Stenflödessystem

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De innovativa Cat® stenflödessystemen är en ny teknik som radikalt ändrar sättet på vilket malm flyttas i blockutvinningsgruvor från brottet till krossen. Stenflödet uppnås genom kontinuerlig brytning, borttagning från brottet och transportering. Cat®:s stenflödessystem består av flera komponenter, alla centralt kontrollerade via fjärrstyrning: Stenmatare RF-300 tar bort malmen från brottet, Stenflyttaren RM900 (en nyutvecklad kedjematare) matar malmen till en kross och en automatiserad enhet kan styra och jämna ut produktionsprocessen.

Stenmatare (RF300)

Enheter:
Kapacitet 300 ton/h (331 short tons/h) 300 ton/h (331 short tons/h) Less
Mått (L × B × H) 4 300 × 2 000 × 1 050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 fot) 4 300 × 2 000 × 1 050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 fot) Less
Prestanda 300 ton/h (331 short tons/h) 300 ton/h (331 short tons/h) Less
Påskjutningscylindrar – antal 2 2 Less
Påskjutningscylindrar – slaglängd 2.0 fot 600.0 mm Less
Påskjutningscylindrar – tryck – totalt 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
Schaktbladscylinder – antal 4 4 Less
Schaktbladscylinder – cykeltid 120.0 Sekunder 120.0 Sekunder Less
Schaktbladscylinder – slaglängd 4.4 fot 1350.0 mm Less
Schaktbladscylinder – tryck – totalt 903956.0 lb 4021.0 kN Less
Vikt – påskjutningsanordning 6.4 Sh Ton 5.8 t Less
Vikt – totalt, RF300 24.3 Sh Ton 22.0 t Less

Stenflyttare (RM900)

Drivkraft 2 × 75 kW (2 × 102 hp) 2 × 75 kW (2 × 102 hp) Less
Hydraulisk returenhet (1) Alternativ 1: Manuellt justerbar strömlös Alternativ 1: Manuellt justerbar strömlös Less
Hydraulisk returenhet (2) Alternativ 2: Helt aktiverad Alternativ 2: Helt aktiverad Less
Kedjans längd 512.0 fot 156.0 m Less
Kedjans storlek 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 tum) 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 tum) Less
Kedjehastighet 0,15 m/min (29,5 fot/min) 0,15 m/min (29,5 fot/min) Less
Transportörlängd 252.0 fot 77.0 m Less
Trågets bredd 5.9 fot 1800.0 mm Less
Trågets längd 9.8 fot 3000.0 mm Less

Blockutvinning med kontinuerlig transport

Stenmatare RF-300

Stenflyttare RM900