637K (Tier 4 Final/steg IV)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

637K Hjulburen motorschaktvagn

Allmänna data

Enheter:
180° vändyta från trottoarkant till trottoarkant 40.12 fot 12.23 m Less
Däck: schaktvagn 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Däck: traktor 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Maximalt skärdjup (1) 17.7 tum 450.0 mm Less
Maximalt skärdjup (2) 21.1 tum 535.0 mm Less
Påfyllningsvolym för bränsletank: schaktvagn 370.0 gal (US) NaN l Less
Schaktvagnens kapacitet: struken 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Skärbredd 11.5 fot 3.51 m Less
Tillåten arbetslast 37 200 kg (82 200 lb), 37,2 ton (41,1 short tons) 37 200 kg (82 200 lb), 37,2 ton (41,1 short tons) Less
Total bredd 12.93 fot 3.94 m Less
Total transporthöjd 13.62 fot 4.15 m Less

Allmänt

Schaktvagnens kapacitet – rågad 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Topphastighet – lastad 34.7 mile/h 55.8 km/tim Less

Motor

Motormodell: schaktvagn Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Motormodell: traktor Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Nominellt motorvarvtal: Traktor NaN varv/min NaN varv/min Less
Nominellt motorvarvtal: schaktvagn NaN varv/min NaN varv/min Less
Svänghjulseffekt: schaktvagn 290.0 HP 216.0 kW Less
Svänghjulseffekt: traktor 570.0 HP 425.0 kW Less
Utsläpp Cat C9.3 ACERT- och C18 ACERT-motorerna uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Cat C9.3 ACERT- och C18 ACERT-motorerna uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Less

Traktorns motor

Svänghjulseffekt: Traktor/schaktvagn 570.0 HP 425.0 kW Less

Schaktvagnens skopa

Schaktvagnens kapacitet: rågad 34.0 yd³ 26.0 m³ Less

Transmission

Topphastighet (lastad) 34.7 mile/h 55.8 km/tim Less

Rymduppgifter – service

Dieselavgasvätska: schaktvagn 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Dieselavgasvätska: traktor 8.0 gal (US) 30.5 l Less
Kylsystem: schaktvagn 16.1 gal (US) 61.0 l Less
Kylsystem: traktor 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Transmissionssystem: schaktvagn 12.9 gal (US) 49.0 l Less
Transmissionssystem: traktor 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Vevhus (traktor) 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Vevhus: schaktvagn 6.5 gal (US) 24.5 l Less

Volymuppgifter - service

Bränsletank 370.0 gal (US) NaN l Less
Hydraulic System 37.5 gal (US) 142.0 l Less

Måttuppgifter

Framdel traktor till framaxel 142.2 tum 3612.0 mm Less
Axel till lodrät dragsprint 20.0 tum 509.0 mm Less
Axelavstånd 346.8 tum NaN mm Less
Bakaxel till maskinens baksida 90.2 tum NaN mm Less
Bredd - baljans insida 134.0 tum NaN mm Less
Bredd - maskin totalt 155.0 tum NaN mm Less
Bredd – bakdäckens utsida 143.2 tum NaN mm Less
Bredd – traktor 137.8 tum NaN mm Less
Height - Top of Cab 147.0 tum NaN mm Less
Höjd - Max för schaktvagnens blad 20.0 tum 510.0 mm Less
Höjd - leverans totalt 163.2 tum NaN mm Less
Markfrigång - traktor 26.1 tum 664.0 mm Less

Mått

Bredd - Bakdäckens centrum 96.9 tum NaN mm Less
Längd - Maskinen totalt (standard) 597.0 tum NaN mm Less
Längd - Maximal (skjut/drag) 655.1 tum NaN mm Less
Utskjutet tryckblock (skjut/drag) 108.0 tum NaN mm Less

Ej skjut/drag

Arbetsvikt – tom NaN lb NaN kg Less
Total längd 49.34 fot 15.04 m Less

Skjut/drag

Arbetsvikt (tom) NaN lb NaN kg Less
Total längd (med bygeln nedsänkt) 54.59 fot 16.64 m Less

Hytt

ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. ROPS/FOPS uppfyller kraven i ISO-standarder. Less
Utvändig ljudnivå Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116 dB(A). Den utvändiga ljudeffektnivån för standardmaskinen (ISO 6393) är 116 dB(A). Less

