< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Specifikationer

Enheter:
Typisk maskinlängd 49.9 fot 15.2 m Less
Installerad effekt 3078.0 HP 2295.0 kW Less
Transportsystem AC AC Less
Tillgängliga transportmotorer 2 × 150 kW (2 × 201 hp) 2 × 150 kW (2 × 201 hp) Less
Skärvalsens diameter Upp till 2,70 m (upp till 106 tum) Upp till 2,70 m (upp till 106 tum) Less
Kolkross 268.0 HP 200.0 kW Less
Transportdragkraft Upp till 1 075 kN/241 670 lbf (upp till 109 ton/120 short tons) Upp till 1 075 kN/241 670 lbf (upp till 109 ton/120 short tons) Less
Pumpmotor 101.0 HP 75.0 kW Less
Korghöjd 27.0 tum 685.0 mm Less
Maskinvikt – ungefärlig 116.0 ton (US) 105.0 ton (US) Less
Tillämplig minsta trågbredd 44.6 tum 1132.0 mm Less
Transporthastighet Upp till 32 m/min (upp till 105 fot/min) Upp till 32 m/min (upp till 105 fot/min) Less
Tillgänglig skärkraft 2 × 650 kW (2 × 872 hp); 2 × 750 kW (2 × 1 006 hp); 2 × 860 kW (2 × 1 153 hp) 2 × 650 kW (2 × 872 hp); 2 × 750 kW (2 × 1 006 hp); 2 × 860 kW (2 × 1 153 hp) Less
Driftsspänningar 3 300 V, 4 160 V 3 300 V, 4 160 V Less
Höjdintervall 2,50–5,50 m (98–217 tum) 2,50–5,50 m (98–217 tum) Less

Gruvhöjd

Åderserie 2,5-5,5 m (98-217 tum) 2,5-5,5 m (98-217 tum) Less

Effekt

Transportkraft 2 × 150 kW (2 × 200 hp) 2 × 150 kW (2 × 200 hp) Less
Maximal installerad effekt 2 295 kW (3 600 hp vid 60 Hz) 2 295 kW (3 600 hp vid 60 Hz) Less
Maximal skärkraft 2 × 860 kW (2 × 1 380 hp vid 60 Hz) 2 × 860 kW (2 × 1 380 hp vid 60 Hz) Less

Specifikationer för EL3000

Maskin vid 50 Hz – transporthastighet Upp till 31,1 m/min Upp till 31,1 m/min Less
Maskin vid 50 Hz – transportmotor 2 × 150 kW 2 × 150 kW Less
Maskin vid 60 Hz – transportmotor 2 × 240 hp 2 × 240 hp Less
Maskin vid 50 Hz – skärvalsens varvtal: RA860 30,8, 35 och 43 varv/min 30,8, 35 och 43 varv/min Less
Maskin vid 60 Hz – transporthastighet Upp till 98,7 fot/min Upp till 98,7 fot/min Less
Maskin vid 50 Hz – driftsspänning 3 300 V 3 300 V Less
Maskin vid 60 Hz – korghöjd 27 tum 27 tum Less
Maskin vid 60 Hz – skärvalsens diameter: RA860 (2) 37, 42 och 51,6 varv/min 37, 42 och 51,6 varv/min Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA860-armar (2) 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Maskin vid 50 Hz – transportsystem AC växelriktardrivning AC växelriktardrivning Less
Maskin vid 50 Hz – typisk maskinlängd (valsarnas mittpunkter) 15 200 mm 15 200 mm Less
Maskin vid 50 Hz – kolkross 200 kW 200 kW Less
Maskin vid 60 Hz – skärvalsens diameter: RA750 Upp till 98 tum Upp till 98 tum Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA750-armar (1) 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Maskin vid 60 Hz – kolkross 320 hp 320 hp Less
Maskin vid 50 Hz – installerad effekt Upp till 2 295 kW Upp till 2 295 kW Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA750-armar (3) 2 × 1 200 hp 2 × 1 200 hp Less
Maskin vid 60 Hz – typisk maskinlängd (valsarnas mittpunkter) 49,9 fot 49,9 fot Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA860-armar (1) 2 × 860 kW 2 × 860 kW Less
Maskin vid 60 Hz – transportdragkraft Upp till 123 ton Upp till 123 ton Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA860-armar (3) 2 × 1 380 hp 2 × 1 380 hp Less
Maskin vid 50 Hz – transportdragkraft Upp till 1 075 kN Upp till 1 075 kN Less
Maskin vid 60 Hz – transportsystem AC växelriktardrivning AC växelriktardrivning Less
Maskin vid 60 Hz – driftsspänning 4 160 V 4 160 V Less
Maskin vid 60 Hz – installerad effekt Upp till 3 680 hp Upp till 3 680 hp Less
Maskin vid 50 Hz – maskinvikt (ungefärlig) 105 ton 105 ton Less
Maskin vid 60 Hz – skärvalsens varvtal: RA750 39,4, 44,9 och 54,3 varv/min 39,4, 44,9 och 54,3 varv/min Less
Maskin vid 50 Hz – korghöjd 685 mm 685 mm Less
Maskin vid 60 Hz – maskinvikt (ungefärlig) 116 short tons 116 short tons Less
Maskin vid 60 Hz – minsta trågbredd 44,6 tum 44,6 tum Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA860-armar (4) 2 × 1 200 hp 2 × 1 200 hp Less
Maskin vid 60 Hz – åderintervall 98–217 tum 98–217 tum Less
Maskin vid 50 Hz – skärvalsens diameter: RA860 Upp till 2 750 mm Upp till 2 750 mm Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA750-armar (4) 2 × 1 000 hp 2 × 1 000 hp Less
Maskin vid 50 Hz – skärvalsens diameter: RA750 Upp till 2 500 mm Upp till 2 500 mm Less
Maskin vid 50 Hz – åderintervall 2,5-5,5 m 2,5-5,5 m Less
Maskin vid 50 Hz – skärvalsens varvtal: RA750 32,8, 37,4 och 45,2 varv/min 32,8, 37,4 och 45,2 varv/min Less
Maskin vid 50 Hz – pumpmotor 75 kW 75 kW Less
Maskin vid 60 Hz – skärvalsens diameter: RA860 (1) Upp till 108 tum Upp till 108 tum Less
Maskin vid 50 Hz – minsta trågbredd 1 132 mm 1 132 mm Less
Maskin vid 50 Hz – tillgänglig skärkraft: RA750-armar (2) 2 × 620 kW 2 × 620 kW Less
Maskin vid 60 Hz – pumpmotor 120 hp 120 hp Less

Ta skäraren till nästa nivå

Maskinens huvudram

Bearbetningsarmar

Transportsystem

Neddrivningssystem

Testad för tillförlitlighet

Skärarautomatisering

Tillståndsövervakning

Modulär styrning

Cats produktserie med skärare

EL3000 Standardutrustning

Dataanslutning i portänden
  • Effektledning
  • WLAN

EL3000 Tillvalsutrustning

Kolkross
  • 100 kW (134 hp)
  • 200 kW (268 hp)

Dataanslutning i portänden
  • Fiberoptik