< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Plogsystem Cat® GH800, tidigare känt som system GH 9-38 ve, har varit standardplogvalet sedan 1990-talet och den kan användas i ådror från ca 0,9 m (35 tum) upp till 2,0 m (79 tum), oavsett ådrans lutning eller kolets hårdhet. Caterpillar modifierade denna redan så framgångsrika plogmodell för att skapa den nya, tekniskt avancerade GH800B-plogen, med konstruktionsförbättringar för ökad produktivitet i ådror som är lägre än 1,0 m (39 tum). Denna nästa generations plogkropp, har en optimerad konstruktion som gör att den lastar mer kol på transportören och minskar mängden onödig skärkraft i processen. Plogsystem GH800B med 2 × 400 kW (2 × 536 hk) installerad effekt, klarar nu brytningshöjder från 750 till 1 550 mm (30 till 61 tum).

Gruvhöjd

Enheter:
Åderserie 0,8-2,0 m (31,5-79 tum) 0,8-2,0 m (31,5-79 tum) Less

Kolets hårdhet

Typ av kol Mjukt-hårt kol Mjukt-hårt kol Less

Specifikationer

Kolets hårdhet Mjukt-hårt kol Mjukt-hårt kol Less
Maximal installerad effekt 2 × 400 kW (2 × 536 hk) 2 × 400 kW (2 × 536 hk) Less
Maximalt skärdjup 0.67 fot 205.0 mm Less

Effekt

Maximal installerad effekt 2 × 400 kW (2 × 536 hk) 2 × 400 kW (2 × 536 hk) Less
Maximal ploghastighet 600.0 fot/min 3.0 m/sek Less

Tekniska data

Ploglängd 8.65 fot 2636.0 mm Less
Ploghöjder – höjd 1 750–1 030 mm (2,64–3,38 fot) 750–1 030 mm (2,64–3,38 fot) Less
Ploghöjder – höjd 2 1 000–1 285 mm (3,28–4,22 fot) 1 000–1 285 mm (3,28–4,22 fot) Less
Ploghöjder – höjd 3 1 270–1 550 mm (4,17–5,09 fot) 1 270–1 550 mm (4,17–5,09 fot) Less
Ploghöjder (med stöd på kolsida) – höjd 1 1 535–1 700 mm (5,04–5,58 fot) 1 535–1 700 mm (5,04–5,58 fot) Less
Ploghöjder (med stöd på kolsida) – höjd 2 1 685–1 965 mm (5,53–6,45 fot) 1 685–1 965 mm (5,53–6,45 fot) Less
Mekanisk höjdjustering 180–280 mm (0,59–0,92 fot) 180–280 mm (0,59–0,92 fot) Less
Skärdjup 0.67 fot 205.0 mm Less
Vikter – enkel plog 4 385–5 625 kg (10 660–12 401 lb) 4 385–5 625 kg (10 660–12 401 lb) Less
Nedre skärbitslägen – läge 1 +19 mm (+0,06 fot) +19 mm (+0,06 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 2 -9 mm (-0,03 fot) -9 mm (-0,03 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 3 -22 mm (-0,07 fot) -22 mm (-0,07 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 4 -39 mm (-0,13 fot) -39 mm (-0,13 fot) Less
Maximal drivkraft 2 × 400 kW (2 × 536 hk) 2 × 400 kW (2 × 536 hk) Less
Kolets hårdhet Mjukt-hårt kol Mjukt-hårt kol Less
Maximal åderlutning 60° 60° Less
Maximal ploghastighet 600.0 fot/min 3.0 m/sek Less

Principen för plogning

Maximera prestandan i lågt kol


Plogkorg

Lasta mer kol med en unik utformning


Plogstyrning

Förenklar underhållet och ökar hållbarheten


Plogens lintråg

Uppnå längre livslängd genom innovativ design


Plogtakstöd

Minskad storlek för att öka effektiviteten


Drivsystem

Skydda din utrustning med unika funktioner


Styrsystem

Ökad kontroll för förbättrad produktivitet och säkerhet


Horisontreglering

Ökar effektiviteten vid geologiska fel


Inkrementell plogning

Att hålla ortlinjen rak för konstant produktion


Säkerhet

Hålla personalen säker med innovativa funktioner


Servicevänlighet

Ökad livslängd och driftstid