< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Specifikationer

Enheter:
Typisk maskinlängd 49.9 fot 15.2 m Less
Installerad effekt 3078.0 hp 2295.0 kW Less
Transportsystem AC AC Less
Höjdintervall 2,50–5,50 m (98–217 tum) 2,50–5,50 m (98–217 tum) Less
Tillgänglig skärkraft 2 × 650 kW (2 × 872 hp); 2 × 750 kW (2 × 1 006 hp); 2 × 860 kW (2 × 1 153 hp) 2 × 650 kW (2 × 872 hp); 2 × 750 kW (2 × 1 006 hp); 2 × 860 kW (2 × 1 153 hp) Less
Skärvalsens diameter Upp till 2,70 m (upp till 106 tum) Upp till 2,70 m (upp till 106 tum) Less
Tillgängliga transportmotorer 2 × 150 kW (2 × 201 hp) 2 × 150 kW (2 × 201 hp) Less
Transporthastighet Upp till 32 m/min (upp till 105 fot/min) Upp till 32 m/min (upp till 105 fot/min) Less
Transportdragkraft Upp till 1 075 kN/241 670 lbf (upp till 109 ton/120 short tons) Upp till 1 075 kN/241 670 lbf (upp till 109 ton/120 short tons) Less
Kolkross 268.0 hp 200.0 kW Less
Pumpmotor 101.0 hp 75.0 kW Less
Maskinvikt – ungefärlig 116.0 short tons 105.0 ton Less
Korghöjd 27.0 tum 685.0 mm Less
Driftsspänningar 3 300 V, 4 160 V 3 300 V, 4 160 V Less
Tillämplig minsta trågbredd 44.6 tum 1132.0 mm Less

Gruvhöjd

Åderserie 2,5-5,5 m (98-217 tum) 2,5-5,5 m (98-217 tum) Less

Effekt

Transportkraft 2 × 150 kW (2 × 200 hp) 2 × 150 kW (2 × 200 hp) Less
Maximal skärkraft 2 × 860 kW (2 × 1 380 hp vid 60 Hz) 2 × 860 kW (2 × 1 380 hp vid 60 Hz) Less
Maximal installerad effekt 2 295 kW (3 600 hp vid 60 Hz) 2 295 kW (3 600 hp vid 60 Hz) Less

