637K (Tier 2/steg II)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Emissioner Cat C9.3 ACERT- och C18 ACERT-motorerna uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 2/EU steg II. Cat C9.3 ACERT- och C18 ACERT-motorerna uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 2/EU steg II. Less
Motormodell: schaktvagn Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Motormodell: traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Nominellt motorvarvtal: Traktor 1900.0 varv/min 1900.0 varv/min Less
Nominellt motorvarvtal: schaktvagn 2150.0 varv/min 2150.0 varv/min Less
Svänghjulseffekt: schaktvagn 290.0 HP 216.0 kW Less
Svänghjulseffekt: traktor 570.0 HP 425.0 kW Less

Traktorns motor

Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 570.0 HP 425.0 kW Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 370.0 gal (US) 1400.0 l Less
Hydraulsystem 37.5 gal (US) 142.0 l Less
Kylsystem: schaktvagn 16.1 gal (US) 61.0 l Less
Kylsystem: traktor 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Transmissionssystem: schaktvagn 12.9 gal (US) 49.0 l Less
Transmissionssystem: traktor 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Vevhus: schaktvagn 6.5 gal (US) 24.5 l Less
Vevhus: traktor 13.7 gal (US) 52.0 l Less

Mått

Framsida av traktor till framaxel 142.2 tum 3612.0 mm Less
Axel till lodrät dragsprint 20.0 tum 509.0 mm Less
Hjulbas 346.8 tum 8808.0 mm Less
Bakaxel till maskinens baksida 90.2 tum 2292.0 mm Less
Bredd – Bakdäckens centrum 96.9 tum 2462.0 mm Less
Bredd – bakhjulens utsida 143.2 tum 3636.0 mm Less
Bredd – maskinen totalt 155.0 tum 3937.0 mm Less
Bredd – skopans insida 134.0 tum 3404.0 mm Less
Bredd – traktor 137.8 tum 3499.0 mm Less
Höjd – hyttens överkant 147.0 tum 3733.0 mm Less
Höjd – leverans totalt 163.2 tum 4145.0 mm Less
Höjd – max. för schaktvagnens blad 20.0 tum 510.0 mm Less
Längd – Maskinen totalt (standard) 597.0 tum 15164.0 mm Less
Längd – Maximal (skjut/drag) 655.1 tum 16640.0 mm Less
Markfrigång – traktor 26.1 tum 664.0 mm Less
Utskjutet tryckblock (skjut/drag) 108.0 tum 2744.0 mm Less

Skjut/drag

Total längd (med bygeln nedsänkt) 54.59 fot 16.64 m Less

Hytt

ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. Less
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116 dB(A). Less

Efterlevnad av säkerhetsnormer

Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less
Skyddsbåge (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) Less
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less

Körhastigheter (runout)

Transmissionsväxel: andra 6.2 mile/h 10.0 km/tim Less
Transmissionsväxel: back 6.2 mile/h 9.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: femte 14.1 mile/h 22.7 km/tim Less
Transmissionsväxel: fjärde 10.5 mile/h 16.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: första 3.4 mile/h 5.5 km/tim Less
Transmissionsväxel: sjunde 25.7 mile/h 41.95 km/tim Less
Transmissionsväxel: sjätte 19.0 mile/h 30.6 km/tim Less
Transmissionsväxel: tredje 7.7 mile/h 12.4 km/tim Less
Transmissionsväxel: åttonde 34.7 mile/h 55.8 km/tim Less

Cykeltider för redskap

Dra tillbaka ejektorn 8.5 Sekunder 8.5 Sekunder Less
Lyft bygeln 1.5 Sekunder 1.5 Sekunder Less
Lyft luckan 4.0 Sekunder 4.0 Sekunder Less
Lyft skopan 3.5 Sekunder 3.5 Sekunder Less
Skjut ut ejektorn 8.5 Sekunder 8.5 Sekunder Less
Sänk bygeln 2.1 Sekunder 2.1 Sekunder Less
Sänk luckan 3.8 Sekunder 3.8 Sekunder Less
Sänk skopan 3.5 Sekunder 3.5 Sekunder Less

Allmänna data

Schaktvagnens kapacitet: rågad 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Topphastighet (lastad) 34.7 mile/h 55.8 km/tim Less
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 40.12 fot 12.23 m Less
Däck: schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Däck: traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Maximalt skärdjup (1) 17.7 tum 450.0 mm Less
Maximalt skärdjup (2) 21.1 tum 535.0 mm Less
Påfyllningsvolym för bränsletank: schaktvagn 370.0 gal (US) 1400.0 l Less
Schaktvagnens kapacitet: struken 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Skärbredd 11.5 fot 3.51 m Less
Tillåten arbetslast 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 ton (41,1 short tons) 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 ton (41,1 short tons) Less
Total bredd 12.93 fot 3.94 m Less
Total transporthöjd 13.62 fot 4.15 m Less

