973K för stålverk

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Denna fabrikskonfigurerade och specialutrustade bandlastare klarar den extrema hettan och det krävande arbetet i stålverk. Manövrerbarheten, sikten och brytkraften som krävs för snabba cykeltider gör bandlastaren till ett robust och effektivt val för slagghantering.

Mått

Enheter:
Total maskinbredd utan skopa: stålverksband – 500 mm (19,7 tum) bandplattor 107.9 tum NaN mm Less
Total bredd med slaggskopa: stålverksband, 500 mm (19,7 tum) 116.5 tum NaN mm Less
Mark- frigång 18.5 tum 469.0 mm Less
Maskinhöjd till hyttens överkant 140.0 tum NaN mm Less
Längd – till bandens framände 209.6 tum NaN mm Less
Total maskinlängd* 298.4 tum NaN mm Less
Frigångsvinkel i bärläge 15° 15° Less
Grävdjup* 6.2 tum 158.0 mm Less
Maximal bakåttiltning i mark-/bärläge 43°/47° 43°/47° Less
Skophöjd i bärläge 19.0 tum 483.5 mm Less
Räckvidd vid full lyfthöjd och 45° tippning* 53.8 tum NaN mm Less
Frigång vid full lyfthöjd och 45° tippning* 116.2 tum NaN mm Less
Maximal bakåttiltning/tippvinkel, full höjd 59°/49° 59°/49° Less
Schaktningsvinkel 85° 85° Less
Höjd till skopans ledbult 166.1 tum NaN mm Less
Totalhöjd med skopa på full höjd 226.5 tum NaN mm Less
Höjd till överkant av förarstol med nackstöd 117.6 tum NaN mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 120.8 tum NaN mm Less
Rampvinkel 29° 29° Less
Anmärkning *Med Performance-lastarskopa och tänder för tung belastning. Måtten varierar beroende på skopan. Se tabellen Driftspecifikationer.
 • Maskinhöjd till hyttens överkant är med stålverksplatta.
*Med Performance-lastarskopa och tänder för tung belastning. Måtten varierar beroende på skopan. Se tabellen Driftspecifikationer.
 • Maskinhöjd till hyttens överkant är med stålverksplatta.
Less

Motor

Svänghjulseffekt 275.0 HP 205.0 kW Less
Motormodell Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Utsläpp U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Less
Motoreffekt (maximal) – SAE J1995 310.0 HP 231.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 306.0 HP 228.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 (DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP 205.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
Anmärkning (1) Motoreffekt vid 1 800 varv/min. Motoreffekt vid 1 800 varv/min. Less
Anmärkning (2) Ingen effektreducering behövs upp till 2 164 m (7 200 fot) över havsnivån. Ingen effektreducering behövs upp till 2 164 m (7 200 fot) över havsnivån. Less
Anmärkning (3) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Final, steg IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Final, steg IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning (4) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less

Vikt

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Skopor

Kapacitet - Lastarskopa 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Kapacitet – slagg 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Bredd – slagg 112.0 tum NaN mm Less

Underrede

Typ av bandplatta Kraftiga inkapslade och ej smorda – stålverk, bandplattor av tvåkamstyp Kraftiga inkapslade och ej smorda – stålverk, bandplattor av tvåkamstyp Less
Bandplattbredd - Standard 19.7 tum 500.0 mm Less
Underrullar - Vardera sidan 7 7 Less
Antal bandplattor - Vardera sidan 40 40 Less
Bandlängd på marken 115.4 tum NaN mm Less
Markkontaktyta (ISO 16754:2008): stålverksplattor – 500 mm (19,7 tum) NaN tum² 3.33 kvm Less
Marktryck* (ISO 16754:2008): stålverksplattor – 500 mm (19,7 tum) 14.4 psi 99.3 kPa Less
Bandkamshöjd - Tvåkamstyp 1.9 tum 49.0 mm Less
Bandspårvidd 85.0 tum NaN mm Less
Länklutning 8.5 tum 215.9 mm Less
Anmärkning * Beräknat med arbetsvikt i stålverkskonfiguration med slaggskopa. * Beräknat med arbetsvikt i stålverkskonfiguration med slaggskopa. Less

