftfjädring
  – Trepunktsrullbälte med axelrem
 • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
 • Förvaringsutrymme
 • Solskydd
 • gasreglagespärr
 • Fönster, höger sida, gångjärnsupphängt, in- och urstigning
 • Eldrivet fönster på vänster sida
 • Vindrutetorkare (intervall) med spolare
 • Tonat, laminerat glas

TEKNIKPRODUKTER

 • Förberedd för Product Link (nivå 1)
 • TKPH/TMPH (ton, kilometer per timme/ton miles per timme)
 • Objektdetektering (4 kameror, 4 radarenheter)
 • Adaptivt ekonomiläge

SKYDDSANORDNINGAR

 • Motorns vevhus
 • Drivlina
 • Fläkt och luftkonditionering

VÄTSKOR

 • Långtidsverkande kylvätska ned till -35 ºC (-30 ºF)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Korgmonteringsgrupp
 • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
 • Indikator för nedsänkt korg
 • CD-ROM-reservdelsbok
 • Centrummonterade fälgar
 • Bränsletank (1 136 l/300 gal)
 • Batteriurkoppling från marknivå
 • Motoravstängning från marknivå
 • Smörjnipplar på marknivå
 • Behållare (separata):
  – Broms/lyftanordning
  – Styrning
  – Transmission/momentomvandlare
 • Fälgar 19,5 × 49
 • Stenejektorer
 • Nödstyrning (automatisk)
 • Förankringspunkter
 • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
 • Lås som skyddar mot vandalisering
 • Wiggins snabbfyllning
 • System för dragkraftsreglering (TCS) (ny version)
 • Tillbehörszon

777G Tillvalsutrustning

OBS!

 • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

TILLVALSUTRUSTNING

 • Korgvärmare
 • Korgfoder
 • Sidolämmar på korgen
 • Hyttförrenare
 • Cat-motorbroms
 • Grupperade smörjnipplar
 • Paket för kall väderlek
 • Servicecenter för vätskepåfyllning
 • HID-belysning
 • Speglar, konvexa
 • Speglar, uppvärmda
 • Reservfälg
 • Siktpaket (uppfyller kraven enligt ISO 5006)
 • Hjulkilar
 • WAVS (Work Area Vision System)

Jämför 777G med produkter som ofta jämförs.

more_vert
Spara detta som din önskade mätenhet clear

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat-appen

  En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

 • Cat Inspect

  Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

 • Cat Product Link

  Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

 • Cat VisionLink

  Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

 • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

  Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

 • My.Cat.Com

  My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken
 • Cat Payload med system för truckens produktionshantering

  Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Systemet använder sig av extern belysning eller en digital display som tillval för att signalera till lastaren att korrekt last har uppnåtts.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Systemet använder sig av extern belysning eller en digital display som tillval för att signalera till lastaren att korrekt last har uppnåtts.

Upptäck tekniken
 • Cat Productivity

  Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Upptäck tekniken