< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Specifikationer

Enheter:
Typisk maskinlängd 46.16 fot 14.0 m Less
Installerad effekt 1897.0 HP 1200.0 kW Less
Transportsystem AC växelriktardrivning AC växelriktardrivning Less

Maskin vid 50 Hz

Åderserie 1,6–3,2 m (63-126 tum) 1,6–3,2 m (63-126 tum) Less
Typisk maskinlängd (valscentrum) 46.16 fot 14065.0 mm Less
Installerad effekt Upp till 1 230 kW (upp till 1 649 hp) Upp till 1 230 kW (upp till 1 649 hp) Less
Tillgänglig skärkraft 2 × 500 kW (2 × 671 hp) 2 × 500 kW (2 × 671 hp) Less
Skärvalsens diameter 1 524 till 2 000 mm (60 till 78 tum) 1 524 till 2 000 mm (60 till 78 tum) Less
Skärvalsens varvtal 33,5, 38,8 och 43,8 varv/min 33,5, 38,8 och 43,8 varv/min Less
Transporthastighet Upp till 29,5 m/min (upp till 97 fot/min) Upp till 29,5 m/min (upp till 97 fot/min) Less
Transportdragkraft Upp till 732 kN/165 000 lbf (upp till 75 ton/82 short tons) Upp till 732 kN/165 000 lbf (upp till 75 ton/82 short tons) Less
Pumpmotor 40.2 HP 30.0 kW Less
Korghöjd 21.6 tum 550.0 mm Less
Maskinvikt (ungefärlig) 66.0 ton (US) 60.0 ton (US) Less
Driftsspänning 3300.0 V 3300.0 V Less
Minsta trågbredd 32.7 tum 832.0 mm Less
Transportmotor 2 × 100 kW (2 × 134 hp) 2 × 100 kW (2 × 134 hp) Less

Bearbetningsarm

RA560 (6) Fyrkantigt valsnav (440 mm [17,3 tum]sida) Fyrkantigt valsnav (440 mm [17,3 tum]sida) Less
RA560 (2) Transmissionsklassning på 500 kW vid 33,5 varv/min och däröver (40 varv/min vid 60 Hz) Transmissionsklassning på 500 kW vid 33,5 varv/min och däröver (40 varv/min vid 60 Hz) Less
RA560 (8) Quillshaft transmissionsskydd Quillshaft transmissionsskydd Less
RA560 (9) En robust kåpdrivmekanism finns också tillgänglig på denna modell En robust kåpdrivmekanism finns också tillgänglig på denna modell Less
RA560 (5) Komplett med 32 mm (1,3 tum) lopp, genomgående axel PFF/PBF våt skärning Komplett med 32 mm (1,3 tum) lopp, genomgående axel PFF/PBF våt skärning Less
RA560 (1) Konstruerad och kraftfullt testad – för längre livslängd. Konstruerad och kraftfullt testad – för längre livslängd. Less
RA560 (4) Val av valsvarvtal Val av valsvarvtal Less
RA560 (3) Maximal valsdiameter 2 000 mm (78 tum) Maximal valsdiameter 2 000 mm (78 tum) Less
RA560 (10) Tillgängliga skärarmotorer – 500 kW vid 50 Hz (800 hp vid 60 Hz) Tillgängliga skärarmotorer – 500 kW vid 50 Hz (800 hp vid 60 Hz) Less
RA560 (7) Integrerad övervakning av omvandlare Integrerad övervakning av omvandlare Less

Transportenhet – HU100

Typ (7) Vibrationsövervakning online Vibrationsövervakning online Less
Högsta maskinvarvtal 96.77 fot/min 29.5 m/min Less
Varvtal vid maximal dragkraft 48.39 fot/min 14.75 m/min Less
Dragkraft vid maximalt varvtal 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 ton/41,31 short tons) 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 ton/41,31 short tons) Less
Maskinens totala dragkraft 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 ton/82,62 short tons) 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 ton/82,62 short tons) Less

Neddrivare – DD100

Typ (8) Lämplig för alla aktuella ramtypssystem Lämplig för alla aktuella ramtypssystem Less

