988H med stålverkskonfiguration

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Arbete på stålverk är påfrestande, så du behöver en hjullastare som är konstruerad för jobbet. Det är därför som alla Cat®:s hjullastare är specialkonstruerade med standard- och tillvalsskydd på viktiga komponenter och system. Läs vidare och lär dig mer om hur de här hjullastarna för stålverk ger uthållig produktivitet, bränsleeffektivitet, servicevänlighet, god ergonomi och hög förarkomfort.

Motor

Enheter:
Nettoeffekt 501.0 HP 373.0 kW Less
Motormodell Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Bruttoeffekt 555.0 HP 414.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 501.0 HP 373.0 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1104.5 tum³ 18.1 l Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 501.0 HP 373.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Driftspecifikationer

Brytkraft – SAE-klassad (3,88 m länkage) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
Brytkraft – SAE-klassad (4,25 m länkage) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
Ledbultshöjd, olastad 16.11 fot 4909.0 mm Less
Tipplast – ledad 43° 66602.0 lb 30210.0 kg Less
Tipplast – rak 74651.0 lb 33861.0 kg Less
Total längd 40.75 fot 12410.0 mm Less
Typ av tillbehör 9 yd3 bergsskopa 9 yd3 bergsskopa Less
Vändradie vid SAE bärläge 28.75 fot 8762.0 mm Less

Transmission

Omvandlardrivning - Framåt 1 4.2 mile/h 6.7 km/tim Less
Omvandlardrivning - Framåt 2 7.3 mile/h 11.8 km/tim Less
Omvandlardrivning - Framåt 3 12.9 mile/h 20.8 km/tim Less
Omvandlardrivning – framåt 4 22.3 mile/h 36.0 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 1 4.7 mile/h 7.6 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 2 8.4 mile/h 13.5 km/tim Less
Omvandlardrivning - Bakåt 3 14.7 mile/h 23.7 km/tim Less
Direktdrivning – Framåt 1 Låsning inaktiverad Låsning inaktiverad Less
Direktdrivning – Framåt 2 7.7 mile/h 12.3 km/tim Less
Direktdrivning – Framåt 3 13.6 mile/h 21.9 km/tim Less
Direktdrivning – Framåt 4 24.0 mile/h 38.6 km/tim Less
Direktdrivning – Bakåt 1 4.9 mile/h 7.9 km/tim Less
Direktdrivning – Bakåt 2 8.8 mile/h 14.1 km/tim Less
Direktdrivning – Bakåt 3 15.6 mile/h 25.1 km/tim Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Kylsystem 27.2 gal (US) 103.0 l Less
Vevhus 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Transmission 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – fram 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Differentialer och slutväxlar – bak 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Hydraulsystem (fabriksfyllt) 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Hydraulsystem (endast tank) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Skopor

Skopvolymer 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) Less

Axlar

Maximal stigning och sänkning för enskilda hjul 22.4 tum 568.0 mm Less
Fram Fast Fast Less
Bak Pendlande ±13° Pendlande ±13° Less

Bromsar

Bromsar Uppfyller SAE/ISO 3450:1996 Uppfyller SAE/ISO 3450:1996 Less

Hytt

Hytt - ROPS/FOPS Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less
Ljudprestanda Uppfyller ANSI-, SAE- och ISO-normer Uppfyller ANSI-, SAE- och ISO-normer Less

Styrning

Styrning Uppfyller SAE- och ISO-normer Uppfyller SAE- och ISO-normer Less
Total styrningsvinkel 74.0 Grader 74.0 Grader Less

Lastarens hydraulsystem

Uteffekt för huvudhydraulsystemet vid 2 010 varv/min och 6 900 kPa (1 000 psi) 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Cylindrar, dubbelverkande: Lyft, cylinderdiameter och slaglängd 220 x 911 mm (8,7 x 35,9 tum) 220 x 911 mm (8,7 x 35,9 tum) Less
Dubbelverkande cylinder: Vinkling, cylinderdiameter och slaglängd 220 × 1 770 mm (8,7 × 69,7 tum) 220 × 1 770 mm (8,7 × 69,7 tum) Less
Pilotsystem, kugghjulspump, kapacitet vid 2 010 varv/min och 2 500 kPa (363 psi) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning (låg tomgång) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Vikter

Arbetsvikt 128328.0 lb 58330.0 kg Less

Tillförlitlighet

Särskilda funktioner för stålverk

Produktivitet

Förarkomfort

Servicevänlighet

Säkerhet