Specifikationer för EL3000

Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA750-armar 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA750-armar 2 × 620 kW 2 × 620 kW Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA860-armar 2 × 860 kW 2 × 860 kW Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA860-armar 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Maskin vid 50 Hz – korghöjd 685 mm 685 mm Less
Maskin vid 50 Hz – kolkross 200 kW 200 kW Less
Maskin vid 50 Hz – skärvalsens diameter: RA750 Upp till 2 500 mm Upp till 2 500 mm Less
Maskin vid 50 Hz – skärvalsens diameter: RA860 Upp till 2 750 mm Upp till 2 750 mm Less
Maskin vid 50 Hz – skärvalsens varvtal: RA750 32,8, 37,4 och 45,2 varv/min 32,8, 37,4 och 45,2 varv/min Less
Maskin vid 50 Hz – skärvalsens varvtal: RA860 30,8, 35 och 43 varv/min 30,8, 35 och 43 varv/min Less
Maskin vid 50 Hz – transportmotor 2 × 150 kW 2 × 150 kW Less
Maskin vid 50 Hz – transportdragkraft Upp till 1 075 kN Upp till 1 075 kN Less
Maskin vid 50 Hz – transporthastighet Upp till 31,1 m/min Upp till 31,1 m/min Less
Maskin vid 50 Hz – transportsystem AC växelriktardrivning AC växelriktardrivning Less
Maskin vid 50 Hz – installerad effekt Upp till 2 295 kW Upp till 2 295 kW Less
Maskin vid 50 Hz – maskinvikt (ungefärlig) 105 ton 105 ton Less
Maskin vid 50 Hz – minsta trågbredd 1 132 mm 1 132 mm Less
Maskin vid 50 Hz – driftsspänning 3 300 V 3 300 V Less
Maskin vid 50 Hz – pumpmotor 75 kW 75 kW Less
Maskin vid 50 Hz – åderintervall 2,5-5,5 m 2,5-5,5 m Less
Maskin vid 50 Hz – typisk maskinlängd (valsarnas mittpunkter) 15 200 mm 15 200 mm Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA750-armar 2 × 1 200 hp 2 × 1 200 hp Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA750-armar 2 × 1 000 hp 2 × 1 000 hp Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA860-armar 2 × 1 380 hp 2 × 1 380 hp Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA860-armar 2 × 1 200 hp 2 × 1 200 hp Less
Maskin vid 60 Hz – korghöjd 27 tum 27 tum Less
Maskin vid 60 Hz – kolkross 320 hp 320 hp Less
Maskin vid 60 Hz – skärvalsens diameter: RA750 Upp till 98 tum Upp till 98 tum Less
Maskin vid 60 Hz – skärvalsens diameter: RA860 Upp till 108 tum Upp till 108 tum Less
Maskin vid 60 Hz – skärvalsens varvtal: RA750 39,4, 44,9 och 54,3 varv/min 39,4, 44,9 och 54,3 varv/min Less
Maskin vid 60 Hz – skärvalsens diameter: RA860 37, 42 och 51,6 varv/min 37, 42 och 51,6 varv/min Less
Maskin vid 60 Hz – transportmotor 2 × 240 hp 2 × 240 hp Less
Maskin vid 60 Hz – transportdragkraft Upp till 123 ton Upp till 123 ton Less
Maskin vid 60 Hz – transporthastighet Upp till 98,7 fot/min Upp till 98,7 fot/min Less
Maskin vid 60 Hz – transportsystem AC växelriktardrivning AC växelriktardrivning Less
Maskin vid 60 Hz – installerad effekt Upp till 3 680 hp Upp till 3 680 hp Less
Maskin vid 60 Hz – maskinvikt (ungefärlig) 116 short tons 116 short tons Less
Maskin vid 60 Hz – minsta trågbredd 44,6 tum 44,6 tum Less
Maskin vid 60 Hz – driftsspänning 4 160 V 4 160 V Less
Maskin vid 60 Hz – pumpmotor 120 hp 120 hp Less
Maskin vid 60 Hz – åderintervall 98–217 tum 98–217 tum Less
Maskin vid 60 Hz – typisk maskinlängd (valsarnas mittpunkter) 49,9 fot 49,9 fot Less

Ta skäraren till nästa nivå

Konstruerad för högpresterande gruvbrytning


Maskinens huvudram

Byggd för kraft


Bearbetningsarmar

Kraft för de mest krävande förhållandena


Transportsystem

Enkel design för förbättrad tillförlitlighet


Neddrivningssystem

Innovativ och helt modulär


Testad för tillförlitlighet

Stränga tester säkerställer högsta kvalitet


Skärarautomatisering

Oöverträffad styrning


Tillståndsövervakning

Maximalt skydd för maskinens komponenter


Modulär styrning

Erbjuder flexibilitet och kraft


Cats produktserie med skärare

Omfattar olika åderhöjder


EL3000Standardutrustning

Fångstsko Ix

Centralsmörjning

PMC™ Evo-S

Dataanslutning i portänden
  • Effektledning
  • WLAN

EL3000Tillvalsutrustning

Huvudram i flera delar

Kåpa

Flisskydd

Kolkross
  • 100 kW (134 hp)
  • 200 kW (268 hp)

Fångstsko Ix (insatsbyte)

Skärrengörare

Sprayarmar

Dataanslutning i portänden
  • Fiberoptik

IPC

Zonbaserad automatisering "Navigator 1"

Statusbaserad skärarautomatisering "Navigator 2”

Integrerade långväggsautomatisering med "Navigator 2 + 3" (endast med Cats långväggsutrustning)

"Långväggsnavigator" för förbättrad ortinriktning och inbyggd horisontkontroll med LASC-teknik. (Endast med Cat långväggsutrustning)

VibraGuard™

Kameror

Tillståndsövervakning