Rymduppgifter, service

Bränsletank 101.5 gal (US) 384.0 l Less
Kylsystem 11.6 gal (US) 44.0 l Less

Rymduppgifter – service

DEF-tank 9.2 gal (US) 35.0 l Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717 ton. Less

Vikter

Arbetsvikt – stålverk NaN lb NaN kg Less
Transportvikt – stålverkskonfiguration NaN lb NaN kg Less
Anmärkning Vikterna för stålverkskonfigurationen avser maskin utrustad med slaggskopa. Vikterna för stålverkskonfigurationen avser maskin utrustad med slaggskopa. Less

Standard

ROPS-skydd Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) som tillhandahålls av Caterpillar för maskinen uppfyller ROPS-skyddsnormerna enligt ISO 3471:2008. Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) som tillhandahålls av Caterpillar för maskinen uppfyller ROPS-skyddsnormerna enligt ISO 3471:2008. Less

Normer

FOPS-skydd Skyddet mot fallande föremål (FOPS) uppfyller ISO 3449-2005 nivå II. Skyddet mot fallande föremål (FOPS) uppfyller ISO 3449-2005 nivå II. Less
Hytt – Angiven dynamisk ljudtrycksnivå för föraren
 • Den angivna dynamiska ljudtrycksnivån för föraren är 75 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. *Mätningen utfördes vid 80 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
 • OBS! Den dynamiska ljudnivån för föraren har en osäkerhet om ± 2 dB(A).
 • Den angivna dynamiska ljudtrycksnivån för föraren är 75 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. *Mätningen utfördes vid 80 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
 • OBS! Den dynamiska ljudnivån för föraren har en osäkerhet om ± 2 dB(A).
Less
Hytt – hörselskydd Du kan behöva hörselskydd när du arbetar med öppen hytt under längre tidsperioder, i bullrig miljö eller i en hytt som inte är rätt underhållen. Du kan behöva hörselskydd när du arbetar med öppen hytt under längre tidsperioder, i bullrig miljö eller i en hytt som inte är rätt underhållen. Less
Hytt – angiven ljudeffektnivå Den garanterade yttre ljudtrycksnivån (LWA) mäts enligt de dynamiska testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008 [111 dB(A)]. *Mätningen utfördes vid 80 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Den garanterade yttre ljudtrycksnivån (LWA) mäts enligt de dynamiska testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008 [111 dB(A)]. *Mätningen utfördes vid 80 % av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Less
Information om ljudnivå (EU)
 • Information om ljudnivå för maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer "EU-direktiven": Den dynamiska ljudtrycksnivån för föraren när "ISO 6396:2008" används för att mäta värdet för en sluten hytt, är 75 dB(A). Mätningen utfördes vid 80 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
 • OBS! Den dynamiska ljudnivån för föraren har en osäkerhet om ± 2 dB(A).
 • Om maskinen är så utrustad, används certifieringsdekalen för att verifiera maskinens miljömässiga ljudcertifiering enligt kraven från den Europeiska Unionen. Värdet på skylten indikerar den garanterade yttre ljudtrycksnivån (LWA) vid tidpunkten för tillverkningen enligt de förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
 • Information om ljudnivå för maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer "EU-direktiven": Den dynamiska ljudtrycksnivån för föraren när "ISO 6396:2008" används för att mäta värdet för en sluten hytt, är 75 dB(A). Mätningen utfördes vid 80 procent av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
 • OBS! Den dynamiska ljudnivån för föraren har en osäkerhet om ± 2 dB(A).
 • Om maskinen är så utrustad, används certifieringsdekalen för att verifiera maskinens miljömässiga ljudcertifiering enligt kraven från den Europeiska Unionen. Värdet på skylten indikerar den garanterade yttre ljudtrycksnivån (LWA) vid tidpunkten för tillverkningen enligt de förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
Less

Standarder

Bromsar Bromsarna uppfyller standarden ISO 10265:2008. Bromsarna uppfyller standarden ISO 10265:2008. Less

