< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Plogsystem Cat® GH800, tidigare känt som system GH 9-38 ve, har varit standardplogvalet sedan 1990-talet och den kan användas i ådror från ca 0,9 m (35 tum) upp till 2,0 m (79 tum), oavsett ådrans lutning eller kolets hårdhet. Caterpillar modifierade denna redan så framgångsrika plogmodell för att skapa den nya, tekniskt avancerade GH800B-plogen, med konstruktionsförbättringar för ökad produktivitet i ådror som är lägre än 1,0 m (39 tum). Denna nästa generations plogkropp, har en optimerad konstruktion som gör att den lastar mer kol på transportören och minskar mängden onödig skärkraft i processen. Plogsystem GH800B med 2 × 400 kW (2 × 536 hk) installerad effekt, klarar nu brytningshöjder från 750 till 1 550 mm (30 till 61 tum).

Gruvhöjd

Enheter:
Åderserie 0,8-2,0 m (31,5-79 tum) 0,8-2,0 m (31,5-79 tum) Less

Kolets hårdhet

Typ av kol Mjukt-hårt kol Mjukt-hårt kol Less

Specifikationer

Kolets hårdhet Mjukt-hårt kol Mjukt-hårt kol Less
Maximal installerad effekt 2 × 400 kW (2 × 536 hk) 2 × 400 kW (2 × 536 hk) Less
Maximalt skärdjup 0.67 fot 205.0 mm Less

Tekniska data

Nedre skärbitslägen – läge 3 -22 mm (-0,07 fot) -22 mm (-0,07 fot) Less
Ploglängd 8.65 fot 2636.0 mm Less
Nedre skärbitslägen – läge 4 -39 mm (-0,13 fot) -39 mm (-0,13 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 2 -9 mm (-0,03 fot) -9 mm (-0,03 fot) Less
Ploghöjder – höjd 2 1 000–1 285 mm (3,28–4,22 fot) 1 000–1 285 mm (3,28–4,22 fot) Less
Ploghöjder (med stöd på kolsidan) – höjd 1 1 535–1 700 mm (5,04–5,58 fot) 1 535–1 700 mm (5,04–5,58 fot) Less
Maximal åderlutning 60° 60° Less
Ploghöjder (med stöd på kolsida) – höjd 2 1 685–1 965 mm (5,53–6,45 fot) 1 685–1 965 mm (5,53–6,45 fot) Less
Mekanisk höjdjustering 180–280 mm (0,59–0,92 fot) 180–280 mm (0,59–0,92 fot) Less
Ploghöjder – höjd 3 1 270–1 550 mm (4,17–5,09 fot) 1 270–1 550 mm (4,17–5,09 fot) Less
Ploghöjder – höjd 1 750–1 030 mm (2,64–3,38 fot) 750–1 030 mm (2,64–3,38 fot) Less
Vikter – enkel plog 4 385–5 625 kg (10 660–12 401 lb) 4 385–5 625 kg (10 660–12 401 lb) Less
Skärdjup 0.67 fot 205.0 mm Less
Maximal drivkraft 2 × 400 kW (2 × 536 hk) 2 × 400 kW (2 × 536 hk) Less
Nedre skärbitslägen – läge 1 +19 mm (+0,06 fot) +19 mm (+0,06 fot) Less

Effekt

Maximal ploghastighet 600.0 fot/min 3.0 m/sek Less

Principen för plogning

Plogkorg

Plogstyrning

Plogens lintråg

Plogtakstöd

Drivsystem

Styrsystem

Horisontreglering

Inkrementell plogning

Säkerhet

Servicevänlighet