< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Strävan efter produktivitet leder till transmissionssystem med kontrollerad start.

Specifikationer

Enheter:
Maximalt ingående varvtal (motorvarvtal) 1 782 varv/min 1 782 varv/min Less
Vikt (utan olja) – rakt drivsystem 13007.0 lb 5900.0 kg Less
Maximalt utgående moment under en kort tid (3 sek.) 331858.0 ft-lb 450000.0 Nm Less
Tillämpning Kedjetyp långväggsmaskiner, som för armerade orttransportörer Kedjetyp långväggsmaskiner, som för armerade orttransportörer Less
Mått för rak växellåda (P-version) – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
Mått för rak växellåda (P-version) – längd (utan drivanslutning) 66.8 tum 1697.0 mm Less
Mått för rak växellåda (P-version) – bredd 44.1 tum 1120.0 mm Less
Mått för höger-/vänstervinklad växellåda (KP-version) – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
Mått för höger-/vänstervinklad växellåda (KP-version) – längd (utan drivanslutning) 109.1 tum 2770.0 mm Less
Mått för höger-/vänstervinklad växellåda (KP-version) – bredd 50.6 tum 1285.0 mm Less
Maximal installerad effekt – kW 1 500 varv/min vid 50 Hz (hp 1 800 varv/min vid 60 Hz) på: i = 33:1 – 16:1 1300.0 hp 800.0 kW Less
Maximal installerad effekt – kW 1 500 varv/min vid 50 Hz (hp 1 800 varv/min vid 60 Hz) på: i = 39:1 1100.0 hp 700.0 kW Less
Maximal installerad effekt – kW 1 500 varv/min vid 50 Hz (hp 1 800 varv/min vid 60 Hz) på: i = 50:1 800.0 hp 500.0 kW Less
Oljepåfyllningskapacitet – rakt drivsystem 114.0 gal 430.0 l Less
Oljepåfyllningskapacitet – höger-/vänstervinklat drivsystem 193.0 gal 730.0 l Less
Vikt (utan olja) – höger-/vänstervinklat drivsystem 21500.0 lb 9700.0 kg Less

Typisk tillämpning

Beskrivning Kedjetyp Longwall-maskiner som för armerade orttransportörer (AFC) Kedjetyp Longwall-maskiner som för armerade orttransportörer (AFC) Less

Maximal utgående moment (i 3 sekunder) Tmax [Nm]

KP-45/P-45 CST 331858.0 lb ft 450000.0 Nm Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 24,5 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 28 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 33 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 700 kW 700 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 45 540 kW 540 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 50 500 kW 500 kW Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 24,5 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 28 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 33 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 1 142 hp 1 142 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 45 881 hp 881 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 50 816 hp 816 hp Less

Mått

KP-45 CST – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
KP-45 CST – längd 113.2 tum 2875.0 mm Less
KP-45 CST – bredd 55.2 tum 1401.0 mm Less
P-45 CST – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
P-45 CST – längd 66.8 tum 1697.0 mm Less
P-45 CST – bredd 44.1 tum 1120.0 mm Less

Behov av kylvatten

Maximal inloppstemperatur för vatten 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Behov av kylvatten 6.6 gal/min 25.0 l/min Less

Kapacitet

KP-45 CST – växellådans vikt (utan olja) 21385.0 lb 9700.0 kg Less
KP-45 CST – oljemängd 193.0 gal 730.0 l Less
P-45 CST – växellådans vikt (utan olja) 13007.0 lb 5900.0 kg Less
P-45 CST – oljemängd 114.0 gal 430.0 l Less

Axelkonstruktion

Ingående axel (cylindrisk) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Utgående axel med inre kuggar DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less

Uppstart

För mjukstart och start under belastning körs alla drivmotorer upp till full hastighet utan belastning. Motorerna startas alltid sekventiellt vilket gör minimerar toppström och energibehov. När den sista motorn har uppnått fullt varvtal, appliceras tryck på CST-kopplingen, vilket ökas tills maximimoment nås om så behövs. Som resultat synkroniseras trycket och motorbelastning under startsekvensen och fortsätter under det att transportören accelererar.


Belastningsfördelning

Energiförbrukningen för varje motor övervakas konstant vilket ger belastningsfördelning mellan de individuella drivenheterna. Om ett förinställt värde överskrids ökas slirningen på enheten med den större energiförbrukningen, vilket gör att de andra enheterna drar mer ström och jämnar ut strömförsörjningen igen. Slirningen är i normalfallet under 0,2 %.


Överbelastningsskydd

Om kedjan har stoppats av en stor sten eller ett spärrande järn öppnas CST-kopplingen snabbt och motorn stängs av. För att åstadkomma detta övervakas utgående varvtal konstant. Inom millisekunder kopplas växellådans roterande massa – och framför allt för den asynkrona motorn – bort från transportörskedjans kedjehjul. Kommunikation mellan drivstyrenheterna gör att alla kopplingar öppnas samtidigt.


Motorbromsfunktion

Ibland – även under normala skift – finns det behov av att avbryta produktionen och stänga av AFC-motorerna.


PMC™-D och PMC™-V

PMC™-D och PMC™-V ingår i Cat PMC™-familjen av programmerbara styrenheter för gruvbrytning. PMC™-D styr drivtillämpningar som orttransportörer och växellådornas överbelastningsskydd. PMC™-V styr visualisering.


V-Drive visualiseringsprogramvara

Denna programvara visualiserar alla data om CST, änddrivning och kedjespänning. Programmet tillåter ändringar av drivsystemparametrar och övervakar belastningsfördelning, transportörhastighet, kopplingsgivare osv.


Fälterfarenhet

CST-drivsystemet användes för första gången 1995 på en högproducerande långväggig ort i USA. Sedan dess har mer än 500 CST-drivsystem sålts och används framgångsrikt i gruvor i USA, Mexiko, Australien, Polen, Kina, Ryssland, Kazakstan, Tjeckien och Tyskland. Den högsta totala tillgängliga effekten för orttransportörer är för närvarande 3 600 kW. Alla komponenter – särskilt de viktiga komponenterna inom matningsenheten och CST-kopplingen – har visat sin tillförlitlighet i en rad olika tillämpningar. AFC:n med världens högsta kapacitet (>6 000 t/h) och världens längsta AFC i drift (nästan 500 m/1 640 fot) har utrustats med Cat:s CST-drivsystem.


ICDS – Integrerat CST-drivsystem

ICDS är ett resultat av fortsatt samarbete mellan Caterpillar och Baldor Electric Company. Det kombinerar det välbeprövade CST-drivsystemet för orttransportörer med en nyutvecklad speciell Baldor-elmotor med vårt nya PMC™-D-styrsystem.