Ej skjut/drag

Arbetsvikt (tom) 119060.0 lb 54005.0 kg Less
Total längd 49.34 fot 15.04 m Less

 • Förbättring av traktorns servicevänlighet – Bränslet, vattnet och motoroljan har flyttats på marknivå till maskinens högra sida för lättare åtkomst.
 • Bromsar – Har ändrats från en luftaktiverad trumbackbroms till en hydrauliskt aktiverad våtskivbroms för traktorer och en torrskivbroms för skrapor.
 • Reducering av hjulspinn – Den här finessen gör att maskinen bara kontrollerar traktordäckens slirning.
 • Skydd mot övervarvning av motorn – I händelse av att motorn övervarvar aktiveras kompressionsbromsen eller bromsarna automatiskt utan någon åtgärd från föraren. Maskinen fastställer övervarvningstillståndet baserat på accelerationstakten och aktiverar kompressionsbromsarna automatiskt.
 • Avancerad dämpande draganordning – Med liknande teknik som Cat® Advanced Ride Management-sätesfjädringen gör den här programvaran det möjligt för den dämpande draganordningen att förhindra ändslag genom möjligheten att förutse ändslaghändelser och hantera dämpningsgraden. Resultatet är minskat draganordningsunderhåll och ökad körkomfort på ojämna underlag.
 • Högtrycksstyrning – K-seriens styrsystemskonstruktion kräver betydligt mindre styransträngning. Den mindre styransträngningen innebär reducerad förartrötthet och föraren kan arbeta mer effektivt, vilket kan ge högre produktionsnivåer senare i arbetscykeln.
 • Skydd mot aktivering av differentialspärr (standard) – Den här standardfunktionen gör att maskinen kan hindra föraren från att aktivera differentialspärren när skador kan uppkomma.
 • Förbättrad hytt – K-seriens hyttinteriör förbättrar förarkomforten och sikten. Den totala interiören är 21 % större än hytten i G-serien.< /li>
 • Maskinhastighetsbegränsning – Den här funktionen är utformad för att ersätta val av högsta växel. Om maskinen topphastighet måste begränsas kan föraren välja topphastighet på displayen eller ställa in den i ET. På så sätt kan maskinen hitta den växel som är bäst lämpad för motorn och transmissionen. Effekten av att motorn och transmissionen får välja rätt växel för att dra lasten i de flesta fall är en lägre motorbelastningsfaktor och lägre bränsleförbrukning jämfört med val av högsta växel där maskinen är tvungen att köra med motorvarvtal vid eller nära hög tomgång.
 • Körhastighetsreglering – Körhastighetsreglering ställer in den topphastighet som önskas av föraren om arbetsplatsförhållandena eller segmenthastighetsgränserna kräver en lägre hastighet än högsta möjliga körhastighet. Maskinhastighetsbegränsning är avsedd för användning när topphastigheten måste begränsas en längre tid medan körhastighetsreglering är avsedd för användning när topphastigheten måste reduceras för kortare segment eller korta återkommande tillfällen. Föraren kan ställa in den önskade topphastigheten så hittar maskinen den växel som är bäst lämpad för motorn och transmissionen.
 • Bränsleekonomiläget – Det här är en funktion som består av två delar. Den första delen av funktionen sänker transmissionens växlingspunkter så att växling kan ske vid lägre varvtal och spara bränsle på så sätt. Den andra delen av bränsleekonomiläget är att maskinen vid motorvarvtal lägre än fullt gaspådrag automatiskt varierar effektfördelningen mellan traktorn och schaktvagnen.
 • Sequence Assist (valfritt tillbehör) – Det här tillvalet använder cylinderlägesgivarna till att automatisera skopan, luckan och andra redskapsreglage under de fyra huvudsakliga arbetscyklerna: grävning, transport, avlastning och återfärd. När det här används kan det reducera med upp till 14 enskilda förarkommandon per cykel. Sequence Assist förenklar kontroll över redskapen, minskar joystickanvändning, styr automatiskt den dämpande draganordningen, hålläget för växellådan och ejektorn.
 • Nyttolastuppskattning (valfritt tillbehör) – Funktionen för nyttolastuppskattning beräknar maskinens nyttolast i ton eller short tons genom att mäta skoplyftcylindertrycken i början av det lastade transportsegmentet. Den här funktionen fungerar bäst när Sequence Assist används. Under test hade funktionen för nyttolastuppskattning bättre än 95 % noggrannhet jämfört med faktiska skalvikter. Funktionen för nyttolastuppskattning medföljer automatiskt när en maskin beställs med Sequence Assist.
 • Load Assist (valfritt tillbehör) är utformat för att sänka inlärningskurvan hos oerfarna föraren och på så sätt säkerställa konsekvent och snabbare lastning av material utan att föraren behöver anstränga sig lika mycket. Baserat på maskinens hastighet justerar Load Assist automatiskt skärstålets höjd för att minimera hjulslirning och säkerställa effektiv lastning i bulkschaktningstillämpningar.
 • Cat Grade Control (valfritt tillbehör) säkerställer att maskinen inte skär under lutningen i lutningsområdet och inte heller överfyller fyllningsområdet, vilket eliminerar onödigt arbete och flytt av material.

