< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Strävan efter produktivitet leder till transmissionssystem med kontrollerad start.

Specifikationer

Enheter:
Maximalt ingående varvtal (motorvarvtal) 1 782 varv/min 1 782 varv/min Less
Vikt (utan olja) – rakt drivsystem 13007.0 lb 5900.0 kg Less
Mått för höger-/vänstervinklad växellåda (KP-version) – bredd 50.6 tum 1285.0 mm Less
Maximal installerad effekt – kW 1 500 varv/min vid 50 Hz (hp 1 800 varv/min vid 60 Hz) på: i = 33:1 – 16:1 1300.0 HP 800.0 kW Less
Mått för rak växellåda (P-version) – längd (utan drivanslutning) 66.8 tum 1697.0 mm Less
Mått för höger-/vänstervinklad växellåda (KP-version) – längd (utan drivanslutning) 109.1 tum 2770.0 mm Less
Tillämpning Kedjetyp långväggsmaskiner, som för armerade orttransportörer Kedjetyp långväggsmaskiner, som för armerade orttransportörer Less
Maximal installerad effekt – kW 1 500 varv/min vid 50 Hz (hp 1 800 varv/min vid 60 Hz) på: i = 39:1 1100.0 HP 700.0 kW Less
Oljepåfyllningskapacitet – rakt drivsystem 114.0 gal (US) 430.0 l Less
Mått för rak växellåda (P-version) – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
Mått för höger-/vänstervinklad växellåda (KP-version) – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
Vikt (utan olja) – höger-/vänstervinklat drivsystem 21500.0 lb 9700.0 kg Less
Maximal installerad effekt – kW 1 500 varv/min vid 50 Hz (hp 1 800 varv/min vid 60 Hz) på: i = 50:1 800.0 HP 500.0 kW Less
Mått för rak växellåda (P-version) – bredd 44.1 tum 1120.0 mm Less
Maximalt utgående moment under en kort tid (3 sek.) 331858.0 fot-lb 450000.0 N·m Less
Oljepåfyllningskapacitet – höger-/vänstervinklat drivsystem 193.0 gal (US) 730.0 l Less

Typisk tillämpning

Beskrivning Kedjetyp Longwall-maskiner som för armerade orttransportörer (AFC) Kedjetyp Longwall-maskiner som för armerade orttransportörer (AFC) Less

Maximal utgående moment (i 3 sekunder) Tmax [Nm]

Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 700 kW 700 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 24,5 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 39 1 142 hp 1 142 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 28 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 50 500 kW 500 kW Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 50 816 hp 816 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 33 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 45 881 hp 881 hp Less
Nominell effekt P vid 60 Hz (n = 1 782 varv/min) – förhållandet i [–]: 24,5 1 305 hp 1 305 hp Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 45 540 kW 540 kW Less
KP-45/P-45 CST 331858.0 lb/fot 450000.0 N·m Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 33 800 kW 800 kW Less
Nominell effekt P vid 50 Hz (n = 1 485 varv/min) – förhållandet i [–]: 28 800 kW 800 kW Less

Mått

P-45 CST – längd 66.8 tum 1697.0 mm Less
P-45 CST – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
KP-45 CST – bredd 55.2 tum 1401.0 mm Less
KP-45 CST – höjd 41.7 tum 1060.0 mm Less
KP-45 CST – längd 113.2 tum 2875.0 mm Less
P-45 CST – bredd 44.1 tum 1120.0 mm Less

Behov av kylvatten

Behov av kylvatten 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Maximal inloppstemperatur för vatten 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less

Kapacitet

P-45 CST – växellådans vikt (utan olja) 13007.0 lb 5900.0 kg Less
P-45 CST – oljemängd 114.0 gal (US) 430.0 l Less
KP-45 CST – oljemängd 193.0 gal (US) 730.0 l Less
KP-45 CST – växellådans vikt (utan olja) 21385.0 lb 9700.0 kg Less

Axelkonstruktion

Ingående axel (cylindrisk) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Utgående axel med inre kuggar DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less

Uppstart

Belastningsfördelning

Överbelastningsskydd

Motorbromsfunktion

PMC™-D och PMC™-V

V-Drive visualiseringsprogramvara

Fälterfarenhet

ICDS – Integrerat CST-drivsystem