< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Med automation blir en enkel, robust plog till en högpresterande gruvbrytningsmaskin.

Specifikationer

Enheter:
Kolets hårdhet Mjukt-hårt kol Mjukt-hårt kol Less
Maximal installerad effekt 2 × 400 kW (2 × 536 hk) 2 × 400 kW (2 × 536 hk) Less
Maximalt skärdjup 7.48 tum 190.0 mm Less
Maximal ploghastighet 2,5 m/min (500 fot/min) 2,5 m/min (500 fot/min) Less
Maximal åderlutning Upp till 60° Upp till 60° Less
Plogens korghöjd 0,6 m-1,6 m (24-63 tum) 0,6 m-1,6 m (24-63 tum) Less
Typisk skärhöjd 0,8 m-1,6 m (31,5-63 tum) 0,8 m-1,6 m (31,5-63 tum) Less

Tekniska data

Nedre skärbitslägen – läge 1 +24 mm (+0,08 fot) +24 mm (+0,08 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 2 -5 mm (-0,02 fot) -5 mm (-0,02 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 3 -18 mm (-0,06 fot) -18 mm (-0,06 fot) Less
Nedre skärbitslägen – läge 4 -37 mm (-0,12 fot) -37 mm (-0,12 fot) Less
Maximalt skärdjup 0.62 fot 190.0 mm Less
Maximal drivkraft 2 × 400 kW (2 × 536 hk) 2 × 400 kW (2 × 536 hk) Less
Mekanisk höjdjustering 255-300 mm (0,83–0,98 fot) 255-300 mm (0,83–0,98 fot) Less
Ploghöjder – höjd 1 600-855 mm (1,97–2,81 fot) 600-855 mm (1,97–2,81 fot) Less
Ploghöjder – höjd 2 820–1 120 m (2,70–3,67 fot) 820–1 120 m (2,70–3,67 fot) Less
Ploghöjder – höjd 3 1 085-1 385 mm (3,56–4,54 fot) 1 085-1 385 mm (3,56–4,54 fot) Less
Ploghöjder – höjd 4 1 350-1 650 mm (4,43–5,41 fot) 1 350-1 650 mm (4,43–5,41 fot) Less
Ploglängd 7.82 fot 2384.0 mm Less
Vikter 4 400-6 400 kg (9 700-14 109 lb) 4 400-6 400 kg (9 700-14 109 lb) Less

Horisontreglering

Effektiv ploghorisontreglering är nödvändigt för att hantera vindlingar i kolådern. Ger plogen möjlighet att följa ådern och minimerar skärningen i intilliggande stenskikt och de tillhörande prepareringskostnaderna, minskar förslitningen av fräsverktyg (bit) och minskar energiförbrukningen samtidigt som åderavverkningen maximeras. Caterpillar har utvecklat ett stödbensstyrsystem för vertikal horisontreglering som använder hydraulcylindrar placerade mellan kolsidan av AFC och skyddets relästång. När cylindern skjuts ut, vänds plogens skärriktning (grävning) nedåt. När cylindern dras in vänds plogens skärriktning uppåt (klättrande). Styrcylindrarna kan styras manuellt eller automatiskt via Cat PMC™-R elektro-hydrauliska kontrollsystem. Ett blockankarsystem som består av cylindrar är installerade mellan orttransportören och skydden (vid ortändarna) reglerar transportörens krypkörning och bidrar till att hålla plogkedjan korrekt spänd.


Belastningsfördelning

Med drivning med variabel frekvens (VFD-motorer) kan varvtalet varieras mellan 0 och 120 % av det nominella, samtidigt som konstant vridmoment bibehålls över ett brett varvtalsområde. Energiförbrukningen för motorerna övervakas konstant vilket ger belastningsfördelning mellan de individuella drivenheterna.


Överbelastningsskydd

Effektivt överbelastningsskydd är avgörande för snabb plogning med hög effekt. Cat B överbelastningsskydd med planetär UEL har en integrerad flerskivig koppling med trycket inställt för att låta kopplingen slira långt under det moment som krävs för att nå kedjans brottgräns. Om "kopplingsslirning" känns av, minskas växellådans vridmoment omedelbart, i kombination med en samtidig avstängning av plogmotorerna för att förhindra skador på kedjan.