637K (Tier 2/steg II) Standardutrustning

DRIVLINA – TRAKTOR
 • Cat C18 ACERT-motor med MEUI™
 • Kompressionsmotorbroms
 • Elstart, 24 V
 • Luftrenare, torr typ med förrenare
 • Fläkt, hydraulisk
 • Motoravstängning från marknivå
 • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
 • Vevhusskydd
 • Eterstarthjälp
 • Bromssystem:
  • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt aktiverad
  • Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
 • Gasreglagespärr
 • Växellåda:
  • 8-växlad powershift med planetväxel
  • ECPC-reglering
  • APECS-programvara
  • Programmerbart val av högsta växel
  • Transmissionshålläge
  • Differentialspärr
  • Skydd, drivlina
  • Reducering av hjulspinn som standard
  • Körhastighetsreglering
  • Maskinhastighetsbegränsning
  • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN
 • Cat C9.3 ACERT-motor:
  • common-rail-högtrycksbränsle
  • Konstant lyftmotorbroms
 • Elstart, 24 V
 • Luftrenare, torr typ med förrenare
 • Fläkt, mekaniskt driven
 • Motoravstängning från marknivå
 • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
 • Starthjälp, antingen
 • Bromssystem:
  • Primärt och sekundärt, torr skiva, hydrauliskt aktiverad
 • Växellåda:
  • 4-växlad (momentomvandlardrivning)
  • Powershift med planetväxel

ELSYSTEM – TRAKTOR
 • Generator, 150 A
 • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
 • Elsystem, 24 V
 • Belysningssystem:
  • Strålkastare, LED
  • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED-arbetsbelysning, (2) skärkant (1) skopa, sidobelysning, halogen (2)
 • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN
 • Backvarningssignal
 • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
 • Generator, 65 A
 • Elsystem, 24 V
 • Belysningssystem:
  • Bromsljus, LED
  • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR
 • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
 • Termostatreglage för klimatanläggningen
 • Klädkrok
 • Hylla för matlåda med fästrem
 • Diagnostikanslutning (2)
 • 12 V eluttag (2)
 • Differentialspärr (1)
 • Kupolbelysning i hytten
 • Signalhorn, elektriskt
 • T-spakreglage för redskap
 • Backspegel
 • Förberedd för radioinstallation
 • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
 • Knappsatser:
  • Gasreglagespärr
  • Torkare/spolare
  • Varningsljus
  • Val av retardationsnivå
  • Arbetsbelysning på, av
  • Informationsläge på Messenger-display
 • Säkerhetsvippbrytare
 • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
 • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
 • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
 • Fönster, nödutgång höger sida
 • Fönster, skjutbara
 • Fönster, laminerade, med dragkedja
 • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
 • Dörrlås
 • Messenger-display
 • Mätare, varningar för följande:
  • Kylvätsketemperatur
  • Motoroljetemperatur
  • Hydrauloljetemperatur
  • Bränslenivå
  • Parkeringsbroms
  • Redskapsspärr
  • Bromsystem
  • Gasreglagespärr
  • Systemspänning
  • Sekundär styrning
  • Bygel nere
  • Automatisk ejektor
  • Differentialspärr
  • Luckans flytläge
  • Transmissionshålläge
  • Dämpande draganordning
  • Helljus
  • Åtgärdslampa
  • Motorvarvtal, varv/min
  • Växelval

VÄTSKOR
 • Långtidsverkande kylvätska till -37 °C (-34 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR
 • Avancerad dämpande draganordning
 • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
 • Snabbt oljebyte
 • Skärmar, icke-metalliska
 • Värmare, kylvätska, 120 V
 • Fälgar (2)
 • Bogserkrokar, fram
 • Vandaliseringsspärr
 • Värmare, kylvätska, 120 V
 • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN
 • Skopa:
  • 18,3 m3 (24 yd3), struken
  • 26 m3 (34 yd3), rågad
 • Vandaliseringsspärr
 • Stänkskärmar för schaktvagn
 • Överflödesskydd
 • Snabbt oljebyte
 • Fälgar (2)
 • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

637K (Tier 2/steg II) Tillvalsutrustning

STYRNINGSKONFIGURATIONER
 • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
 • Sequence Assist-konfiguration med nyttolastuppskattning
 • Load Assist
 • Cat Grade Control med Load Assist
 • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR
 • Kamerakonfiguration – WAVS (Work Area Vision System)
 • Hyttvarningsljus
 • Signalhorn, luft
 • Signalhorn och varningsljus
 • Kablagegrupp
 • Skjut/drag
 • Skylt med tillverkningsår

SERVICEINSTRUKTIONER
 • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)