Efterlevnad av säkerhetsnormer

Backvarningssignal ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
FOPS-skydd (skyddsstruktur mot fallande föremål) ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less
Skyddsbåge (ROPS) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 för upp till 21 282 kg (46 919 lb) Less
Styrsystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Säkerhetsbälte SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less

Körhastigheter (runout)

Transmissionsväxel: andra 6.2 mile/h 10.0 km/tim Less
Transmissionsväxel: back 6.2 mile/h 9.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: femte 14.1 mile/h 22.7 km/tim Less
Transmissionsväxel: fjärde 10.5 mile/h 16.9 km/tim Less
Transmissionsväxel: första 3.4 mile/h 5.5 km/tim Less
Transmissionsväxel: sjunde 25.7 mile/h 41.95 km/tim Less
Transmissionsväxel: sjätte 19.0 mile/h 30.6 km/tim Less
Transmissionsväxel: tredje 7.7 mile/h 12.4 km/tim Less
Transmissionsväxel: åttonde 34.7 mile/h 55.8 km/tim Less

Cykeltider för redskap

Dra tillbaka ejektorn 8.5 Sekunder 8.5 Sekunder Less
Lyft bygeln 1.5 Sekunder 1.5 Sekunder Less
Lyft luckan 4.0 Sekunder 4.0 Sekunder Less
Lyft skopan 3.5 Sekunder 3.5 Sekunder Less
Skjut ut ejektorn 8.5 Sekunder 8.5 Sekunder Less
Sänk bygeln 2.1 Sekunder 2.1 Sekunder Less
Sänk luckan 3.8 Sekunder 3.8 Sekunder Less
Sänk skopan 3.5 Sekunder 3.5 Sekunder Less

Traktorns underhållsservice är nu enklare

Åtkomstpunkten för bränsle, vatten och motorolja har flyttats till marknivå på maskinens högra sida för lättare åtkomst.

Bromsar

Har ändrats från en luftaktiverad trumbackbroms till en hydrauliskt aktiverad våtskivbroms för traktorer och en torrskivbroms för skrapor.

Reducering av hjulspinn

Den här funktionen gör att maskinen endast kontrollerar traktordäckens slirning.

Skydd mot övervarvning av motorn

I händelse av att motorn övervarvar aktiveras kompressionsbromsen eller bromsarna automatiskt utan någon åtgärd från föraren. Maskinen fastställer övervarvningstillståndet baserat på accelerationstakten och aktiverar kompressionsbromsarna automatiskt.

Avancerad dämpande draganordning

Med liknande teknik som Cat® Advanced Ride Management-sätesfjädring gör den här programvaran det möjligt för den dämpande draganordningen att förhindra ändslag genom möjligheten att förutse slag och hantera dämpningsgraden. Resultatet är minskat underhåll av draganordningen och ökad förarkomfort på ojämna underlag.

Högtrycksstyrning

K-seriens styrsystemskonstruktion kräver betydligt mindre styransträngning. Den mindre styransträngningen innebär reducerad förartrötthet och föraren kan arbeta mer effektivt, vilket kan ge högre produktionsnivåer senare i arbetscykeln.

Skydd mot aktivering av differentialspärr

Den här standardfunktionen gör att maskinen kan hindra föraren från att aktivera differentialspärren när skador kan uppkomma.

Förbättrad hytt

K-serien hyttinteriör förbättrar förarens komfort och sikt. Hyttens totala innerutrymme är 21 % större än det i G-seriens hytt.

Maskinhastighetsbegränsning

Den här funktionen är utformad för att ersätta val av högsta växel. Om maskinen topphastighet måste begränsas kan föraren välja topphastighet på displayen eller ställa in den i ET. På så sätt kan maskinen hitta den växel som är bäst lämpad för motorn och transmissionen. Effekten av att motorn och transmissionen får välja rätt växel för att dra lasten i de flesta fall är en lägre motorbelastningsfaktor och lägre bränsleförbrukning jämfört med val av högsta växel där maskinen är tvungen att köra med motorvarvtal vid eller nära hög tomgång.