Stötdämpare

Caterpillar har utvecklat en innovativ stötdämpare för att ge utökat skydd för plogen och kedjan. Den elastiska kopplingen som sätts in i plogens dragsläde innehåller elastomerer med egenskaper som minskar chockpåkänningar på kedjan. Detta resulterar i mjukare plogdrivning, vilket minimerar belastningar på plogkedja, ploganslutningar och drivenheter vilket därmed ökar den effektiva livslängden. Stötdämparen är endast tillgänglig för glidaren (GH-plog).


Inkrementell plogning

Det viktigaste kravet för högpresterande plogning är fjärrstyrning, justerbart skärdjup och förmågan att upprätthålla en rak ortlinje. Dessa krav uppnås alla av Cat:s inkrementella skärsystem och helautomatiska ploglångväggssystem. Med konventionella plogar, leder variationer i kolets hårdhet till variationer i skärdjupet vilket i sin tur ofta leder till överbelastning av transportören och efterföljande utrustning eller till blockering av plogen. Inkrementell plogning förhindrar dessa problem genom att hålla skärdjupet konstant oberoende av kolets hårdhet eller förekomsten av bergstrimmor. Plogen gör en dubbel skärning – eller en skärning med dubbelt nät – vid varje drivände och håller orten konstant rak. Under gynnsamma takförhållanden – där skyddets spets-till-ort-avstånd inte är något problem – är skydden placerade i en sågtandsform: Endast var 4:e eller 5:e skydd utför sekvensen "sänk-flytta fram-ställ in" under varje plogpass. Detta minimerar kraven på hydraulpumpens kapacitet för skydden och säkerställer att plogningen inte behöver stoppas i syfte att flytta fram skydden. Om taket är sprött, kan skydden programmeras att flyttas fram oftare, vilket minimerar det genomsnittliga spets-till-ort-avståndet och maximerar det effektiva stödet. För att säkerställa ett effektivt stöd för taket övervakar dessutom PMC™-R elhydrauliska manöversystem trycket i skyddsbenen och förhindrar att två intilliggande skydd sänks samtidigt.


För extremt tunna ådror

Basplattans plog används för extremt låga ådror ned till 0,6 m (24 tum) med minsta praktiska höjd på cirka 0,8 m (31,5 tum). Den vanliga, maximala åderhöjden är cirka 1,6 m (63 tum).


Toppmodern transportörsteknik för gruvdrift

Den innovativa PF-plogens lintråg från Caterpillar, sätter en ny standard för toppmodern teknik för transportörer för arbete under jord. De bygger på de välbeprövade generationerna PF3 och PF4 vilka uppfyller samtliga krav på kvalitet, slitstyrka och transportkapacitet.


Separation av slitage delar och strukturella delar

Ett smart och helt nytt konceptet där de olika funktionsområdena separerar slitageelement från strukturella element. Extremt hårt och slitagetåligt material används för delar som är utsatta för slitage, medan strukturella delar är tillverkade av tåligt, höghållfast stål. Trågkonstruktionen medger problemfria utbyten av utslitna övre delar, vilket ger lägre ägandekostnad under maskinens livstid.


Optimerade kontaktytor

Användning av den beprövade PF-profilen i den övre banan betyder maximal kontaktyta mellan vingstången och profilen. Detta minimerar vingstångens yttryck i ormar och vindlande orter. Den speciella utformningen av den nedre banan – som nästan fördubblar kontaktytan – minskar slitaget på vingstångens skuldra samtidigt som friktionen minskas påtagligt. Dessutom minskar den kurvformade övergången vid trågändarna kraftigt ljudnivån under drift av kedjetransportören.


Elektroniskt styrsystem för takstöd

Det moderna, pålitliga och lättmanövrerade elhydrauliska PMC™-R skyddsstyrsystemet är konstruerat, tillverkat samt programmeras av Caterpillar. Deras primära funktion är automatisering av skärningsprocessen vid inkrementell plogning.


Caterpillar® Global kundservice

Hos Caterpillar avslutas inte affärsrelationen i och med försäljningen av ny utrustning – den är bara början på ett långsiktigt partnerskap. Vi erbjuder kundservice under hela livscykeln, med varje köp.