973K WH

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

För allt från lastning och sortering till grävning och spridning av marktäckningsmaterial är bandlastaren en av de mest mångsidiga maskinerna på avfallsdeponier och omlastningsplatser. Konfigurationerna för avfallshantering har extra skydd och tätningar för att ge dig en maskin som är särskilt konstruerad för att ta sig an utmaningarna i avfallstillämpningar. Ett urval av skopor och bandplattor gör att du kan optimera maskinen ytterligare för högre prestanda och längre servicelivslängd. Cats nya bandlastare erbjuder ökad bränsleeffektivitet jämfört med tidigare modeller liksom ökad komfort och bättre redskaps- och styrrespons.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Emissioner Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Less
Motoreffekt – maximal – SAE J1995 310.0 HP NaN kW Less
Motoreffekt – maximal – SS-ISO 14396 306.0 HP NaN kW Less
Motoreffekt – maximal – SS-ISO 14396 (DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP NaN kW Less
Nettoeffekt – nominell – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.5 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Slagvolym 567.0 tum³ 9.3 l Less
Anmärkning (1) Motoreffekt vid 1 800 varv/min. Motoreffekt vid 1 800 varv/min. Less
Anmärkning (2) Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel eller mindre, eller upp till B20 biodiesel blandat med ULSD. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning (3) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less

Vikter

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less

Skopor

Kapacitet – standard, för deponi 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Kapacitet - Lastarskopa 4.2 yd³ 3.2 m³ Less
Kapacitet – Performance-serien 5.0 yd³ 3.8 m³ Less
Kapacitet - Käftskopa 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Kapacitet – deponi 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Skopbredd - Lastarskopa 117.0 tum NaN mm Less
Skopbredd – Performance-serien 117.0 tum NaN mm Less
Skopbredd - Käftskopa 116.0 tum NaN mm Less
Skopans bredd – deponi 117.0 tum NaN mm Less
Anmärkning Skopa utrustad med tänder och slitsegment. Skopa utrustad med tänder och slitsegment. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 101.5 gal (US) 384.0 l Less
Kylsystem 11.6 gal (US) 44.0 l Less
DEF-tank 9.2 gal (US) 35.0 l Less

Vikter – Avfallshanterare

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
Transportvikt NaN lb NaN kg Less

Underrede

Typ av bandplatta Tvåkamsbandplattor Tvåkamsbandplattor Less
Bandplattsbredd – standardplattor/centrumhål 22.0 tum 550.0 mm Less
Underrullar/plattor – Vardera sidan 7 underrullar/40 plattor – vardera sidan 7 underrullar/40 plattor – vardera sidan Less
Bandlängd på marken 115.3 tum NaN mm Less
Markkontaktyta – standardplattor/centrumhål NaN tum² 3.66 kvm Less
Marktryck – standardplattor/centrumhål** 11.3 psi 77.6 kPa Less
Plattkamshöjd 1.9 tum 49.0 mm Less
Bandspårvidd 85.0 tum NaN mm Less
Länklutning 8.5 tum 215.9 mm Less
Anmärkning (1) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Anmärkning (2) När marktrycket beräknas används maskinens arbetsvikt med lastarskopa, tänder och slitsegment. När marktrycket beräknas används maskinens arbetsvikt med lastarskopa, tänder och slitsegment. Less

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717 ton. Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717 ton. Less

Mått (ungefärliga)

