953K WH

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

För allt från lastning och sortering till grävning och spridning av marktäckningsmaterial är bandlastaren en av de mest mångsidiga maskinerna på avfallsdeponier och omlastningsplatser. Konfigurationerna för avfallshantering har extra skydd och tätningar för att ge dig en maskin som är särskilt konstruerad för att ta sig an utmaningarna i avfallstillämpningar. Ett urval av skopor och bandplattor gör att du kan optimera maskinen ytterligare för högre prestanda och längre servicelivslängd. Cats nya bandlastare erbjuder ökad bränsleeffektivitet jämfört med tidigare modeller liksom ökad komfort och bättre redskaps- och styrrespons.

Rymduppgifter, service

Enheter:
Bränsletank 70.0 gal (US) 265.0 l Less
Kylsystem 8.45 gal (US) 32.0 l Less

Vikt

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Motor

Motormodell Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Utsläpp U.S. Emissionsstandarderna EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 eller China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, likvärdiga med Tier 3/steg IIIA U.S. Emissionsstandarderna EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 eller China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, likvärdiga med Tier 3/steg IIIA Less
Motoreffekt (maximal) – SAE J1995 177.0 HP 132.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 173.0 HP 129.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 (DIN) 175.0 HP 129.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 154.0 HP 115.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 156.0 HP 115.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.31 tum 135.0 mm Less
Slagvolym 427.8 tum³ 7.01 l Less
Anmärkning (1) Motoreffekt vid 1 800 varv/min. Motoreffekt vid 1 800 varv/min. Less
Anmärkning (2) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning (3) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less

Vikter – Avfallshanterare

Arbetsvikt* NaN lb NaN kg Less
Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
Transportvikt* NaN lb NaN kg Less
Transportvikt NaN lb NaN kg Less
Anmärkning *Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. *Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. Less

Skopor

Kapacitet – standard, för deponi 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Kapacitet - Lastarskopa 2.4 yd³ 1.8 m³ Less
Kapacitet – Performance-serien 2.7 yd³ 2.1 m³ Less
Kapacitet - Käftskopa 2.1 yd³ 1.6 m³ Less
Kapacitet – deponi 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Skopbredd - Lastarskopa 97.8 tum NaN mm Less
Skopbredd – Performance-serien 99.8 tum NaN mm Less
Skopbredd - Käftskopa 97.3 tum NaN mm Less
Skopans bredd – deponi 97.8 tum NaN mm Less
Anmärkning Skopa utrustad med tänder och slitsegment. Skopa utrustad med tänder och slitsegment. Less

Underrede

Typ av bandplatta Tvåkamsbandplattor Tvåkamsbandplattor Less
Bandplattsbredd – standardplattor/centrumhål 19.0 tum 480.0 mm Less
Underrullar/plattor – Vardera sidan 6 underrullar/37 plattor – vardera sidan 6 underrullar/37 plattor – vardera sidan Less
Bandlängd på marken 91.3 tum NaN mm Less
Markkontaktyta – standardplattor/centrumhål NaN tum² 2.2 kvm Less
Marktryck* – standardplattor/centrumhål** 8.8 psi 60.7 kPa Less
Marktryck – standardplattor/centrumhål** 8.6 psi 59.6 kPa Less
Plattkamshöjd 1.4 tum 35.0 mm Less
Bandspårvidd 72.3 tum NaN mm Less
Länklutning 7.48 tum 190.0 mm Less
Anmärkning (1) *Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. *Maskin utrustad med Tier 4 Final/steg IV-teknik för utsläppsminskning. Less
Anmärkning (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Anmärkning (3) När marktrycket beräknas används maskinens arbetsvikt med lastarskopa, tänder och slitsegment. När marktrycket beräknas används maskinens arbetsvikt med lastarskopa, tänder och slitsegment. Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,573 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,1 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,573 ton. Less

Mått (ungefärliga)

Total maskinbredd utan skopa: med standardband – 480 mm (19,7 tum) bandplattor 91.2 tum NaN mm Less
Total maskinbredd utan skopa: med band med bred spårvidd – bandplattor på 800 mm (31,5 tum) 115.6 tum NaN mm Less
Markfrigång 16.4 tum 417.0 mm Less
Maskinhöjd till hyttens överkant 124.2 tum NaN mm Less
Längd till bandens framände 178.9 tum NaN mm Less
Total maskinlängd* 251.5 tum NaN mm Less
Frigångsvinkel i bärläge 15° 15° Less
Grävdjup* 5.5 tum 140.0 mm Less
Maximal bakåttiltning i markläge 43° 43° Less
Maximal bakåttiltning i bärläge 50° 50° Less
Skophöjd i bärläge 21.6 tum 548.0 mm Less
Räckvidd vid full lyfthöjd och 45° tippning* 47.0 tum NaN mm Less
Frigång vid full lyfthöjd och 45° tippning* 106.0 tum NaN mm Less
Maximal bakåttiltning vid full höjd 52° 52° Less
Maximal tippvinkel vid full höjd 53° 53° Less
Schaktningsvinkel 74° 74° Less
Höjd till skopans ledbult 142.1 tum NaN mm Less
Totalhöjd med skopa på full höjd 216.0 tum NaN mm Less
Höjd till överdel av förarstol med nackstöd 102.2 tum NaN mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 110.3 tum NaN mm Less
Rampvinkel 29° 29° Less
Anmärkning *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. Less
Anmärkning Måtten varierar beroende på skopan. Se driftspecifikationerna nedan. Måtten varierar beroende på skopan. Se driftspecifikationerna nedan. Less

Rymduppgifter – service

DEF-tank 4.22 gal (US) 16.0 l Less

Bandlastare för avfallshantering

Slitstyrka

Prestanda

Säkerhet

Underhåll

953K WH Standardutrustning

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – FÖR SVÅRA FÖRHÅLLANDEN INKLUDERAR:
 • Kraftigt underrede
 • Slutväxel/ledarhjul/Duo Cone-tätningar
 • Tätning mellan främre skyddet och ramen runt hydraulledningar
 • Bakre skydd/lås för fläktlucka

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – FÖR SVÅRA FÖRHÅLLANDEN KRÄVS:
 • Turbinförrenare på motorns luftintag
 • Ledarhjulsskydd
 • Reverserande, behovsstyrd fläkt
 • Kraftiga band med centrumhål

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – REKOMMENDERADE TILLVAL FÖR SVÅRA FÖRHÅLLANDEN:
 • Avvisande stänger
 • Deponiskopa
 • Förrenarfilter för hyttluft
 • Bakre motvikt (när den är utrustad med deponi- eller universalskopa)
 • Utökade servicepaket
 • Vindruteskydd

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – PAKET FÖR UTÖKAD RENING INKLUDERAR:
 • Underrede med bred bandspårvidd
 • Standardplattbredd

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – PAKET FÖR UTÖKAD RENING KRÄVER:
 • Kraftiga band med centrumhål med 480 mm/19 tum bandplattor för maximal bredd
 • Turbinförrenare på motorns luftintag
 • Ledarhjulsskydd
 • Reverserande, behovsstyrd fläkt
 • Utökade servicepaket
 • Skopa med 2 620 mm/103,2 tums minsta bredd (eller utan skopa)
 • Förrenarfilter för hyttluft
 • Vindruteskydd

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – REKOMMENDERADE TILLVAL FÖR UTÖKAD RENING:
 • Avvisarstänger och/eller motvikt