Elektrisk styrdosa – ECB2

Typ (6) Den här enheten innehåller skärmotorkontaktorer, automatsäkringar, styrtransformator och strömövervakning, HV-kabelns säkringar, jordläckage och ett synligt frånslag. Den här enheten innehåller skärmotorkontaktorer, automatsäkringar, styrtransformator och strömövervakning, HV-kabelns säkringar, jordläckage och ett synligt frånslag. Less
Typ (3) Alla inre chassin kan "bänkbyggas", testas och lagras. Alla inre chassin kan "bänkbyggas", testas och lagras. Less
Typ (1) Denna flamsäkra modul innehåller merparten av skärarens elektriska och strömförsörjningskomponenter. Denna flamsäkra modul innehåller merparten av skärarens elektriska och strömförsörjningskomponenter. Less
Typ (2) Hög strömledningskapacitet på 400 A och rymmer släpande kablar på upp till 185 mm2 (2,9 tum2). Hög strömledningskapacitet på 400 A och rymmer släpande kablar på upp till 185 mm2 (2,9 tum2). Less
Typ (4) Skåpet innehåller olika LV-automatsäkringar som kan återställas via FLP-kåpan, vilket minskar stilleståndstiden. Skåpet innehåller olika LV-automatsäkringar som kan återställas via FLP-kåpan, vilket minskar stilleståndstiden. Less
Typ (5) Det extremt kraftfulla PMC Evo-S-styrsystemet med toppmodern Ethernet-kommunikation och backup-funktion gör att skäraren kan användas även om det övergripande styrsystemet inte fungerar. Det extremt kraftfulla PMC Evo-S-styrsystemet med toppmodern Ethernet-kommunikation och backup-funktion gör att skäraren kan användas även om det övergripande styrsystemet inte fungerar. Less

Hälsoövervakning

Typ Ett omfattande system för hälsoövervakning finns tillgängligt, inklusive oljenivåer och temperaturer, flöden, tryck och vibrationsanalys. Ett omfattande system för hälsoövervakning finns tillgängligt, inklusive oljenivåer och temperaturer, flöden, tryck och vibrationsanalys. Less

Maskinautomatisering och kommunikation

Nivåer av automatisering (4) "Långväggsnavigator" för förbättrad ortinriktning och horisontkontroll "Långväggsnavigator" för förbättrad ortinriktning och horisontkontroll Less
Nivåer av automatisering (3) Integrerade långväggsautomatisering med "Navigator 2 + 3" Integrerade långväggsautomatisering med "Navigator 2 + 3" Less
Nivåer av automatisering (1) Zonbaserad automatisering "Navigator 1" Zonbaserad automatisering "Navigator 1" Less
Nivåer av automatisering (2) Statusbaserad skärarautomatisering "Navigator 2" Statusbaserad skärarautomatisering "Navigator 2" Less

Mått (ungefärliga)

Bearbetningsarmens längd (gångjärn till vals) 110.8 tum 2815.0 mm Less
AFC-trågets bredd (typisk – enligt bilden) 45.0 tum 1142.0 mm Less
Avståndet mellan valsar med armar i horisontellt läge 554.0 tum 14065.0 mm Less
Avstånd mellan bearbetningsarmens ledade ställen 332.0 tum 8435.0 mm Less
Skärarvalsens diameter 60.0 tum 1524.0 mm Less
Total bredd för skärarvalsen 45.0 tum 1142.0 mm Less
Spel mellan vals och AFC-sparkplåt 11.0 tum 271.0 mm Less
Bredd över hackor 42.0 tum 1067.0 mm Less
Höjd till ovansidan av maskinens huvuddel (lägsta versionen) 47.2 tum 1200.0 mm Less
Skärarvalsens skåra i golvet (>) 20.0 tum 500.0 mm Less
Vertikalt spel för tunnel (ungefärligt) 18.0 tum 460.0 mm Less
Högsta skärhöjd för ådra (plus) 126.0 tum 3200.0 mm Less
Diameter för bearbetningsarmens skärvals 60.0 tum 1524.0 mm Less
Maskinens höjd över huvuddelen (< i den lägsta versionen) 47.2 tum 1200.0 mm Less
Avstånd mellan fångstskornas mittpunkter 241.0 tum 6124.0 mm Less