Slitstyrka

f

      
 • Kraftiga specialskydd, isolering, värmeavledare och tätningar som klarar höga temperaturer i hela maskinen.
 •     
 • Svetsade sidobommar minskar underrullramens värmeutvidgning.    
 •     
 • Nötningsskydd skyddar slutväxelns tätningar.    
 •     
 • Tanklocket med tryckutjämningsanordning och gnistfångare.  
 •     
 • stålverksanpassad hytt med kraftigt, laminerat vindruteglas.    
 •     
 • Metallskärm på vindrutans grill som skyddar glaset och bibehåller god sikt; gångjärnsupphängd för snabb rengöring.     
 •     
 • En metallsköld är integrerad längst ned på hyttdörrarna för att skydda fönstren mot slagg.    
 •     
 • Värmebeständiga specialtätningar och hyttmaterial.    
 •     
 • Stålplattan längst upp på hytten minskar värmeöverföringen till hytten avsevärt.    
 •     
 • Den nya slaggskopan med hög kapacitet har tjockare plåt och starkare tänder/skärstål för längre livslängd.    
 •     
 • Urvalet av bandplattor gör att du kan optimera din lastares dragkraft och för arbete på belagda ytor.      
 •     
 • Syntetisk, brandsäker hydraulvätska.
 • < /ul>

Driftrekommendationer för maskiner i stålverk

Caterpillar rekommenderar att maskiner för stålverk exponeras för het slagg under mindre än 15 minuter varje timme för att medge tillräcklig tid för nedkylning mellan cykler. Normalt ger två maskiner per masugn och en reservmaskin den bästa produktionstiden. Tidsfördelning, frekvens och varaktighet för arbetet och avkylningscyklerna varierar beroende på arbetsplatsen, men överskrids den rekommenderade exponeringstid kan maskinen inte uppfylla förväntade krav på prestanda.

UTRUSTNING – maskinmodifieringar inkluderar:

      
 • Extra kraftiga front- och underskydd    
 •     
 • Kraftig vindruta med laminerat glas    
 •     
 • Sidobommar som är fastsvetsade på underrullramen    
 •     
 • Metallringar på det låga och höga länkaget    
 •     
 • Flytande solida pinnar på nedre skoplänkaget    
 •     
 • Tätningar som klarar höga temperaturer används i tvärbalk, ledarhjul, underrullar och slutväxlar    
 •     
 • Flätor som klarar höga temperaturer på kablagen    
 •     
 • Silikonmaterial används på vindrutan, sidorutorna och hyttdörrarnas tätningar, främre plattor, främre och bakre torkarblad och dörrstopp    
 •     
 • Värmeisolering på frontskydd, tvärbalksgummiplattor, luftrenarslang, underskydd, luckor, skärmar, lyftcylinderns kolvsida, tiltledningar, lyftledningar, hydrostatiska ledningar, hyttens ljudisolering, DEF-ledningar, lyftens roterande givare och lyftlänkagets givare    
 •     
 • Kylarskyddet med motvikter förbättrar maskinens balans    
 •     
 • Brandsäker golvmatta   
 •     
 • Gnistfångare och tryckutjämning    
 •     
 • Hyttdörrens rutor har nedre skydd    
 •     
 • Extra metalltak på hytten    
 •     
 • Dörrhandtag och utlösningsknappar i metall    
 •     
 • Manuellt bromslossningssystem i hytten    
 •     
 • 8 värmeresistenta lampor

UTRUSTNING – stålverkspaketet inkluderar:

      
 • Siktsats, två kameror    
 •     
 • Vindruteskydd    
 •     
 • Tiltcylinderskydd    
 •     
 • Nötningsskydd på nedre slutväxel

UTRUSTNING – krav:

      
 • Reverserande fläkt, för stålverk
 •     
 • Turbinförrenaren av metall på motorns luftintag
 •     
 • Band, tätade & ej smorda för stålverk,
 •     
 • EcoSafe-hydraulolja
 •     
 • Hytt för stålverk
 •     
 • Ej Product Link
 •     
 • Ingen stötfångare
 •     
 • 3,0 m3 (4,0 yd3) slaggskopa
 •     
 • Kraftig stötfångarmotvikt

UTRUSTNING – rekommenderade alternativ:

      
 • Underrullsskydd, uppsättning för stålverk
 •     
 • Nötningsskydd för slutväxel
OBS! En partiell stålverkskonfiguration finns tillgänglig för bandlastarmodellerna Cat® 953K och 963K. Grundpaketet erbjuder specialiserade tätningar och skydd såväl som maskinfunktioner som gör att återförsäljaren kan uppgradera din bandlastare för arbete i höga temperaturer. Det partiella stålverkspaketet inkluderar inte modifikationer som krävs för att arbeta med het slagg. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.