Total maskinbredd utan skopa: med standardband – 480 mm (19,7 tum) bandplattor 106.7 tum NaN mm Less
Total maskinbredd utan skopa: med band med bred spårvidd – bandplattor på 800 mm (31,5 tum) 123.8 tum NaN mm Less
Markfrigång 18.5 tum 469.0 mm Less
Maskinhöjd – Hyttens överkant 138.2 tum NaN mm Less
Längd – till bandens framände 209.6 tum NaN mm Less
Total maskinlängd* 298.4 tum NaN mm Less
Frigångsvinkel i bärläge 15° 15° Less
Grävdjup* 6.2 tum 158.0 mm Less
Maximal bakåttiltning – markläge 43° 43° Less
Maximal bakåttiltning – bärläge 47° 47° Less
Skophöjd – Bärläge 19.0 tum 483.5 mm Less
Räckvidd vid full lyfthöjd och 45° tippning* 53.8 tum NaN mm Less
Frigång vid full lyfthöjd och 45° tippning* 116.2 tum NaN mm Less
Maximal bakåttiltning – full höjd 59° 59° Less
Maximal tippvinkel vid full höjd 49° 49° Less
Schaktningsvinkel 85° 85° Less
Höjd – Skopans ledbult 166.1 tum NaN mm Less
Totalhöjd – Skopa på full höjd 246.5 tum NaN mm Less
Höjd – överdel av förarsäte med nackstöd 117.6 tum NaN mm Less
Höjd – Avgasrörets översta punkt 120.8 tum NaN mm Less
Rampvinkel 29° 29° Less
Anmärkning *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. Less
Anmärkning Måtten varierar beroende på skopan. Se driftspecifikationerna nedan. Måtten varierar beroende på skopan. Se driftspecifikationerna nedan. Less

Bandlastare för avfallshantering

Slitstyrka

Prestanda

Säkerhet

Underhåll

973K WH Standardutrustning

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – FÖR SVÅRA FÖRHÅLLANDEN INKLUDERAR:
 • Slutväxel/ledarhjul/Duo Cone-tätningar
 • Nötningsskydd för nedre slutväxel

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – FÖR SVÅRA FÖRHÅLLANDEN KRÄVS:
 • Motorns värmesköld
 • Reverserande fläkt
 • Turbinförrenare på motorns luftintag
 • Extra kraftiga band
 • Siktsats, två kameror
 • Utökade servicepaket
 • Vindruteskydd

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – REKOMMENDERADE TILLVAL FÖR SVÅRA FÖRHÅLLANDEN:
 • Band med centrumhål
 • Förrenarfilter för hyttluft
 • Skydd för tiltcylinder
 • Nötningsskydd för slutväxel
 • Bakre avvisarstänger

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – PAKET FÖR UTÖKAD RENING INKLUDERAR:
 • Underrede med bred bandspårvidd
 • Standardplattbredd
 • Nötningsskydd för nedre slutväxel

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – PAKET FÖR UTÖKAD RENING KRÄVER:
 • Motorns värmesköld
 • Reverserande fläkt
 • Turbinförrenare på motorns luftintag
 • Extra kraftiga band
 • Siktsats, två kameror
 • Utökade servicepaket
 • Förrenarfilter för hyttluft
 • Vindruteskydd

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – REKOMMENDERADE TILLVAL FÖR UTÖKAD RENING:
 • Band med centrumhål med 500 mm/19,7 tum eller 675 mm/26,6 tum bandplattor för maximal bredd
 • Skydd för tiltcylinder
 • Nötningsskydd för slutväxel
 • Underrullsskydd
 • Avvisarstänger och/eller motvikt

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – PAKET FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN INKLUDERAR AVFALLSHANTERINGSPAKET PLUS:
 • Kraftig stötfångare med dragkrok
 • Lyftcylinderskydd
 • Skydd för tiltcylinder
 • Avvisande stänger
 • Vindruteskydd
 • Nötningsskydd för slutväxel
 • Nötningsskydd för nedre slutväxel
 • Bakre avvisarstänger

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN KRÄVS:
 • Motorns värmesköld
 • Reverserande fläkt
 • Turbinförrenare på motorns luftintag
 • Extra kraftiga band
 • Siktsats, två kameror
 • Utökade servicepaket
 • Ingen stötfångare
 • Förrenarfilter för hyttluft
 • Bakre fotsteg, rivare

UTRUSTNINGSPAKET: AVFALLSHANTERARE – REKOMMENDERADE TILLVAL FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN:
 • Band med centrumhål
 • Deponi- eller universalskopa
 • Underrullsskydd