Körhastighetsreglering

Körhastighetsregleringen ställer in den topphastighet som önskas av föraren om arbetsplatsförhållandena eller segmenthastighetsgränserna kräver en lägre hastighet än högsta möjliga körhastighet. Maskinhastighetsbegränsning är avsedd för användning när topphastigheten måste begränsas en längre tid medan körhastighetsreglering är avsedd för användning när topphastigheten måste reduceras för kortare segment eller korta återkommande tillfällen. Föraren kan ställa in den önskade topphastigheten så hittar maskinen den växel som är bäst lämpad för motorn och transmissionen.

Bränsleekonomiläge

Detta är en funktion som består av två delar. Den första delen av funktionen sänker transmissionens växlingspunkter så att växling kan ske vid lägre varvtal och spara bränsle på så sätt. Den andra delen av bränsleekonomiläget är att maskinen vid motorvarvtal lägre än fullt gaspådrag automatiskt varierar effektfördelningen mellan traktorn och schaktvagnen.

Sequence Assist (tillval)

Det här tillvalet använder cylinderlägesgivarna till att automatisera skopan, luckan och andra redskapsreglage under de fyra huvudsakliga arbetscyklerna: grävning, transport, avlastning och retur. När det här används kan det reducera med upp till 14 enskilda förarkommandon per cykel. Sequence Assist förenklar kontrollen över redskapen, minskar joystickanvändningen och styr automatiskt den dämpande draganordningen, hålläget för växellådan och ejektorn.

Nyttolastuppskattning (valfritt tillbehör)

Funktionen för nyttolastuppskattning beräknar maskinens nyttolast i ton eller short tons genom att mäta skoplyftcylindertrycken i början av det lastade transportsegmentet. Den här funktionen fungerar bäst när Sequence Assist används. Under test hade funktionen för nyttolastuppskattning bättre än 95 % noggrannhet jämfört med faktiska skalvikter. Funktionen för nyttolastuppskattning medföljer automatiskt när en maskin beställs med Sequence Assist.

Load Assist (tillval)

Är utformat för att sänka inlärningskurvan hos oerfarna föraren och på så sätt säkerställa konsekvent och snabbare lastning av material utan att föraren behöver anstränga sig lika mycket. Baserat på maskinens hastighet justerar Load Assist automatiskt skärstålets höjd för att minimera hjulslirning och säkerställa effektiv lastning i bulkschaktningstillämpningar.

Cat höjdkontroll (tillval)

Säkerställer på ett intelligent sätt att maskinen inte skär under lutningen i lutningsområdet och inte heller överfyller fyllningsområdet – vilket eliminerar onödigt arbete och flytt av material.

637K (Tier 4 Final/steg IV) Standardutrustning

DRIVLINA – TRAKTOR
 • Cat C18 ACERT-motor med MEUI™
 • Kompressionsmotorbroms
 • Elstart, 24 V
 • Luftrenare, torr typ med förrenare
 • Fläkt, hydraulisk
 • Motoravstängning från marknivå
 • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
 • Vevhusskydd
 • Eterstarthjälp
 • Bromssystem:
  • Primärt och sekundärt, våt skiva, hydrauliskt aktiverad
  • Parkering, hydraulisk frigöring, fjäderansatt
 • Gasreglagespärr
 • Växellåda:
  • 8-växlad powershift med planetväxel
  • ECPC-reglering
  • APECS-programvara
  • Programmerbart val av högsta växel
  • Transmissionshålläge
  • Differentialspärr
  • Skydd, drivlina
  • Reducering av hjulspinn som standard
  • Körhastighetsreglering
  • Maskinhastighetsbegränsning
  • Differentialspärrskydd

DRIVLINA – SCHAKTVAGN
 • Cat C9.3 ACERT-motor:
  • common-rail-högtrycksbränsle
  • Konstant lyftmotorbroms
 • Elstart, 24 V
 • Luftrenare, torr typ med förrenare
 • Fläkt, mekaniskt driven
 • Motoravstängning från marknivå
 • Kylare, aluminiuminsats, 9 flänsar per tum
 • Starthjälp, antingen
 • Bromssystem:
  • Primärt och sekundärt, torr skiva, hydrauliskt aktiverad
 • Växellåda:
  • 4-växlad (momentomvandlardrivning)
  • Powershift med planetväxel