973K för stålverk Standardutrustning

Drivlina
 • Dieselmotor Cat C9.3 ACERT
 • Motormonterad efterbehandling som uppfyller emissionskraven i Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Final
 • Turboladdad med ATAAC
 • Modulärt kylsystem för motorns luftintag, olja och vatten
 • Kylfläkt, elektroniskt styrd, hydrauldriven, temperaturavkännande, behovsstyrd
 • Elektronisk hydrostatstyrning (EHC) för transmission med kör- och arbetslägen
 • Bränslekylare
 • Vattenavskiljare
 • Torr luftrenare, axialtätad med integrerad förrenare och dammejektorsystem, elektronisk filterindikator
 • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Underrede
 • Kraftiga Caterpillar-band
 • Bandstyrskydd, slutsektion
 • Bandjusterare, hydraulisk
 • Drivhjulsnav med utbytbara bultmonterade kantsegment av segt stål
 • Skydd, drivhjul
 • Sju underrullar, två överrullar per band, permanentsmorda
 • Ledarhjul, konventionell typ, permanentsmorda
 • Pendlande underrullsramar
 • Bandskarvlänk

Elsystem
 • Generator, 24 V, extra kraftig, borstlös
 • Backvarningslarm
 • Elektriskt signalhorn
 • Två extra kraftiga batterier, hög effekt, underhållsfria, 1 400 CCA
 • Huvudströmbrytare
 • Startmotor, elektrisk (extra kraftig, 24 V)

Förarmiljö
 • Trycksatt och ljuddämpad ROPS/FOPS-hytt med tätad vindruta, tonat glas och skjutbart sidofönster på höger sida
 • Klimatanläggning med uppvärmning
 • Värmeanläggning/defroster med automatisk temperaturkontroll
 • Elektrohydrauliska sätesmonterade manöverspakar
 • Säkerhetsbälte av rulltyp, med indikator på instrumentpanelen
 • Elektroniskt övervakningssystem med mätare för: motorns kylvätsketemperatur, hydraulikens oljetemperatur, bränslenivå, dieselavgasvätskans nivå (om så utrustad)
 • Spegel, backspegel, i hytten, justerbar
 • Radioförberedd, inklusive omvandlare från 24 V till 12 V, högtalare, antenn och två 12-voltsuttag
 • Klädkrok
 • Förvaringsfack under vänster armstöd
 • Dokumenthållare på den högra konsolen
 • Golvmatta, gummi, kraftig
 • Vindrutespolare och -torkare, fram och bak med flera hastighetsinställningar
 • Robust metalltak
 • Reglage för parkeringsbroms, bromsindikatorlampa

Övrig standardutrustning
 • Ljuddämpning, utvändigt
 • Z-länksystem
 • Lastavkännande redskapspump med variabelt deplacement
 • Redskapscylindrar med positionsgivare
 • Lyft- och tiltfrånslag som kan programmeras av föraren
 • Motorutrymme med låsbara luckor
 • Kylarelement med 6,5 flänsar per tum, skräptåligt
 • Gångjärnsupphängda kylarskydd och utsvängbar fläkt
 • Komplett bottenskydd
 • Lyftcylinderskydd
 • Skydd för oljemätare
 • Förberedd för Product Link
 • Oljeprovtagningsventiler
 • Cat XT-slangar
 • HYDO Advanced 10

973K för stålverk Tillvalsutrustning

Drivlina
 • Värmesköld för motor
 • Fläkt, standardutförande
 • Fläkt med reversering
 • Fläkt, reversibel, låg hastighet
 • Fläkt, reversibel, för stålverk
 • Luftinlopp, förrenarturbin