Högre långsiktig produktivitet

Kolpaneler och ortlängder ökar - den genomsnittliga åderhöjden ökar däremot inte. Att maximera produktiviteten när åderhöjden minskar kräver optimering av skäreffekten, transportkraften, tillförlitligheten, underhållet och förarergonomin. Även säkerhetsfunktionerna behöver förstärkas så att de svarar mot utmaningarna vid gruvdrift låga ådror. När gränserna för möjlig långväggsbrytning hela tiden flyttas fram utvecklar Caterpillar kontinuerligt säkerhetslösningar som bibehåller eller ökar din produktivitet. Gäller det skärning i låga ådror så finns Cat där för dig med sin hittills mest kompakta lösning för att leverera de resultat du förväntar dig: nya Cat El1000. Det här senaste tillskottet till Cats framgångsrika serie med långväggsskärare kommer att omfatta åderhöjder från 63 till 126 tum (1,6 till 3,2 meter).

Uppfyller morgondagens produktionsmål i låga till medelhöga ådror

EL1000-skäraren fullbordar Caterpillars utbud av skärare för maximal produktivitet nu i ådror från 1,6 till 7 meter.

Skärarkompetens från kärnan och utåt

Med det kompakta kraftpaket för hög produktivitet som EL1000-skäraren utgör, får du maximalt utbyte i låga och medelhöga ådror:

  • Skäreffekt: 1 600 hp (2 X 500 kW)
  • Transportkraft: 2 X 134 hp (2 X 100 kW)
  • Klarar åderhöjder från 1,6–3,20 m (63–126 tum)

Konstruerad och testad för lång livslängd

EL1000-skäraren har en unik huvudram i ett stycke som inte bara skyddar alla modulära komponenter utan även möjliggör selektiv renovering och modulära enhetsbyten vilket sammantaget ger branschens mest effektiva underhåll. Komponenternas livslängd, servicevänligheten, hållbarheten och den enkla manövreringen – alla dessa parametrar har utvärderats på vårt egna testcenter för skärare i Tyskland.

Luta dig tillbaka och se produktionsnivåerna stiga

EL1000-skärarens arbete, produktionsnivå och komponenternas skick kan övervakas på arbetsplatsen och från markytan. Det extremt kraftfulla kontrollsystemet PMC® Evo-S har förbättrad automatisering och kommunikation via den toppmoderna Ethernet-kommunikationen. När de geologiska förhållandena är konsistenta kan EL1000 köras i automatiskt läge så att din personal och produktivitet kan befinna sig i "säkerhetszonen".

Minskad underhållstid/förbättrad säkerhet

Fångstskons nya innovativa konstruktion i två stycken med separata strukturella komponenter och slitdelar, minskar påtagligt vikten som måste hanteras vid byte från mer än 500 kg (1 102 lb) för en typisk fångstsko till mindre än 50 kg (110 lb) per insats. Detta förbättrar påtagligt säkerheten när själva uppgiften utförs samtidigt som det minskar tiden som krävs för att slutföra den. Större flexibilitet är en annan fördel. Tack vare att vikten som hanteras är så mycket lägre kan bytet utföras var som helst längs orten eftersom det inte krävs någon utrustning för tunga lyft, vilken annars vanligen är placerad vid bakklaffen. Resultat: enklare hantering och ökad säkerhet.

Mer skärtid

Tillförlitligheten och kvaliteten vid tillverkningen lägger grunden för varje framgångssaga med Cat® skärare. Bra design och service kommer att öka denna tillförlitlighet ännu mer. Det världsomspännande Cat-återförsäljarnätet, som alltid finns i närheten av din verksamhet, är din källa till professionell service och originaldelar.

EL 1000 Standardutrustning

Dataanslutning i portänden
  • Effektledning
  • WLAN

EL 1000 Tillvalsutrustning

Kolkross
  • 100 kW (134 hp)
  • 200 kW (268 hp)

Dataanslutning i portänden
  • Fiberoptik