ELSYSTEM – TRAKTOR
 • Generator, 150 A
 • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
 • Elsystem, 24 V
 • Belysningssystem:
  • Strålkastare, LED
  • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED-arbetsbelysning, (2) skärkant (1) skopa, sidobelysning, halogen (2)
 • Uttag för start/laddning

ELSYSTEM – SCHAKTVAGN
 • Backvarningssignal
 • Batterier (4), 12 V, 1 000 CCA, underhållsfria, hög uteffekt
 • Generator, 65 A
 • Elsystem, 24 V
 • Belysningssystem:
  • Bromsljus, LED
  • Körriktningsvisare med varningsfunktion, LED

FÖRARMILJÖ – TRAKTOR
 • Klimatanläggning, värme, luftkonditionering, defroster
 • Termostatreglage för klimatanläggningen
 • Klädkrok
 • Hylla för matlåda med fästrem
 • Diagnostikanslutning (2)
 • 12 V eluttag (2)
 • Differentialspärr (1)
 • Kupolbelysning i hytten
 • Signalhorn, elektriskt
 • T-spakreglage för redskap
 • Backspegel
 • Förberedd för radioinstallation
 • ROPS/FOPS-hytt, trycksatt
 • Knappsatser:
  • Gasreglagespärr
  • Torkare/spolare
  • Varningsljus
  • Val av retardationsnivå
  • Arbetsbelysning på, av
  • Informationsläge på Messenger-display
 • Säkerhetsvippbrytare
 • Säkerhetsbälte, fast, tvådelat
 • Säte, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort Series 3, roterar 30 grader
 • Ratt, lutningsbar, utdragbar, stoppad
 • Fönster, nödutgång höger sida
 • Fönster, skjutbara
 • Fönster, laminerade, med dragkedja
 • Vindrutetorkare, fram och bak, med spolare
 • Dörrlås
 • Messenger-display
 • Mätare, varningar för följande:
  • Kylvätsketemperatur
  • Motoroljetemperatur
  • Hydrauloljetemperatur
  • DPF-temperatur (dieselpartikelfilter)
  • Bränslenivå
  • Parkeringsbroms
  • Redskapsspärr
  • Bromsystem
  • Regenerering krävs
  • Gasreglagespärr
  • Systemspänning
  • Sekundär styrning
  • Bygel nere
  • Automatisk ejektor
  • Differentialspärr
  • Luckans flytläge
  • Transmissionshålläge
  • Dämpande draganordning
  • Helljus
  • Åtgärdslampa
  • Motorvarvtal, varv/min
  • Växelval
  • DEF-fyllnadsnivåer

VÄTSKOR
 • Långtidsverkande kylvätska till -37 °C (-34 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – TRAKTOR
 • Avancerad dämpande draganordning
 • Ackumulatorer (dämpande draganordning) med kanadensiskt registreringsnummer (CRN)
 • Snabbt oljebyte
 • Skärmar, icke-metalliska
 • Värmare, kylvätska, 120 V
 • Fälgar (2)
 • Bogserkrokar, fram
 • Vandaliseringsspärr
 • Värmare, kylvätska, 120 V
 • Styrlås

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING – SCHAKTVAGN
 • Skopa:
  • 18,3 m3 (24 yd3), struken
  • 26 m3 (34 yd3), rågad
 • Vandaliseringsspärr
 • Stänkskärmar för schaktvagn
 • Överflödesskydd
 • Snabbt oljebyte
 • Fälgar (2)
 • Hydrauliska lägesgivarcylindrar (skållyft och lucka)

637K (Tier 4 Final/steg IV) Tillvalsutrustning

STYRNINGSKONFIGURATIONER
 • Nödstyrningskonfiguration

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
 • Sequence Assist-konfiguration med nyttolastuppskattning
 • Load Assist
 • Cat Grade Control med Load Assist
 • Avancerad reducering av hjulspinn

ANDRA TILLBEHÖR
 • Kamerakonfiguration – WAVS (Work Area Vision System)
 • Hyttvarningsljus
 • Signalhorn, luft
 • Signalhorn och varningsljus
 • Kablagegrupp
 • Skjut/drag

SERVICEINSTRUKTIONER
 • Filmkonfiguration – USA (ANSI)
 • Filmkonfiguration – Internationellt (ISO)