Förarmiljö
 • Hytt
 • Deluxe-hytt
 • Hytt för stålverk
 • Säte, klädsel, luftfjädring, ingen pareringsmekanism för sidorörelser
 • Säte, klädsel, luftfjädring, uppvärmt, pareringsmekanism för sidorörelser
 • Växelväljare, V-spak eller joystick
 • Siktsats – en kamera
 • Siktsats, två kameror
 • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
 • Förrenare för hyttluft

Hydraulik
 • Miljöanpassad hydraulvätska
 • Hydraulolja, EcoSafe
 • Hydraulikpaket: standardutförande – tvåventilsjoystick, treventilsjoystick, två ventiler, två spakar, tre ventiler, två spakar, universal – treventilsjoystick, fyrventilsjoystick

Skydd
 • Skydd för tiltcylindrar
 • Skydd, främre belysning
 • Vindruteskydd
 • Nötningsskydd för slutväxel
 • Nötningsskydd för slutväxel, nedre

Elsystem
 • Roterande varningsljus

Underrede
 • Underrullsskydd
 • Underrullsskydd, för stålverk
 • Bandgrupper (40 sektioner) – Bandgrupper för kraftig belastning – Tätade och smorda: 500 mm (19,7 tum) bandplattor av tvåkamstyp, centrumhål; 510 mm (20,1 tum) för extrema förhållanden, av enkamstyp, centrumhål; 550 mm (21,6 tum) bandplattor av tvåkamstyp; 675 mm (26,6 tum) bandplattor av tvåkamstyp; 675 mm (26,6 tum) bandplattor av tvåkamstyp, centrumhål; 675 mm (26,6 tum) av enkamstyp, centrumhål; 830 mm (32,7 tum) bandplattor av tvåkamstyp, bred spårvidd
 • Bandgrupper (40 sektioner) – Bandgrupper för kraftig belastning – Tätade och ej smorda – för stålverk: 500 mm (19,7 tum) bandplattor av tvåkamstyp, 500 mm (19,7 tum) släta, 500 mm (19,7 tum) bandplattor av trekamstyp, 500 mm (19,7 tum) varannan platta slät

Skopor
 • Lastarskopa: 3,0 m³ (4,0 yd³), svetsade jämnt monterade adaptrar: 3,2 m³ (4,2 yd³), direktinfäst, 3,2 m³ (4,2 yd³), för krävande tillämpningar, direktinfäst; 3,2 m³ (4,2 yd³), för krävande tillämpningar, full kant, direktinfäst; 4,2 m³ (5,5 yd³), Performance-serien; 4,0 m³ (5,2 yd³), Performance-serien plan
 • Universalutförande: 3,0 m³ (4,0 yd³ ), för krävande tillämpningar, direktinfäst, 3,0 m³ (4,0 yd³ ), direktinfäst
 • Bred: 4,2 m³ (5,5 yd³) Performance-serien
 • Deponi: 4,6 m³ (6,0 yd³ ), universalutförande för deponi, extra kraftig, direktinfäst; 4,9 m³ (6,4 yd³), standardutförande för deponi, extra kraftig, direktinfäst
 • För stålverk: 3,0 m³ (4,0 yd³ ), slaggskopa

Andra tillbehör
 • Motvikt
 • Motvikt, kraftig stötfångare
 • Rivare, flerarmstyp
 • Draganordning, rivare
 • Avvisarstänger, bakre
 • Stötfångare, standard
 • Ingen stötfångare
 • Bakre fotsteg, standard
 • Bakre fotsteg, rivare
 • Ytterligare arbetsredskap: redskapsfäste, blad, gafflar, materialhanteringsarmar, rakor

Startmotorer, batterier och generatorer
 • Motorvärmare, 120 V
 • Motorvärmare, 240 V

Underhåll och relaterade tillbehör
 • Underhållspaket, deluxe
 • Snabbt oljebyte
 • Sedimentpump
 • Bränslepåfyllningspump för bränsletank
 • Servicepaket, standard
 • Säker låsspärr som håller hytten i 30 grader, vindruta
 • Servicepaket, utökat: manuellt hydraulsystem för säker fällning 30 grader och låsning av hytten i fält; hållare för spade (spade ingår ej)
 • Frostskyddsmedel -50 grader Celsius (-58 grader Fahrenheit)

Teknikprodukter
 • Product Link – satellit
 • Product Link – mobilnät
 • Höjdkontrollmast